Home » Gastbijdragen

Gastbijdragen

Op deze pagina worden alle gastbijdragen die op deze website zijn verschenen op volgorde van verschijnen gedeeld. De gastbijdragen zijn geschreven onder verantwoording van de auteur. Het criterium voor een gastbijdrage is dat deze niet in tegenspraak is met de creationistische uitgangspunten, tenzij het een kritisch discussiestuk betreft, en dat deze raakvlakken heeft met ‘geloof, scheppingsorde en wetenschap’. Op deze wijze bieden we onze medechristenen een platform om eigen artikelen en denkwijzen breder kenbaar te maken. Let op: Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen stukken en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van de artikelen van een collega-auteur op deze website. Er worden ook bijdragen geplaatst van al overleden auteurs. Deze bijdragen worden geplaatst om de herinnering aan deze persoon levend te houden én om zijn of haar gedachtengoed verder te verspreiden. Aan deze pagina wordt nog gewerkt zodat er de komende tijd nog verbeteringen zullen worden aangebracht. Onder het plaatje is de lijst met artikelen te vinden.