Home » Abortus » De leegte voorbij? – Een kort briefje in het Reformatorisch Dagblad

De leegte voorbij? – Een kort briefje in het Reformatorisch Dagblad

Op 28 februari stemde de Franse Senaat in met het wetsvoorstel om abortus in de grondwet te verankeren (RD 29-2). Even eerder attendeerde mijn dochter mij op het boek ”De leegte voorbij” (Esther van Fenema en Joost Röselaers, 2023). De titel bleef haken en door het Franse besluit moest ik denken aan het boek ”Het despotismus zich uit het liberalismus ontwikkelende” (1846) van de Messiasbelijdende Jood A. Capadose.

Capadose onderscheidt drie tijdperken in de zondeval: 1. verleidingsfase; 2. scheidingsfase; 3. onderwerpingfase. Hij trekt een parallel tussen de val van het eerste mensenpaar en de val van de „gehele wereld”. De zondeval maakte de gevallen mens los van God en bracht hem onder de slavernij van de satan. De Europese volkeren, met Frankrijk nu voorop, scheiden zich door antichristelijke wetten van God af en halen hetzelfde juk over zich heen (naar Capadose, door mij geplaatst in onze tijd, publicatie in voorbereiding).

Kenmerkend voor de secularisatie is het gebrek aan zingeving: de leegte. Maar deze leegte wordt mijns inziens opgevuld: de onreine geest van de mens keert terug en zeven geesten, bozer dan hijzelf, met hem (Mattheüs 12:45). Europa wacht de derde fase: het tijdperk van onderwerping aan de macht van de satan. Het liberalisme baart het despotisme van de antichrist! Op zondag 3 maart zongen we: „Behoud ons, Heer’ der legermachten, zo zullen w’ ons voor afval wachten” (Psalm 80:11 berijmd). Alleen met en door Hem is er toekomst!

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Kooij, H. van der, 2024, De leegte voorbij?, Reformatorisch Dagblad 53 (288): 26.