Home » Evolutietheorie » Paulus’ debat met evolutionisten – Lessen van Paulus op de Areopagus

Paulus’ debat met evolutionisten – Lessen van Paulus op de Areopagus

Paulus’ bezoek aan de Areopagus is nog steeds actueel. Discussies die daar werden gevoerd, komen we nu nog tegen. Zelfs over onderwerpen waarvan je het niet zou verwachten. Over schepping en evolutie bijvoorbeeld.

Moeten we de evolutietheorie als christenen van de 21-ste eeuw niet eens serieus gaan nemen? Zijn de feiten niet veel overtuigender dan we onder ogen willen zien? Moeten we niet kijken of de evolutietheorie inpasbaar is in de Bijbelse boodschap? Zulke vragen leven al jaren onder christenen. Maar anders dan tien jaar geleden zwellen deze geluiden nu ook aan in bij mensen in de gereformeerde gezindte. Want als je de wetenschap serieus wilt nemen, dan moet je er toch wat mee? Dus dan maar zoeken naar een compromis tussen schepping en evolutie.

Oude evolutionisten

Vaak denken we bij de evolutietheorie gelijk aan Charles Darwin (1809-1882). Best logisch, want voor hem was het zeker niet mainstream in Europa. Je verwacht het misschien niet, maar ook in de dagen van Paulus waren er veel evolutionisten. Toen Paulus op de Areopagus zijn rede hield, was hij door hen omgeven. In Handelingen 17:18 worden ze bij name genoemd: epicureïsche filosofen. Zij dachten in zekere zin als de hedendaagse evolutionisten: ze geloofden in oermaterie van waaruit al het zichtbare en onzichtbare om ons heen ontstaan zou zijn. In hun denken was geen ruimte voor een bovennatuurlijke macht die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het ontstaan en bestaan van de wereld. Daarmee was het leven ten diepste ook richtingloos, zinloos zelfs. Niet voor niets wordt het denken van de epicuristen vaak omschreven als: ‘Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij’.

Niet diplomatiek

Hoe treedt Paulus deze geleerde wetenschappers tegemoet? Zoekt hij een compromis? Machtig klinken de woorden van Paulus over de top van de Areopagus: ‘De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft; en heeft uit énen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehele aardbodem te wonen’. Had Paulus het niet wat diplomatieker aan kunnen pakken richting de epicuristen? Want het kan niet anders of bij een overtuigde epicurist ging de deur gelijk dicht. Zo konden ze Paulus toch niet serieus nemen? Welke wetenschapper geloofde nu in één almachtige God die alles gemaakt had en ieder en alles dagelijks nieuwe adem geeft? En die God zal straks de aardbodem ook nog eens rechtvaardiglijk oordelen?

Bekeerde evolutionisten?

De meeste epicuristen zullen wel geen interesse gehad hebben in een nieuw referaat van Paulus. Ze hielden liever vast aan een wetenschappelijk wereldbeeld waarin ze uiteindelijk zelf konden bepalen hoe ze leefden. Veroordeel hen maar niet. Zegt Paulus niet op een andere plek: ‘Gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen?’ Toch is hiermee niet alles gezegd. De machtige woorden van Paulus droegen vrucht. Was Dionysius ook een epicurist, ofwel een evolutionist? Was Dámaris het? Eén ding is zeker: dan was dat na Paulus’ rede anders. Gods Woord heeft kracht. Dat was in Genesis 1 zo, dat was in Handelingen 17 zo en dat is anno 2022 nog zo. De evolutietheorie doet daar niets toe of af.

EVOLUTIETHEORIE IS OVERAL
Het evolutiedenken is overal in doorgesijpeld. Neem bijvoorbeeld zomaar een informatief filmpje van de Open Universiteit met als titel Waarom je eigenlijk helemaal geen acht uur slapen nodig hebt. „Hoe komt het dat je ouders wakker schrikken wanneer je als zestienjarige ‘s zaterdagsavonds om twaalf uur maar één krakend geluid op de trap maakt?” vraagt de presentator zich af. „Heel eenvoudig: dat is een overgebleven overlevingsreflex van onze voorouders toen ze als aapachtigen nog op de steppen leefden. Hoorden ze dan in hun slaap een roofdier dichterbij sluipen, dan konden ze tijdig de benen nemen.” Logisch, toch? Verdere uitleg wordt niet gegeven. ‘Feiten’ hoef je immers niet te bewijzen?

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de GezinsGids. De volledige bronvermelding luidt: Mulder, T.P.A., 2022, Paulus’ debat met evolutionisten. Lessen van Paulus op de Areopagus deel 2, GezinsGids 74 (19): 58-59.