Home » 2022 » december

Maandelijkse archieven: december 2022

Voorspoedig en gezegend nieuwjaar toegewenst – Hartelijk bedankt voor uw websitegift! – Nieuwsbrief d.d. 31 december 2022

Nog een enkel uur en het oude jaar is weer voorbij. Het jaar 2022 was een veelbewogen jaar, met hoogte- en ook dieptepunten. Maar de Heere heeft ons nog willen sparen en bewaren. Ook bij Fundamentum is veel gebeurd. We danken u hartelijk voor alle medeleven bij het overlijden van onze lieve Jarco en het medeleven bij het tobben met onze eigen gezondheid. We zijn overweldigd door veel bemoedigingen, kaarten en óók pakketten met waardevolle zaken. Vandaag als dank een korte nieuwsbrief met daarin enkele zaken.Website

De website onderhouden kost wat geld! Gelukkig niet zoveel, maar genoeg om je druk te maken hoe dat betaald moet worden. We plaatsten daarom op 31 november 2022een bericht met de vraag wie onze website ‘de winter door’ wil helpen. De Heere mocht daar Zijn zegen over geven, want binnen 14 dagen was het bedrag ruimschoots binnengehaald. Het kwam zelfs tot overbetaling! Hartelijk bedankt voor uw gift en we hopen ook het volgende jaar, als de Heere leven en gezondheid geeft, weer een flink aantal artikelen te plaatsen! Dit jaar verschenen er 688 artikelen over geloof, apologetiek en wetenschap óf over genealogie. Een top-10 van meest gelezen artikelen is hier te vinden.

Veelbewogen jaar

We hebben een veelbewogen jaar achter de rug. We denken bijvoorbeeld aan de discussie over het beraadtermijn van vijf dagen vóór abortus, de abortuspil bij de huisarts, de discussie rond de transgenderwet, de discussie rond de NBV21 Wetenschapsbijbel en het debat over geloof en wetenschap. Van alle thema’s zijn artikelen op onze website ‘Oorsprong’ geplaatst. Van de discussie rond de NBV21 Wetenschapsbijbel houden we ook een overzicht bij (zie hier). Op 22 oktober 2022 kon het congres gelukkig doorgaan. De livestream is nog steeds via onze website terug zien (hier). De lezingen zijn ook als afzonderlijke video online verschenen (hier). We hebben veel positieve reacties gehad op het congres, maar uiteraard ook kritische noten en feedback. We hopen daar het volgende congres weer wat mee te doen en van te leren. We zijn dankbaar dat we velen tot steun konden zijn in discussies over zaken die ertoe doen. Andersom was het ook zo dat we steun ervaren hebben van de achterban. Op 20 juli 2022 verloren wij onze lieve zoon Jarco (de rouwdienst en begrafenis zijn hier terug te luisteren)! Drie dagen na de begrafenis werd ik opgenomen in het ziekenhuis en er zijn nog steeds ernstige zorgen rond de gezondheid (al mag het gelukkig wel wat beter gaan). De Heere is nog goed geweest voor een slecht mens! 

Volgend jaar

Wat er volgend jaar zal gebeuren weet geen mens. We kunnen niet vooruit kijken. In ieder geval wensen wij u een voorspoedig en gezegend nieuwjaar. We wensen u Gods onmisbare zegen toe in 2023. Als de Heere het leven en de gezondheid geeft hopen we op 21 oktober 2023 D.V. opnieuw een congres te organiseren. Het programma hopen we komende maand hier steeds verder compleet te maken. Mogen wij u daar ook verwelkomen? Aanmelden kan hier. Alvast van harte welkom!

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) Schepping en vertaling – Een taalkundige studie rond de eerste verzen van de Bijbel (geschreven door dr. Pieter Siebesma).
(2) COLUMN: De les van de kokmeeuw (geschreven door Jan van Meerten).
(3) Kritische weging evolutie ontbreekt (geschreven door tien auteurs naar aanleiding van het boek van dr. Gijsbert van den Brink).
(4) Mesodma, een biostratigrafische uitdaging voor een K/Pg-zondvloedgrens (geschreven door Jan van Meerten)
(5) Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten? (geschreven door dr. Willem Ouweneel).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 24 januari 2023 D.V.

Top-10 van meest gelezen artikelen op ‘Oorsprong’ in 2022

Het jaar 2022 is alweer ten einde. Nog enkele uren en dan hopen we samen een nieuw jaar te beginnen. Het is een veelbewogen jaar geweest, met hoogte- en dieptepunten. In het jaar 2022 verschenen maar liefst 688 artikelen op deze website. Dat is gemiddeld genomen bijna 2 artikelen per dag. Welke artikelen zijn het meest gelezen dit jaar? Als het oudere artikelen betreffen dan staat het jaartal van plaatsing er achter. Als het gaat om die oudere artikelen dan geldt het aantal weergaven van het artikel in dit jaar. De top-10 van vorig jaar is hier te vinden.

1. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022). Met 36.357 weergaven.
2. Er is wel degelijk een stikstofprobleem – Hoogleraar Wim de Vries reageert op tegenwerpingen. Met 6.762 weergaven.
3. COLUMN: De les van de kokmeeuw. Met 2.782 weergaven.
4. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord. Met 2.634 weergaven.
5. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem. Met 2.368 weergaven. (2021)
6. Tim Hofmans aanval op Pro-lifers is erger dan je denkt. Met 2.125 weergaven.
7. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster. Met 1.411 weergaven. (2021)
8. ‘Kerngroep Bezinning GKV’ haakt vanwege doorwerking van moderne hermeneutiek af – Zaterdag 19 november 2022 studiedag voor verdere bezinning. Met 1.023 weergaven.
9. ‘Transgender met Spijt’ – Dr. Roelof Bisschop (SGP) vraagt aandacht voor transgenders met spijt. Met 845 weergaven.
10. Livestream congres 2022. Met 781 weergaven.

Twee biografische woordenboeken over ds. Henrik van Meerten (1766-1830)

Binnen het geslacht Van Meerten komen ook enkele predikanten voor. Eén daarvan is ds. Henrik van Meerten (1766-1830).1 Twee biografische woordenboeken berichtten over deze predikant.2 Hieronder willen we de informatie van deze twee biografische woordenboeken te bundelen tot één leesbaar stuk.

Henrik van Meerten werd geboren 9 april 17663 te Arkel en overleed op 14 september 1830 te Gouda.4 Hij was de echtgenoot van de bekende Anna Barbara Schilperoort (1778-1853).5 Henrik was een zoon van de predikant Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechum van der Linden (1729-1807). Henrik was predikant te Wadenoijen (1789), Bedijkte Schermer (1795) en Gouda (1798). In 1829 ging hij met emeritaat. Hij schreef Leesboek over den Godsdienst (Amsterdam 1819) en Leerboek over de Bijbelsche Geschiedenis voor Katechizatiën en Scholen (Gouda z.j.), dit laatste werkje beleefde vele herdrukken.6

N.a.v. (1) Aa, A.J. van der, 1869, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 12. Eerste stuk (Haarlem: J.J. van Brederode), (2) Molhuysen, P.C., Blok, P.J. (red.), 1918, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (Leiden: A.W. Sijthoff), p. 959.

Voetnoten

Doopinschrijving van Anna Barbara Schilperoort (1778-1853)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anna Barbara Schilperoort (1778-1853) weergegeven.1 Anna Barbara was geboren op 3 januari 1778 en is gedoopt op 4 januari 1778 te Voorburg. Ze was een dochter van Dirk Schilperoort (±1736-1796) en Adriana Theresia van Brekelencam (1738-1810). Het echtpaar woonde te Geestbregge. Ze is gedoopt door ds. De Rijk, predikant te Rijswijk ‘alhier geen godsdienst zijnde’.

Voetnoten

Doopinschrijving van Lambertus Antonij van Meerten (1769-1855)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lambertus Antonij van Meerten (1769-1855) weergegeven.1 Lambertus Antonij is op 17 april 1769 geboren en gedoopt op 23 april 1769. Zijn vader was Leonard van Meerten (1731-1802) en zijn moeder was Cornelia Catharina van Beusechum (1729-1807). Leonard was predikant in de plaatselijke Hervormde Gemeente te Arkel. Als getuigen waren Lambertus van Meerten (1733-1798) en Antonia Petronella van Steelandt (1734-1801).2 Lambertus was oudschepen te Gorinchem.

Voetnoten

Doopinschrijving van Henrik van Meerten (1766-1830)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Henrik van Meerten (1766-1830) weergegeven.1 Henrik is op 9 april 1766 geboren en werd gedoopt op 13 april 1766. Zijn vader was Leonard van Meerten (1731-1802) en zijn moeder was Cornelia Catharina Beusechum van der Linden (1729-1807). Leonard was predikant in de Hervormde Gemeente te Arkel. Als getuige was Helena Maria Beusechum van der Linden (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

Doopinschrijving van Huibert Elisa van Meerten (1764-1792)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Huibert Elisa van Meerten (1764-1792) weergegeven.1 Huibert Elisa is geboren op 4 juli 1764 en gedoopt op 8 juli 1764. Zijn vader was Leonard van Meerten (1731-1802) en zijn moeder was Cornelia Catharina Beusechum van der Linden (1729-1807). Leonard was predikant in de Hervormde Gemeente van Arkel. De peeter was Lambertus van Meerten Huibertsz. (1733-1798) en de meeter was Antonia Petronella van Steelandt (1734-1801). Lambertus was regerend schepen te Gorinchem.2

Voetnoten

Doopinschrijving van Lodewijk van Meerten (1759-1759)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lodewijk van Meerten (1759-1759) weergegeven.1 Lodewijk werd geboren op 5 september 1759 en gedoopt op 9 september 1759. Hij overleed twee dagen later op 11 september 1759. Zijn vader was Leonard van Meerten (1731-1802) en Barbara van Toulon (1732-1762). Leonard was predikant van de Hervormde Gemeente te Arkel. Als peeter was Ludovikus van Toulon (1702-1763) aangesteld. Ludovikus was predikant te Gorinchem. Als meeter was Henrika Magdalena Verboom (1702-1794) aangesteld. Als getuige was Martinus van Toulon (1736-1818) aanwezig. Martinus was van beroep advocaat voor het Hof van Holland.2

Voetnoten

Doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1758-1758)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1758-1758) weergegeven.1 Maria Elisabeth werd geboren op 29 juli 1758 en is gedoopt op 30 juli 1758. Na nog twee dagen geleefd te hebben is ze op 1 augustus 1758 overleden. Haar vader was Leonard van Meerten (1731-1802 en haar moeder was Barbara Toulon (1732-1762). Leonard was predikant van de Hervormde Gemeente te Arkel. Meeter van Maria Elisabeth was grootmoeder Elisabeth van Meerten (1669-1758).2 Grootmoeder Elisabeth werd gerepresenteerd door haar dochter Eva van Meerten (?-?).3 Als getuige waren aanwezig: Lambertus van Meerten (1733-1798) en zijn huisvrouw Anthonia Petronella van Steelandt (1734-1801). Lambertus was regerend schepen te Gorinchem.4

Voetnoten

Doopinschrijving van Elisabeth Esther van Meerten (1770-1838)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Elisabeth Esther van Meerten (1770-1838) weergegeven.1 Elisabeth Esther is geboren op 14 november 1770 en gedoopt op 18 november 1770. Ze was een dochter van Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechum van der Linden (1729-1807). Leonard was de predikant van de Hervormde Gemeente te Arkel. Als getuige was Helena Maria Beusechum van der Linden (?-?)2 aanwezig.

Voetnoten