Home » Biologie » Van bevruchting tot geboorte – Een 3D Medical Animation van dit wonderlijke proces

Van bevruchting tot geboorte – Een 3D Medical Animation van dit wonderlijke proces

Noot van de redactie: We beseffen dat een video zoals hieronder bijzonder pijnlijk kan zijn voor kinderloze echtparen/mensen of echtparen/mensen die een kind hebben verloren. Het is niet onze bedoeling hen hiermee (opnieuw) te treffen! 

Op het YouTube-kanaal van ‘Dandelion Medical Animation’ is een 3D-animatie te vinden van het proces van bevruchting tot geboorte. Dit is een wonderlijk proces, een Meesterwerk! Met dank aan dr. Jonathan McLatchie die deze video deelde in zijn artikel ‘The Exquisite Design of Egg Cells’.1

Voetnoten

  1. Het artikel is te vinden op de website Evolution News: https://evolutionnews.org/2024/02/the-exquisite-design-of-egg-cells/.