Home » Gastbijdrage » Genesis extra deel 1: De Gap theorie – Bioloog ir. Kees Fieggen biedt extra’s bij de bijbelstudie over het eerste Bijbelboek

Genesis extra deel 1: De Gap theorie – Bioloog ir. Kees Fieggen biedt extra’s bij de bijbelstudie over het eerste Bijbelboek

Is er een kloof tussen de verzen 1 en 2 van Genesis 1? Of horen die twee verzen gewoon bij elkaar? Wat zijn de argumenten voor de Gap theorie? In deze video leg ik met veel argumenten uit waarom het beter en logischer is om Genesis 1 als één geheel te lezen.