Home » Algemeen » Kritische bespreking door drs. Rafael Benjamin van de bundel ‘Inzicht’ – Deel 2

Kritische bespreking door drs. Rafael Benjamin van de bundel ‘Inzicht’ – Deel 2

Noot van de redactie: De redactie denkt anders anders dan de auteur betreffende het klimatologische vraagstuk en sommige andere thema’s. Desondanks danken wij drs. Rafael Benjamin hartelijk voor het uitgebreide werk dat hij in zijn recensies heeft gestoken. Het eerste deel van de recensie is hier te vinden.

Gezien het nog altijd, ook in Schriftgelovige kringen, helaas overheersende idee, dat het nieuwe altijd ook het betere is, is het goed dat er een bundel verschenen is over het bovenstaande thema, ondanks dat de meeste gedachten in het verleden ook al zijn geuit. Ook hierom is dit goed, gezien de stroom van theïstisch-evolutionistische publicaties van de tegenstander waarmee getracht wordt twijfel en ongeloof te zaaien onder de christenen en hun kinderen. De inleiders nemen dit gevaar van het ontstaan van verwarring ook al waar blijkens p. 7 van het ‘Woord vooraf’.

Mocht dit tweede deel niet leesbaar zijn via deze pdf-viewer, dan kunt u het artikel via deze link downloaden.