Home » Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Op 20 juli 2022 overleed onze lieve Jarco van Meerten. Op 26 juli 2022 werd hij begraven. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis werd gehouden in de Gereformeerde Gemeente te Opheusden en werd geleid door de weleerwaarde heer dominee W. Mouw. Aansluitend werd onze zoon begraven op de Hervormde Begraafplaats te Randwijk. We treuren, maar niet als degenen die geen hoop hebben. We zullen onze lieve jongen hier op aarde moeten missen, maar hij mag eeuwig God grootmaken! Een eeuwig wonder!

Van diverse kanten kwam het verzoek of we de opnames ook ter beschikking konden stellen. We willen graag aan dit verzoek voldoen. Met dank aan Wevers Begrafenisverzorging (website) en de Gereformeerde Gemeente te Opheusden (website) kunnen we ook aan dit verzoek voldoen. We willen de complete rouwdienst en begrafenis ook delen om de wildgroei van korte stukjes uit diverse opnames die via internet circuleren wat te kanaliseren. We hopen dat de meditatie tijdens de rouwdienst, het dankwoord en de begrafenisplechtigheid tot eeuwige zegen mag zijn voor de luisteraars. “Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.” (Spreuken 8:17) Dan zou er uit dit verlies nog eeuwige winst geboren worden!

“Dan zal ik elk, die’t heilspoor bijster is,
Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren;
De zondaar zal zich dan tot U bekeren,
En scheppen moed uit mijn behoudenis.
O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld,
Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen;
Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld,
Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen.”

Psalm 51 vers 7 (ber., 1773)

Geluidsbestanden

Deel 1: Rouwdienst Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Deel 2: Tweede deel rouwdienst Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Deel 3: Route en toespraak op het graf Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Deel 4: Vervolg toespraak graf Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Deel 5: Zingen van Psalmen en slotwoord bij het graf Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten 2015-2022)