Home » Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Op 20 juli 2022 overleed onze lieve Jarco van Meerten. Op 26 juli 2022 werd hij begraven. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis werd gehouden in de Gereformeerde Gemeente te Opheusden en werd geleid door de weleerwaarde heer dominee W. Mouw. Aansluitend werd onze zoon begraven op de Hervormde Begraafplaats te Randwijk. We treuren, maar niet als degenen die geen hoop hebben. We zullen onze lieve jongen hier op aarde moeten missen, maar hij mag eeuwig God grootmaken! Een eeuwig wonder!

Van diverse kanten kwam het verzoek of we de opnames ook ter beschikking konden stellen. We willen graag aan dit verzoek voldoen. Met dank aan Wevers Begrafenisverzorging (website) en de Gereformeerde Gemeente te Opheusden (website) kunnen we ook aan dit verzoek voldoen. We willen de complete rouwdienst en begrafenis ook delen om de wildgroei van korte stukjes uit diverse opnames die via internet circuleren wat te kanaliseren. We hopen dat de meditatie tijdens de rouwdienst, het dankwoord en de begrafenisplechtigheid tot eeuwige zegen mag zijn voor de luisteraars. “Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.” (Spreuken 8:17) Dan zou er uit dit verlies nog eeuwige winst geboren worden!

“Dan zal ik elk, die’t heilspoor bijster is,
Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren;
De zondaar zal zich dan tot U bekeren,
En scheppen moed uit mijn behoudenis.
O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld,
Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen;
Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld,
Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen.”

Psalm 51 vers 7 (ber., 1773)

Geluidsbestanden

Deel 1: Rouwdienst Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Deel 2: Tweede deel rouwdienst Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Deel 3: Route en toespraak op het graf Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Deel 4: Vervolg toespraak graf Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022)

Deel 5: Zingen van Psalmen en slotwoord bij het graf Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten 2015-2022)

Een jaar geleden

Op 26 juli 2023 was het één jaar geleden dat onze lieve Jarco begraven is. Naar aanleiding van zijn ziekzijn, overlijden en begrafenis zijn er nog een aantal artikelen en interviews geschreven. Hieronder de verwijzingen naar deze artikelen en interviews.

  • Psalmen in de nacht‘. In november 2022 was de hoofdredacteur van de GezinsGids bij ons. We vertelden hem wat er allemaal meegemaakt is. Met toestemming van en met dank aan de redactie delen we hier een pdf van het artikel. Deze pdf mag niet verspreid worden zonder toestemming van de redactie van de GezinsGids. We hopen hier ook nog een html-versie van het artikel te plaatsen. Op de website van de GezinsGids verscheen een preview.
  • Carolien van Meerten mocht voor haar bedrijf Forever Living Products in een seculiere omgeving vertellen over het overlijden van Jarco (hier terug te kijken).
  • De les van de kokmeeuw‘. Deze column verscheen in Om Sions Wil. We hebben de column ook op deze website geplaatst.
  • Als zij mij zien, verlost van smart en pijn’ – Psalmen ter herdenking van het overlijden van onze lieve Jarco van Meerten. Deze psalmen plaatsten we op de dag van het overlijden van Jarco op de website.
  • Door de website Online Familieberichten zijn diverse familieadvertenties geplaatst (inlog is wel vereist om de advertenties te lezen). Hier is een directe link naar de stukjes.
  • Hij heeft gedacht aan Zijn genade’. Carolien werd geïnterviewd door het RD Magazine. We hebben nog geen toestemming om een pdf te delen, maar hier is een directe link naar het artikel. Het was een reportage van een viertal rouwenden.