Home » 2021 » juni

Maandelijkse archieven: juni 2021

Doopbewijs van Otto van Meerten (1778-1845)

Doopbewijs van Otto van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Otto van Meerten (1778-1845) weergegeven.1 Otto werd geboren op 8 maart 1778 en is geboren op 4 maart 1778. Zijn vader was Herbert van Meerten (?-?) en zijn moeder Gerritje van Meerten (?-?). Als getuige was Grietje van Meerten aanwezig.2 Erboven staat nog dat Otto gedoopt is in het jaar 1778 na het vertrek van Ds. Hugenholt (±1724-1797).3 Uit de genealogische gegevens weten we dat Otto te Lienden in het huwelijk getreden is met Dirkje van Merkesteijn (1782-1864).4

Voetnoten

Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1777-1868)

Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1777-1868) weergegeven. 1 Cornelis werd op 26 oktober 1777 gedoopt en is geboren op 17 oktober 1777. Zijn vader was Joost van Luttervelt (±1730-?) en zijn moeder was Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige was Roelofke van Meerten aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens weten we dat Cornelis op 1 februari 1802 te Lienden in het huwelijk trad met Elisabeth Loo (±1778-1847).

Voetnoten

Rondom het congres 2021 (1) – Hoe kan ik het congres ondersteunen met een financiële bijdrage?

In de rubriek ‘Rondom het congres 2021’ willen we vragen en andere opmerkingen beantwoorden naar aanleiding van het congres dat georganiseerd werd op 26 juni 2021 door Fundamentum en Geloofstoerusting. De eerste vraag die binnengekomen is: ‘Hoe kan ik het congres ondersteunen met een financiële bijdrage?

Het is een gratis congres geweest maar uiteraard zijn er wel kosten aan verbonden. Die bedragen ongeveer 2000 euro. Voordat het congres begon is er 500 euro opgehaald en Marcel Vroegop, van Geloofstoerusting, vertelde op de avond van het congres dat er nog eens 250 euro is opgehaald via de bankrekening van Geloofstoerusting. Dat wil dus zeggen dat we nog 1250 euro nodig hebben op quitte te spelen. Update 15 oktober 2021: Was er in juli 2021 nog 600 euro nodig. Een giftgever heeft het resterende bedrag overgemaakt. Hartelijk bedankt voor uw giften de afgelopen tijd!

Zou u dit congres willen ondersteunen met een financiële bijdrage? Graag! U kunt uw bijdragen overmaken naar NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten. Zet bij uw overschrijving altijd de vermelding ‘Congres 2021 Geloofstoerusting’ zodat we het bedrag ook aan de kosten van het congres kunnen besteden.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Doopbewijs van Willem van Meerten (1777-1848)

Doopbewijs van Willem van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Willem van Meerten (1777-1848) weergegeven. 1 Willem is gedoopt op 16 februari 1777 en geboren op 10 februari 1777. Zijn vader was Herbert van Meerten (?-?) en zijn moeder was Gerritje van Meerten (?-?). Als getuige was Neeltje van Meerten (±1745-1812) aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens weten we dat hij op 24 mei 1805 te Lienden in het huwelijk trad met Rijkske van Ingen (±1778-1853).

Voetnoten

Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1776-?)

Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1776-?) weergegeven. 1 Cornelis werd op 5 mei 1776 gedoopt en is geboren op 25 april 1776. Zijn vader was Joost van Luttervelt (±1730-?) en zijn moeder was Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige was Roelofke van Meerten aanwezig.2 Waarschijnlijk is Cornelis als baby overleden want op 17 oktober 1777 wordt er opnieuw een zoon geboren met de naam ‘Cornelis’.3

Voetnoten

Doopbewijs van Gerrigje van Brenk (1776-?)

Doopbewijs van Gerrigje van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gerrigje van Brenk (1776-?) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 14 april 1776 en is geboren op 8 april 1776. Haar vader was Gijsbert van Brenk (±1745-1804) en haar moeder was Catrina van Meerten (1747-1837).2 Als doopgetuige was Grietje Vonk aanwezig. Grietje is de moeder van Catrina.

Voetnoten

Neeltje van Meerten (±1743-1812) doopgetuige bij de doop van Dirk de Haas (1776-1855)

Doopbewijs van Dirk de Haas in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Dirk de Haas (1776-1855) weergegeven.1 We zien dat Neeltje van Meerten (±1743-1812) doopgetuige is bij de doop van Dirk. Dirk werd gedoopt op 14 januari 1776. De ouders van Dirk waren Dirk de Haas en Jantje van Koukerken. Neeltje was een dochter van Willem van Meerten (?-?) en Aaltje Struik (?-?).2

Voetnoten

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1744-1832)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1744-1832) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdenakte van Maria van Meerten (1744-1832) weergegeven.1 Op 19 november 1832 om elf uur in de ochtend deden Hendrik van Ingen en Jan Juriaan de Jong aangifte van het overlijden van Maria. De aangifte werd gedaan in de gemeente Lienden en opgemaakt door burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Hendrik van Ingen (1785-?)2 zeven en veertig jaar oud en kuiper3 van beroep. Jan Juriaan de Jong (1789-?)4 was drie en veertig jaar oud en koopman van beroep. Beiden woonden in de gemeente Lienden. Zij verklaarden dat Maria op 8 november 1832 om acht uur in de avond is overleden in de leeftijd van twee en negentig jaar. Ze was weduwe van Jan Otto van Ingen en een dochter van Cornelis van Meerten (1720-?). De moeder van Maria was een onbekende voor de aangevers. Uit de genealogische gegevens weten we dat dit Grietje Vonk van Lienden (?-?) was.

Voetnoten

Bedankmail aan de ‘bezoekers’ van het congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ van 26 juni 2021 – Terugkijken op een geslaagd congres

Geachte bezoekers,

We kijken terug op een geslaagde congresdag rond het thema ‘Bijbel en Wetenschap’. Marcel Vroegop (van Geloofstoerusting) bedankt voor de prettige manier van samenwerken. Alle sprekers hartelijk bedankt voor hun, stuk voor stuk, boeiende bijdragen. Alle kijkers en luisteraars bedankt voor hun vertrouwen, feedback en tijd. Voor diegene die toch verhinderd waren afgelopen zaterdag is de livestream hier terug te kijken: https://oorsprong.info/livestream-congres-2021/. We zijn bezig om de presentaties afzonderlijk te uploaden naar onze YouTube-kanalen. Dit zal, als alles meewerkt, komende maand gebeuren. Het avondprogramma is ook via de bovenstaande link te bekijken. Deze lezingen zijn afzonderlijk onder de livestream te zien. Het betreffen alle drie paleontologisch-geologische lezingen: één over Dinosauriërs, één over Mosasauriërs en één over de Cambrische explosie.  De eerste twee zijn in het Engels (deze zomer bieden we daarvan ook een Nederlandse samenvatting, hou daarvoor de website in de gaten). Mocht u nog vragen hebben over een lezing of anderszins dan kunt u deze vraag stellen via het contactformulier of door deze e-mail te beantwoorden. Het contactformulier is hier te vinden: https://oorsprong.info/contact/.

Voorafgaande aan het congres verscheen op de website van Christelijk Informatie Platform (CIP) een interview met spreker dr. ir. Adriaan van Beek. Deze is met toestemming van dit platform ook hier te lezen: https://oorsprong.info/wat-iedere-christen-moet-weten-over-ons-immuunsysteem-juist-in-coronatijd/. Op zaterdagochtend voor aanvang van het congres stuurden we deze nieuwsbrief: https://oorsprong.info/vandaag-een-congres-over-bijbel-wetenschap-kijk-mee-nieuwsbrief-d-d-26-juni-2021/. Tijdens mijn openingswoord kregen we de vraag of ik de boeken die ik op de vijftiende dia liet zien in een lijst wilde zetten. Deze boekenlijst is hier te vinden: https://oorsprong.info/boekenlijst-openingswoord-congres-26-6-2021/. We hopen deze vandaag of morgen nog aan te vullen met meer details.

Mocht u na deze lezingen nog niet genoeg hebben van het thema ‘Bijbel & Wetenschap’ dan verschijnen er maandelijks diverse artikelen over dit thema op de website oorsprong.info. Een greep: (1) COLUMN: Zwerfstenen in de polder, (2) Mijlpaal: tweehonderd artikelen op oorsprong.info!, (3) “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd”- Interview met Gereformeerd Venster, (4) Studenten mogen geen congres over Intelligent Design organiseren op de campus, en (5) Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid en hopelijk tot ziens!

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

Overlijdensakte van Bart van Merkesteijn (1775-1844)

Overlijdensakte van Bart van Merkesteijn (1775-1844) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Bart van Merkesteijn (1775-1844) weergegeven.1 Op 11 mei 1844 deden Gerrit Jans van Dorland, zes en dertig jaar oud en winkelier van beroep, en Willem van Merkesteijn, neef van de overledene, vier en twintig jaar oud en smid van beroep, aangifte van het overlijden van Bart. Ze deden deze aangifte in de Gemeente Lienden voor Willem Jakob van Brakell (1818-1902). De aangevers verklaarden dat Bart op 11 mei 1844 om drie uur in de nacht is overleden in Lienden in de ouderdom van negen en zestig jaar.2 Bart was voor zijn overlijden smid van beroep en is ongehuwd gebleven. Hij is geboren te Lienden en een zoon van Willem van Merkesteijn (?-?) en Adriana van Meerten (±1731-1816).

Voetnoten