Home » 2021 » juni

Maandelijks archief: juni 2021

Overlijdensakte van Meggel van Meerten (1881-1907)

Overlijdensakte van Meggel van Meerten (1881-1907) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Meggel van Meerten (1881-1907) weergegeven.1 Op 4 mei 1907 deed Gerrit Gerritsen (1881-1964) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van zijn vrouw. Gerrit was zes en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij verklaarde dat zijn vrouw Meggel op 4 mei 1907 om zes uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van zes en twintig jaar. De overledene is geboren op 6 april 18812, oefende voor haar overlijden geen beroep uit en woonde in Opheusden. Meggel was een dochter van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900).3 Jerfaas was bij het overlijden van Meggel nog in leven, woonde in Opheusden en was arbeider van beroep. De aangever had als getuige meegenomen Cornelis Gerritsen (1851-1934), schoonvader van de overledene en dus vader van de aangever, vijf en vijftig jaar oud en boomkweker van beroep. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Gerrit en Meggel op 6 november 1903 in het huwelijk zijn getreden.

Voetnoten

Transcriptie van het testament van een 17e /18e eeuwse Geertije van Meerten

In het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel is een testament te lezen van een 18e eeuwse Geertije van Meerten.1 Het gaat om Geertije van Meerten de vrouw van Huybert van Wijk. Als erfgenaam wordt Jacob van Meerten aangewezen2, zoon van haar broer Dirck van Meerten. Ook wordt een Peter van Meerten genoemd met zijn twee zonen: Jacob en Hendrick. Hoe de drie laatste personen verwant zijn wordt niet vermeld. Hieronder op de foto de twee bladzijden van het testament, daaronder de transcriptie.3

Compareerde voor de Gesubstitueerde Rigter der Hooge en vrije Heerlijkheyt oudeweert Huybert van Wijk en Gerigs Luyden nabenoemt Geertije van Meerten sij vrouwe Cumlutone gesont van Lighaam en Haar verstandt en memorie maghtigh en overdenkende de Sterfelijkheijt des menschen leven dagt de uere wanneer daar van verborgen en na dat alvorens haar onsterfelijke ziele in de genadige Hande Gods en Zaligmaker was bevelende, en Haar Lighaam de aarde met een eerlijke begravenisse en willende van Haar tijdelijke goederen die Haar gode de Heere in deese werelt Heeft verleent disponeeren heeft verklaart en begeert dat alle Haare goederen gereede en ongereede hebbende in verkrijgende aan Haare neef Jacob van Meerten soon van Dirck van Meerten geen van dien uijtgesondert soo Hij testatriesen met de dood sal ontruijmen en nalaten onder deese conditie Haar broeder Dirck van Meerten vader van Haaren neef sal hebben ende genieten al Haar silver en gout linnen en wollen en de opkomste van Haar verdere nagelate goederen sijn Leven Lang geduerende en de soo Het kwam te gebueren dat Haare Neeft Jacob Dirckse van Meerten eerder quam te sterven als sijn vader Dirck van Meerten en geen kindt of kinderen quam na te Laten sullen alle de goederen soo gereede als ongereede alleen aan sijn vader koomen te versterven sonder aan Imant anders ende de vader dan ook komt te sterven en de goederen dan niet verteert sijn sullen als dan de goederen wederom moeten keeren aan die van Meerten Haare kandt die dan de naaste sijn ende is meede besproken dat Haare neef Jacob Dirckse van Meerten als Hij testariede sal overleden sijn dat dan Haare neef Jacob Dircks van Meerten sal aan twee kinderen van Peter van Meerten met namen Jacob Peterse van Meerten en Hendrick Peterse van Meerten ijder een vereeinge sal doen soo veel als Hem believen sal, willende en begerende dat deese Haar uijterste wil in alle sijne deelen mag nagekomen worden niet tegenstaande eenige solemniteijten nae regten gerequereert niet en waaren geobserveert begerende daar van te weesen geerouseert actum voor gerigsluyden Wouter van de Bijl en Jan Schenkhof. In Omoonde der waarheijt is deesen bij den Comparant neffens den gesubstitueerde Rigter sect en gerigtsluyden ondertekent op den 28 Maij 1743.

Met veel dank aan de medewerkers van Regionaal Archief Rivierenland die dit testament voor mij wilden opzoeken en lieten inzien. Eveneens veel dank voor de gastvrijheid van het archief om de studiezaal te gebruiken.

Voetnoten

Grafsteen van Gerrit Cornelis van Meerten (1929-2012)

Grafsteen van Gerrit Cornelis van Meerten (1929-2012). Foto genomen door Jan van Meerten op 4 juni 2021.

Hierboven wordt de grafsteen van Gerrit Cornelis van Meerten (1929-2012) weergegeven. Deze grafsteen bevat nauwelijks informatie slechts de overlijdensdatum van Gerrit Cornelis. Het graf is te vinden op de Algemene Begraafplaats, Tielsestraat 155, te Herveld grafnummer A056.1 Volgens de genealogische gegevens was hij een zoon van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964).2

Extra foto’s

Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.

Voetnoten

De tweeëndertigste jaargang van de Nieuwsbrief HKKO over de genealogie van het geslacht Van Meerten

De tweeëndertigste jaargang van de nieuwsbrief van de HKKO bevat enkele namen van telgen uit het geslacht van Meerten.

In het tweede nummer van dit jaargang wordt de kwartierstaat van Johanna Boers (1901-1919) weergegeven. Hierin komen ook twee namen uit het geslacht Van Meerten voor. Hieronder worden ze besproken.

De eerste Van Meerten die we zien is Maria van Meerten (1821-1894). Maria was een dochter van Teunis Zeger van Meerten (1795-1871) en Willemijna Winkelman (1793-1848). Maria werd geboren op 16 september 1821 te Kesteren en overleed op 19 februari 1894 te Kesteren. Op 10 april 1846 trad zij te Kesteren in het huwelijk met Jan van Zetten. Jan werd op 8 december 1822 geboren te Kesteren en overleed op 7 januari 1885 te Kesteren. Hij was arbeider van beroep. Jan was een zoon van Jan Rutger van Zetten (1793-18771) en Petronella Jans Jansen (1793-1871).

De zoon van de bovengenoemde Jan en Maria is Jan Cornelis van Zetten (1846-1935). Jan Cornelis werd op 5 februari 1846 geboren te Kesteren en overleed op 5 juni 1935 te Kesteren. Jan was arbeider van beroep. Op 5 juni 1874 trad hij te Kesteren in het huwelijk met Catrina Jacoba van den Hof. Catrina Jacoba is geboren op 3 mei 1851 en overleed op 20 augustus 1926. Zij was een dochter van Arien van den Hof (1826-1873) en Hendrika van Lent (1829-1906).

Maria van Meerten was een dochter van Teunis Zeger van Meerten (1795-1868) en Willemijna Winkelman (1793-1848). Teunis Zeger werd op 14 december 1793 geboren in Kesteren en overleed op 5 oktober 1868 te Kesteren. Hij was schaapherder van beroep. Op 21 april 1821 trad Teunis Zeger te Kesteren in het huwelijk met Willemijna Winkelman. Willemijna is geboren op 27 december 1793 te Opheusden en overleed op 18 februari 1848 te Kesteren.

De achtentwintigste jaargang van de Nieuwsbrief HKKO over de genealogie van het geslacht Van Meerten

De achtentwintigste jaargang van de nieuwsbrief van de HKKO bevat enkele namen van telgen uit het geslacht van Meerten.

Wapenbord van Lodewijk van Brakel met daarop het kwartier van Van Meerten. Bron: Nieuwsbrief HKKO.

In het tweede nummer van dit jaargang staat een artikel van Joke Honders over Ingen en Lienden. Ze bespreekt daar voor haar twee onbekende wapenborden die ze tegenkwam via de website archieven.nl. Volgens haar hebben deze wapenborden vroeger in de kerk van Ingen en Lienden gehangen.

De eerste betreft het wapenbord van Lodewijk van Brakel. Het wapenbord telt zestien kwartieren. Van Brakel is overleden op 30 januari 1678. Volgens Honders hing dit bord in april 1762 nog in het koor van de kerk van Ingen. Honders: “De tekening was gevoegd bij de stukken van een civiel proces.” Honders beschrijft het wapenbord verder:

”De familiewapens links van boven naar beneden: Brakel, Millink, Temppier, Vaeck, Meerten, Beijnhem, Van de Bos, Baert. Aan de rechterzijde: Baers, Brakel, Piraet, Vijgh, Blancken, Wijhe, Tustal, Gelder.”

Joke Honders weet verder nog te vermelden dat Lodewijk drost ter Leede en richter van Tiel was. Waarom komt het kwartier van Van Meerten op dit wapenbord voor? Lodewijk was een achterkleinzoon van Lodewijk van Brakell en Catharina Tempier en een achterachterkleinzoon van Johan van Brakell en Johanna van Meerten.

De tweede betreft het wapenbord van Hendrick van Eck. Dit bord heeft in de kerk van Ingen gehangen. Ook daar zien we tussen de kwartieren de naam Van Meerten staan.

De familiewapens aan de linkerkant van boven naar onder: Eck, D’Beer, Mekeren, Meerten. Aan de rechterzijde: Mekeren, Mekeren, Wijeie, Bemmel. Wat opvalt hierbij is dat het familiewapen van Van Meerten geen klimmende hazewindhond laat zien.

De zesentwintigste jaargang van de Nieuwsbrief HKKO over de genealogie van het geslacht Van Meerten

De zesentwintigste jaargang van de nieuwsbrief van de HKKO bevat enkele namen van telgen uit het geslacht van Meerten.

In het eerste nummer van de zesentwintigste jaargang wordt de kwartierstaat van Adriana Peters (1938-2003). Adriana werd geboren op 9 april 1938 te Opheusden en is overleden op 31 maart 2003 te Arnhem.

Adriana was een dochter van Katrinus Peters (1900-1980) en Teuntje van Meerten (1913-1999). Katrinus Peters werd geboren te Opheusden op 23 april 1900 en overleed eveneens te Opheusden op 18 juni 1980. Katrinus was een zoon van de schapenhouder Katrinus Peters (1863-1916) en Adriana Spronk (1873-1953). Op 6 april 1935 trad hij in de Gemeente Kesteren in het huwelijk met Teuntje van Meerten. Teuntje van Meerten werd geboren in Opheusden op 15 oktober 1913 en overleed eveneens in Opheusden op 6 februari 1999.

De ouders van Teuntje waren Ruth van Meerten (1886-1948) en Willemina Catharina van Leijen (1892-1916). Ruth van Meerten werd geboren op 1 oktober 1886 te Opheusden en overleed op 11 mei 1948 te Kesteren. Hij was boomkweker van beroep. Hij trouwde op 17 mei 1912 te Opheusden met Willemina Catharina van Leijen. Willemina Catharina werd geboren op 12 oktober 1892 te Opheusden en overleed te Kesteren op 17 februari 1916.

De ouders van Ruth waren Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892). Ruth van Meerten werd geboren op 23 november 1826 te Opheusden en overleed op 8 november 1890 te Kesteren. Hij was militair van beroep. Op 2 juli 1875 trad hij te Opheusden in het huwelijk met Dora Peters. Dora werd geboren op 28 december 1850 te Opheusden en overleed op 27 december 1892 te Opheusden. Dora was werkster van beroep. Zij was een dochter van Dirk Peters (1819-1873) en Jantje van den Berg (1818-1867).

De ouders van Willemina Catharina van Leijen waren Klaas van Leijen (1848-1926) en Teuntje van Meerten (1854-1904). Klaas van Leijen werd geboren op 5 april 1848 te Opheusden en overleed op 5 september 1926 te Opheusden. Klaas was landarbeider van beroep en een zoon van Reindert van Leijen (1819-1887) en Menske van de Wardt (1821-1890). Hij trad op 1 mei 1874 in de Gemeente Kesteren in het huwelijk met Teuntje van Meerten. Teuntje was geboren op 28 januari 1854 te Opheusden en overleden op 16 mei 1904 te Kesteren.

De hierboven genoemde Ruth van Meerten was een zoon van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845). Jan Willem van Meerten werd op 4 januari 1798 geboren te Lienden en overleed op 9 november 1845 te Kesteren. Jan Willem was arbeider van beroep. Hij trad op 16 april 1825 in het huwelijk met Marritje Verwoert. Marritje werd op 23 maart 1797 geboren te Opheusden en overleed op 22 juli 1845 te Kesteren. Zij was werkster van beroep.

De hierboven genoemde Teuntje van Meerten was een dochter van Gijsbert van Meerten (1824-1900) en Gerritje van Brink (1822-1899). Gijsbert van Meerten werd geboren op 2 augustus 1824 te Kesteren en overleed op 1 april 1900 te Kesteren. Hij was arbeider van beroep. Gijsbert trad op 24 augustus 1849 in het huwelijk met Gerritje van Brink. Gerritje werd geboren op 5 april 1822 te Lienden en overleed op 21 maart 1899 te Kesteren. Zij was dienstmeid van beroep.

Overlijdensakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946)

Overlijdensakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) weergegeven.1 Op 6 november 1946 deed Dirk Verwoert (1897-1967) in de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van Gerritje Maria. Dirk was negen en veertig jaar oud en koopman van beroep. Hij verklaarde dat Gerritje Maria op 3 november 1946 om kwart over acht in de morgen is overleden in de leeftijd van 32 jaar. Gerritje Maria was de echtgenote van Gerrit van Dorland (1908-?) en de dochter van het echtpaar Jan Willem van Meerten (1878-1944), die al was overleden, en Teuntje Wevers (1887-1967).2 Teuntje oefende geen beroep uit.

Voetnoten

Register van begraven personen op de Algemene Begraafplaats ‘Dalwagenseweg’ in Opheusden – Bezoek aan het Regionaal Archief Rivierenland

Afgelopen week deed ik onderzoek in het Regionaal Archief Rivierenland naar overleden familieleden die begraven liggen op de Algemene Begraafplaats ‘Dalwagenseweg’ Opheusden. Helaas waren niet alle overleden familieleden die hier volgens overlevering of volgens andere bronnen zouden moeten liggen ook te vinden in de registers. Hieronder degenen die wel in de registers zijn opgenomen.

Huidige ingang van de Algemene begraafplaats ‘Dalwagenseweg’ te Opheusden. Foto genomen door Jan van Meerten op 7 april 2021.

Algemene Begraafplaats Opheusden

Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Op de derde Afdeling in het tweede graf ligt Elizabeth Vermeer (1845-1900) begraven. Zij was 54 jaar en 4 maanden oud. Elizabeth is begraven op 31 januari 1900 en gehuwd met Jerfaas van Meerten (1837-1908).1 Er staat geen datum van overlijden bij, uit de genealogische gegevens weten we dat zij is overleden op 27 januari 1900.2

Bron: Register van begraven lijken op de Algemene Begraafplaats te Opheusden. Folio 30 – Kinderafdeling Opheusden IIIe afdeling. 0926 – 836.

Register van Begravenen Opheusden II en III

Klaas van Leijen (1848-1926)

In park 3 grafnummer 27 ligt Klaas van Leijen (1848-1926) begraven. Hij werd 78 jaar en is begraven op 10 september 1926. Het betreft een gewoon graf. Dit staat beschreven op folio 8. Uit de genealogische gegevens weten we dat hij is overleden op 5 september 1926.

Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

In park 3 grafnummer 76 ligt Dirk Martinus Vermeer (1867-1932) begraven. Hij werd 64 jaar oud en is begraven op 15 maart 1932. Dit staat beschreven op folio 12. Dirk Martinus was de buitenechtelijke zoon van Elizabeth Vermeer (zie hierboven). Uit de genealogische gegevens weten we dat hij overleden is op 11 maart 1932.3

Cornelia van Meerten (1863-1936)

In park 3 grafnummer 85 ligt Cornelia van Meerten (1863-1936) begraven. Zij werd 72 jaar oud en is begraven op 23 januari 1836. Dit staat beschreven op folio 13. Uit de genealogische gegevens weten we dat zij overleden is op 18 januari 1836.

Elisabeth van Meerten (1919-1928)

In park 3 op de tweede afdeling (kinderafdeling) grafnummer 139 ligt Elisabeth van Meerten (1919-1928). Zij werd 8 jaar oud en is begraven op 24 april 1928.4 Haar naam is doorgestreept, mogelijk omdat ze ergens anders op de begraafplaats begraven werd. Dit staat beschreven op folio 17. Uit de genealogische gegevens weten we dat zij overleden is op 19 april 1928.5

Willemina Catharina van Leijen (1892-1916)

In park 6 op de derde afdeling grafnummer 159 ligt begraven Wilhelmina Catharina van Leijen (1892-1916). Zij overleed op 23 jarige leeftijd. Bij ‘of voor deze grafruimte een uitsluitend recht om daarin begraven voor onbepaalden tijd of voor bepaalden tijd is verkregen, — zoo ja, den naam en de woonplaats van den rechthebbende en verdere bijzonderheden’ staat de naam van Ruth van Meerten (1886-1948) te Opheusden.6 Ruth was de man van Willemina Catharina. Er staat geen jaartal van begraven bij, uit de genealogische gegevens weten we dat zij is overleden op 17 februari 1916. Het betreft een eigen graf.

Bron: Gemeente Kesteren, Register van Begravenen Opheusden II en III. 0926 – 837

Register van Begravenen Opheusden Park 2 Afd. I

Dit register bevat, voor zover ik het nu kan overzien, geen namen van overleden familieleden. Begint bij graf nummer 183 en loopt van 1938-1958.

Bron: Opheusden, Gemeente Kesteren, I Afd. Park 2. Register van Begravenen, vanaf graf no. 183. 0926 – 838

Register van Begravenen op de Algemeene Begraafplaats Opheusden

Halverwege het boek begint een nieuw register. Dit register en het vorige register bevat, voor zover ik nu kan overzien, geen namen van familieleden.

Bron: Gemeente Kesteren, Register van Begravenen op de Algemeene begraafplaats, Nieuwe bewijzen afgegeven 8 februari 1922. 0926 -840

Register van begravenen op de nieuwe (algemeene) begraafplaats Opheusden

Gerritje Maria van Meerten (1913-1946)

Op de tweede afdeling, park 10, ligt in het graf met grafnummer 15 Gerritje Maria van Meerten (1913-1946) begraven. Zij werd 32 jaar oud en is begraven op 7 november 1946.7 Dit staat beschreven op folio 22. Uit de genealogische gegevens weten we dat zij op 3 november 1946 is overleden.8

Ruth van Meerten (1886-1948)

Op de tweede afdeling, park 10, ligt in grafnummer 25 Ruth van Meerten (1886-1948) begraven. Hij werd 61 jaar oud en is begraven op 15 mei 1948. Bij ‘of voor deze grafruimte een uitsluitend recht om daarin te begraven voor onbepaalden tijd of voor bepaalden tijd is verkregen, zoo ja, den naam en de woonplaats van den rechthebbende en verdere bijzonderheden’ staat:

“Bij besluit B en W in eigendom uitgegeven aan J. van Dee te Opheusden.”

Dit staat beschreven op folio 23. Uit de genealogische gegevens weten we dat hij op 11 mei 1948 is overleden.

Johanna van Dorland (1942-1952)

Op de tweede afdeling, park 10, ligt in het graf met grafnummer 64 Johanna van Dorland (1942-1952) begraven. Zij werd 10 jaar oud en is begraven op 10 juli 1952. Dit staat beschreven op folio 27. Uit de genealogische gegevens weten we dat zij is overleden op 6 juli 1952.

Bron: Gemeente Kesteren, Nieuwe begraafplaats Opheusden, Register van Begravenen, Ie Afdeeling folio 1, IIe Afdeeling folio 20, Kinderafdeeling folio 20. 0926 – 841

Met veel dank aan de archivaris en de zaalmedewerker van de studiezaal van het Regionaal Archief Rivierenland voor de geboden hulp en het archief voor de gastvrijheid.

Voetnoten

Van Meerten in de ‘Informatiemap voor historisch onderzoek Ingen’ van het Regionaal Archief Rivierenland

Afgelopen week bezocht ik het Regionaal Archief Rivierenland. Daar las ik de ‘Informatiemap voor historisch onderzoek Ingen’. De map bevat beknopte informatieve gegevens over het dorp Ingen en verwijst naar meer literatuur.

Het dorp Ingen met in de witte cirkel het huidige huis Blijwerve. Bron van de satellietfoto: Google.

In de beschrijving van de korte geschiedenis van Ingen staat het volgende over de familie Van Meerten en huize Blijwerve:

“Het huis Blijwerve is vermoedelijk onder een andere naam, het oude kasteel van Ingen geweest. Dirk van Meerten, waarvan in de kerk een grafzerk aanwezig is, is mogelijk heer van dit kasteel geweest. Het huidige huis Blijwerve staat op een andere lokatie [sic] dan het oude huis.”

Huize Blijwerve wordt ook genoemd lijst met ‘niet-meer bestaande gebouwen in Ingen’.

Bron: Informatiemap voor historisch onderzoek Ingen, te raadplegen in de studiezaal van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.

Geboorteakte van Elizabeth Gerritsen (1905-1993)

Geboorteakte van Elizabeth Gerritsen (1905-1993) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Elizabeth Gerritsen (1905-1993) weergegeven.1 Op 18 juli 1905 deed Gerrit Gerritsen (1881-1964) aangifte van de geboorte van zijn dochter. Gerrit was vier en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij woonde te Opheusden in het huis nummer 355c. Hij gaf aan dat Meggel op 18 juli 1905 om half drie in de nacht is geboren uit zijn echtgenote Meggel van Meerten (1881-1907).2 Meggel oefende geen beroep uit en woonde eveneens in Opheusden. Gerrit had twee getuigen meegebracht: (1) Cornelis Gerritsen (1851-1934), vader van de aangever, drie en vijftig jaar oud en boomkweker van beroep, en (2) Andries van Meerten (1875-1909)3, zwager van de aangever, negen en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep.

Voetnoten