Home » 2022 » september

Maandelijkse archieven: september 2022

Nashville-studiedag 12 september 2019 (6): P. Nunn (MSc. MA) – Pastorale handreiking LHBTQ

Op 12 september 2019 werd de Nashville studiedag gehouden. De zesde spreker van de dag, Philip Nunn (MSc. MA), gaf een lezing onder de titel ‘Pastorale handreiking LHBTQ’. In de komende weken willen we, als de Heere leven spaart, de video’s van de studiedag ook via deze website delen. Dit met dank aan de Werkgroep Nashville Verklaring.

De val in de ENCI-groeve – Bespreking ‘Kerkroof in Maastricht’

“Het schot galmt door het onderaards gewelf. Henry geeft een kreet van schrik. Hij voelt de kogel vlak naast zijn lichaam door de stof van zijn kleren gaan. “Dat was de laatst waarschuwing,” dreunt de stem va de bendeleider. “Nog één stap en de volgende is raak.” Henry durft zich niet te verroeren. Doodstil blijft hij staan. “Ga weer op je plaats zitten,” klinkt de stem achter zijn rug. “Een vergissing mag je maken, maar de volgende is meteen je laatste.” Nog trillend loopt Henry naar de tafel terug en gaat zonder verder nog een woord te zeggen op zijn plaats zitten.”

De Bokkenrijders

In 1997 gaf Uitgeverij De Vuurbaak te Barneveld de tweede druk uit van ‘Kerkroof in Maastricht‘. Dit tienerboek is het vierde deel in de serie ‘Chris en Jorieke‘ van Bert Wiersema. Wiersema kan spannend schrijven en ook dit deel blijft tot het laatst toe spannend. Dit vierde deel gaat over de bokkenrijdersbende die uiteindelijk de schatkamers van de Sint Servaeskerk te Maastricht beroven1 en de buit met de nachttrein naar Parijs willen smokkelen. Het bestaan van de bende is gebaseerd op de ‘Legende van de Bokkenrijders‘.2 Het lukt de bende om de alarminstallatie van de Servaeskerk uit te schakelen en zo de schatten van St. Servaes te stelen. Door een misverstand komt de vader van Chris en Jorieke echter in het bezit van een map die te maken heeft met de overval. Chris en Jorieke willen dit tot de bodem uitzoeken. Dit is het begin van een enorm avontuur. Gelukkig loopt het uiteindelijk goed af. Om te weten hoe het verhaal gaat en afloopt, raad ik je aan om het boek zelf te lezen.3

De ENCI-groeve en de donkere Middeleeuwen

“Daar op de bodem van de kuil ligt het brandende wrak van de Mercedes. “Dit is een kalkgroeve van de cementfabriek”, zegt hij somber” (blz. 97). Eén hoofdstuk van het boek speelt voor een deel in de ENCI-groeve in Maastricht af. Wanneer de bendeleider probeert te ontsnappen bij de Sint Pietersberg in Maastricht stort hij met zijn auto in de kalksteengroeve. Hij probeert namelijk de politie te slim af te zijn door een zijpad van de grote weg te kiezen. Helaas had hij er niet mee gerekend dat het pad zou stoppen. Gelukkig, voor de bendeleider, wordt hij uit de auto geslingerd en kan hij zich ternauwernood aan een rotsrichel vastgrijpen. De politie, die ondertussen ter plaatse is, kan hem uiteindelijk in de boeien slaan. De groeve is onlangs gesloten voor de winning van kalk, maar is wel geopend als toeristische trekpleister.4 In deze kalksteengroeve zijn enkele fossielen van Mosasauriërs gevonden.5 Helaas besteed Wiersema hier geen aandacht aan, maar dat zou ook niet in lijn met het verhaal zijn. Een klein puntje van kritiek is dat Wiersema het karikatuurbeeld van de ‘donkere Middeleeuwen‘ op blz. 31 van zijn boek in stand houdt. De middeleeuwen worden in de Engelse taal onterecht ‘dark ages‘ genoemd. Dit karikatuurbeeld is ontstaan door het opkomende Verlichtingsdenken dat wilde afrekenen met het verleden. Historicus Seb Falk geeft in zijn boek ‘De verlichte Middeleeuwen’ een ander beeld.6 Het zou goed zijn wanneer we niet meer spreken van de middeleeuwen alsof dit primitieve tijden waren.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Menselijke evolutie en miljoenen jaren in het hart van de Biblebelt (1): Inleiding van een vijfluik over menselijke evolutie in Ouwehands Dierenpark

In het hart van de Biblebelt, ook wel bijbelgordel of refoband genoemd, ligt een prachtige dierentuin: Ouwehands Dierenpark. Deze dierentuin heeft de meeste dieren wel die in standaard kinderboeken voor peuters en kleuters voorkomen. Zoals bijvoorbeeld de leeuw, de olifant, de giraf, de tijger en de gorilla. Een bezoek is beslist de moeite waard. Helaas wordt er, op de educatieve borden bij de nieuwe verblijven van de mensapen1, veel gesproken over menselijke evolutie over miljoenen jaren. Het alternatief, namelijk dat wij géén gemeenschappelijke voorouder hebben met de mensapen, ontbreekt. Dat is opmerkelijk voor een dierentuin in het hart van de Biblebelt. Daarom een vijfluik over menselijke evolutie en miljoenen jaren in Ouwehands Dierenpark.2

Ingang van ‘Gorilla Adventure’ in Ouwehands Dierenpark. Foto genomen door Jan van Meerten op 14 september 2022.

Biblebelt

Ouwehands Dierenpark ligt in de gemeente Rhenen. Een protestantse gemeente in het hart van de Biblebelt, een bevindelijk gereformeerde ‘gordel’ dwars door Nederland.3 Het christelijke gehalte van de Gemeente Rhenen komt onder andere tot uitdrukking in het aantal stemmers op SGP, CU, CDA. Maar liefst 36,9% van de stemmen is in deze gemeente naar deze drie christelijke partijen gegaan. Om de gemeente Rhenen heen liggen de protestante gemeenten Ede (39,7%), Neder-Betuwe (58,5%) en Veenendaal (43,7%). De andere gemeenten, Buren (21,3%), Utrechtse Heuvelrug (24%) en Wageningen (9,9%), kennen ook een grote groep protestanten.4 Met recht kan gezegd worden dat Rhenen in het hart van de Biblebelt ligt. Veel bevindelijk gereformeerde protestanten staan een klassiek scheppingsgeloof voor.5 Daarom is het opmerkelijk dat in Ouwenhands Dierenpark menselijke evolutie over miljoenen jaren wordt geleerd (voor de seculieren en naturalisten), terwijl een creationistisch alternatief ontbreekt. Tijdens de voorbereidingen voor een creationistische dierentuingids6 van Ouwehands Dierenpark viel op dat, vooral bij die verblijven die in het afgelopen decennium zijn gebouwd, op de educatieve borden menselijke evolutie over miljoenen jaren wordt gepropageerd.

Ouwehands Dierenpark

De mensapen zijn in Ouwehands Dierenpark goed vertegenwoordigd. De eerste mensaapen die we tegenkomen zijn de withandgibbons (Hylobates lar), in de buurt van het junglerestaurant. Na een flink eind door de dierentuin gelopen te hebben gelopen, komen we in de buurt van RavotApia de bonobo’s (Pan paniscus) tegen. Verderop is er ook een verblijf voor de westelijke laaglandgorilla’s (Gorilla gorilla gorilla). Terug naar de uitgang lopend komen we nog Borneose orang-oetan’s (Pongo pygmaeus) tegen, die soms letterlijk boven je hoofd slingeren. Het valt op dat alle hoofdgroepen van de mensapen vertegenwoordigd zijn. Uiteraard kan een dierentuin niet alle 17 soorten gibbons opnemen en één chimpanseeachtige is ook genoeg. Het laatste decennium zijn er twee soorten mensapen toegevoegd aan het dierenbestand van Ouwehands Dierenpark: (1) Gorilla Adventure werd op 28 maart 2013 geopend7, en (2) Salonga, ‘Rijk van de bonobo’s’ werd op 1 juni 2021 geopend8. Het valt op dat bij de oudere verblijven er niet gesproken wordt van menselijke evolutie over miljoenen jaren, maar dat dit juist wel het geval is bij de twee nieuwste verblijven. Van een verwijzing naar de schepping in zes dagen, zoals onder andere beschreven wordt in Genesis 1, ontbreekt ieder spoor. Terwijl je van een dierentuin in het hart van de Biblebelt minstens een tweemodellenvergelijking zou verwachten.9

Vijfluik

Om de bevindelijk gereformeerden en andere protestanten die een klassiek scheppingsgeloof voorstaan te helpen willen we graag in een vierluik het educatieve aanbod van Ouwehands Dierenpark aangaande menselijke evolutie over miljoenen jaren bespreken en indien nodig bekritiseren. Vanuit een klassiek scheppingsgeloof hoeven we immers niet alle data rond de vermeende menselijke evolutie over miljoenen jaren te verwerpen, maar kunnen we sommige data anders interpreteren dan naturalisten dat doen. Er wordt op de educatieve borden ook onjuiste data gepresenteerd, dit zullen we weerspreken. Bij ieder verblijf zal ook gewezen worden op alternatieven vanuit het klassieke scheppingsgeloof. Als we een educatief alternatief hebben kunnen we met een gerust hart onze kinderen mee naar deze dierentuin nemen. Dat zouden we zelfs van harte aanmoedigen. In Ouwehands Dierenpark zie je de rijke variatie en de ongelofelijke creativiteit die de Heere in Zijn schepping heeft gelegd. We hoeven ons niet te laten afschrikken door enkele educatieve borden waar anders gepropageerd wordt.

Dit artikel is het eerste deel van een vijfluik en geldt als algemene inleiding. Het tweede deel beschrijft de ‘Expeditie Aap Game’, een audiotour over de mensapen die in Ouwehands Dierenpark te vinden zijn.10 Via QR-codes op de borden kan meegedaan worden met deze audiotour. Het derde deel beschrijft en bekritiseerd ‘Salonga, Rijk van de bonobo’s’. Het vierde deel van beschrijft en bekritiseerd ‘Gorilla Adventure’. Het vijfde en laatste deel beschrijft de overige verblijven van mensapen en fungeert als uitleiding.

Tenslotte

We publiceren dit vijfluik op onze website niet om bezoekers te ontmoedigen naar Ouwehands Dierenpark te gaan. Integendeel! Maar we kunnen ons wel voorstellen dat sommige ouders moeite hebben om met hun kinderen langs de verblijven van de gorilla’s en bonobo’s te lopen. Het kind kan vragen stellen over de informatie op de borden en de ouder kan dan wellicht deze vragen niet goed beantwoorden. Wanneer ouders educatieve informatie aangereikt krijgen om hun kinderen toe te rusten met het scheppingsparadigma dan kunnen ze deze verblijven juist blijven opzoeken. Ook de gorilla of bonobo is een schepsel van God. Kinderen en jongeren kunnen bemoedigd worden om het scheppingsgeloof te belijden. Vanuit de Schrift geloven en belijden we dat de mens afzonderlijk door God is geschapen op de zesde dag. Dit klassieke scheppingsgeloof hoeft niet in strijd te zijn met gegevens uit paleoantropologie en genetica.

Voetnoten

Ontplofte vissen – Aanwijzingen voor een snelle begrafenis

In afzettingsgesteentes kunnen prachtig bewaarde fossielen zitten. Daar zijn ook hele bijzondere bij: vissen met ontplofte koppen en buiken. Hoe zou dat nou zijn gekomen? En wat kunnen ze vertellen over de wijze waarop die vissen om het leven zijn gekomen?

Diplomystus en Knightia zijn de meest gevonden soorten in de Green River Formatie. Beide lijken erg veel op de haring.” Bron: Wikipedia.

In de sedimentlagen van de Green River Formatie in de staat Wyoming (VS) zitten miljoenen prachtige visfossielen. Over de hele wereld zijn deze fossielen gewilde verzamelobjecten. Omdat er zoveel mooie exemplaren uit deze lagen zijn opgediept, beseffen maar weinigen dat een groot deel van de gevonden visrestanten bij lange na niet perfect zijn. Veel vissen zijn ontwricht. Hun botresten en schubben zijn over een groot oppervlak verspreid. De individuele delen zijn niet langer met elkaar verbonden op de manier zoals dat was toen de vissen nog rondzwommen. Hoe zou dat gekomen zijn? De fossielen en de omringende gesteentelagen geven hiervoor aanwijzingen.

Rottingen

Wat gebeurt er met een vis als hij doodgaat? Om dat te weten moet je bij de tafonomie zijn. Dat is de studie naar het proces hoe levende dieren fossielen kunnen worden. Door te bestuderen hoe vandaag de dag dode vissen rotten en vergaan, kunnen paleontologen de fossielen beter leren begrijpen. Omdat deze processen zo snel verlopen, wijst de aanwezigheid van goed geconserveerde fossielen erop dat de gesteenten waarin je ze aantreft ook snel gevormd moeten zijn. Anders zouden hun resten zijn verdwenen. Observaties van dode vissen onder natuurlijke en laboratoriumomstandigheden hebben namelijk laten zien dat wanneer vissen sterven hun resten snel vergaan. Als de vissen niet héél snel afgedekt en beschermd worden tegen dat afbraakproces, hebben ze geen schijn van kans om te fossiliseren. Dat geldt niet alleen voor vissen die nu sterven, maar ook voor vissen die tijdens en kort na de vloed omkwamen.

Drijvende vissen

De Green River Formation is een uitgestrekte formatie in de Verenigde Staten. De formatie strekt zich uit over de staten Wyoming, Colorado en Utah. Bron: Wikipedia.

Anders dan gewoonlijk wordt gedacht, drijven de meeste dode vissen niet. Tafonomisch onderzoek bevestigt dat het grootste deel van de dode vissen naar de bodem zakt en nooit meer aan het oppervlak komt. Toch hebben veel mensen wel eens dode vissen ‘met de buik omhoog’ zien drijven. Dat gebeurt als bacteriën in de darmen en zwemblaas gas gaan produceren. De vis wordt dan als een ballon opgeblazen. Experimenten laten echter zien dat dit drijven meestal maar van korte duur is. Vaak barsten de buiken open, waarna de vis alsnog naar de bodem zinkt. Zelfs op bodems van kalme, rustige meren raken de delen van ontbindende vissen los van elkaar en verspreiden zich. In de meeste gevallen is er geen botje meer te vinden als het afbraakproces compleet is. Het zoeken naar graten en schubben in modderige bodems van meren levert zelden iets op. Je kunt dus de conclusie trekken dat gesteenten met fossiele visresten onder heel andere omstandigheden gevormd moeten zijn dan omstandigheden die je nu kunt waarnemen.

Snelle fossilisatie

Hoe komt het dan dat er zo veel prachtige fossiele vissen in de Green River Formatie aanwezig zijn? Het is waarschijnlijk dat de Green River Formatie ooit één groot merensysteem was. Toen na de zondvloed het water zich terugtrok, verzamelde het zich deels in plaatselijk laaggelegen delen van de continenten. Door het wegstromende water verliepen erosie en afzetting van sedimenten veel sneller dan tegenwoordig. Die erosieproducten hoopten als sediment in de meren op (er zijn echter ook creationisten die menen dat de bezinking van dit sediment al tijdens de vloed gaande was). Het is interessant om te zien dat je in de Green River Formatie vissen aantreft in verschillende stadia van ontbinding, zoals je die ook ziet in laboratoriumexperimenten. Bij verschillende vissen lijkt het alsof ze uit elkaar zijn geploft, waardoor delen van het lichaam over de bodem van het meer zijn verspreid voordat ze door sediment werden begraven.

Ontplofte koppen

“Perfect bewaard gebleven fossiele vissen die geen tekenen van afbraak vertonen moeten dus bijzonder snel zijn begraven. In huidige meren tref je gewoonlijk geen restanten van vissen aan. Ook groeit de laag sediment niet snel genoeg aan om resten te bewaren.” Op de foto Diplomystus dentatus. Bron: Wikipedia.

Er zijn fossiele vissen gevonden met opengebarsten buiken en koppen. Het openbarsten van de buiken is al enigszins toegelicht, maar er valt meer over te zeggen. Voordat een vis die op de bodem ligt uit elkaar kan ploffen, is het nodig dat zich in de lichaamsholtes gasdruk opbouwt, zonder dat de vis gaat drijven. Dat kan als volgt: door bacteriën, algen, diatomeeën en andere micro-organismen kan de vis aan de bodem van het meer blijven plakken. De vis wordt dan door een laag micro-organismen bedekt, die omgeven zijn door zelfgeproduceerd slijm (biofilm). Binnen enkele uren nadat de dode vis op de bodem terecht is gekomen, kan hij hier helemaal mee zijn bedekt. Het is dan niet zo moeilijk meer om te begrijpen dat er vissen gevonden worden met geëxplodeerde buiken. Maar waarom zijn er dan ook vissenkoppen uit elkaar geploft?

Diplomystus en Knightia zijn de meest gevonden soorten in de Green River Formatie. Beide lijken erg veel op de haring. De meeste vissen hebben een speciaal orgaan in hun lichaam, de zogenaamde zwemblaas (een soort ballon, waardoor ze in het water kunnen zweven). Bepaalde soorten, zoals de genoemde haring en de goudvis, hebben een buisje die de zwemblaas verbindt met de darm. Haringen hebben nog een extra buisje dat de zwemblaas verbindt met structuren in de hersenen die nodig zijn voor het horen. Eerder is al genoemd dat na het doodgaan van de vis bacteriën in de darmen afbraakgassen gaan vormen. Die gassen bouwen druk op in de darmen en de zwemblaas. Via dat buisje kunnen deze gassen bij de haring door breken naar de kop. Daar veroorzaken ze dan een ontwrichting. Bij sommige vissen is die ontwrichting wat minder duidelijk, maar als je zorgvuldig kijkt naar goed geconserveerde vissen, zie je vaak aanwijzingen van die ontwrichting bij de wervels direct achter de kop. Je kunt je dan voorstellen dat ook de koppen van de vissen zijn ontploft.

Snelle begraving

Onderzoek aan dode vissen heeft laten zien dat zij binnen een aantal dagen tot enkele weken helemaal vergaan. Perfect bewaard gebleven fossiele vissen die geen tekenen van afbraak vertonen moeten dus bijzonder snel zijn begraven. In huidige meren tref je gewoonlijk geen restanten van vissen aan. Ook groeit de laag sediment niet snel genoeg aan om resten te bewaren. Verscheidene visfossielen vertonen wel tekenen van ontbinding, maar ook zij moeten kort na het begin van de afbraak zijn begraven. Anders zouden hun geëxplodeerde resten niet bewaard zijn gebleven in het fossielenarchief. Wetenschappers hebben de afbraak bij vissen en veel andere groepen van organismen onderzocht. Hun experimenten laten zien dat het ontleden bij alle organismen en onder een veelheid van omstandigheden steeds een kortdurend proces is. Fossilisatie onder catastrofale, zondvloedachtige, omstandigheden past heel goed bij de studieresultaten.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Whitmore, J.H., 2014, Ontplofte vissen. Aanwijzingen voor een snelle begrafenis, Weet 27: 44-46 (pdf). Het betreft een vertaald artikel dat eerder verscheen in Answers Magazine (link).

WEET MAGAZINE: NOG GEEN ABONNEE?
Het bovenstaande artikel is overgenomen uit Weet Magazine nummer 27 (zie hiernaast). Weet Magazine is een populair-wetenschappelijk creationistisch tijdschrift waarin ingewikkelde wetenschappelijke onderwerpen eenvoudig worden uitgelegd en op een bijbelgetrouwe manier worden besproken. Daarnaast brengt het tijdschrift bij kennis over creationistische wetenschapsbeoefening. Bovenstaand artikel is namelijk een weergave van het resultaat van onderzoek van dr. John Whitmore naar vissen in de Green River Formation. Dr. Whitmore promoveerde in 2003 aan de Loma Linda University in de Verenigde Staten op dit onderwerp. Nog geen abonnee van Weet Magazine? Dat kan natuurlijk niet! Ga snel naar de website van Weet Magazine en sluit vandaag nog een abonnement af!

‘Ogen zijn de spiegels van de ziel’ – Bijdrage dr. Roelof Bisschop in het debat over de nieuwe Transgenderwet

Ogen zijn de spiegels van de ziel‘. Met dit spreekwoord startte dr. Roelof Bisschop van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) op dinsdag 27 september 2022 zijn bijdrage aan het debat over de nieuwe Transgenderwet.1 Deze bijdrage is, inclusief interrupties, hieronder terug te zien. Met dank aan de SGP en dr. Bisschop!

Voetnoten

Evolutionary Theory, Fossil Record and Molecular Biology – Prof. dr. Arthur Chadwick sprak op 28 augustus 2017 in Apeldoorn

In 2017 was professor dr. Arthur Chadwick te gast in Nederland om te spreken op de meerdaagse conferentie ‘Geloof en Wetenschap’. Deze conferentie werd georganiseerd door Nederlandstalige zevendedagsadventisten (ZDA). Op maandag 28 augustus 2017 was ik bij twee lezingen van dr. Chadwick in Apeldoorn. De eerste lezing ging over ‘Evolutionary Theory, Fossil Record and Molecular Biology‘. Deze lezing is dankzij AdventVison en AdventMedia opgenomen. Helaas zijn de lezingen niet ondertiteld.

Als inleiding op de lezing van dr. Chadwick wordt onder de video beschreven: “Evolutietheorie, fossiele verslag en moleculaire biologie. Evolutietheorie is flexibel genoeg om bijna elke observatie een plek te geven. Maar kan het de twee grote uitdagingen aan van het fossiele verslag en de vooruitgang in de moleculaire biologie?” De tweede lezing in Apeldoorn van dr. Chadwick wordt volgende week geplaatst.

Opiniestuk De Volkskrant: ‘Wie beschermt de twijfelende puber in de nieuwe Transgenderwet?’

Vandaag, 27 september 2022, wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de nieuwe Transgenderwet. Het belangrijkste wijzigingsvoorstel is dat er voor alle leeftijden1 geen verklaring meer nodig is van een medisch specialist om het geslacht juridisch te wijzigen. Een aangrijpende ontwikkeling! Zie ook het overzicht dat gisteren verscheen op deze website.2 Vandaag stond er in De Volkskrant een sterk opiniestuk van radioloog en gezondheidsjurist dr. Trude Klijnsmit-Leertouwer.3 Hieronder een korte samenvatting van het opiniestuk.4

“Je kunt er bijna niet omheen dat deze 80 procent van de jongeren met genderdysforie blijkbaar opgeofferd mag worden aan de agenda van de onbelemmerde zelfbeschikking.” De jongen op de foto heeft (voor zover we weten) geen relatie tot het onderwerp Transgenderisme. Bron: Pixabay.

‘Verslechtering van de juridisch beschermde positie van het kind’

Dr. Klijnsmit geeft eerst uitleg over de verhouding tussen het (juridisch) persoonsbegrip en zelfbeschikkingsrecht. Daarna of het uitmaakt of iemand als man of vrouw geregistreerd staat. Het laatste beantwoordt ze bevestigend met drie voorbeelden: oproep bevolkingsonderzoek borst- en baarmoederhalskanker, rechten van het kind en de afbreuk aan de orde in het recht. Deze afbreuk heeft volgens Klijnsmit het eerste gevolgen voor kwetsbare groepen. “Die orde is er niet voor niets, maar dient waarden als rechtszekerheid en rechtsbescherming, in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld kinderen.” Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen nu óók zonder deskundigenverklaring van geslacht veranderen. Als er een verschil van inzicht bestaat tussen de ouders en het kind is het aan de rechter om te beslissen over het verzoek tot gendertransitie. Klijnsmit: “Zowel het inperken van het gezag van de ouders als het schrappen van de deskundigenverklaring leidt concreet tot verslechtering van de juridisch beschermde positie van het kind.

Jongeren

Een ander punt dat dr. Klijnsmit aanroert is dat tieners de gevolgen van hun handelen vaak niet overzien. Dat geldt ook betreffende gendertransitie. Klijnsmit: “Genderdysforie (onvrede met het geslacht waarmee je bent geboren of opgegroeid) blijkt namelijk bij ongeveer 80 procent van de jonge kinderen van voorbijgaande aard te zijn. De deskundigenverklaring zou hier het onderscheid kunnen maken.” De gezondheidsjurist geeft aan dat onbelemmerde juridische transitie ook gevolgen heeft voor eventuele medische transitie, “Welke dokter zal nog durven twijfelen bij de wens tot medische transitie als juridische transitie al een feit is?” De radioloog sluit het opiniestuk af met het delen van enkele medisch bezwaren. “Je kunt er bijna niet omheen dat deze 80 procent van de jongeren met genderdysforie blijkbaar opgeofferd mag worden aan de agenda van de onbelemmerde zelfbeschikking. Het zal je kind maar zijn.

Uitleiding

Net als publicist en historicus dr. Bart Jan Spruyt5 geeft ook radioloog en gezondheidsjurist dr. Trude Klijnsmit een negatief stemadvies aan de politici. Het is prettig om te zien dat er in Nederland nog geleerden zijn die het gezonde verstand gebruiken en dit wetsontwerp afwijzen. Dat maakt hen niet ‘transfoob’ of ongevoelig. Integendeel! Ze zijn in de pen geklommen juist omdat ze het beste zoeken voor onze kinderen en jongeren. We moeten uiteraard zéér goed luisteren naar de psychische nood van jongeren met genderdysforie. Dát die nood er is hoeven we niet te ontkennen. Echter, hier kritiekloos achteraan hobbelen is géén goed idee.6 De nieuwe Transgenderwet helpt onze jongeren van de wal in de sloot! Zoals dr. Klijnsmit zegt: ‘Het zal je kind maar zijn!’

Voetnoten

Pro-abortusbeweging hekelt ‘spijtpil’ op basis van desinformatie

De weerstand tegen het voorschrijven van een progesteronkuur, ook wel (abortuspilremmer) of ‘spijtpil’ genoemd, na de start van een abortuspilprocedure, is enorm opgevoerd door de pro-abortusbeweging. Met grote gevolgen voor moeder en kind.

Hulpvraag

Een jonge vrouw nam onder druk van haar partner de eerste abortuspil. Na inname van de pil realiseerde de vrouw wat ze in gang had gezet en kreeg spijt en wilde gebruikmaken van de spijtpil. Haar hulpvraag kwam onlangs binnen bij de vereniging Kies Leven.

Artsen zijn door de hetze van de pro-abortusbeweging tegen de spijtpil, terughoudend geworden. Aan een nieuw zorgvuldig protocol voor huisartsen en uitbreiding van een landelijk dekkend netwerk wordt nog gewerkt door enkele huisartsen in samenwerking met Kies Leven.1 Die terughoudendheid bij artsen zorgde ervoor dat we deze vrouw niet konden helpen toen ze hulp nodig had. Ook andere organisaties konden geen hulp bieden. Dit doet enorm veel pijn, bij mij, de artsen, de vrouw en bij haar kindje wat er nu niet meer is.

Spijtpil

Al tientallen jaren wordt in de Verenigde Staten (VS) het hormoon progesteron voorgeschreven aan vrouwen die alleen de eerste van de set van twee abortuspillen (de tweede “pil” bestaat eigenlijk uit 4 vaginaaltabletten) hebben genomen en daarna spijt kregen van hun beslissing; het middel wordt daarom ‘spijtpil’ genoemd. Progesteron is een lichaamseigen geslachtshormoon dat invloed heeft op de hechting van het kindje in de baarmoeder. Ditzelfde progesteron wordt in Nederland veelvuldig ingezet bij vrouwen die middels een in-vitrofertilisatie (ivf)-behandeling een kindje willen krijgen of in sommige gevallen bij vrouwen die eerder een miskraam hebben gehad en dat bij een nieuwe zwangerschap willen voorkomen. Dit laatste is in Nederland niet zo gebruikelijk. Het extra slikken van progesteron gedurende het eerste trimester (3 maanden) kan de zwangerschap ondersteunen. Als de zwangere moeder zelf te weinig progesteron aanmaakt, kan het op deze manier worden aangevuld.

In diverse media zijn de afgelopen jaren artikelen verschenen die de werking van progesteron uitleggen. Het Reformatorisch Dagblad2 schreef hier op 10 en 13 maart 2021 al over, en kwam tot de conclusie dat het middel veilig en effectief is. Ook Weet Magazine3 plaatste een uitgebreid artikel over de toepassingen en de werking van dit zwangerschap ondersteunende hormoon in relatie tot de abortuspil.

Opvallend is dat de pro-abortusbeweging blijft spreken over “medisch riskant” of over een toegediende “overdosis”. De Groene Amsterdammer4 meldde op 10 maart 2021: “Het gebruikte medicijn, met het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron, is niet geregistreerd als abortuspilstopper, zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De behandeling kan volgens het College ernstig effect hebben op zowel de vrouw als haar foetus.

Onderzoek naar de spijtpil

In 2019 is in de Amerikaanse staat Californië een onderzoek5 gestart naar de werking van progesteron na inname van de eerste abortuspil, bestaande uit de chemische stof mifepriston. Aan het onderzoek deden slechts twaalf vrouwen mee. Zes van de twaalf vrouwen kregen progesteron en de andere zes een placebo (een niet werkend middel) toegediend. De tweede abortuspil werd niet gegeven.

Het onderzoek werd al snel stopgezet. Wat bleek: van de twaalf vrouwen die deelnamen aan het onderzoek, kregen er drie last van hevige bloedingen waardoor ze met een ambulance naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Twee van hen kregen die bloeding na inname van de abortuspil, dus nog voordat ze met progesteron waren begonnen, de derde vrouw na inname van een abortuspil in combinatie met de progesteronkuur. Na twee weken bleken vier van de zes vrouwen die progesteron-ondersteuning kregen nog zwanger te zijn, evenals twee vrouwen uit de placebogroep. Na afloop van het onderzoek hebben alle vrouwen alsnog een abortus door middel van curettage gekregen. In feite lijkt de studie erop te wijzen dat de abortuspil zélf gevaarlijk is en bloedingen veroorzaakt. Terwijl juist dit onderzoek vaak wordt aangehaald om te ‘bewijzen’ dat progesteron gevaarlijk zou zijn voor moeder en kind. Het tegendeel is juist waar, zoals het frequente succesvolle toedienen van progesteron bij ivf en na miskramen laat zien. Uit een onderzoek van de Food and Drug Administration6 (FDA; de ‘medicijnwaakhond’ uit de VS) blijkt juist dat het gebruik van progesteron tijdens de zwangerschap geen verhoogd risico geeft op schade aan het kindje.

De pro-choice-paradox

Wat we zeker weten is dat bij inname van de abortuspil het kindje van de zwangere vrouw vrijwel altijd sterft. Daar is de abortuspil immers voor bedoeld. De pro-abortusbeweging in Nederland wil deze abortuspil, met steun van de meerderheid van de Tweede Kamer, zelfs eenvoudig beschikbaar maken via de huisarts. En dat ook nog zonder de vijf dagen bedenktijd. De paradox die zo ontstaan is, is dat men zich zorgen maakt over moeder en kind bij het toedienen van progesteron, terwijl men zich geen zorgen maakt wanneer de abortuspil wordt genomen, waar altijd een kindje door sterft. Bovendien is men blijkbaar alleen pro-choice als de keuze in een abortus resulteert. Zodra de moeder voor iets anders kiest, namelijk om de abortuspil tegen te gaan, is de ‘pro’ uit ‘pro-choice’ (voor keuzevrijheid) plotseling weinig meer waard.

Overigens overlijdt het kindje strikt genomen niet door inwerking van de eerste abortuspil (bestaande uit de werkzame stof Mifepriston ) op het kindje zelf, maar omdat die pil de progesteronreceptoren in de baarmoeder blokkeert waardoor de werking van progesteron (het in stand houden van de zwangerschap) teniet wordt gedaan. Door toedienen van extra progesteron kan de werking van de eerste abortuspil worden tegengegaan, dat is ook de reden om de eerste dagen (na inname van het eerste tablet Mifepriston, tot max 72 uur later) een (overigens onschuldige) extra dosis progesteron toe te dienen.

Opvallend detail

De Groene Amsterdammer schreef zoals gezegd op 10 maart 2021: “Het gebruikte medicijn, met het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron, is niet geregistreerd als abortuspilstopper, zegt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.” Zij wijst het gebruik van progesteron als abortuspilremmer dus af op basis van ‘oneigenlijk gebruik’. Dat is opmerkelijk, want misoprostol, de werkzame stof van de tweede abortuspil, is eigenlijk een maagbeschermer7. Voor vrouwen die het middel als zodanig willen gebruiken, geeft het Farmacotherapeutisch Kompas (een databank voor geneesmiddelen over werking van medicijnen en mogelijke bijwerkingen) zelfs een waarschuwing af: “Misoprostol kan uteruscontracties veroorzaken, wat kan leiden tot uterusbloedingen en abortus. Blootstelling tijdens het 1e trimester vermeerdert de kans op aangeboren afwijkingen, zoals het syndroom van Möbius, amnionstrengsyndroom, cerebrale en craniale afwijkingen en artrogrypose.”

Overigens is niet-geregistreerd gebruik (zogeheten off-labelgebruik) van geneesmiddelen niet ongebruikelijk en zeker niet verboden; wel is het wenselijk om dit op het doktersrecept te vermelden.

Voorzichtige artsen

De hetze tegen het gebruik van progesteron maakt artsen voorzichtig om dit middel voor te schrijven als een vrouw spijt krijgt na het innemen van de eerste abortuspil. Hiermee lijkt de pro-abortusbeweging te hebben bereikt dat het doden van het kindje (door de abortuspil) is veiliggesteld, maar worden moeder en kind tegelijkertijd keihard in de steek gelaten. Met regelmaat worden vrouwen onder druk gezet om een abortus te laten verrichten en laat dat nu net een veel gehoorde reden zijn dat vrouwen spijt kunnen krijgen na de inname van de eerste abortuspil.

Geen weg terug?

Vaak krijgen vrouwen te horen dat er na inname van de eerste abortuspil met mifepriston geen weg terug meer is, mede omdat die eerste pil ook schadelijk voor het kindje zou zijn wanneer de zwangerschap toch behouden zou blijven. Het Bijwerkingencentrum Lareb8 (de overheidsorganisatie die bijwerkingen op medicijnen registreert) schrijft hierover:

“Mifepriston wordt in combinatie met misoprostol gebruikt voor het afbreken van een zwangerschap. Er is nog maar beperkt onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van mifepriston op de ongeboren vrucht als de zwangerschap toch doorgaat. Een studie beschrijft 257 vrouwen met gebruik van mifepriston. Deze vrouwen kregen bovendien progesteron om de werking van mifepriston tegen te gaan. Er werd geen hoger risico gezien op afwijkingen.”

De conclusie is dat de pro-abortusbeweging niet eerlijk is in hun informatievoorziening omtrent het gebruik van progesteron. Hiermee zet zij de samenleving en diverse media op het verkeerde been. Dit is een zorgelijke en onwenselijke situatie, omdat het ervoor zorgt dat vrouwen met spijt in de steek worden gelaten en prille kinderlevens onnodig sterven.

Op dit moment wordt door de vereniging Kies Leven gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van artsen en gynaecologen die de vrouwen bij deze zwangerschapsondersteuning begeleiden. Kies Leven is nog op zoek naar artsen en gynaecologen die zich hierbij willen aansluiten. Wilt u hier ook aan meewerken? Neem dan contact op via info@kiesleven.nl. Als dit landelijk dekkende netwerk er is, kan de abortuspil-stopper weer worden voorgeschreven.

© Gereformeerd Venster. Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de digitale nieuwsbrief Gereformeerd Venster. Abonneren kan via info@gereformeerdvenster.nl of www.gereformeerdvenster.nl. Een abonnee op deze nieuwsbrief is gratis!

Voetnoten

Bijbel & Onderwijs stopt met het uitgeven van papieren magazine

Stichting Bijbel & Onderwijs stopt met het uitgeven van een papieren magazine. Dat meldde de stichting de lezers door middel van een begeleidend schrijven bij het een-na-laatste magazine. Het bestuur komt vanaf 2023 met een eenvoudigere periodieke uitgave die ze hoofdzakelijk digitaal zal verspreiden. De snel stijgende kosten en de grootte van het donateursbestand zijn de oorzaak van deze beslissing. De stichting wil de christelijke levensbeschouwing in opvoeding en onderwijs integreren.1

Bijbel & Onderwijs

De stichting houdt zich voornamelijk bezig met het christelijk onderwijs en de gevaren die op onze kinderen afkomen. Zo fileert de stichting onderwijsmethoden en is het kritisch op onder andere de evolutietheorie, de Islam, occultisme en New Age. Om de achterban bekend te maken met het werk bracht de stichting het B&O Magazine en verkocht het, door henzelf uitgegeven, boeken en brochures rondom bovengenoemde thema’s. Het bestuur van stichting Bijbel & Onderwijs bestaat uit drs. ing. Irene Matzken (MA), ing. Swawek van der Meer, Jan Oudshoorn en Lub Snijder.

Besluit

Bracht en verkocht, want de stichting stopt na vijfentwintig jaar met het uitgeven van B&O Magazine2 en de verkoop van boeken via de webshop.3 De reden voor deze koerswijziging zijn ‘de snel stijgende kosten van het laten drukken van het magazine en het verzenden’. Ook de grootte van het abonneebestand is debet aan het besluit. Het bestuur meldt dat ze in 2023 komen met ‘een eenvoudiger periodieke uitgave’. Het B&O-bestuur kon bij de verspreiding van het een-na-laatste magazine nog niet precies vertellen wat er gaat gebeuren. Ze schrijven: ‘Ten tijde van het schrijven van deze brief kunnen we u nog niet exact informeren over hoe we dit gaan vormgeven, meer informatie volgt bij het magazine van december’. De stichting zal de 25e jaargang afronden. Onduidelijk wordt waarom de stichting stopt met de verkoop van boeken en brochures. De digitale nieuwsbrief blijft het bestuur versturen en de website blijft ook in de lucht: www.bijbelenonderwijs.nl.

Ten slotte

Jammer dat de stichting stopt met de papieren uitgave van B&O-magazine. Ik hoop en bid dat dit besluit niet tevens het begin van het einde is van de stichting. In deze zorgelijke tijden is een stichting als deze, waarin bijbelgetrouw onderwijs centraal staat, heel hard nodig. Het creationistische onderwijs moet gevoed blijven worden en stichting Bijbel & Onderwijs kan daar een belangrijke rol in (blijven) spelen.

Voetnoten

Debat in de Tweede Kamer over Transgenderwet ‘in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van vermelding van geslacht in de akte van geboorte’

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte‘. Op 21 november 2021 diende Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66)1 een amendement, een wijziging op een wetsontwerp, in waardoor het mogelijk wordt dat kinderen jonger dan zestien jaar zonder tussenkomst van de rechter hun geslachtsregistratie wijzigen.2 Daarmee zou volgens het amendement ook de noodzaak van een deskundigenverklaring voor alle personen vervallen. Morgen (dinsdag 27 september 2022) wordt hier in de Tweede Kamer der Staten-Generaal over gedebatteerd. Wie zijn de sprekers en wanneer is het te volgen? Gebed gevraagd voor een goede vertolking van het christelijke geluid!

Morgenavond wordt er gedebatteerd over de Transgenderwet. Wat is het kompas van de bewindslieden?

Geen onschuldige maatregel

Dit is geen onschuldige maatregel’, schreef drs. Elise van Hoek (NPV) over dit wetsvoorstel in het boek ‘Transgenderisme in Bijbels perspectief’.3 Dat is nog zacht uitgedrukt. Om een campagne te voeren tegen deze Transgenderwet en de mogelijke consequenties kwam GenderTwijfel met een manifest.4 Publicist en historicus dr. Bart Jan Spruyt schreef een goed onderbouwd stuk, dat ook op deze website werd geplaatst, om christenen te informeren.5 Eerder was hij al te gast bij Family7 om te spreken over de Transgenderwet.6 De argumenten hoeven we hier niet te herhalen. Het is verstandig dat dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer met goede onderbouwing verwezen wordt naar de prullenbak. Het oordeel (‘onverplicht advies’) van de Raad van State is, in de huidige vorm, uiteindelijk afwijzend.7 Alle informatie die nodig is ter voorbereiding van dit debat is hier te vinden.

Debat

Zoals gezegd zal morgen 27 september 2022 in de Tweede Kamer gedebatteerd worden over dit wijzigingsvoorstel. Het debat start om 18:30 uur en zal duren tot 22:30 uur (of daarna).8 De aftrap wordt gedaan door mr. C.G. (Kees) van der Staaij van de SGP. Hij krijgt 25 minuten om zijn standpunt inzake het wijzigingsvoorstel uiteen te zetten. Hieronder in een tabel de volledige sprekerslijst en het aantal minuten spreektijd.

Volgorde Naam Fractie Spreektijd
1. Dr. R. (Roelof) Bisschop SGP 25 minuten
2. Drs. O.R. (Olaf) Ephraim Groep Van Haga 10 minuten
3. L.M. (Lisa) van Ginneken D66 15 minuten
4. Mr. M. (Michiel) van Nispen SP 8 minuten
5. Dr. P.H. (Pieter) Omtzigt Omtzigt 10 minuten
6. Mr. L.M.J.S. (Lilian) Helder PVV 7 minuten
7. Mr. M.H. (Mirjam) Bikker ChristenUnie 12 minuten
8. Mr. S. (Songül) Mutluer PvdA 10 minuten
9. Drs. E.M. (Lisa) Westerveld GroenLinks 8 minuten
10. Mr. U (Ulysse) Ellian VVD 12 minuten
11. C.A.M. (Caroline) van der Plas BBB 10 minuten
12. M. (Marieke) Koekkoek LL.M Volt 6 minuten
13. Dr. P. (Pepijn) van Houwelingen FVD 15 minuten
14. Drs. R.W. (Raymond) Knops CDA 10 minuten
15. S.H. (Sylvana) Simons BIJ1 15 minuten
16. Drs. N.J.F. (Nicki) Pouw-Verweij JA21 10 minuten

We zien uit naar het debat en hopen (maar ook bidden) dat dit debat gevoerd zal worden op inhoud en niet op basis van onderbuikgevoelens. Een inhoudelijk debat over transgenderisme en wetswijzingsvoorstellen ten voordele van deze ideologie is hard nodig.9 We zijn daarom blij dat dit debat morgen gevoerd gaat worden. We bidden de politici morgen kracht, wijsheid, bewogenheid en standvastigheid toe!

Voetnoten