Home » Biologie » Moederziel alleen overgebleven?

Moederziel alleen overgebleven?

In juni vond ik zeven klutennesten in de Gouverneurspolder bij Ochten (Hét GemeenteNieuws van 12 juli). Van zeker drie nesten kwam door vertrapping van vee niets terecht. Hoe verging het de andere nesten?

Op 6 juli zag ik slechts twee broedende Kluten en aan de waterkant één paar met drie klutenbolletjes. Na het uitkomen van de legsels verplaatsen de Kluten zich namelijk naar het nabije water om met hun kuikens te foerageren. Kleine klutenkuikens eten vrijwel continu. Ruim een week later: twee alarmerende paren met een onbekend aantal kleine jongen. Verder twee volwassen Kluten rustend, geen jongen te zien: rustend in de vegetatie (grotere jongen rusten vaker op droge delen)? Op 22 juli slechts twee alarmerende paren met in totaal maximaal vijf jongen. Mijn totaalindruk: de zeven broedparen hebben 0,7 tot hooguit 1 jong per paar grootgebracht. Ecoloog Jan van der Winden stelde in 2018 een broedsucces van 1,7 tot 2 jong per paar vast voor de Marker Wadden! Dus globaal 2x hoger. Maar daar loopt geen vee rond. Vogelbescherming adviseert niet voor niets: heeft u als agrariër broedende Kluten op uw land, schakel dan de lokale agrarische natuurvereniging in, want nesten moeten dan beschermd worden tegen vertrapping. Op 18 augustus nog maar één juveniele (volgroeide) Kluut gespot. Moederziel alleen overgebleven? Ach, het is waar, richting volwassenheid moet je leren op eigen klutenstelten te staan. Maar wij mensen hebben ook een taak. Wij hebben de natuur te behouden en te beheren. Dat we goede rentmeesters zijn!

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Het GemeenteNieuws. De volledige bronvermelding luidt: Kooij, H. van der, 2023, Moederziel alleen overgebleven?, Het GemeenteNieuws 22 (36): 7.