Home » 2021 » maart

Maandelijkse archieven: maart 2021

Top-10 van meest bekeken YouTube-video’s van Biblical Creation Trust (2021)

Onze vrienden van Biblical Creation Trust hebben sinds ongeveer een jaar ook een YouTube-kanaal. Biblical Creation Trust werd opgericht in 20161, toen Biblical Creation Society2, The Genesis Agendum3 en Biblical Creation Ministries4 fuseerden tot één organisatie.5 Anno 2021 werken er vier mensen voor deze organisatie: geoloog Paul Garner (MSc.), theoloog en materiaalkundige dr. Steve Lloyd, zoöloog Matthew Pickhaver (BSc.) en natuur- en wiskundige dr. William Worraker. Alle gedeelde video’s zijn de moeite van het kijken waard. Het YouTube-kanaal van BCT is hier te vinden.6

Top-10 naar het aantal weergaven

Hieronder een top-10 in chronologische volgorde naar het aantal weergaven. De weergaven zijn bijgehouden tot 29-3-2021.

 1. Facing the hard problems in creation geology (334 weergaven).
 2. Creation Moments 3: Wren’s Nest, Dudley (184 weergaven).
 3. Creation Moments 1: Crato Formation Fossil Fishes (152 weergaven).
 4. Introducing BCT (151 weergaven).
 5. What is the state of Christianity and creationism in the UK today? (150 weergaven).
 6. What are some evidences of the Flood in Great Britain and Northern Ireland? Part One (145 weergaven).
 7. Creation Moments 4: Cross breeds and created kinds (127 weergaven).
 8. Geological evidence of a worldwide flood (112 weergaven).
 9. Creation Moments 2: An Encounter with a Rattlesnake (101 weergaven).
 10. What are some evidences of the Flood in Great Britain and Northern Ireland? Part Two (88 weergaven).

Voetnoten

COLUMN: De les van de pissebed

We leven in bijzondere tijden. Afgelopen voorjaar hebben we de kinderen zo’n acht weken lang thuisonderwijs moeten geven. Dat moest naast de fulltime baan, het huishouden en alle andere gezinszaken. Dat was stevig aanpoten. Vaak kwamen we alleen aan taal, rekenen, spelling, lezen en woordenschat toe en dat was al genoeg. Respect voor de mensen die kiezen voor het geven van thuisonderwijs aan hun kinderen.

Door al die onverwachtse drukte moest het biologieonderwijs helaas vaak overgeslagen worden. Tot op een zaterdag ik in de achtertuin aan het werk was en mijn kinderen daar ook aan het spelen waren. De weken ervoor had ik een loeppotje aangeschaft om de kinderen wat dichterbij de kleine natuur te brengen. Bij het schoonmaken van de tuin haalden we een pot met planten weg en daaronder krioelde het van de urineledikanten (een net woord voor pissebedden). Dochter (6) en zoon (4) kwamen op mijn vreugdekreten af.

Ik snel naar binnen om het loeppotje te halen, zodat we de pissebedden beter konden bestuderen. ‘Wat is dat, papa?’ vroeg dochterlief. ‘Een pissebed’, antwoordde ik. ‘Waarom rennen ze zo snel weg, papa?’ ‘Nou dat is omdat ze niet houden van de brandende zon op hun dakje. Wisten jullie dat de meeste soorten pissebedden helemaal niet op het land, maar in de zee leven? Er zijn zelfs beesten gevonden die meer dan een halve meter groot zijn.’ ‘Mag ik dat eens zien papa?’ Ik haalde mijn smartphone tevoorschijn, toetste ‘reuzenpissebed’ in, liet ze foto’s zien en las ze voor vanaf de internetencyclopedie Wikipedia: ‘De soort komt alleen voor op de bodem van tropische zeeën tussen 300 en 2100 meter diepte. Het dier eet vis, garnalen en wormen.’

‘Wat eten landpissebedden eigenlijk, papa?’ vroeg zoonlief. ‘Nou, pissebedden op het land eten afval van planten, zoals rottende takken en bladeren. Het is een afvaleter. De Heere heeft deze pissebedden zó gemaakt dat ze bladeren en rottende takken heel lekker vinden. Deze dieren hebben van de Heere de opdracht gekregen om alles netjes te maken anders zou het al snel een puinhoop van bladeren en takken worden in het paradijs. Mensen en dieren konden niet sterven in het paradijs, maar planten wel. Adam en Eva aten van de vruchten, de dieren aten gras. Bekijk de pissebed nog maar eens goed. Dit mooie en nuttige diersoort is, denk ik, door de Heere op de zesde dag gemaakt. Doe je voorzichtig met de dieren, want het is de schepping van de Heere?’

Zoon en dochter laten er een paar over hun hand en arm lopen. We zetten daarna de pot met planten weer terug en zoonlief pakt ook nog een steen uit de berging en legt deze in de tuin. ‘Dat is voor vanmiddag, dan kunnen we weer pissebedden bekijken.’ Tot zover de biologieles. Het loeppotje werd daarna nog vaak gebruikt om allerlei kleine diersoorten van dichtbij te bekijken, bijvoorbeeld vuurwantsen of (dode) spinnen. Voortaan moet ik uitkijken met het doodslaan van ‘vervelende’ vliegen en muggen. Zoon: ‘Je mag de vlieg toch niet doodslaan?’ Ik: ‘Waarom niet?’ ‘Zoon: ‘Het is de schepping van de Heere.’ Daar heeft hij helemaal gelijk in. ‘Door de zonde doen mensen en dieren elkaar pijn en verdriet. Zo is het door de Heere niet bedoeld, zo is het geworden!’ En daarmee wordt de biologieles ook een persoonlijke les.

Dit artikel verscheen eerder in het gezinsblad ‘Om Sions Wil’ en is met toestemming van de redactie hier overgenomen. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2021, De les van de pissebed, Om Sions Wil 2021 (3): 27. Hier is wat meer te lezen over ‘Om Sions Wil’.

ANDERE COLUMNS UIT 'OM SIONS WIL' JAARGANG 2021

Programma’s voorgaande congressen

16 maart 2019

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Henk Jan van Schothorst (MA) – De seksuele revolutie.
 • Drs. Hans de WolfBijbelse poëzie: enkel schoonheid of ook zekerheid?
 • Klaas Roos (MA) – De evolutionaire verklaring van taal op haar woorden gepakt.
 • Drs. Hans HoogerduijnIJstijden: Hoe passen die binnen een korte chronologie?
 • Drs. Ernst JacobsGeomorfologie als stille getuige van de zondvloed.
 • Jan van Meerten (B.Ed.) – Creationistisch onderzoek is zo gek nog niet.

20 oktober 2018

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Prof. dr. Cees RoosIs er zekerheid te verkrijgen binnen de natuurwetenschappen?
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenDe dinosauriërs van de Lance Formation.
 • Dr. Jos PhilippaertsPlasmakosmologie.
 • Drs. Herman LigtenbergDe kosmologie van Humphreys bekeken.
 • Drs. Hans HoogerduijnHoe is het Limburgs Krijtlandschap ontstaan?
 • Jan Rein de WitDe Noordzee als toendra, hoe is dat mogelijk?

17 maart 2018

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Dr. Gert van den BrinkIs openbaring ook een kennisbron?
 • Ruben Jorritsma (MSc.) – Wetenschapsfilosofie en evolutiebiologie.
 • Dr. Rianne JacobsDuurzaamheid en rentmeesterschap.
 • Prof. dr. ir. Wim de VriesIs contra-evolutie gelijk aan klimaatsceptisch?
 • Dr. Peter de JongWetenschap is ondergeschikt aan Gods Woord.
 • Drs. Hans HoogerduijnHet ontstaan van de Harz in creationistisch kader.

7 oktober 2017

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Drs. Pieter BoumaChristendom, atheïsme en wetenschap.
 • Prof. dr. Mart-Jan PaulKnelpunten van theïstische evolutie.
 • Dr. Peter BorgerInformatie, het genoom en intelligent ontwerp.
 • Dr. ir. Wim de JongDe natuurlijke gang der dingen, evolutie en de thermodynamica.
 • Dr. Peter van der VeenKlonken er geen bazuinen rond Jericho?
 • Dr. Pieter LallemanHoe oud zijn de Evangeliën?

Bovenzaal

 • Alex Thomson (MA) – Hoe komt het dat Bijbelhandschriften verschillen?
 • Drs. Geert van der VeenHet schrijfmes van Jojakim.
 • Prof. dr. Marc de VriesChristelijke techniekfilosofie, bestaat dat?
 • Drs. Bert Kalkman en drs. Pieter Dirk BlomWetenschap en techniek in het basisonderwijs.
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenHoe oud is ons zonnestelsel? Verschijnselen die wijzen op een jong zonnestelsel.
 • Ing. Maarten ‘t HartMeteorietinslagen, de zondvloed en een hitteprobleem.

18 maart 2017

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Gert van den BrinkWetenschap en wereldbeeld.
 • Prof. dr. Jan HoekZondeval, erfzonde en oorspronkelijke zonde.
 • Drs. Rafael BenjaminSoortvorming en filosofie.
 • Prof. dr. Hans DegensSelectie voor perfectie of perfect door intellect?
 • Drs. Tom ZoutewelleMassa-extincties in de aardgeschiedenis.
 • Drs. Pieter BoumaIntelligent Design en biologie. Een positief kritische beschouwing.

Bovenzaal

 • Prof. dr. Pieter SiebesmaEen lesje Hebreeuws n.a.v. het zondvloedverhaal.
 • Dr. Siem de MarieDe gevaren van theïstische evolutie.
 • Drs. Ben HobrinkVoedsel en hygiëne in OT-wetten, verrassend actueel.
 • Marco van Putten (B.Th.) – Archeologie en de Bijbel, conflict of harmonie?
 • Prof. dr. Dirk Jan Bakker (1940-2023) – Overbehandeling: tot hoe ver moet je gaan, theorie.
 • Ali van DijkOverbehandeling: de praktijk.

15 oktober 2016

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Kees de PaterReformatie en wetenschappelijke revolutie: de Hooykaas-these.
 • Dr. Ad ProsmanHet einde van het christendom. Over Nietzsches visie op de geschiedenis.
 • Drs. Herman LigtenbergNatuurwetten als fingerprint van de Schepper?
 • Prof. dr. Cees VuikWiskunde en Gods schepping.
 • Dr. Juleon SchinsIntelligent Design: een bruikbaar alternatief.
 • Ruben Jorritsma (MSc.) – De levensboom van Darwin.

Bovenzaal

 • Drs. Rob VisserOver schepping past verwondering.
 • Drs. Leon Hartevelt (1973-2022) – Gods voorzienigheid en Zijn onderhouding van de schepping.
 • Dr. Alfred TeeuwEuthanasie: de waarde van het leven onderschat.
 • Dr. Ruth SeldenrijkAlternatieve geneeswijzen, moeten we ze verwerpen, omarmen of iets tussenbeide.
 • Drs. Jan den OudenGelovig kruisdragen bij de Puriteinen.
 • Dr. Bart van EgmondHet vraagstuk van het kwaad. Augustinus’ omgang met dit probleem.

12 maart 2016

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Walter HilbrandsDe schepping in de Oudtestamentische theologie.
 • Prof. dr. Mart-Jan PaulIs het begin van Genesis een reactie op Babylonische mythen? Een evaluatie van de these van John H. Walton over kosmologie en heilige ruimte.
 • Drs. Piet den Breejen (1943-2022) – Het ontstaan van leven: een evolutionair enigma?
 • Dr. Peter BorgerGenetica, chimpansees en de mens. Een kritische reflectie op de 1%-mythe.
 • Ing. Stef HeeremaHet vulkanisch ontstaan van de zoutlagen.
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenMagnetische velden en een jong zonnestelsel.

Bovenzaal

 • Gabor Locht (MA) – De Bijbel, een (on)betrouwbaar boek? De rol van vooroordelen in wetenschappelijke conclusies.
 • Dr. Maarten KlaassenSchriftgezag en een historische Adam.
 • Dr. Henk HofmanVerlicht of verblind? Een apologie tegen de verlichtingsfilosofie.
 • Zeger Wijnands (B.Th.) – Pesterijen, hoe te bestrijden?
 • Dr. Ronald de GraafDe duistere Middeleeuwen toch niet zo duister? Over uitvindingen in de Middeleeuwen.
 • Mischa van der GiessenWie was er het eerst? Columbus en de ontdekking van Amerika.

10 oktober 2015

Op dit congres spraken een elftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Piet de VriesDe waarde van Alvin Plantinga voor de christelijke apologetiek.
 • Aris van Dijk (MSc.) – Wonderen en naturalisme.
 • Dr. ir. Wim de JongMutatiebescherming: de grenzen van evolutie.
 • Prof. dr. ir. Hans DegensSchepping en wetenschap.
 • Drs. Herman LigtenbergDe koolstof-14-methode en wat kunnen we er mee binnen een scheppingsmodel?
 • Drs. Hans HoogerduijnDe geologie van de Alpen in het licht van een scheppingsmodel.

Bovenzaal

 • Prof. dr. Pieter SiebesmaEen lesje Hebreeuws aan de hand van Genesis 3.
 • Drs. Bram CapellenDe kaderhypothese gewogen.
 • Prof. dr. ir. Henk JochemsenDe maakbare mens. Technische ontwikkelingen.
 • Prof. dr. ir. Henk JochemsenDe maakbare mens. Ethische aspecten.
 • Drs. Cees StavleuDe vroege Filistijnen, een dilemma?
 • Dr. Pieter LallemanArcheologie en het Nieuwe Testament.

28 maart 2015

Op dit congres spraken een veertiental sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Prof. dr. Mart-Jan PaulGenesis als basis voor de theologie van het Oude Testament.
 • Prof. dr. Wim van VlastuinHet belang van de leer van de leer van de schepping voor het geheel van de theologie.
 • Ruben Jorritsma (MSc.) – Moet wetenschap methodologisch naturalistisch zijn?
 • Dr. Ruth SeldenrijkDe beschermwaardigheid van het leven: het ongeboren leven.
 • Drs. Esmee Wiegman-van Meppelen ScheppinkDe beschermwaardigheid van het leven: de laatste levensfase.
 • Dr. Peter KorevaarOns zonnestelsel op de keper beschouwd.
 • Dr. Tjaart KrügerGods grootheid, almacht en heerlijkheid in het heelal.

Bovenzaal

 • Dr. Ewald MackayGods hand in de geschiedenis.
 • Dr. Henk HofmanHet boeck der natuere en de geleerden van de 16e en 17e eeuw.
 • Dr. Kees de PaterHoe plat was de aarde voor Columbus? De mythe van de platte aarde.
 • Tjarko EvenboerDe locatie van de ark in oude overleveringen.
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenDino’s en onze cultuurgeschiedenis.
 • Prof. dr. ir. Wim de VriesKlimaatverandering, menselijke verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.
 • Dr. Henk MassinkDuurzaamheid: wat kunnen wij met dit begrip?

11 oktober 2014

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Dr. Henk HofmanSchepping en evolutie. Wat is een betrouwbaar kompas: Bijbel of wetenschap?
 • Prof. dr. Marc de VriesWetenschapsfilosofische argumenten in het schepping-evolutie-debat.
 • Ruben Jorritsma (MSc.) – Biologische argumenten in het schepping-evolutie-debat.
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenZijn radiometrische dateringen betrouwbaar?
 • Kees van HeldenSeksualiteit. De waarde van de schepping voor de seksuele opvoeding.
 • Dr. Ing. Bea ZoerDe beschermwaardigheid van het leven. Wat is de waarde van de schepping voor het leven?

Parenteel van Gerritje van Meerten (1836-1904) en Peter Stunnenberg (1836-1913)

Gerritje van Meerten werd op 14 april 1836 geboren te Opheusden1 als dochter van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845). Het parenteel van haar ouders is hier te vinden. Zij is overleden op 29 maart 1904 te Opheusden.2 Zij trouwde op 14 februari 1862 te Kesteren3 met Peter Stunnenberg. Peter Stunnenberg werd in op 13 maart 1836 te Ede4 geboren als zoon van Gerrit Stunnenberg (±1791-1857) en Annetje Rosenboom (±1798-1843). Hij is overleden op 5 oktober 1913 te Doetinchem Ambt.5

Kinderen

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 1. Anna Stunnenberg. Zij werd geboren op 10 april 1862 te Opheusden6 en overleed op 24 december 1959 te Woudsend7. Zij trouwde op 16 mei 1885 te Tiel met Leendert van Eck8, geboren op 4 januari 1859 te Tiel9 en overleden op 3 december 1906 te Tiel10. Hij was een zoon van Gerrit van Eck (1831-1924) en Hendrina van Tintelen (1831-1900).
 2. Maria Willemina Stunnenberg. Zij werd geboren op 25 november 1864 te Opheusden11 en overleed op 25 april 1916 te Amsterdam12. Zij trouwde op 2 april 1890 te Amsterdam13 met Frederik Willem Diemer, geboren op 1 september 1870 te Arnhem14 en overleden op 12 februari 1940 te Amsterdam15. Hij was een zoon van Roelof Diemer (1835-1898) en Sophia Johanna Willemsen (1837-?).
 3. Gerrit Stunnenberg. Hij werd geboren op 24 januari 1867 te Opheusden16 en overleed op 23 december 1869 te Opheusden17.
 4. Mina Stunnenberg. Zij werd geboren op 2 mei 1869 te Opheusden18 en overleed op 1 maart 1960 te Arnhem19. Zij trouwde op 28 februari 1891 te Tiel20 met Adrianus Johannes Post, geboren op 13 oktober 1871 te Tiel21 en overleden op 30 april 1949 te Doetinchem22. Hij was een zoon van Adrianus Johannes Post (1837-1917) en Maaike de Bie (1827-1905).
 5. Gerrit Stunnenberg. Hij werd geboren op 2 april 1872 te Opheusden23 en overleed op 2 maart 1874 te Opheusden24.
 6. Gerrit Jan Stunnenberg. Hij werd geboren op 5 november 1874 te Opheusden25 en overleed op 15 september 1875 te Tiel26.
 7. Pieter Stunnenberg. Hij werd geboren op 18 juni 1877 te Tiel27 en overleed op 14 augustus 1959 te Utrecht28. Hij trouwde op 8 november 1902 te Almelo29 met Hermina Johanna Oostendorp, geboren op 7 november 1879 te Amsterdam30 en overleden op 4 maart 1913 te Amsterdam31. Zij was een dochter van Johannes Oostendorp (±1840-?) en Kommertje van Irhouven Cotius (1844-?). Pieter hertrouwde na het overlijden van Hermina Johanna op 22 mei 1913 te Amsterdam32 met Petronella Berkman, geboren op 18 november 1880 te Amsterdam33 en overleden op 24 april 1966 te Zeist34. Zij was een dochter van Johannes Berkman (1851-?) en Maria Catharina Schierhout (1851-?).

Overige informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt momenteel verder aangevuld en compleet gemaakt.

Zie ook:

Voetnoten

Parenteel van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje Verwoert (1797-1845)

Jan Willem van Meerten werd op 16 januari 17981 geboren te Lienden als zoon van Jerfaas van Meerten (?-±1810) en Martina van Oort (1760-1828). Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden. Hij is overleden op 9 november 1845 te Opheusden.2 Hij trouwde op 16 april 1825 te Opheusden3 met Marritje Verwoert. Marritje Verwoert werd op 23 maart 1797 te Opheusden4 geboren als dochter van Rut Verwoert (±1759-1811) en Grietje van Ginkel (1763-1835). Zij is overleden op 22 juli 1845 te Opheusden.5

Kinderen

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 1. Metje van Meerten. Zij werd geboren op 29 juli 1825 te Opheusden6 en overleed op 25 februari 1895 te Woudsend.7 Zij trouwde op 15 mei 1858 te Wymbritseradeel8 met Pieter van der Brug, geboren op 14 mei 1819 te Heeg9 en overleden op 1 oktober 1894 te Woudsend.10 Hij was een zoon van Jelle van der Brug (1791-1858) en Marijke de Jong (1791-1830). Pieter is eerder getrouwd geweest met Jarigje van Dam (1828-1853). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden.
 2. Ruth van Meerten. Hij werd geboren op 23 november 1826 te Opheusden11 en overleed op 8 november 1890 te Opheusden.12 Hij trouwde op 2 juli 1875 te Opheusden13 met Dora Peters, geboren op 28 december 1850 te Opheusden14 en overleden op 27 december 1892 te Opheusden.15 Zij was een dochter van Dirk Peters (1819-1873) en Jantje van den Berg (1818-1867). Dora is eerder getrouwd geweest met Marinus Schaap (1847-1874). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden.
 3. Jan van Meerten. Hij werd geboren op 19 oktober 1828 te Opheusden16 en overleed op 7 februari 1846 te Opheusden.17 Jan is ongehuwd overleden.
 4. Gerrit van Meerten. Hij werd op 30 augustus 1830 geboren te Opheusden18 en overleed op 17 januari 1834 te Opheusden.19
 5. Willemina van Meerten. Zij werd op 9 maart 1833 geboren te Opheusden20 en overleed op 1 december 1843 te Opheusden.21
 6. Gerritje van Meerten. Zij werd geboren op 14 april 1836 te Opheusden22 en overleed op 29 maart 1904 te Opheusden. Zij trouwde op 14 februari 1862 te Kesteren met Peter Stunnenberg23, geboren op 13 maart 1836 te Ede24 en overleden op 5 oktober 1913 te Doetinchem Ambt.25 Hij was een zoon van Gerrit Stunnenberg (±1791-1857) en Anneke Roseboom (±1798-1843). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden.
 7. Jerfaas van Meerten. Hij werd geboren op 10 december 1837 te Opheusden26 en overleed op 14 maart 1908 te Opheusden.27 Hij trouwde op 11 februari 1870 te Opheusden28 met Elizabeth Vermeer, geboren op 23 september 1845 te Opheusden29 en overleden op 27 januari 1900 te Opheusden.30 Zij was een dochter van Andries Vermeer (1824-1848) en Meggelina Roelofsen (1821-1892). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden.

Overige informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt momenteel verder aangevuld en compleet gemaakt.

Voetnoten

‘We wassen onze handen stuk’ – Ignaz Semmelweis en de kraamvrouwen van Wenen

Wie de persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge inzake het Coronavirus trouw volgt, weet dat onze minister-president, zeker aan het begin van de pandemie, regelmatig de slogan ‘We wassen onze handen stuk’ gebruikt.1 Hoewel dit nu als algemene hygiënemaatregel geldt, is dat niet altijd zo geweest. Deze eenvoudige handeling werd eeuwen met de voeten getreden, totdat de Hongaarse arts Ignaz Semmelweis het nut ervan inzag. Tot zijn frustratie nam de consensus in de medische wereld zijn hypothese niet over. Pas na zijn dood kreeg deze ‘redder van de moeders’ erkenning.

Ignaz Semmelweis (1818-1865)

Het Allgemeines Krankenhaus in Wenen kende twee kraamafdelingen Op een van die kraamafdelingen, van de gegoede burgerij, was het sterftecijfer schrikbarend hoog. In 1847 stierf daar maar liefst 18% van de moeders aan kraamvrouwenkoorts. Op de andere afdeling, van de arme vrouwen, was het sterftecijfer ‘maar’ twee procent. De vrouwen op de afdeling van de burgers werden bijgestaan door artsen en studenten. De vrouwen op de afdeling van de armen werden bijgestaan door vroedvrouwen. Dat bezorgde de Joods-Hongaarse arts Ignaz Semmelweis (1818-1865) hoofdbrekens. Semmelweis was in 1844 in dienst getreden bij het ziekenhuis. Hij nam waar dat vooral de vrouwen stierven die door artsen en studenten werden onderzocht. Deze artsen en studenten deden eerst aan lijkschouwing en hielpen daarna, zonder hun handen te wassen, de vrouwen op de kraamafdeling. In het ziekenhuis van Wenen was het namelijk de gewoonte dat artsen en studenten eerst aan lijkschouwing deden en daarna pas hun rondes gingen doen. Semmelweis besloot daar wat aan te doen. Hij vaardigde de regel uit dat artsen en studenten eerst hun handen moesten wassen met chloorwater voordat ze de kraamvrouwen mochten helpen. Wat bleek? Nadat deze regel was ingesteld liep het sterftecijfer terug van 18% naar 2%. ‘Was je handen stuk’, was het advies van Semmelweis, en het werkte.2

Ontslagen

Tot zijn frustratie kreeg Semmelweis kreeg echter niet de eer die hem toekwam. Politiek spel zorgde ervoor dat zijn jaarcontract niet werd verlengd. Opvolgers zagen niets in de theorie van Semmelweis. Ze gingen weer op de oude voet verder, met als gevolg dat het sterftecijfer weer omhoog schoot. Semmelweis ging aan de slag in het ziekenhuis van Boedapest. Daar stelde hij dezelfde regel in. Met als gevolg dat ook daar het sterftecijfer kelderde. Helaas werd hij ook hier met de nek aangekeken. In 1861 stelde hij zijn theorie te boek in ‘Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers3. Deze publicatie leverde Semmelweis veel kritiek en tegenstand op van zijn vakgenoten. In 1865 kreeg Semmelweis een mentale inzinking en hetzelfde jaar stierf hij op 47-jarige leeftijd aan hersenvliesontsteking (tenminste dat was de officiële verklaring na lijkschouwing). ‘Was je handen stuk’. Deze ogenschijnlijk eenvoudige methode ging er niet in bij geleerden halverwege de 19e eeuw.

ERKENNING
Volgens bioloog drs. Ben Hobrink kreeg Semmelweis tijdens zijn leven de erkenning niet die hij verdiende. Volgens het Jaarboek 2020 van Wetenschap in Beeld Historia kreeg hij echter vlak voor zijn dood wel erkenning. Hoe zit het? Hobrink heeft gelijk. Semmelweis raakte in de vergetelheid. De Britse chirurg Joseph Lister (1827-1912) paste tien jaar na de dood van Semmelweis dezelfde methode toe. Lister had meer (politiek) succes en zijn techniek werd breed toegepast. Pas toen Duka, een Hongaarse arts, een biografie over Semmelweis schreef en deze opstuurde naar Lister kreeg Semmelweis de eer die hem toekwam. Lister zag Semmelweis als zijn voorganger en zei: “Zonder Semmelweis zou mijn werk zonder betekenis zijn”.4 Tegenwoordig wordt zijn naam tijdens colleges over hygiëne met veel respect genoemd5 en is er zelfs een medische universiteit in Boedapest naar hem vernoemd: Semmelweis Egyetem.6 Anno 2021 krijgt Semmelweis door de woorden van minister-president Mark Rutte nog meer erkenning: ‘Was je handen stuk’.

N.a.v.: Anoniem, 2020, Handen wassen moet corona bestrijden, Wetenschap in Beeld Historia 2020: 56. Anoniem, 2020, Handhygiëne redde kersverse moeders, Wetenschap in Beeld Historia 2020: 56-57. Hobrink, B., 2005, Moderne wetenschap in de Bijbel. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit (Hoornaar: Gideon), blz. 60-62.

Voetnoten

Parenteel van Meggel van Meerten (1881-1907) en Gerrit Gerritsen (1881-1964)

Meggel van Meerten werd op 6 april 1881 geboren te Opheusden1 als dochter van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900). Het parenteel van haar ouders is hier te vinden. Zij is overleden op 4 mei 1907 te Opheusden.2 Zij trouwde op 6 november 1903 te Opheusden3 met Gerrit Gerritsen. Gerrit Gerritsen werd op 22 februari 1881 te Opheusden4 geboren als zoon van Cornelis Gerritsen (1851-1934) en Alida Jager (1853-1929). Hij is overleden op 2 december 1964 te Opheusden.5

Kinderen

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. Deze worden hier niet als parenteel weergegeven omdat zij na 1900 geboren zijn. Alle kinderen zijn al overleden en van de meeste kinderen zijn de graven openbaar bekend. Informatie rond de grafsteen wordt op deze website in aparte artikelen besproken. Volg de linkjes hieronder voor meer openbare informatie rond de overleden kinderen.

 1. Cornelis Gerritsen (1904-1973).6
 2. Elizabeth Gerritsen (1905-1993).7
 3. Dirk Gerritsen (1906-1907).8

Overige informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt nog verder compleet gemaakt. Hieronder volgen tijdelijk de linkjes naar artikelen op deze website die onder meer dit echtpaar vermelden. Later, als de Heere leven geeft, willen we dit omwerken tot een overzichtelijk en leesbaar geheel.

Het gezin in jaartallen

1906-04-25 Gerrit Gerritsen is getuige bij de aangifte van Jantje van Meerten, dochter van Andries van Meerten (1875-1909) en Evertje van de Kolk (1887-1976). Jantje is geboren op 24 april 1906.9

1906-10-01 Zoon Dirk Gerritsen (1906-1907) wordt geboren. Zijn vader Gerrit Gerritsen doet diezelfde dag nog aangifte van zijn geboorte.10

1907-04-19 Zoon Dirk Gerritsen (1906-1907) overlijdt. Zijn vader Gerrit Gerritsen doet diezelfde dag nog aangifte van zijn overlijden.11

1908-02-08 Gerrit Gerritsen is getuige bij de aangifte van Bertus van Meerten (1908-1943), zoon van Andries van Meerten (1875-1909) en Evertje van de Kolk (1887-1976). Bertus is geboren op 7 februari 1908.12

1909-03-05 Gerrit Gerritsen is getuige bij de aangifte van de tweeling Bertus van Meerten (1909-1909) en Johannis van Meerten (1909-1909), zonen van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967). Beiden zijn op 5 maart 1909 geboren.13

1910-03-02 Gerrit Gerritsen is getuige bij de aangifte van Johannis van Meerten, zoon van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967). Johannis is geboren op 1 maart 1910.14

1911-05-20 Gerrit Gerritsen is getuige bij de aangifte van Bertus van Meerten (1911-1999), zoon van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967). Bertus is geboren op 19 mei 1911.15

Voetnoten

Parenteel van Andries van Meerten (1875-1909) en Evertje van de Kolk (1887-1974)

Andries van Meerten werd op 16 november 1875 geboren te Opheusden1 als zoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900). Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden. Hij is overleden op 29 mei 1909 te Opheusden.2 Hij trouwde op 1 december 1905 te Kesteren3 met Evertje van de Kolk. Evertje van de Kolk werd in op 19 februari 1887 te Opheusden4 geboren als dochter van Willem van de Kolk (1828-1900) en Jantje Ramkema (1841-1915). Zij is overleden op 13 februari 1974 te Bennekom. Andries was eerder getrouwd geweest met Aaltje Vermeer (1871-1904). Het parenteel van Andries en Aaltje is hier te vinden. Na het overlijden van Andries hertrouwde Evertje met Derk Weijman (1884-1959).

Kinderen

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. De kinderen worden niet als parenteel weergegeven omdat ze allen ná 1900 geboren zijn. Alle kinderen zijn ondertussen overleden. Openbare informatie rond deze kinderen wordt op deze website in aparte artikelen besproken. Volg de linkjes in de voetnoten hieronder voor meer openbare informatie over de overleden kinderen.

 1. Jantje van Meerten (1906-1998).5
 2. Bertus van Meerten (1908-1943).6

Overige informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt momenteel verder aangevuld en compleet gemaakt.

Voetnoten

Parenteel van Andries van Meerten (1875-1909) en Aaltje Vermeer (1871-1904)

Andries van Meerten werd op 16 november 1875 geboren te Opheusden1 als zoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900). Hij is overleden op 29 mei 1909 te Opheusden.2 Hij trouwde op 21 september 1900 te Kesteren met Aaltje Vermeer.3 Aaltje Vermeer werd in op 29 oktober 1871 te Driel geboren4 als dochter van Adrianus Vermeer (1831-1879) en Aaltje Wien (1833-1897). Zij is overleden op 19 mei 1904 te Opheusden.5 Na het overlijden van Aaltje hertrouwde Andries op 1 december 1905 te Kesteren met Evertje van de Kolk (1887-1974). Het parenteel van Andries en Evertje is hier te bekijken.

Kinderen

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. De kinderen worden niet als parenteel weergegeven omdat ze allen ná 1900 geboren zijn. Deze kinderen zijn allemaal overleden. Openbare informatie rond deze kinderen wordt op deze website in aparte artikelen besproken. Volg de linkjes in de voetnoten hieronder voor meer openbare informatie over de overleden kinderen.

 1. Jerfaas van Meerten (1901-1902).6
 2. Jerfaas van Meerten (1902-1939).7
 3. N.N. van Meerten (1904-1904).8

Overige informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt momenteel verder aangevuld en compleet gemaakt.

Voetnoten

Parenteel van Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967)

Jan Willem van Meerten werd op 15 december 1878 geboren te Opheusden1 als zoon van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900). Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden. Hij is overleden op 5 november 1944 te Valburg.2 Hij trouwde op 30 augustus 1907 te Opheusden3 met Teuntje Wevers. Teuntje Wevers werd op 29 augustus 1887 te Opheusden4 geboren als dochter van Hannes Wevers (1859-1931) en Maria Huiberts (1864-1927). Zij is overleden op 19 maart 1967 te Opheusden.5

Kinderen

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren. Deze worden hier niet als parenteel weergegeven omdat zij na 1900 geboren zijn. Alle kinderen zijn al overleden en van de meeste kinderen zijn de graven openbaar bekend. Informatie rond de grafsteen wordt op deze website in aparte artikelen besproken. Volg de linkjes hieronder voor meer openbare informatie rond de overleden kinderen.

 1. Jerfaas van Meerten (1907-1974).6
 2. Bertus van Meerten (1909-1909).7
 3. Johannis van Meerten (1909-1909).8
 4. Johannis van Meerten (1910-1974).9
 5. Bertus van Meerten (1911-1999).10
 6. Gerritje Maria van Meerten (1913-1946).11
 7. Elisabeth van Meerten (1919-1928).12
 8. Jan Willem van Meerten (1924-1995).13
 9. Teuntje van Meerten (1926-1997).14
 10. Marinus van Meerten (1929-2008).15

Overige informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt nog verder compleet gemaakt. Hieronder volgen tijdelijk de linkjes naar artikelen op deze website die onder meer dit echtpaar vermelden. Later, als de Heere leven geeft, willen we dit omwerken tot een overzichtelijk en leesbaar geheel.

Voetnoten