Home » Gastbijdrage » Goede Vrijdag 2023 – William Bingham Tappan (1794-1849), ”t Is middernacht, en in de hof’

Goede Vrijdag 2023 – William Bingham Tappan (1794-1849), ”t Is middernacht, en in de hof’

Een bekend lijdenslied binnen de Gereformeerde Gezindte is ‘t Is middernacht, en in de hof. Dit lied is een vertaling door de hervormde predikant ds. Carel Steven Adama van Scheltema (1815-1897) van het lied ‘Tis midnight; and on Olive’s brow van ds. William Bingham Tappan (1794-1849). Speciaal op Goede Vrijdag willen we dit lied met u delen. De onderstaande video is gezongen door Mannenensemble Cantare. Een gezegende Goede Vrijdag toegewenst! Hieronder eerst de YouTube-video en daarna de songtekst.

Video

Songtekst

1 ’t Is middernacht en in den hof,
Buigt, tot den dood bedroefd, in ’t stof
De Levensvorst; in Zijn gebeên
Doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

2 ’t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
Zijn jong’ren slapen bij dien strijd;
En derven, afgemat in rouw,
Den aanblik op des Meesters trouw.

3 ’t Is middernacht, maar Jezus waakt,
En ’t zielenlijden, dat Hij smaakt,
Bant uit Zijn hart de bede niet:
„Mijn Vader, dat uw wil geschied”.

4 ’t Is middernacht, en ’t Vaderhart
Sterkt en verstaat den Man van smart,
Die ’t enig lijden, dat Hij torst,
Ten eind doorstrijdt als levensvorst.