Home » 2022 » april

Maandelijkse archieven: april 2022

Doopinschrijving van Willem Hobé (1785-1851)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Willem Hobé (1785-1851) weergegeven.1 Willem is op 24 juli 1785 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Maurik. Hij is een zoon van Willem Hobee en Johanna van Beusekom. Als getuige was Elizabeth van Beusekom (?-?)2 aanwezig. Willem is geboren op 19 juli 1785.

Voetnoten

Overlijdensakte van Willem Hobé (1785-1851)

Overlijdensakte van Willem Hobé (1785-1851) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willem Hobé (1785-1851) weergegeven.1 Op 9 januari 1851 deed Willem Hendrik van Kampen (1815-1882) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik aangifte van het overlijden van Willem. Hij deed de aangifte voor burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). Willem Hendrik was vijf en dertig jaar oud en schipper van beroep. Hij deed de aangifte samen met Stoffel Gerrit van de Pol (1818-1895), twee en dertig jaar oud en bakker van beroep. Beide woonden in de Gemeente Maurik. Zij verklaarden, als goede vrienden, dat Willem op 8 januari 1851 om vier uur in de middag te Maurik is overleden in de leeftijd van vijf en zestig jaar. Willem was voor zijn overlijden planter van beroep en woonachtig in Maurik. Hij was weduwnaar van Stijntje van den Berg (1783-1851)2 en de zoon van de wijlen echtelieden Willem Hobé (1740-?) en van Johanna van Beusekom (?-?).

Voetnoten

Overlijdensakte van Stijntje van den Berg (1783-1850)

Overlijdensakte van Stijntje van den Berg (1783-1850) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Stijntje van den Berg (1783-1850) weergegeven.1 Op 31 maart 1850 verscheen Johannes van Gerwen (1774-1855) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik om aangifte te doen van het overlijden van Stijntje. De aangifte werd gedaan voor burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). Johannes was vijf en zeventig jaar oud en kleermaker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Kemphoff (1790-?), negen en vijftig jaar oud en arbeider van beroep. Beide aangevers wonen in de Gemeente Maurik. Zij verklaarden, als goede vrienden, dat Stijntje op 30 maart 1850 om vijf uur in de middag is overleden te Maurik in de ouderdom van zes en zestig jaar. Stijntje is geboren een woonachtig in de gemeente Maurik en was de huisvrouw van de planter Willem Hobé (1785-1851). Zij was een dochter van de wijlen echtelieden Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827).

Voetnoten

Doopinschrijving van Stijntje van den Berg (1783-1850)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Stijntje van den Berg (1783-1850).1 Op 16 november 1783 werd Stijntje gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel. Zij was een dochter van Cornelis van den Berg (1762-1831) en Willemina van Meerten (1750-1827). Als doopgetuige was Jannigje van Meerten (±1759-1822), de huisvrouw van Cornelis Timmer (1753-1811), aanwezig.2 Stijntje is geboren op 9 november 1783.

Voetnoten

Overlijdensakte van Cornelis van den Berg (1762-1831)

Overlijdensakte van Cornelis van den Berg (1762-1831) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis van den Berg (1762-1831) weergegeven.1 Op 10 september 1831 deed Godert Wtenweerde (1799-1862) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik aangifte van het overlijden van Cornelis. Godert was drie en veertig jaar oud en bakker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Antonie van Odijk (1796-1855), zes en dertig jaar oud en koopman van beroep. Beide aangevers wonen in de Gemeente Maurik. Zij verklaarden dat Cornelis op 9 september 1831 om elf uur ’s ochtends te Eck en Wiel is overleden in de leeftijd van negen en zestig jaar. Cornelis was weduwnaar van Willemina van Meerten (1750-1827)2 en zoon van Cornelis van den Berg (?-?) en Christina van Valburg (?-?).

Voetnoten

‘Why I’m a creationist?’ – Geoloog Paul Garner (MSc.) op bezoek bij Driestar College

In 2018 bezochten geoloog Paul Garner en Jan van Meerten het Driestar College voor een gastles. De titel van de les was ‘Why I’m a creationist‘. De lezing werd door een docent opgenomen en online geplaatst. Helaas is de kwaliteit van de opname niet heel erg hoog, maar de lezing is nog steeds goed te volgen.

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1750-1827)

Overlijdensakte van Willemina van Meerten (1750-1827) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Willemina van Meerten (1750-1827) weergegeven.1 Op 19 maart 1827 om tien uur in de ochtend deed Cornelis Vermeer (1798-1874) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik aangifte van het overlijden van Willemina. Hij deed de aangifte voor burgemeester Dirk de Rooij (±1793-1863). Cornelis was acht en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Hobe (1785-1851)2, veertig jaar oud en arbeider van beroep. Beide aangevers woonden in de Gemeente Maurik. Cornelis Vermeer was de schoonzoon van Willemina3 en Willem Hobe was een goede vriend van de overledene.4 De aangevers verklaarden dat Willemina op 17 maart 1827 om twee uur in de middag is overleden in de ouderdom van zes en zeventig jaar. Willemina woonde in Maurik. Willemina is de huisvrouw van Cornelis van den Berg en geboren te Ingen in 1750. Ze was een dochter van Jan (Klaasen) van Meerten (1724-?). De naam van haar moeder is bij de aangevers onbekend, maar wij weten vanuit de genealogische gegevens dat het gaat om Jacoba van Grootveld (?-?).

Voetnoten

Overlijdensakte van Jannigje van Meerten (±1759-1822)

Overlijdensakte van Jannigje van Meerten (±1759-1822) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jannigje van Meerten (±1759-1822) weergegeven.1 Op 25 januari 1822 in de ochtend om 11 uur deed Frans Stap (1773-1833) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden aangifte van het overlijden van Jannigje. Frans was zeven en veertig jaar oud en planter van beroep. Hij deed de aangifte samen met Antonie van Herwaarde (1780-1842), een en veertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep. Beiden woonden in de Gemeente Lienden. Ze verklaarden dat Jannigje op 24 januari 1822 in de avond om half zeven is overleden in de leeftijd van drie en zestig jaar. Ze overleed in het buurtschap Meerten. Jannigje was weduwe van Cornelis Timmer (1753-1811). Haar ouders worden in deze akte niet weergegeven, maar uit de genealogische gegevens weten we dat dit Jan van Meerten (1724-?) en Jacoba van Grootveld (?-?) waren.

Voetnoten

Tussen Biblicisme en schriftkritiek – Vraagbeantwoording door dr. Pieter Boonstra

Op 31 mei 2018 hield dr. Pieter Boonstra, predikant in de GKV Bussum-Huizen, een lezing over de nieuwe hermeneutiek. Na deze lezing beantwoordde hij vragen uit het publiek. In de eerste vraag besteedt de predikant ook aandacht aan de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Met dank aan ‘Samen Gereformeerd’ is deze vraagbeantwoording opgenomen en online geplaatst. We beantwoording deze lezing ook via onze website. Veel zegen bij het kijken!

De zondvloed als sleutel voor Hongarijegeologie – Steunt u ons nieuwe project? – Nieuwsbrief d.d. 28-4-2022

Van diverse kanten kregen wij de vraag of we nog een nieuwsbrief wilden sturen met een update van onze activiteiten met Fundamentum. De afgelopen maanden zijn we met verschillende zaken bezig geweest en kwam er door tijdnood elke keer niet van om een nieuwsbrief te sturen. Vandaag dus een nieuwe nieuwsbrief. We zijn van plan om met Fundamentum naar Hongarije af te reizen om een studiereis te organiseren naar dit prachtige land. Steunt u ons project? Allereerst in uw gebeden maar ook financieel? In deze nieuwsbrief daar meer over.Project Hongarijegeologie

Zoals hierboven aangegeven zijn we voornemens om de week Pinksteren naar Hongarije af te reizen om daar een studiereis te voor te bereiden met als thema: ‘Hongarijegeologie‘. We willen tijdens deze reis bestuderen hoe de geologische gegevens matchen met de zondvloedgeschiedenis en locaties opzoeken die geschikt zijn voor een studiereis.. De zondvloed was geen plaatselijke overstroming maar had een wereldwijde impact. Daarom denken veel creationisten dat het ook ná de zondvloed nog een turbulente geologische tijd was. Hoe past de geologie van Hongarije hierin? Zou u willen overwegen dit project te ondersteunen? Meer informatie over deze voorbereidingsreis plus een begroting van de verwachte kosten kunt u hier vinden.

Rolmodellen voor studenten

Het is voor studenten belangrijk dat er rolmodellen zijn. Onder rolmodellen verstaan wij academici die ooit ook gestudeerd hebben en (deels) ook menselijkerwijs gesproken de geestelijke worstelingen hebben doorstaan. Veel christelijke studenten twijfelen aan de (historische) betrouwbaarheid van de Schrift óf worden intellectueel uitgedaagd met vraagstukken. Het is van belang dat studenten niet met deze twijfels en uitdagingen blijven lopen, maar te rade gaan bij een academicus als een soort mentor. In de Nederlandse media worden regelmatig christelijke academici bevraagd over bijvoorbeeld de evolutietheorie. Deze interviews vatten wij samen op onze website. Van de volgende, in onze ogen, rolmodellen is al een interview samengevat. In willekeurige volgorde: dr. Peter Borger, ds. Willem van Benthem, student Lauren Zwemer, dr. Frank van der Duyn Schouten, dr. Herbert Koekkoek en dr. Hendrik Koorevaar. Dit is slechts een greep uit de vele artikelen die zijn verschenen. Zo hopen we binnenkort een artikel van een gepromoveerd informatiewetenschapper samen te vatten over het ontstaan van informatie en de oorsprong van het leven en een interview met een gereformeerd predikant. Wanneer u meer wilt lezen, houdt u dan de website in de gaten!

Bundel over Geloof en Wetenschap

De verschijning van de bundel rond het thema Geloof en Wetenschap is wat vertraagd. We hopen u binnenkort meer informatie te kunnen geven. De vooraankondiging is hier te lezen.

Congres 22 oktober 2022 D.V.

We hopen op 22 oktober 2022 D.V. een congres te organiseren over Gods schepping. Het programma is al bekend en hier te bekijken. Komende maand willen we ook de locatie geregeld hebben zodat we actief kunnen promoten. Houdt u daarvoor de website in de gaten!

Besloten geologiebijeenkomst

Op 19 november 2022 D.V. organiseren wij een besloten geologiebijeenkomst voor creationistische experts in de geologie en aanverwante vakgebieden om na te denken over een Bijbelse chronologie én catastrofisme. De onderwerpen zijn hier te vinden en aanmelden voor deze besloten bijeenkomst kan op dezelfde pagina. De e-mail ter uitnodiging voor deze bijeenkomst is hier na te lezen. Bent u van harte overtuigd van het klassieke scheppingsgeloof en wilt u graag meedenken? Dan is deze bijeenkomst een aanrader. Mocht u verhinderd zijn maar wel graag willen meedenken dan kunt u uzelf ook aanmelden. De locatie is nog niet bekend.

Nuttige artikelen

Hieronder een vijftal nuttige artikelen die recent op de website verschenen zijn:

(1) Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld (geschreven door Jan van Meerten)
(2) Loden inscriptie bij Jozua’s altaar (geschreven door Jan Pieter van de Giessen)
(3) Evolutietheorie en Schriftgezag op de Generale Synode van de CGK – Schriftvisie ‘vrouw in het ambt’ raakt meer thema’s (geschreven door Jan van Meerten)
(4) ‘Schepping door evolutie holt Bijbelse boodschap uit’ – Dr. ir. Wim de Vries aan het woord over ‘Woord & Wetenschap’ (een video met dr. Wim de Vries)
(5) “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster (interview door dr. Dirk Baarssen)

Op donderdag 26 mei 2022 D.V. verschijnt de volgende nieuwsbrief.