Home » Gastbijdrage » Feedback & Vragen 2024: Wie hebben prof. dr. Johan Braeckman als (co-)promotor gehad?

Feedback & Vragen 2024: Wie hebben prof. dr. Johan Braeckman als (co-)promotor gehad?

Vanwege het aangekondigde afscheid1 van prof. dr. Johan Braeckman aan de Universiteit Gent is het goed om te kijken naar de academische nazaten van deze geleerde. Dat kan nuttig zijn om te zien hoe de hazen lopen. Bovendien staat Braeckman bekend als bestrijder van het zogenoemde creationisme en Intelligent Design. Let op: Het is zeer goed mogelijk dat zijn leerlingen (= masterstudenten en promovendi) anders over deze zaken (zijn gaan) denken. Hier alle proefschriften (en indien bekend masterproeven) die door de vlijtige arbeid van de leerlingen (= masterstudenten en promovendi) van Braeckman zijn gerealiseerd. De lijst hieronder is ‘onder constructie’.

(2004) Gunter Bombaerts – Waste Depositionism. A philosophical inquiry on technoscientists and nuclear waste.

(2005) Pieter Blondeel – Scientology: vrijheden in conflict (licentiaat).

(2005) Joke Van Laere – Digitale variabiliteit en gedrag bij Pan paniscus (licentiaat).

(2007) Maarten Boudry – De naakte Keizers van de Psychoanalyse: De Immunisatiestrategieën van een Pseudowetenschap (Masterproef).

(2007) Griet Vandermassen – Anthropological presuppositions of the Darwinian view of women: a historical-critical analysis of the debate between feminism(s) and darwinism(s).

(2010) Dirk Verhofstadt – Pius XII en de vernietiging van de Joden. Een historisch en moraalwetenschappelijk onderzoek naar de morele verantwoordelijkheid van Pius XII ten aanzien van de “Endlösung der Judenfrage”.

(2010) Thomas Vervisch – Engineering peace and development: a critical analysis of social capital, ‘social engineering’, and NGO-interventions: case study Burundi.

(2011) Stefaan Blancke – Towards an integrated understanding of creationism in Europe. Historical, philosophical and educational perspectives.

(2011) Maarten Boudry – Here be dragons: exploring the hinterland of science.

(2011) Katinka Quintelier – The bridges between ‘is’ and ‘ought’: individual differences in moral cognition and their philosophical relevance.

(2014) Stijn Bruers – Born free and equal? On the ethical consistency of animal equality.

(2016) Rutger Lazou – Het ideale aantal katten: een moraalwetenschappelijke analyse (Masterproef).

(2018) Florian Vanhaute – Wat is een soort? Een filosofische analyse (Masterproef).

(2019) Celine Perquy – Schepping en evolutie in het Vlaamse onderwijs. De rechtvaardige plaats van het creationisme en de evolutietheorie binnen het Vlaamse secundair onderwijs (Masterproef).

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/prof-dr-johan-braeckman-hangt-zijn-professorenmantel-aan-de-wilgen-niet-alle-vakgebieden-accepteren-de-doorwerking-van-darwins-universele-zuur/.