Home » Gastbijdrage » Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor

Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor

Hongarije is nagenoeg het enige land in Europa dat ervan getuigt een christelijke natie te zijn. Toch heeft het land enorme kritiek te verduren, zelfs vanuit christelijke hoek. Is dat terecht? Wat beweegt Hongarije in zijn beslissingen op het politieke toneel?

Duizend jaar geleden is Hongarije als christelijke natie gesticht. Het weet wat het van West-Europa kan verwachten. Bij de invasie door de Mongolen van Dzjengis Khan in 1241 gaf West-Europa niet thuis. Bij het Verdrag van Trianon, na de Eerste Wereldoorlog, verloor Hongarije twee derde (!) van zijn grondgebied. Toch is Hongarije in 2004 tot de Europese Unie (EU) toegetreden. Het heeft zich qua identiteit ontwikkeld tot een christelijke soevereine staat met het gezin als hoeksteen van de samenleving.

De EU heeft zich ook ontwikkeld, maar dan tot een antichristelijk machtsblok met links-liberale normen als tot universeel verklaarde maatstaf. Onder de belofte van individuele vrijheid bepaalt de EU wat gewenst sociaal gedrag is. Wie niet meewerkt, wordt gestraft dan wel gecanceld. Hiermee ontneemt de EU haar lidstaten de eigen soevereiniteit en identiteit. Ze verwordt zo tot een dictatuur.

Zwart-wit

Het is dan ook geen wonder dat de EU in botsing komt met een conservatieve staat als Hongarije. Samenwerking met de EU betekent voor Hongarije ook oppassen voor te grote afhankelijkheid van die EU. Het land heeft echter het volste recht om eigen geopolitieke keuzes te maken. Samenwerking met andere economische grootmachten is daarom logisch en noodzakelijk.

Hierbij is de wereld niet in witte en zwarte vlakken te verdelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat Hongarije banden onderhoudt met Rusland en China. Hongarije is zelfs voor zijn energievoorziening bijna geheel afhankelijk van Rusland. Ook qua opvattingen staat het conservatieve Rusland dichter bij Hongarije dan de EU. De kritiek op Hongarijes houding tegenover de oorlog in Oekraïne geeft aan hoe moeilijk de EU de eigen koers van haar lidstaat kan verteren. Dit terwijl premier Orbán de brute inval in Oekraïne beslist heeft afgekeurd.

Geen heilig boontje

Welk belang heeft Hongarije erbij om de geopolitieke machtsspelletjes van de VS en de EU mee te spelen? Het land constateert dat de door machtswellust gedreven EU het gevoel voor realiteit kwijt is: Energiesancties werken juist in het nadeel van de EU. De EU is bereid van Europa een schuldenmaatschappij te maken om Oekraïne te helpen. Oekraïne is echter geen heilig boontje. Neem alleen al de discriminerende houding richting de Hongaarse minderheid daar. Recent voorbeeld is de subregio Munkács, waar verschillende schoolhoofden zijn ontslagen vanwege hun Hongaarse achtergrond. De blinde solidariteit met Oekraïne mag dus best genuanceerd worden.

De luxe van het rijke Nederland om alles zwart-wit te zien en het opgeheven vingertje veelvuldig te gebruiken, heeft Hongarije niet. Het land heeft te maken met complexe politieke situaties, waarbij wijsheid en pragmatisme noodzakelijk zijn. Een voorbeeld is vluchtelingenhulp. De EU moedigt illegale immigratie aan en wil lidstaten verplicht stellen deze migranten op te nemen. Hongarije wil voorkomen dat de criminaliteit toeneemt en zijn culturele identiteit verloren gaat, zoals we zien gebeuren in bijvoorbeeld Zweden en Duitsland. Het land heeft daarom het programma Hungary Helps, dat vluchtelingen (vooral christenen) bij voorkeur in de eigen regio helpt.

De EU kan haar irritatie over conservatieve soevereine staten niet verbergen en zoekt daarom telkens naar een stok om Hongarije te slaan. Een voorbeeld is het (deels) niet vrijgeven van miljarden euro’s aan steun vanwege een tekortschietende rechtsstaat en vermeende corruptie. Deze beschuldigingen zijn echter politiek gemotiveerd.

George Soros

Wat betreft de rechtsstaat beroept de EU zich op rapporten van zogenaamd onafhankelijke ngo’s als Transparancy International en Freedom House. Dit zijn echter politieke speeltjes van George Soros, die ze financieel steunt. Deze steenrijke EU-lobbyist heeft door zijn ”open society”-doelstellingen het woord soevereiniteit uit het woordenboek geschrapt. Via opiniepeilingen worden specialisten in het veld bevraagd. Een groot deel van hen blijkt direct of indirect gelinkt te kunnen worden aan de Central European University (CEU), een universiteit die door Soros is opgericht. De EU citeert dus gewoon uit eigen (net)werk.

De EU maakt zich alleen druk om verkeerd besteed geld als het haar eigen macht bedreigt. Hongarije beschuldigen van corruptie wijst daarom op meten met twee maten. Immers, economisch wanbeleid in Zuid-Europa is beloond met het opkopen van schulden. Ook heeft de EU geen moeite met het schenken van miljarden euro’s aan het corrupte Oekraïne, terwijl de ”Qatargate” laat zien dat de EU zelf ook niet vrij van corruptie is.

In Nederland zijn er ook christenen die menen het christelijke Hongarije de les te moeten lezen. Niet alleen zijn zij blind voor het gif van de EU, ze beseffen ook niet dat Nederland alleen nog in naam een democratische rechtsstaat is. De rechters behoren grotendeels tot één politieke partij. De ogenschijnlijk onafhankelijke NPO is een links liberaal bolwerk geworden. Er worden voorbereidingen getroffen om kritische politieke partijen en omroepen te cancelen. Kinderen worden ‘mishandeld’ met lhbti-ideologie. Gods recht wordt zeer met voeten getreden. Wie durft Hongarije dan nog te veroordelen?

Lorens Knap heeft al eerder over deze kwestie geschreven op deze website. Zijn eerste artikel verscheen hier onder de titel: ‘EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk’. Zijn tweede artikel verscheen hier en had als titel: ‘Hongarije staat pal voor de bescherming van kinderen’. Een ander artikel was ‘Veroordeling van Hongaarse wet door resolutie’ en dit verscheen hier. En als laatste reageerde Lorens Knap nog op uitlatingen van prof. dr. Ad de Bruijne (hier).

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Knap, L.H.J., 2023, Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor, Reformatorisch Dagblad 52 (258): 28-29 (artikel).