Home » Gastbijdrage » Het lezen van de Bijbel – J.C. Ryle (1816-1900) aan het woord

Het lezen van de Bijbel – J.C. Ryle (1816-1900) aan het woord

Hieronder volgt een stuk van ds. J.C. Ryle (1816–1900) over het lezen van de Bijbel. Dit stuk hebben we met toestemming overgenomen van Bible League Trust.1

1. Begin vandaag nog met het lezen van je Bijbel

De manier om iets te doen, is door het te doen en de manier om de Bijbel te lezen is om dit dus te doen. Het is niet slechts een vast voornemen of wensen of doen besluiten of van plan zijn, of er over na te denken wat je een stap verder zal brengen. Je moet de Bijbel beslist lezen. Er is geen koninklijker weg in deze kwestie, dan de weg van het gebed. Indien je zelf niet kan lezen, moet je iemand anders overhalen het je voor te lezen. Maar hoe dan ook, of je het nu zelf leest of hoort, de woorden van de Schrift moeten dus doordringen in je gedachten.

2. Lees de Bijbel met een ernstig verlangen om het te verstaan

Denk geen moment dat het grootste doel is om zoveel mogelijk bladzijden om te slaan en dat het om het even is of je het verstaat of niet. Sommige onwetende mensen lijken zich in te beelden dat alles in orde is wanneer zij elke dag zoveel hoofdstukken hebben gelezen. Ze hebben evenwel geen idee waar het allemaal over gaat en zij weten alleen dat ze zoveel pagina’s verder zijn gegaan vanaf hun boekenlegger. Dit maakt het lezen van de Bijbel tot slechts een ritueel. Prent het in je geheugen als een algemeen principe dat een Bijbel die niet verstaan wordt, een Bijbel is die geen goed doet. Zeg tegen jezelf zo vaak als je leest: “Waar gaat dit allemaal over?” Graaf naar de betekenis zoals een man die naar goud graaft.

3. Lees de Bijbel met een kinderlijk geloof en met ootmoed

Open je hart als je Gods Boek opent en zeg “Spreek HEERE, want uw knecht hoort.” Besluit om onvoorwaardelijk te geloven wat je er ook zult vinden, zelfs als het ook ingaat tegen je eigen begeerten en vooroordelen. Sta hartelijk open voor ieder waarheidselement, of je het nu leuk vindt of niet. Pas op voor die ellendige gewoonte waarin sommige lezers van de Bijbel vallen. Zij geloven in sommige leerstellingen omdat zij deze goed vinden en zij verwerpen andere leerstellingen, omdat deze hen, een familielid of vriend veroordelen. Op deze manier is de Bijbel nutteloos. Moeten wij oordelen van wat er in Gods Woord zou moeten staan? Zouden wij het beter weten dan God? Neem het ernstig voor dat je alles wilt aannemen en geloven en datgene wat je niet verstaat het voor waarheid te houden. Onthoud goed dat als je bidt dat je tot God spreekt en dat God je hoort. Maar besef goed, wanneer je de Schrift leest dat God tot je spreekt en dat je God niets hoeft te dicteren, maar dat je alleen naar Hem luistert!

4. Lees de Bijbel in de geest van gehoorzaamheid en in toepassing tot jezelf

Ga eens rustig zitten om de Bijbel te bestuderen met een dagelijkse vastberadenheid dat je wilt leven naar de Bijbelse inzettingen. Steun op haar uitspraken en houdt je aan haar geboden. Overweeg het volgende bij ieder hoofdstuk dat je leest: “Hoe beïnvloedt dit mijn denken en dagelijks handelen. Wat leert dit mij?” Het is een armoedig werk om de Bijbel te lezen uit pure nieuwsgierigheid en voor speculatieve doeleinden om je hoofd te laten overlopen en je geest vol te pompen met nog meer meningen. En dat, terwijl je het niet toelaat dat de Schrift je hart en leven beïnvloedt. De Bijbel wordt het best gelezen wanneer het in de praktijk het meest tot uiting komt!

5. Lees dagelijks de Bijbel

Maak het tot een dagelijkse bezigheid om een gedeelte van Gods Woord te lezen en daarover te mediteren. Persoonlijke genademiddelen zijn elke dag nodig voor onze zielen, zoals voedsel en kleding nodig zijn voor onze lichamen. Het voedsel van gisteren zal de arbeider vandaag niet voeden en het voedsel van vandaag zal de arbeider morgen niet voeden. Doe zoals de Israëlieten in de woestijn deden. Verzamel elke morgen vers manna. Kies je eigen momenten en uren. Raffel het Bijbellezen niet af en doe het niet te snel. Geef je Bijbel het beste deel van je tijd, en niet het minste deel. Maar wat je ook van plan bent, laat het een levensregel zijn, om elke dag de genadetroon aan te lopen en Gods Woord te lezen.

6. Lees de hele Bijbel en lees het op een ordelijke manier

Ik vrees dat er veel gedeelten zijn van Gods Woord die door sommige mensen helemaal nooit worden gelezen. Dat is zachtst gezegd, een zeer aanmatigende gewoonte. “Al de Schrift is van God ingegeven” (2 Tim. 3:16). Deze gewoonte kan worden toegeschreven aan een gemis aan wel afgewogen opvattingen over de waarheid, die tegenwoordig zo gewoon is. Het Bijbellezen van sommige mensen is een systeem van het eindeloze bladeren en selecteren. Zij lijken er geen idee van te hebben hoe zij een geheel Bijbelboek op een ordelijke wijze moeten lezen.

7. Lees de Bijbel eerlijk en oprecht

Wees vastberaden om alles in zijn duidelijke en voor de hand liggende betekenis te zien en wees wantrouwend richting alle geforceerde uitleggingen. Een algemene stelregel is: wat een Bijbelvers schijnt te betekenen, dat betekent het ook! De regel van Cecil2 is een zeer waardevolle: “De juiste manier van het verstaan van de Schrift is het te nemen zoals we het vinden, zonder te proberen om het in een bijzonder theologisch systeem te dwingen.”

8. Lees de Bijbel met Christus voortdurend in het oog

Het hoogste en primaire doel van de gehele Schrift is te getuigen van Jezus! De ceremoniën in het Oude Testament zijn schaduwen van Christus. Oudtestamentische rechters zijn typen van Christus. Oudtestamentische profetieën zijn vol van het lijden van Christus en van Zijn heerlijkheid die komen zal. De eerste komst en de wederkomst: Zijn vernedering en Zijn heerlijk Koninkrijk; Zijn kruis en Zijn kroon komen overal in de Bijbel naar voren. Houd hieraan vast indien je de Bijbel op de juiste wijze wil lezen.

Vertaald door: J. van den Hoorn.

Noot van de redactie van Gereformeerd Venster: Bible League Trust heeft van haar magazine Bible League Quarterly (papieren versie) een aantal gratis proefnummers beschikbaar gesteld voor lezers van Gereformeerd Venster. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen door een mailtje te sturen naar redactie@gereformeerdvenster.nl. Personen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen abonnee worden van dit tijdschrift. Het verschijnt vier keer per jaar en kost £13,50 inclusief verzendkosten naar Nederland. Daarnaast is er ook een digitale versie van dit magazine. Dit kost £5 per jaar. Zie hiervoor www.bibleleaguetrust.org.

© Gereformeerd Venster. Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de digitale nieuwsbrief Gereformeerd Venster. Abonneren kan via info@gereformeerdvenster.nl of www.gereformeerdvenster.nl. Een abonnement op deze nieuwsbrief is gratis!

  1. http://www.bibleleaguetrust.org/reading-the-bible/.
  2. Hier wordt mee bedoeld Richard Cecil (1748–1810). Hij was een anglicaans priester. Zie verder https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cecil_(priest).