Home » Gastbijdrage » VCOG organiseert 31 januari 2023 D.V. een ouderavond over genderverwarring – Hoofdspreker is dr. Benno A. Zuiddam

VCOG organiseert 31 januari 2023 D.V. een ouderavond over genderverwarring – Hoofdspreker is dr. Benno A. Zuiddam

Op dinsdag 31 januari 2023 D.V. organiseert de VCOG1 een ouderavond over transgenderisme. De avond draagt de titel ‘Wat is de mens?’ en de ondertitel ‘Hoe u kunt omgaan met de genderverwarring van onze tijd’. De avond wordt georganiseerd in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden. Een belangrijk onderwerp en daarmee een belangrijke avond om bij te wonen. Zeker met de opkomende ideologie van het transgenderisme in het achterhoofd.

Vanaf 19.00 uur is de inloop met koffie/thee. Om half acht is het welkomswoord van de directeur-bestuurder van VCOG, dhr. J.A. Zwerus. Om 19.35 uur opent dr. D. de Wit2, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Kesteren en docent aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam, de avond met een korte meditatie. Na de meditatie spreekt dr. B.A. Zuiddam, predikant van de Hersteld Hervormde Kerk, docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie en als lector verbonden aan Bijbels Beraad M/V.3 Dit betreft de hoofdlezing van de avond over ‘Wat is de mens?’ De titel is gekozen naar aanleiding van Psalm 8:5. De spreker zal ingaan op de genderverwarring in deze tijd. Onder zijn redactie verscheen vorig jaar het boekje ‘Transgenderisme in Bijbels perspectief’, een waardevol boekje dat in de breedte van de Gereformeerde Gezindte wordt gewaardeerd.4 Na deze lezing is er een vragenronde. Voorzitter van het bestuur van VCOG, ir. G.G. van Bochove, hoopt de avond af te sluiten. De toegang is gratis, wel zal er worden gecollecteerd ten behoeve van de nieuw te bouwen basisschool te Kesteren. De avond is ook waardevol voor niet-leden van de VCOG. Zie voor meer informatie en het adres de flyer hieronder.

Voetnoten

  1. De VCOG staat voor ‘Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisOnderwijs op Gereformeerde grondslag‘. De vereniging heeft als doel het verstrekken van basisonderwijs op de in artikel 2 omschreven grondslag en conform het bepaalde in de Wet op het Primair Onderwijs. Dit onderwijs wordt uitgevoerd op de Sébaschool te Ochten en Kesteren, de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool te Opheusden. Zie hier voor meer informatie: https://basisschool.eh-opheusden.nl/vcog/.
  2. Ds. De Wit heb ik ook hier genoemd: https://oorsprong.info/predikanten-uit-de-gereformeerde-gemeente-en-onze-vroegste-geschiedenis-5-w-b-kranendonk-prediker-van-de-ene-naam/.
  3. De website van deze laatstgenoemde stichting is: https://www.bijbelsberaadmv.nl/.
  4. Zie bijvoorbeeld deze recensies: https://oorsprong.info/dit-boek-is-een-eyeopener-bespreking-transgenderisme-in-bijbels-perspectief/, https://oorsprong.info/praktische-en-waardevolle-richtlijnen-voor-gezin-school-en-kerk-recensie-transgenderisme-in-bijbels-perspectief/, https://oorsprong.info/uw-gedachten-worden-hierdoor-op-een-eerlijke-manier-gevormd-recensie-transgenderisme-in-bijbels-perspectief/ en https://oorsprong.info/het-boek-bevat-een-aanzet-tot-doordenking-van-dit-thema-vanuit-diverse-invalshoeken-bespreking-van-transgenderisme-in-bijbels-perspectief/. En deze video van dr. Benno Zuiddam, naar aanleiding van het boekje: https://oorsprong.info/boek-over-transgenderisme-is-noodzaak-dr-benno-a-zuiddam-over-het-nieuwe-boek-transgenderisme-in-bijbels-perspectief/.