Home » 2021 » juli

Maandelijkse archieven: juli 2021

‘Een steunpilaar is weggenomen’ – In Memoriam: dr. Herman Bos (1946-2021)

Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en als zijn goedertierenheden als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. (Jesaja 40: 6-8, SV)

Medecreationist en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool, dr. Herman Bos, is op 26 juli 2021 te Leiden overleden in de leeftijd van 74 jaar. We verliezen in hem een steunpilaar en kenner van het ‘creationisme’ in Nederland. Vrouw, kinderen en kleinkinderen laten in de rouwkaart weten: ‘Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij mee dat door de Heere is Thuisgehaald mijn geliefde man, onze lieve vader en opa’. Aan het begin van deze middag wordt hij in besloten kring begraven. Na afloop van de begrafenis zal een ‘dienst van Woord en gebed’ plaatsvinden. Deze is vanaf 14.15 te volgen via vanstaverenbegrafenisverzorging.nl. We condoleren de familie van harte en wensen hen veel sterkte in de droeve gang die zij moeten maken.1

Dr. Herman Bos in het programma ‘EH-journaal 1997/1998’. Screenshot genomen door Jan van Meerten op 31 juli 2021.

Herman Bos werd op 3 september 1946 te Medemblik geboren. Tegen het Reformatorisch Dagblad zei hij in 1995: “Als zoon van een groenteman. Ik groeide op binnen de commercie, in een middenstandsmilieu en heb tot mijn twintigste elke zaterdag met de groentekar gevent.2 Bos studeerde organische chemie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in hetzelfde vakgebied op een proefschrift met als titel ‘Homocyclopentadienyl Anionen – Vorming van Bishomocyclopentandienyl Anionen door Lithium reduktie van gebrugde dicyclopryl ketonen’. In 1995 volgde hij drs. N.C. van Velzen op als directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. In 1999 kreeg Herman een hartinfarct waardoor hij zich in 2001 terug moest trekken als directeur. Hij bleef wel gastlessen verzorgen op de school.

Het contact met Herman was altijd bemoedigend. We hebben elkaar vaak gezien op congressen en mailden bijna wekelijks met elkaar over allerhande onderwerpen, maar vooral over het thema ‘schepping en evolutie’. Deze mailtjes heb ik ervaren als de spreekwoordelijke hart onder de riem. De groeiende theïstisch-evolutionistische evangelisatiedrang baarde hem zorgen en het langzaam losweken van de Evangelische Hogeschool van het zogenoemde ‘creationisme’ deed hem pijn. Hij probeerde er alles aan te doen om op zijn oude ‘schooltje’ het creationistische geluid blijvend te laten horen.3 Het was ook vanwege deze zorgen dat dr. Herman Bos de ‘Open Brief’4 van Logos Instituut ondertekende met de woorden: ‘Van harte onderteken ik dit goede initiatief’.5 Toen het beruchte ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’ verscheen kon hij zich erover opwinden dat deze werd aanbevolen door de huidige EH-directeur. Het proefschrift van dr. Remco van Mulligen6 over onder andere de Evangelische Hogeschool bevatte volgens hem diverse onjuistheden, ‘één fout was een grove blunder’.7 In plaats van dit op de ‘straten van Askelon’ te werpen ging hij met de mensen persoonlijk in gesprek. Dit leidde in het laatste geval tot een rectificatie. Herman is al sinds de oprichting van Logos Instituut nauw bij dit initiatief betrokken. Op de website van dit instituut verschenen daarom ook enkele recensies van zijn hand. Toen in 2017 het boek van de systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink verscheen over christelijk geloof én evolutie deed hij mee met een uitgebreid artikel in het Reformatorisch Dagblad.8 De mededeling dat ik zou vertrekken bij Logos Instituut ging hem aan het hart.9 Hij sprak van een verweesd gevoel. Toch hield hij de moed erin: “Veel zegen wens ik je in het onderwijs. Daar mag je behoren tot de frontstrijders in het Koninkrijk Gods. Degenen die onze jongere jeugd mogen opvoeden en onderwijzen bij Bijbels licht, die hebben een grote Taak in het Front. Frontstrijders!10 De laatste mail die ik van hem ontving was een artikelidee voor Weet Magazine op 14 juli 2021.11 En toen werd het stil.

We zullen in dit ondermaanse elkaar nooit meer zien, elkaar nooit meer mailen en elkaar nooit meer bellen. Een belangrijke steunpilaar is weggenomen en wie zal hem vervangen? De openingstekst luidde ‘het gras verdort, de bloem valt af’. De bloem Herman Bos, vol levensenergie, levensvreugde en levenskracht, is afgevallen! In dankbaarheid herdenken we hem om wie hij was. Met hoop kijken we naar de toekomst, want: ‘het Woord onzes Gods bestaat in eeuwigheid’! Zijn vrouw Afina en zijn kinderen Jan, Mieke en Peter (en de verdere familie) wensen we veel sterkte toe bij de droeve gang naar het graf die zij vandaag moeten maken en ook sterkte in de komende tijd als het gemis nog meer gemerkt zal worden.

Voetnoten

Freelance journalist Hendrina de Graaf op bezoek bij ds. Kort

Vandaag, 28 juli 2021, vind de raadkamerzitting plaats met de homo-activist Leon Houtzager en zijn advocaat Gerard Spong tegen ds. Kort, de predikant van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel.1 Kort stuurde vorig jaar een persoonlijke brief naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel en riep de gemeenteraad op om onder andere de zonden die tegen Gods scheppingsorde indruisen uit te bannen. Houtzager ziet deze oproep als groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Na anderhalf jaar is deze kwestie nog niet afgelopen. Hoe staat ds. Kort er zelf in? Freelance journalist Hendrina de Graaf bracht een bezoekje aan de dominee en schreef er een artikel over.

Het artikel van Hendrina de Graaf verscheen vandaag zowel op haar eigen website als op de website van Christelijk Informatieplatform (CIP).2 De predikant geeft in het artikel aan dat hij openstaat voor een gesprek met Houtzager, maar dat hij voor het programma met Tim Hofman nog nooit van Leon Houtzager heeft gehoord. Leon daarentegen geeft in een brief aan dat hij herhaaldelijk contact heeft gezocht.3 De predikant: “Ik denk dat de brief met opzet naar buiten is gekomen en er veel sensatie bijkomt. Ik geloof niet dat het Leon te doen is om een gesprek. Als ik iemand wil spreken, dan ga ik (alleen) langs. Maar hij heeft nooit gebeld en is nooit alleen aan de deur geweest.” Ds. Kort sluit de deur niet voor het feit dat iemand homo is: “Ik heb het als een wonder ervaren dat ik na een zondig leven weer welkom was in de kerk. Een christen is niet haatdragend, maar vriendelijk en bidt juist voor de ander. Maar een christen wijst óók de zonde aan en waarschuwt ervoor.” In het interview laat de predikant weten dat hij voor Houtzager gebeden heeft en dat hij ‘het hem gelijk vergeven’ heeft. De predikant van de Mieraskerk staat er nuchter in: “Soms bedenk ik me dat ik Leon zou moeten bedanken. Mijn brief aan de gemeenteraad is door Leon’s toedoen door heel Nederland gelezen. Daardoor heb ik nieuwe contacten opgedaan, mensen die geïnteresseerd zijn geraakt door het geloof. Ja, het is zelfs gezegend geworden.” En: “Leon mag dan een topadvocaat hebben, maar wij hebben een hémelse Advocaat. En mocht het echt zo ver komen, dan schrijf ik mijn derde boek in de gevangenis.

Hendrina de Graaf beschrijft in haar artikel ook de achtergronden van de kwestie en heeft nog meer vragen gesteld. Na afloop heeft ze Houtzager gevraagd om commentaar. Het siert haar dat ze de predikant zelf opgezocht heeft en dat ze Houtzager ook de mogelijkheid heeft gegeven om te reageren. Het volledige artikel is hier te vinden.

Voetnoten

Doopbewijs van Herbart van Meerten (1810-1844)

Doopbewijs van Herbart van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Herbart van Meerten (1810-1844) weergegeven.1 Herbart werd gedoopt op 10 juni 1810 en is geboren op 19 mei 1810. Zijn vader was Roelof van Meerten (1779-1831) en zijn moeder van Cijbertje Timmer2 (1788-1853). Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens weten we dat Herbart op 2 februari 1838 te Lienden in het huwelijk trad met Fransina Christina Heetveld (1814-?).

Voetnoten

Doopbewijs van Maaike van Verseveld (1810-1843)

Doopbewijs van Maaike van Verseveld in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Maaike van Verseveld (1810-?) weergegeven.1 Maaike werd gedoopt op 18 maart 18102 en is geboren op 18 februari 1810. Haar vader was Gerrit van Verseveld (±1785-1867) en haar moeder was Rijkske van Meerten (1780-1825). Als doopgetuige was Aaltje van Meerten (1789-1872) aanwezig.3 Uit de genealogische gegevens weten we dat Maaike op 27 maart 1834 te Echteld in het huwelijk trad met Dirk Jan Janssen (1809-1885).

Voetnoten

Trijneke van Brenk (1747-1837) als doopgetuige aanwezig bij doop Gijsbertje van Brenk (1809-?)

Doopbewijs van Gijsbertje van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gijsbertje van Brenk (1809-?) weergegeven.1 Gijsbertje werd op 9 juli 1809 gedoopt en is geboren op 29 juni 1809. Haar oma, Trijneke van Meerten (1747-1837)2, was als doopgetuige aanwezig. Gerrit van Brenk (1787-1868) was namelijk de zoon van Trijneke en Gijsbert van Brenk (±1745-1804).

Voetnoten

Doopinschrijving van Jan van Meerten (1808-1897)

Hierboven wordt het doopinschrijving van Jan van Meerten (1808-1897) weergegeven.1 Jan werd gedoopt op 25 september 1808 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Hij is geboren op 10 september 1808. Zijn vader was Frederik van Meerten (1766-1845) en Luthera van de Peppel2 (1768-1830). Als getuige was Catharina van der Meyden3 aanwezig. Uit de genealogische gegevens weten we dat Jan op 27 februari 1835 in het huwelijk is getreden met Geurtje Verburgt (1814-1893).

Voetnoten

Trijneke van Meerten als doopgetuige aanwezig bij doop tweeling Sara Catharina van Brenk (1808-1880) en Trijneke van Brenk (1808-1890)

Doopbewijs van Sara Catharina van Brenk en Trijneke van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs weergegeven van de tweeling Sara Catharina van Brenk (1808-1880) en Trijneke van Brenk (1808-1890).1 De oma van deze tweeling, Trijneke van Meerten (1747-1837), was aanwezig als doopgetuige. Cornelis van Brenk (1773-1830)2 was namelijk de zoon van Gijsbert van Brenk (±1745-1804) en Trijneke3.

Voetnoten

Doopbewijs van Gerritje van Meerten (1807-?)

Doopbewijs van Gerritje van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gerritje van Meerten (1807-?) weergegeven.1 Gerritje werd gedoopt op 24 januari 1808 en is geboren op 22 december 1807. Haar vader was Otto van Meerten (1778-1845) en haar moeder was Dirkje van Merkesteijn (1782-1864). Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens weten we dat Gerritje op 6 mei 1835 in het huwelijk getreden is met Wiegand Vielmöder (?-?).

Voetnoten

Doopbewijs van Johanna van Meerten (1807-1858)

Doopbewijs van Johanna van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Johanna van Meerten (1807-1858) weergegeven.1 Johanna werd gedoopt op 16 augustus 1807 en is geboren op 1 augustus 1807. Haar vader was Cornelis van Meerten (±1767-?) en haar moeder was Krijntje van Eck2 (±1758-1828). Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens weten we dat Johanna op 19 maart 1829 te Lienden in het huwelijk is getreden met Dirk van Os (±1805-1877).

Voetnoten

Doopinschrijving van Jan van Meerten (1807-<1808)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Meerten (1807-<1808) weergegeven.1 Jan werd gedoopt op 3 mei 1807 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Hij is geboren op 18 april 1807. Zijn vader was Frederik van Meerten (1766-1845) en zijn moeder was Luthera van de Peppel2 (1768-1830).3 Als getuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.4 Hoogstwaarschijnlijk is Jan als baby overleden want op 10 september 1808 wordt opnieuw een Jan geboren in dit gezin.

Voetnoten