Home » 2021 » april

Maandelijkse archieven: april 2021

Grafsteen van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976)

Grafsteen van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976). Foto genomen door Jan van Meerten op 29 april 2021.

Hierboven wordt de grafsteen van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976) weergegeven. Zij liggen begraven op de kerkelijke begraafplaats in Herveld, rondom de Hervormde Kerk van Herveld op plaats 410.1 De tekst op de steen is slecht leesbaar. De begintekst is redelijk te lezen. Er staat: “Hier rusten onze lieve ouders en grootouders”. Daarna volgt de naam van Mijntje van Meerten. De geboortedatum van haar is nauwelijks te lezen alleen het jaar ’03. We weten van haar geboorteakte dat dit 4 oktober 1903 was.2 De sterfdatum is daarentegen wel goed te lezen. Mijntje is overleden op 13 november ’30.3 De geboortedatum van Hendrik Martens is niet te lezen (als er een geboortedatum stond). We weten van zijn geboorteakte dat dit 1 juli 1894 was.4 De overlijdensdatum is wel weer goed te lezen. Hendrik is overleden op 2 januari ’76. Volgens de genealogische gegevens trouwden Hendrik en Mijntje op 20 mei 1926 met elkaar.5De steen geeft nog extra informatie. Al waren Hendrik en Mijntje kort met elkaar getrouwd zijn er toch ten minste twee kinderen geboren en daaruit ook één of meerdere kleinkinderen. Er staat namelijk ‘onze’ lieve ouders en grootouders.

Extra foto’s

Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.
Foto 4.
Foto 5.

Voetnoten

Geboorteakte van Hendrik Martens (1894-1976)

Geboorteakte van Hendrik Martens (1894-1976) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendrik Martens (1894-1976) weergegeven.1 Op 3 juli 1894 verscheen Klaas Martens (1865-1956) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg. Hij was negen en twintig jaar oud, rietdekker van beroep en woonde te Zetten. Hij gaf aan dat op 1 juli 1894 een zoon was geboren die hij de naam Hendrik wilde geven. Klaas woonde zoals gezegd in Zetten in het huis nummer J. 17. De vrouw van Klaas is Gerritje Martens (1864-1896). Hendrik werd om twaalf uur in de middag geboren. Zijn vader had twee getuigen meegenomen: (1) Joses van der Velden (±1855-?)2, negen en dertig jaar oud en van beroep koopman, en (2) Bernard Coeleman (1847-1931), zeven en veertig jaar oud en van beroep veldwachter. De getuigen woonden beide in de Gemeente Valburg. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Hendrik getrouwd is geweest met Mijntje van Meerten (1903-1930).3

Voetnoten

Huwelijksakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976)

Huwelijksakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) en Hendrik Martens (1894-1976) weergegeven. Op 20 mei 1926 traden zij in het huwelijk in de Gemeente Valburg1.2

Hendrik Martens is een en dertig jaar oud en veldarbeider van beroep. Hij is geboren te Valburg3 en woont daar op de trouwdag nog steeds.4 Hij is een zoon van Klaas Martens (1865-1956), die in Valburg woont5, en Gerritje Martens (1864-1896), die al overleden is.

Mijntje van Meerten is twee en twintig jaar oud en heeft geen beroep. Zij is geboren te Hemmen en woont op haar trouwdag in Valburg.6 Ze is de dochter van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932). Op de bruiloft is Jan zes en zestig jaar oud en Mijntje twee en zestig jaar. Allebei oefenen ze geen beroep meer uit. De ouders van de bruid zijn aanwezig en geven toestemming voor het huwelijk.

Op acht mei is dit huwelijk aangekondigd en er zijn de ambtenaar geen bezwaren ter ore gekomen. Getuigen zijn Peter Geurts (1889-1958), zeven en dertig jaar oud en spoorwegbeambte van beroep. Hij is de zwager van de bruid. Peter was in 1913 getrouwd met de zus van Mijntje: Cornelia van Meerten (1891-?).7 De tweede getuige is Gerrit Martens (1893-1943), drie en dertig jaar oud en veldarbeider van beroep. Gerrit is de broer van de bruidegom.

Voetnoten

Tweede overlijdensakte van Mijntje van Meerten (1903-1930)

Overlijdensakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Valburg.

Hierboven wordt de tweede overlijdensakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) weergegeven.1 Op 17 november 1930 komt er een uittreksel van het overlijdensregister van de Gemeente Arnhem binnen bij de Gemeente Valburg.2 Hieruit blijkt dat Mijntje in de Gemeente Arnhem op 13 november 1930 is overleden, om half een in de nacht. Mijntje was echtgenote van Hendrik Martens (1894-1976) en woonde in Valburg. Zij is geboren in Hemmen en dochter van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932).3 Mijntje was zeven en twintig jaar oud toen zij overleed en oefende geen beroep uit. Uit de genealogische gegevens blijkt dat zij op 20 mei 1926 getrouwd is met Hendrik.4

Voetnoten

Overlijdensakte van Mijntje van Meerten (1903-1930)

Geboorteakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Mijntje van Meerten (1903-1993) weergegeven.1 Op 14 november 1930 deed Hendrik Martens (1894-1976), de man van Mijntje, aangifte van het overlijden van zijn vrouw. Hendrik was zes en dertig jaar oud en landarbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Hendrikus Johannes Kielbergen (±1867-?), drie en zestig jaar en van beroep gemeentebode. Hendrik woonde ten tijde van de aangifte in Valburg. De akte is in Arnhem opgemaakt wat erop wijst dat Mijntje elders is overleden, mogelijk in het ziekenhuis. Mijntje is overleden op 13 november 1930 om half een in de nacht. Ze is geboren in Hemmen2 en woonde voor haar overlijden in Valburg. Ze oefende geen beroep uit en was een dochter van Jan van Meerten (1859-1930) en van Mijntje van der Linden (1864-1932). Uit de akte blijkt dat beide ouders nog in leven waren toen Mijntje overleed. Zij woonden eveneens in Valburg. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Mijntje op 20 mei 1926 getrouwd is met Hendrik.3

Voetnoten

Geboorteakte van Mijntje van Meerten (1903-1930)

Geboorteakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.

Hierboven wordt de geboorteakte van Mijntje van Meerten (1903-1930) weergegeven.1 Op 5 oktober 1903 doet de vader van Mijntje, Jan van Meerten (1859-1930), in Hemmen aangifte van de geboorte van een dochter. Jan was vier en veertig jaar oud en wisselwachter van beroep. Mijntje is om vijf uur ’s morgens geboren in huis nummer drie te Hemmen. Haar moeder was Mijntje van der Linden (1864-1932). Vermoedelijk is Mijntje vernoemd naar haar moeder. Als getuigen waren aanwezig: (1) Jacob van Westrienen (1879-1964), vier en twintig jaar oud en spoorwegarbeider van beroep, en (2) Boudewijn Wilhelmus Derk van den Hof (1872-1950)2, dertig jaar oud en groenboer van beroep. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Mijntje getrouwd is geweest met Hendrik Martens (1894-1976).3

Voetnoten

Grafsteen van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)

Grafsteen van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964). Foto genomen door Jan van Meerten op 29 april 2021.

Hierboven wordt een foto van de grafsteen van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt weergegeven.1 Zij liggen begraven op de kerkelijke begraafplaats in Herveld, rondom de Hervormde Kerk van Herveld op plaats 162.2 De grafsteen vermeldt dat Janna Maria geboren is op 22 december 19013 en overleden is op 18 november 1964. Cornelis is geboren op 11 juni 19004 en overleden op 23 augustus 1991. Genealogische gegevens laten ons zien dat Janna Maria geboren is in Dodewaard en Cornelis geboren is in Hemmen. Ze trouwden op 18 december 1923 te Dodewaard.5 Janna Maria is overleden te Andelst Het is de auteur (nog) onbekend waar Cornelis overleden is.

Extra foto’s

Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.
Foto 4.6

Voetnoten

Parenteel van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)

Cornelis van Meerten werd op 11 juni 1900 geboren te Hemmen als zoon van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932). Hij is overleden op 23 augustus 1991 te ?. Hij trouwde op 18 december 1923 te Dodewaard met Janna Maria van der Woerdt. Janna Maria van der Woerdt werd op 22 december 1901 te Dodewaard geboren als dochter van Gerrit Hendrik van der Woerdt (1865-1932) en Maaike Elizabeth Blom (1874-1945). Zij is overleden op 18 november 1964 te Andelst.

Kinderen

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. Deze worden hier niet weergegeven omdat het korter dan 120 jaar geleden is dat zij geboren zijn.

Meer informatie over dit echtpaar

Dit parenteel wordt nog verder compleet gemaakt. Hieronder volgen tijdelijk de linkjes naar artikelen op deze website die onder meer dit echtpaar vermelden. Later, als de Heere leven geeft, willen we dit omwerken tot een overzichtelijk en leesbaar geheel.

Huwelijksbericht van Cornelis van Meerten en Janna Maria van der Woerdt in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’

Huwelijksbericht van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964) zoals weergegeven in ‘De Nieuwe Tielsche Courant’, Jaargang 81, Nummer 6992.

Hierboven de weergave van de Burgerlijke stand zoals deze gepubliceerd is in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’ uit 1924.1 We zien dat te Dodewaard getrouwd zijn Cornelis van Meerten (1900-1991)2 en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)3. Cornelis woonde in Herveld en Janna Maria in Dodewaard. Cornelis was 23 jaar oud en Janna Maria 21 jaar oud. Er staat geen trouwdatum bij maar uit de genealogische gegevens weten we dat zij trouwden op 18 december 1923.4

Voetnoten

Huwelijksakte van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964)

Huwelijksakte van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964) uit de Burgerlijke Stand van Gemeente Dodewaard.

Hierboven is de huwelijksakte van Cornelis van Meerten (1900-1991) en Janna Maria van der Woerdt (1901-1964) weergegeven.1 Op 18-12-1923 traden zij in het huwelijk in de Gemeente Dodewaard. Cornelis was toen drie en twintig jaar oud en landarbeider van beroep.2 Hij is geboren te Hemmen en woont ten tijde van de huwelijksvoltrekking in Valburg. Janna Maria was toen een en twintig jaar oud en zonder beroep.3 Zij woonde in Dodewaard.
Cornelis is een zoon van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932). Jan was toen zijn zoon Cornelis trouwde vier en zestig jaar en landarbeider van beroep. Mijntje was negen en vijftig jaar en zonder beroep. Beiden woonden ze in Valburg, aanwezig op de bruiloft en gaven toestemming tot dit huwelijk.

Janna Maria is een dochter van Gerrit Hendrik van der Woerdt (1865-1932) en Maaike Elizabeth Blom (1874-1945). Gerrit Hendrik was toen zijn dochter Janna Maria trouwde zeven en vijftig jaar oud en landarbeider van beroep. Maaike Elizabeth was negen en veertig jaar en zonder beroep. Beiden woonden ze in Dodewaard, aanwezig op de bruiloft en gaven ook toestemming tot dit huwelijk.

De afkondiging van het huwelijk gebeurde op het gemeentehuis en te Valburg op 8 december 1923.
In naam der wet werden zij door het huwelijk aan elkaar verbonden. Als getuigen waren aanwezig Peter Geurts (1889-1958), vier en dertig jaar oud en spoorwegbeambte van beroep. Hij woonde te Nijmegen en was de zwager van de bruidegom. Peter was in 1913 getrouwd met de zus van Cornelis: Cornelia van Meerten (1891-?). De tweede getuige was Jan van Meerten (1898-?), vijf en twintig jaar en spoorwegbeambte van beroep. Hij woonde in Parseveld en was de broer van de bruidegom.

Voetnoten