Home » Gastbijdrage » Tussen Biblicisme en schriftkritiek – Vraagbeantwoording door dr. Pieter Boonstra

Tussen Biblicisme en schriftkritiek – Vraagbeantwoording door dr. Pieter Boonstra

Op 31 mei 2018 hield dr. Pieter Boonstra, predikant in de GKV Bussum-Huizen, een lezing over de nieuwe hermeneutiek. Na deze lezing beantwoordde hij vragen uit het publiek. In de eerste vraag besteedt de predikant ook aandacht aan de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Met dank aan ‘Samen Gereformeerd’ is deze vraagbeantwoording opgenomen en online geplaatst. We beantwoording deze lezing ook via onze website. Veel zegen bij het kijken!