Home » Nieuwsbrief

Categoriearchief: Nieuwsbrief

30 maart 2023 D.V: Presentatie van een bemoedigende bundel met bijdragen van christenwetenschappers – Tussentijdse nieuwsbrief d.d. 11-3-2023

Noot van de redactie: Hieronder een tussentijdse nieuwsbrief waarin het persbericht met u wordt gedeeld rondom de te verschijnen bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht‘. Aanmelden voor de presentatiebijeenkomst kan hier, inschrijven voor de bundel kan hier. Het persbericht is hier te vinden. Zou u deze informatie met zoveel mogelijk mensen willen delen?
 

————————————————————————————–


Geloof en wetenschap combineren: kan dat? Ja, zeggen achttien Nederlandstalige wetenschappers in Inzicht. Zij laten vanuit de theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen bij het beantwoorden van deze spannende vraag. De scribenten leggen uit wat het is om wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Ze stellen dat het belangrijk is om ‘uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de betrouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en natuur’. Wie dat doet, krijgt meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. Terwijl velen in onze maatschappij een tegenstelling zien tussen geloof en wetenschap, blijkt in deze bundel dat ook verbindingen mogelijk zijn. Ter bemoediging van hen die studeren of willen gaan studeren.

Over het onderwerp ‘geloof en wetenschap’ valt veel te zeggen en te doordenken. Tijdens de presentatieavond van Inzicht geven de redactieleden Mart-Jan Paul, Wim de Vries en Benno Zuiddam een korte toelichting vanuit verschillende invalshoeken. Daarna is er ruimte voor interactie tijdens een forumdiscussie. Uitgever René Heij van uitgeverij De Banier overhandigt de eerste exemplaren van het boek. Ook is er een boekentafel waar de nieuwe bundel verkrijgbaar is. Inzicht is ook zeer geschikt als cadeau voor eindexamenkandidaten.

Praktische gegevens:

Wanneer? Donderdagavond 30 maart van 20:00 uur tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur).
Waar? Auditorium in het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG), Laan van Westenenk 12 te Apeldoorn.

De avond wordt ook uitgezonden via een livestream op het YouTube-kanaal van Uitgeverij De Banier:
https://www.youtube.com/@debanieruitgeverij9844

Boekgegevens:

Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten (red.)
Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht
344 pagina’s; € 19,95
ISBN 978 90 8718 7002
www.labarum.nl

Aan dit boek hebben meegewerkt: Pieter Boonstra, Peter Borger, Erik van Engelen, Aart Goedvree, Mart de Groot, Henk Jochemsen, Maarten Klaassen, Hendrik Koorevaar, Tjaart Krüger, Piet Murre, Kees de Pater, Mart-Jan Paul, Kees Roos, Wim van Vlastuin, Gie Vleugels, Piet de Vries, Wim de Vries en Benno Zuiddam.

————————————————————————————–

De website ‘Oorsprong’ wordt deze maand goed bezocht. Welke artikelen zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Hans Degens ziet kenmerken van intelligent ontwerp in de schepping (kort interview met dr. ir. Hans Degens).
(2) Aruba in cassatie tegen het homohuwelijk – Dr. Roelof Bisschop stelt Kamervragen over ‘ideologisch kolonialisme’ van Nederland (geschreven door Jan van Meerten).
(3) ‘Dat werkt fenomenaal, het is net een fabriek’ – Kinderchirurg dr. Justin de Jong verwondert zich over de complexiteit van het menselijk lichaam (geschreven door Jan van Meerten).
(4) Is de aarde echt in zes dagen geschapen? – Dr. Mart-Jan Paul werd bevraagd door CIP (kort interview met dr. Mart-Jan Paul).
(5) Steeds meer ziektes afkomstig van dieren (geschreven door drs. Jan Baan).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 maart 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Boekpresentatie bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ is op 30 maart 2023 D.V. – Komt u ook luisteren? – Voorwoord Nieuwsbrief d.d. 28 februari 2023

De maand februari is alweer bijna ten einde. We zijn dankbaar dat we u in deze nieuwsbrief de definitieve datum van de boekpresentatie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ mogen bekend maken. Op 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier een boekpresentatie in het Auditorium van het gebouw van de Erdee Media Groep. De aanvang is om acht uur, de inloop vanaf half acht. Aanmelden is wel gewenst, en dat kan hier, zodat Uitgeverij De Banier daar rekening mee kan houden. Per 1 maart 2023 D.V. hopen we ook een overzicht bijhouden van alle reacties op de bundel Inzicht.

Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht

Vanwege allerlei omstandigheden heeft de verschijning van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht op zich laten wachten. Maar nu kunnen we doorgeven dat de bundel eind maart 2023 D.V. zal verschijnen. Het betreft een bundel over ‘geloof en wetenschap’. Het betreffen bijdragen vanuit theologie, filosofie, historie en natuurwetenschappen. De bundel staat onder redactie van Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten. De hoofdstukken zijn geschreven door een 18-tal auteurs, te weten: dr. Piet de Vries, dr. Mart-Jan Paul, dr. Hendrik Koorevaar, dr. Gie Vleugels, dr. Pieter Boonstra, dr. Piet Murre, dr. Benno Zuiddam, dr. Aart Goedvree, dr. Maarten Klaassen, dr. Kees de Pater, dr. Henk Jochemsen, dr. Kees Roos, dr. Wim van Vlastuin, dr. Mart de Groot, dr. Erik van Engelen, dr. Peter Borger, dr. Tjaart Krüger en dr. Wim de Vries. Uitgeverij De Banier is bezig met een presentatieavond, zodra daar meer informatie over beschikbaar is hopen wij dat met u te delen. Het boek is hier alvast te reserveren. Hiermee gaat een persoonlijke wens in vervulling om te komen tot een professioneel-orthodoxe bundel over geloof en wetenschap.

In Memoriam: dr. Wim Hoek (1936-2023)

Vorige week (23 februari 2023) is dr. Wim Hoek overleden. De chemicus zorgde voor een groot deel van de inhoud van de bekende scheppingsfolder. Wellicht bent u hem wel eens tegengekomen op een van de congressen in Opheusden. Op onze website publiceerden we een ‘In Memoriam‘ van de hand van Jan van Meerten (hier).

Visiebijeenkomst

Het is goed om na te denken over de voortgang van het scheppingsparadigma. Daarom riep Logos Instituut een groep organisaties bijeen om visie te maken en eigen visie te verwoorden. Helaas konden wij niet aanwezig zijn. Jan van Meerten schreef zijn visie met in het achterhoofd de vraag of het klassieke scheppingsgeloof en het daarop voortbordurende scheppingsparadigma toekomst heeft. Zijn visie is hier te vinden.

Abortus uit het strafrecht

Sommige politieke partijen willen abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen. Daardoor wordt het ongeboren leven nog minder beschermd. Mr. Diederik van Dijk, SGP-lid van de Eerste Kamer en directeur van de NPV, schreef een opiniestuk voor het dagblad Trouw (zie hier). Hij betoogt waarom abortus in het strafrecht moet blijven. Binnenkort hopen we nog een aantal artikelen te publiceren die op deze kwestie ingaan. 

Censuur in schoolboeken?

Vorig jaar plaatsten we een column van Jan van Meerten over de vermeende censuur in schoolboeken. Deze column is hier te lezen. Afgelopen zaterdag was er via het dagblad Trouw opnieuw ophef over die vermeende censuur. Opnieuw schreef Jan van Meerten een kort artikel (zie hier), waarin onder andere aangegeven wordt dat de ophef misplaatst is en waarin de christelijke scholen opnieuw worden opgeroepen om niet te censureren maar vooral te werken aan eigen methoden.

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) De prachtige planetoïde Arrokoth en het huzarenstukje van NASA (geplaatst door Fundamentum).
(2) Mysterieuze Denisovamens herrijst (niet) uit DNA (geschreven door dr. Peter Borger en drs. Tom Zoutewelle).
(3) Academisch geschoolde theoloog moet onderzoek gaan doen naar ‘Schriftgezag’ – Synode Gereformeerde Gemeente vergadert opnieuw over ‘Schriftgezag’ (geschreven door Jan van Meerten).
(4) ‘Big Man’ blijft probleemfossiel (geschreven door Klaas Roos (MA)).
(5) Een les Hebreeuws aan de hand van Genesis 1 – Dr. Pieter Siebesma sprak op het congres ‘Geloof jij het?’ (2013) (lezing van dr. Pieter Siebesma).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 maart 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier. Tussendoor wordt het persbericht van de boekpresentatie nog met u gedeeld.

Bundel verschijnt eind maart 2023 D.V. – Oude koeien uit de sloot of lessen uit het verleden? – Nieuwsbrief d.d. 31 januari 2023

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud. Een wonder dat we deze maand weer gespaard en bewaard zijn. Er wordt weer flink gediscussieerd over geloof en wetenschap, ook deze maand. Met Fundamentum mogen we daar, zolang de gezondheid het toelaat, een bescheiden rol in spelen. Zo is er discussie rond de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel (waarvan we hier een overzicht bijhouden) en hebben we de Staphorster ‘jonge aarde’-kwestie (2010) weer afgestoft (hier). We proberen daar lessen uit te trekken voor andere gemeenten met een orthodox-christelijke meerderheid in de Biblebelt. Verder denkt een wetenschapper op de website na over het thema lijden bij dieren. Hij schreef onlangs een bijdrage (hier) en ook al eerder (hier). (Hoe) past het lijden van dieren in een goede schepping? Waarschijnlijk niet.

Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht

Vanwege allerlei omstandigheden heeft de verschijning van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht op zich laten wachten. Maar nu kunnen we doorgeven dat de bundel eind maart 2023 D.V. zal verschijnen. Het betreft een bundel over ‘geloof en wetenschap’. Het betreffen bijdragen vanuit theologie, filosofie, historie en natuurwetenschappen. De bundel staat onder redactie van Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten. De hoofdstukken zijn geschreven door een 18-tal auteurs, te weten: dr. Piet de Vries, dr. Mart-Jan Paul, dr. Hendrik Koorevaar, dr. Gie Vleugels, dr. Pieter Boonstra, dr. Piet Murre, dr. Benno Zuiddam, dr. Aart Goedvree, dr. Maarten Klaassen, dr. Kees de Pater, dr. Henk Jochemsen, dr. Kees Roos, dr. Wim van Vlastuin, dr. Mart de Groot, dr. Erik van Engelen, dr. Peter Borger, dr. Tjaart Krüger en dr. Wim de Vries. Uitgeverij De Banier is bezig met een presentatieavond, zodra daar meer informatie over beschikbaar is hopen wij dat met u te delen. Het boek is hier alvast te reserveren. Hiermee gaat een persoonlijke wens in vervulling om te komen tot een professioneel-orthodoxe bundel over geloof en wetenschap. Wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) van het Reformatorisch Dagblad komt dit voorjaar ook met een boek. Meer informatie daarover is hier te vinden.

In Memoriam: dr. John Morris (1946-2023)

Afgelopen zondag 29 januari 2023 is geologisch ingenieur dr. John D. Morris (1946-2013) overleden. Morris was een zoon van de bekende dr. Henry M. Morris (1918-2006) die veel heeft betekend voor de heropleving van zondvloedgeologie. Zijn zoon, wijlen dr. John Morris, had ook een actieve rol in deze zondvloedgeologie. Hij ondernam zoektochten op de Ararat naar de ark van Noach, schreef boeken en talloze artikelen en verdedigde zijn werk tegenover critici en sceptici. Op onze website publiceerden we een ‘In Memoriam‘ van de hand van Jan van Meerten (hier).

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’

Als de Heere het geeft hopen we in de maand februari bezig te gaan met de invulling van het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘. We zoeken nog vrijwilligers die mee willen denken/helpen bij de uitvoering van het congres. Ook dit jaar is Geloofstoerusting bereid om de livestream op zich te nemen. Het gaat dan vooral om vrijwilligers bij de uitvoering van het livecongres. Dit omdat Jan van Meerten nauwelijks tot niet in staat is om lichamelijke arbeid op te pakken (zijn hartfunctie is zeer zwak). Hij zou graag willen dat de jaarlijkse congressen zijn voortgang hebben. Mocht u niet mee kunnen/willen werken, maar wel het congres willen bezoeken of de livestream bijwonen dan is hier meer informatie te vinden.

Creationistisch-wetenschappelijk onderzoek in naturalistisch-wetenschappelijke journals

In een artikel over wetenschappelijk werk van de van oorsprong Hongaarse bioinformaticus dr. Mátyás Cserhati moedigden we creationisten aan om wetenschappelijk werk te publiceren in naturalistische tijdschriften. Na publicaties zouden deze wetenschappelijke artikelen creationistisch verder uitgewerkt en/of gepopulariseerd kunnen worden. Artikelen van/over dr. Cserhati zijn hier, hier en hier te vinden. Momenteel is evolutiebiologe en evolutionist dr. Gerdien de Jong deze artikelen aan het bekritiseren (zie hier). Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van een overzicht door masterstudent Willem Jan Blom hebben we gekeken naar drie geologische onderzoeksprojecten en wat daarvan gepubliceerd is in naturalistisch-wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd is op naturalistisch-wetenschappelijke conferenties. Daaruit blijkt dat creationistische onderzoekers aardig wat werk hebben verzet. Het eerste onderzoek dat we deelden was het ‘Dinosaur Research Project‘ van dr. Arthur Chadwick c.s. (hier). Chadwick was een keer (2017) in Nederland om dit onderzoek te presenteren (zie hier). Het tweede onderzoek dat we deelden was van dr. Leonard Brand, dr. John Whitmore en dr. Sarah Maithel c.s. (hier). En het derde onderzoek waarvan we een overzicht deelden was van dr. Marcus Ross (hier). Laatstgenoemde heeft zijn onderzoek deels uitgevoerd in Nederland. Voor studenten en academici is dit soort werk bemoedigend en ondersteunend.

Staphorster archeologie

Begin 2010 en later ook begin 2011 kwam de Gemeente Staphorst in het landelijk nieuws vanwege een opmerkelijke kwestie. De raadsleden van de ChristenUnie en de SGP van deze gemeente waren het oneens met een archeologisch rapport waarin honderdduizenden en miljoenen jaren genoemd werden. Dit was volgens de raadsleden in strijd met de Schrift. De Schrift gaat immers uit van een jonge, d.w.z. ca. zesduizend jaar oude aarde. Ze vroegen om rectificatie van het rapport. Het hele rapport herschrijven bleek uiteindelijk niet mogelijk, maar de raadsleden kregen het wel voor elkaar om in een voorwoord te vermelden dat een deel van de inwoners van de Gemeente Staphorst uitgaan van een jonge aarde en daarmee de genoemde jaartallen ter kennisgeving aannemen. Dit zorgde voor veel ophef en onbegrip. Deze kwestie zien wij echter als goede casus hoe het zou moeten gaan in de Biblebelt met archeologische rapporten waarvan de jaartallen in strijd zijn met de Schrift. Het liefst zouden we dergelijke rapporten met creationistische experts in de geologie en archeologie herschrijven. We hebben al twee artikelen gewijd aan deze kwestie (hier en hier). Als de Heere het leven en de gezondheid geeft volgen er nog meer artikelen. Mocht u uit Staphorst komen en meer stukken in het bezit hebben over deze kwestie of op een andere manier bekend zijn met deze kwestie, zou u ze dan willen doorgeven via ons contactformulier?

Oude koeien uit de sloot of lessen uit het verleden?

Nederlandstalige creationisten zijn veelal niet zo goed in het voortbouwen op bestaand materiaal. Vaak verschijnen er veel boeken, artikelen en andere zaken, maar wordt er niet voortgebouwd op dit materiaal. Tenminste niet in het openbaar. Immers, waar is het vervolgonderzoek naar aanleiding van bijvoorbeeld de boeken ‘Oorspronkelijk‘ (Paul) en ‘Adam, waar ben je?‘ (Ouweneel). Kleine kwesties uit die boeken zouden verder uitgewerkt kunnen worden. Waarom hebben we de ID-beweging in Nederland (2005) laten doodbloeden? Uiteraard nemen we afstand van een oude aarde, wat vaak door ID’ers gepropageerd wordt, maar het materiaal over waar we het wel eens zijn is prima bruikbaar. Waarom heeft de landelijk bekend geworden DinoDino-actie geen vervolg gekregen? Allemaal vragen waar we (nog) geen antwoord op kunnen geven. Veel informatie is verloren gegaan of in onwetendheid gebleven. Daarom proberen we de komende tijd op onze website te bestuderen en te beschrijven welke inhoudelijke acties er zijn geweest. Bestuderen waar en hoe er op deze acties gereageerd is. Met de voor het scheppingsparadigma positieve inhoud wat te doen en de negatieve of verouderde inhoud te bestrijden óf te verwerpen. Maar ook, uiteraard, het nieuwe materiaal niet te vergeten. Mocht u nog artikelen hebben liggen over bovengenoemde kwesties, of daarin mee willen denken dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. We willen geen oude koeien uit de sloot halen en die herkauwen, maar wel lessen trekken uit het verleden en inhoudelijk sterke punten meenemen naar de toekomst.

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) PERSBERICHT: Probleemfossiel zaagt aan stamboom van menselijke evolutie (geschreven door Weet Magazine).
(2) ‘Evolutie: wetenschap of geloof?’ – Student Josianne Slijkhuis in gesprek met biologiedocent Gregory van den Top (Eerste deel) (video van Josianne Slijkhuis (BSc.) en Gregory van den Top (MSc.)).
(3) Biologische argumenten voor evolutie – Ruben Jorritsma (MSc.) sprak op het congres ‘Geloof jij het?’ (2013) (lezing van Ruben Jorritsma (MSc.).
(4) 14 uitdagingen aan hen die geloven dat Adam een geëvolueerde aapmensachtige was (geschreven door dr. Willem Ouweneel).
(5) Een partnerschapsverbond – Ad de Bruijne pleit voor homoseksuele variant op het huwelijk en zet zo een wissel om (geschreven door dr. Jan Hoek).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 28 februari 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Voorspoedig en gezegend nieuwjaar toegewenst – Hartelijk bedankt voor uw websitegift! – Nieuwsbrief d.d. 31 december 2022

Nog een enkel uur en het oude jaar is weer voorbij. Het jaar 2022 was een veelbewogen jaar, met hoogte- en ook dieptepunten. Maar de Heere heeft ons nog willen sparen en bewaren. Ook bij Fundamentum is veel gebeurd. We danken u hartelijk voor alle medeleven bij het overlijden van onze lieve Jarco en het medeleven bij het tobben met onze eigen gezondheid. We zijn overweldigd door veel bemoedigingen, kaarten en óók pakketten met waardevolle zaken. Vandaag als dank een korte nieuwsbrief met daarin enkele zaken.Website

De website onderhouden kost wat geld! Gelukkig niet zoveel, maar genoeg om je druk te maken hoe dat betaald moet worden. We plaatsten daarom op 31 november 2022een bericht met de vraag wie onze website ‘de winter door’ wil helpen. De Heere mocht daar Zijn zegen over geven, want binnen 14 dagen was het bedrag ruimschoots binnengehaald. Het kwam zelfs tot overbetaling! Hartelijk bedankt voor uw gift en we hopen ook het volgende jaar, als de Heere leven en gezondheid geeft, weer een flink aantal artikelen te plaatsen! Dit jaar verschenen er 688 artikelen over geloof, apologetiek en wetenschap óf over genealogie. Een top-10 van meest gelezen artikelen is hier te vinden.

Veelbewogen jaar

We hebben een veelbewogen jaar achter de rug. We denken bijvoorbeeld aan de discussie over het beraadtermijn van vijf dagen vóór abortus, de abortuspil bij de huisarts, de discussie rond de transgenderwet, de discussie rond de NBV21 Wetenschapsbijbel en het debat over geloof en wetenschap. Van alle thema’s zijn artikelen op onze website ‘Oorsprong’ geplaatst. Van de discussie rond de NBV21 Wetenschapsbijbel houden we ook een overzicht bij (zie hier). Op 22 oktober 2022 kon het congres gelukkig doorgaan. De livestream is nog steeds via onze website terug zien (hier). De lezingen zijn ook als afzonderlijke video online verschenen (hier). We hebben veel positieve reacties gehad op het congres, maar uiteraard ook kritische noten en feedback. We hopen daar het volgende congres weer wat mee te doen en van te leren. We zijn dankbaar dat we velen tot steun konden zijn in discussies over zaken die ertoe doen. Andersom was het ook zo dat we steun ervaren hebben van de achterban. Op 20 juli 2022 verloren wij onze lieve zoon Jarco (de rouwdienst en begrafenis zijn hier terug te luisteren)! Drie dagen na de begrafenis werd ik opgenomen in het ziekenhuis en er zijn nog steeds ernstige zorgen rond de gezondheid (al mag het gelukkig wel wat beter gaan). De Heere is nog goed geweest voor een slecht mens! 

Volgend jaar

Wat er volgend jaar zal gebeuren weet geen mens. We kunnen niet vooruit kijken. In ieder geval wensen wij u een voorspoedig en gezegend nieuwjaar. We wensen u Gods onmisbare zegen toe in 2023. Als de Heere het leven en de gezondheid geeft hopen we op 21 oktober 2023 D.V. opnieuw een congres te organiseren. Het programma hopen we komende maand hier steeds verder compleet te maken. Mogen wij u daar ook verwelkomen? Aanmelden kan hier. Alvast van harte welkom!

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) Schepping en vertaling – Een taalkundige studie rond de eerste verzen van de Bijbel (geschreven door dr. Pieter Siebesma).
(2) COLUMN: De les van de kokmeeuw (geschreven door Jan van Meerten).
(3) Kritische weging evolutie ontbreekt (geschreven door tien auteurs naar aanleiding van het boek van dr. Gijsbert van den Brink).
(4) Mesodma, een biostratigrafische uitdaging voor een K/Pg-zondvloedgrens (geschreven door Jan van Meerten)
(5) Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten? (geschreven door dr. Willem Ouweneel).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 24 januari 2023 D.V.

Bijbelgetrouwe geleerden denken na over hermeneutiek – Onderzoek in de schepping verdient bijval – Nieuwsbrief d.d. 30-11-2022

We kijken terug op een prachtig congres over ‘Bijbel & Wetenschap’. Jan van Meerten kon namens Fundamentum aanwezig zijn in de chat van de livestream. We danken Kees van Helden en Albert Holtvluwer van Logos Instituut voor de praktische organisatie en uitvoering van het congres en Marcel Vroegop van Geloofstoerusting voor het opzetten van de livestream. De sprekers worden bedankt voor hun inzet! De livestream is hier nog terug te kijken of de lezingen afzonderlijk hier. De bezoekers en kijkers bedankt voor het vertrouwen en de feedback of vragen. Deze nieuwsbrief is wat langer dan de vorige nieuwsbrieven, na het voorwoord volgt nog meer. Scrol daarvoor naar onderen.

Jan van Meerten

Sommige lezers vragen zich regelmatig af hoe het met Jan van Meerten, eigenaar en oprichter van Fundamentum is. Hieronder laten we hem persoonlijk aan het woord:

“Hartelijk bedankt voor jullie medeleven de afgelopen tijd. Dat heeft ons opnieuw bijzonder goed gedaan. Hoe het precies gaat is lastig uit te leggen. ‘Hetzelfde als vorige week’, is een afgezaagd antwoord. Het gaat naar omstandigheden redelijk met mij. We slikken trouw de medicijnen die de pompfunctie van het hart ondersteunen. Ondertussen wachten we op het plaatsen van een icd ter bestrijding van levensbedreigende ritmestoornissen. Dit zal D.V. 14 december 2022 plaatsvinden in het Radboud UMC te Nijmegen. Daarna kunnen ze mij in dit ziekenhuis niet meer verder helpen. Ik ben daarom doorverwezen naar het Erasmus MC te Rotterdam om te kijken naar verdere behandelmethoden. Afgelopen vrijdag hebben mijn vrouw en ik kennisgemaakt met de artsen en er lopen nu diverse vervolgonderzoeken. Gelukkig heb ik meer energie dan vier maanden geleden om dingen te doen. Half zittend en half liggend kan ik deze nieuwsbrief maken, nog wat lezen, schrijven en/of redigeren voor de website ‘Oorsprong’. De Heere heeft mij dat nog willen geven en Hij heeft mij nog willen sparen voor vrouw en kinderen. De Heere heeft het niet verkeerd gedaan! Spreek maar goed over Hem! Hij getrouw, maar wij ontrouw!”

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’

Zoals ook in de inleiding geschreven was het een prachtig congres. Het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ werd georganiseerd in De Bron in Hardinxveld Giessendam. Mocht u het congres gemist hebben, geen nood, de livestream is hier terug te kijken. Het openingswoord werd verzorgd door Kees van Helden (opening). Na de opening sprak nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam over de rol van het Schriftgezag in de vroege kerk (lezing). Sterrenkundige dr. Peter Korevaar sprak daarna over de uniciteit van de aarde in het heelal (lezing). Na de kleine pauze sprak fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn over het zogenoemde Rekolonisatiemodel (RKM) (lezing). Fytopatholoog dr. Gert Kema kwam na de lunchpauze aan het woord met een lezing over de rol van schimmels in Gods schepping (lezing). Moleculair bioloog dr. Peter Borger sprak daarna over baranomen en soortvorming (lezing). Industrieel ecoloog dr. Gijsbert Korevaar verzorgde de laatste lezing van de dag en sprak over scheppingsgeloof en rentmeesterschap (lezing). Het dagprogramma werd afgesloten door Kees van Helden (afsluiting). In de avond waren er nog twee Engelstalige toetjes. Eerst sprak bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood over baraminologie (lezing) en daarna sprak paleontoloog dr. Matt A. McLain over de zoogdierachtige reptielen (lezing). De lezingen zijn met enig inpassen ook bruikbaar voor het Voortgezet Onderwijs, zeker voor de bovenbouw. We hopen dat docenten de gehoorde argumenten zullen gebruiken bij hun aardrijkskunde-, biologie-, natuurkunde-, scheikunde- en godsdienstlessen.

Inaugurele rede van dr. Richard Buggs

In een van de vorige nieuwsbrieven spraken we over ‘rolmodellen’. We willen dit woord vervangen door identificatiefiguren. Deze identificatiefiguren zijn belangrijk voor studenten en wetenschappers. Zeker voor creationistische academici, die zich soms ten diepste (dus naar de diepste zielenroerselen), die vaak eenzaam voelen binnen hun vakgebied. Het is dan bemoedigend als je geestverwanten tegenkomt. Dr. Richard Buggs zien wij als zo’n identificatiefiguur. Buggs is plantengeneticus en hij hield deze maand zijn inaugurele rede aan de Queen Mary University of London. De rede is opgenomen en mooi opgezet. We hebben de lezing als artikel opgenomen op onze website. Helaas moet u wel de Engelse taal kunnen volgen om het te kijken.  

NBV21 Wetenschapsbijbel en Vuur dat nooit dooft

Op het klassieke scheppingsgeloof komt veel af. Theïstische evolutionisten en verschillende ontkenners van de waarde van de scheppingsorde timmeren flink aan de weg, zowel in woorden als in daden. Er verschijnen aan de lopende band boeken en artikelen waarin een theïstisch evolutionistische positie wordt verdedigd. Dit leidt weer tot ophef bij degenen die graag vasthouden aan het klassieke scheppingsgeloof. Twee voorbeelden zijn de NBV21 Wetenschapsbijbel én het boek Vuur dat nooit dooft. Over het eerstgenoemde voorbeeld hebben we al iets geschreven en hopen we een overzicht van alle reacties bij te houden. Het tweede genoemde voorbeeld kreeg op onze website ook flinke aandacht. Het boek werd bekritiseerd door dr. Hoek, dr. Prosman, dr. Horjus, dr. Zuiddam en dr. Klaassen

Hermeneutiek

Volgens de Bijbelwetenschapper dr. Sam Janse, die ook meegewerkt heeft aan de NBV21 Wetenschapsbijbel, is ‘hermeneutiek geen populair woord bij hen die zichzelf als Bijbelgetrouw zien‘. Met alle respect voor dr. Janse is dit (zeker de laatste tijd) flink onjuist. We kunnen het laatste decennium (maar ook daarvoor) zelfs spreken van een hermeneutische bewustwording. Vanuit Bijbelgetrouwe hoek verschijnen veel publicaties over hermeneutiek. In het Reformatorisch Dagblad wijst dr. Janse op het verschil tussen hermeneutiek en exegese als hij schrijft: ‘bij exegese zoeken we naar de betekenis die een oude tekst toen had, bij hermeneutiek kijken we naar de betekenis van die tekst voor nu‘. Met deze definitie doen, zeker bevindelijk-gereformeerde, predikanten heel veel aan hermeneutiek. De kritiek op deze stroming binnen het christendom is dan vaak zelfs dat er meer aan hermeneutiek dan aan exegese gedaan wordt. Dr. Janse kent óf de stroming niet goed die hij wil bekritiseren óf maakt bewust een karikatuurbeeld. Wel onderschrijven we de hartenkreet van dr. C.P. de Boer om bij hermeneutische kwesties als kerkverbanden meer samen te werken. In het artikel over deze hartenkreet hebben we alle artikelen over hermeneutiek op onze website (tot de hartenkreet) hier in een voetnoot op een rij gezet. 

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) Wetenschapper lost (creationistisch) biosystematisch raadsel van de rode panda (Ailurus fulgens) op (geschreven door Jan van Meerten n.a.v. onderzoeksresultaten van dr. Matyas Cserhati).
(2) Beslis niet te snel over embryo-onderzoek (geschreven door dr. Adriana Kater-Kuipers).
(3) Paleontology from a Biblical Worldview (lezing door dr. Leonard Brand).
(4) Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn (geschreven door drs. Elise van Hoek-Burgerhart).
(5) Wat Exodus 21:22 ons vertelt over abortus (geschreven door Chris Develing).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 december 2022 D.V.

De zondvloed, Schriftgezag én natuurwetenschap – Kijkt u mee met het congres via de livestream? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 22-10-2022

Morgen, of als u deze nieuwsbrief zaterdag leest: vandaag, is het zover. Er is eindelijk weer eens een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘. Dankzij Kees van Helden en Albert Holtvluwer van Logos Instituut kan dit congres in Hardinxveld-Giessendam doorgang vinden. Dankzij Marcel Vroegop van Geloofstoerusting is er een livestream. Mocht u een deel van de dag verhinderd zijn dan is het altijd mogelijk om via Oorsprong (een deel van) het congres te volgen. Half liggend/half zittend in zijn bed is Jan van Meerten wel aanwezig in de chat van de livestream. Mocht u vragen willen stellen over (de inhoud van) dit congres dan kunt u deze ook sturen naar info@oorsprong.info. 

De livestream is gelukkig ook nog achteraf te bekijken (via deze pagina). Helaas is de chatfunctie dan wel uitgeschakeld, maar het mailadres is altijd bereikbaar. Het congres zal worden gehouden in De Bron in Hardinxveld-Giessendam, Maasstraat 1. We hopen dat het een mooie dag zal worden. Mocht u het congres willen ondersteunen met een financiële bijdrage, dan hier wat informatie daarover. Het openingswoord wordt gedaan door Kees van Helden. Helaas kan Jan van Meerten vanwege gezondheidsredenen dit niet doen. Na deze opening spreekt nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam over de rol van het Schriftgezag in de vroege kerk. Na deze theologische lezing wordt sterrenkundige dr. Peter Korevaar aan het woord gelaten. Hij zal spreken over de uniciteit van de aarde. Elke lezing wordt afgewisseld door een korte pauze zodat u even de benen kunt strekken of met uw buurman kunt praten. Na een kleine pauze spreekt (fysisch) geograaf drs. Hans Hoogerduijn over het rekolonisatiemodel. Hoogerduijn had deze week zijn lezing al gereed en dit zal een mooie ‘vertoning’ worden. Na Hoogerduijn en na de wat ruimere lunchpauze spreekt fytopatholoog dr. Gert Kema over de rol van schimmels in Gods schepping. Om half drie volgt moleculair bioloog dr. Peter Borger met een lezing over baranomen en soortvorming. De congresdag wordt afgesloten met een lezing van industrieel ecoloog dr. Gijsbert Korevaar over scheppingsgeloof en rentmeesterschap. In de avond kunt u nog thuis op de bank twee lezingen bekijken. De eerste is van bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood over biosystematiek en de tweede is van paleontoloog dr. Matt McLain over zoogdierachtige reptielen (mammal-like reptiles). De laatste twee lezingen zijn in het Engels. De laatste twee presentaties, die speciaal voor dit congres zijn opgenomen, hebben we al gezien en als alle lezingen zo mooi zijn als deze twee dan wordt het een geslaagde dag! We zien uit naar morgen! U ook?

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) De tong van de kolibrie onthult Intelligent Design (een korte filmfragment van Illustra Media).
(2) Toon pastorale bewogenheid met mensen met genderdysforie (geschreven door dr. Jan Hoek).
(3) Het vieren van Gods schepping in 2020 – Verslag van een CORE-conferentie (geschreven door Jan van Meerten).
(4) De aarde bouwen en bewaren – Leven in een veranderende wereld (geschreven door dr. ir. Steef de Bruijn).
(5) Kan de evolutietheorie geen onderdeel zijn van een geestelijke strijd? – Reactie op dr. Van den Brink in de ‘evolutietheorie is lariekoek’-discussie (geschreven door dr. ir. Erik van Engelen).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 24 november 2022 D.V.

Zorgen om onze gezondheid – Logos Instituut neemt de uitvoering van het congres van 22 oktober 2022 D.V. over – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 22-9-2022

‘De mens wikt, maar God beschikt. Of zoals de schrijver van het bijbelboek Spreuken zegt: ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang’ (Spreuken 16:9, SV).‘ Zo begonnen we het voorwoord van een van de vorige nieuwsbrieven. We hadden niet kunnen denken dat de zorgen nog meer zouden toenemen. Onze lieve zevenjarige Jarco moest het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Hoewel we niet treuren als degenen die geen hoop hebben, is het gemis groot. Twee dagen na de begrafenis van onze lieve jongen moesten we zelf vanwege ernstig hartfalen opgenomen worden in het ziekenhuis. Al sinds mijn geboorte lijd ik aan de spierdystrofie van Becker en het hart kende al een afnemende pompfunctie, maar bleef jaren wel stabiel. Sinds een jaar is de pompfunctie echter zeer kritisch gedaald. Het resulteerde de afgelopen tijd in drie ziekenhuisopnames. Dit is de oorzaak dat ik erg moe ben en veel moet liggen. We hopen en bidden dat de medicijnen mogen aanslaan en dat de pompfunctie zal herstellen. Maar dat is allerminst zeker. Gelukkig is de Heere nog, onverdiend, goed en heeft Hij mij nog willen sparen voor vrouw en kinderen. “Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend.” (Psalm 77:20, SV)

Hartelijk bedankt voor al uw medeleven de afgelopen tijd! Dat heeft ons bijzonder goedgedaan (de via het Reformatorisch Dagblad gedeelde dankbetuiging vindt u onderaan deze nieuwsbrief). U zult ongetwijfeld begrijpen dat we met zoveel zorgen om eigen gezondheid geen congres kunnen organiseren. Er was echter al een hoop geregeld en het congres afblazen zou jammer zijn van al het voorbereidende werk. Gelukkig waren Kees van Helden en Albert Holtvluwer, van Logos Instituut bereid de uitvoering van het congres over te nemen. Ik ben Kees en Albert hier dankbaar voor. Volgende maand, op 22 oktober 2022 D.V., willen zij de uitvoering van het congres overnemen. Het congres zal worden gehouden in De Bron in Hardinxveld-Giessendam, Maasstraat 1. Zelf hoop ik wel het openingswoord te doen. Na het openingswoord hoop ik weer naar huis te gaan om te rusten. Mocht u een bezoek in ‘levende lijve’ niet aandurven of het niet aankunnen dan kunt u thuis op de bank of in uw bed toch het congres volgen. Marcel Vroegop, van Geloofstoerusting, zal namelijk de livestream verzorgen zodat u mee kunt kijken. De video’s zullen daarna apart op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) worden geplaatst zodat het ook op een later tijdstip terug te kijken is, ook de livestream zal via onze website te volgen zijn. Meer informatie over het congres is hier te vinden. Aanmelden is alleen mogelijk via de website vanLogos Instituut. Het vorige congres is hier in als geheel terug te kijken of hier als afzonderlijke lezingen. 

Programma

We hopen dat het een mooie dag zal worden. Na het openingswoord van Jan van Meerten spreekt nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam over de rol van het Schriftgezag in de vroege kerk. Na deze theologische lezing wordt sterrenkundige dr. Peter Korevaar aan het woord gelaten. Hij zal spreken over de uniciteit van de aarde. Elke lezing wordt afgewisseld door een korte pauze zodat u even de benen kunt strekken of met uw buurman kunt praten. Na een kleine pauze spreekt (fysisch) geograaf drs. Hans Hoogerduijn over het rekolonisatiemodel. Hoogerduijn had deze week zijn lezing al gereed en dit zal een mooie ‘vertoning’ worden. Na Hoogerduijn en na de wat ruimere lunchpauze spreekt fytopatholoog dr. Gert H.J. Kema over de rol van schimmels in Gods schepping. Om half drie volgt moleculair bioloog dr. Peter Borger met een lezing over baranomen en soortvorming. De congresdag wordt afgesloten met een lezing van industrieel ecoloog dr. Gijsbert Korevaar over scheppingsgeloof en rentmeesterschap. In de avond kunt u nog thuis op de bank twee lezingen bekijken. De eerste is van bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood over biosystematiek en de tweede is van paleontoloog dr. Matt McLain over zoogdierachtige reptielen (mammal-like reptiles). De laatste twee lezingen zijn in het Engels. 

Top-5 van recent verschenen artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Mocht u zelf ook artikelen geschreven hebben of interessante artikelen tegengekomen zijn en deze graag willen delen via ons platform of onze mening daarover horen neem dan contact op via info@oorsprong.info. Hieronder een selectie van vijf artikelen:

(1) Albert Heijn brengt met oceaanactie een ode aan de Schepper (1): Nieuwe spaaractie bij supermarktketen (geschreven door Jan van Meerten).
(2) Waarom ik geen spijt heb van mijn handtekening onder de Nashvilleverklaring (geschreven door dr. Maarten Klaassen).
(3) De menselijke gewrichten: Meesterwerken van techniek – Prof. dr. Stuart Burgess op het ID-congres van Discovery Institute (lezing van dr. Stuart Burgess).
(4) Wetenschap kan raadsel schepping niet oplossen (geschreven door drs. Herman Ligtenberg).
(5) Theologie & evolutie: Genesis 1-11 als basis voor OT en NT – Dr. Mart-Jan Paul spreekt op scheppingscongres van 9 juni 2018 (lezing van dr. Mart-Jan Paul).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 21 oktober 2022 D.V.

Studiereis naar Hongarije uitgesteld vanwege grote zorgen in ons gezin – Censuur in schoolboeken? – Nieuwsbrief d.d. 1-6-2022

De mens wikt, maar God beschikt. Of zoals de schrijver van het bijbelboek Spreuken zegt: ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang‘ (Spreuken 16:9, SV). Afgelopen week zijn er grote zorgen gekomen om onze zesjarige zoon. We hebben hem acuut met de ambulance naar het ziekenhuis moeten brengen vanwege een ophoping van hersenvocht in de hersenkamers en daardoor een ondragelijke druk. God is onverdiend getrouw! Hij heeft onze zoon nog willen sparen. Hoewel het nog steeds zorgelijk is, zijn de uitzichten op herstel menselijkerwijs gesproken erg positief. ‘Doch wie roemt, die roeme in den Heere‘ (2 Korinthe 10:17, SV). Zou u willen bidden voor onze zoon en ons gezin? Mocht u op de hoogte willen blijven van de voortgang dan kunt u mijn Facebookpagina hier in de gaten houden. Wij hopen daar af en toe een update te plaatsen of te delen.

Project Hongarijegeologie

Omdat onze lieve zoon nog steeds in het ziekenhuis ligt, en de vooruitzichten zijn dat hij daar volgende week ook moet blijven, kunt u ongetwijfeld begrijpen dat we de studiereis naar Hongarije op dit moment niet kunnen laten doorgaan. Het bedrag dat onze sponsors geschonken hebben zetten we apart. Als de Heere ons leven spaart en de gezondheid geeft, hopen we dit in een nog nader te bepalen week uit te voeren. Mocht je deze reis nog willen ondersteunen dan is dat altijd welkom (hier staat meer informatie). We zijn zoals al gezegd voornemens om de reis alsnog uit te voeren, maar zoals we de nieuwsbrief al begonnen: De mens wikt, maar God beschikt.

Censuur in schoolboeken?

Op 27 mei 2022 viel ook het nieuwe gezinsblad ‘Om Sions Wil‘ op de mat. Daarin stond een column met als titel ‘Censuur in schoolboeken?‘ Deze column is ook op onze website geplaatst. Wanneer u het oneens bent met de inhoud, reageer dan gerust via info@oorsprong.info of ons contactformulier.

Teeth and Talons Whetted for Slaughter

Deze week zal er een boekpresentatie gehouden worden rondom de handelseditie van het proefschrift van prof. dr. Piet Slootweg. Deze geleerde promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit als doctor in de theologie op een proefschrift getiteld: ‘Teeth and Talons Whetted for Slaugter. Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961)‘ (zie hier, hier en hier). Meer informatie over de boekpresentatie is hier te vinden. Vanuit het perspectief van het klassieke scheppingsgeloof zal dr. Benno Zuiddam een reactie geven. Hij heeft al eerder de ‘degens’ gekruist met prof. Slootweg (zie bijvoorbeeld hier en hier). Eerder schreef de bioloog dr. ir. Erik van Engelen al over de verdediging van dit proefschrift (zie hier). Een ontzettend belangrijk onderwerp in het debat over schepping en evolutie: is het lijden van dieren van vóór of ná de zondeval. Oftewel: zijn dieren zo geschapen of zo geworden.

De zondvloed als sleutel voor Hongarijegeologie – Steunt u ons nieuwe project? – Nieuwsbrief d.d. 28-4-2022

Van diverse kanten kregen wij de vraag of we nog een nieuwsbrief wilden sturen met een update van onze activiteiten met Fundamentum. De afgelopen maanden zijn we met verschillende zaken bezig geweest en kwam er door tijdnood elke keer niet van om een nieuwsbrief te sturen. Vandaag dus een nieuwe nieuwsbrief. We zijn van plan om met Fundamentum naar Hongarije af te reizen om een studiereis te organiseren naar dit prachtige land. Steunt u ons project? Allereerst in uw gebeden maar ook financieel? In deze nieuwsbrief daar meer over.Project Hongarijegeologie

Zoals hierboven aangegeven zijn we voornemens om de week Pinksteren naar Hongarije af te reizen om daar een studiereis te voor te bereiden met als thema: ‘Hongarijegeologie‘. We willen tijdens deze reis bestuderen hoe de geologische gegevens matchen met de zondvloedgeschiedenis en locaties opzoeken die geschikt zijn voor een studiereis.. De zondvloed was geen plaatselijke overstroming maar had een wereldwijde impact. Daarom denken veel creationisten dat het ook ná de zondvloed nog een turbulente geologische tijd was. Hoe past de geologie van Hongarije hierin? Zou u willen overwegen dit project te ondersteunen? Meer informatie over deze voorbereidingsreis plus een begroting van de verwachte kosten kunt u hier vinden.

Rolmodellen voor studenten

Het is voor studenten belangrijk dat er rolmodellen zijn. Onder rolmodellen verstaan wij academici die ooit ook gestudeerd hebben en (deels) ook menselijkerwijs gesproken de geestelijke worstelingen hebben doorstaan. Veel christelijke studenten twijfelen aan de (historische) betrouwbaarheid van de Schrift óf worden intellectueel uitgedaagd met vraagstukken. Het is van belang dat studenten niet met deze twijfels en uitdagingen blijven lopen, maar te rade gaan bij een academicus als een soort mentor. In de Nederlandse media worden regelmatig christelijke academici bevraagd over bijvoorbeeld de evolutietheorie. Deze interviews vatten wij samen op onze website. Van de volgende, in onze ogen, rolmodellen is al een interview samengevat. In willekeurige volgorde: dr. Peter Borger, ds. Willem van Benthem, student Lauren Zwemer, dr. Frank van der Duyn Schouten, dr. Herbert Koekkoek en dr. Hendrik Koorevaar. Dit is slechts een greep uit de vele artikelen die zijn verschenen. Zo hopen we binnenkort een artikel van een gepromoveerd informatiewetenschapper samen te vatten over het ontstaan van informatie en de oorsprong van het leven en een interview met een gereformeerd predikant. Wanneer u meer wilt lezen, houdt u dan de website in de gaten!

Bundel over Geloof en Wetenschap

De verschijning van de bundel rond het thema Geloof en Wetenschap is wat vertraagd. We hopen u binnenkort meer informatie te kunnen geven. De vooraankondiging is hier te lezen.

Congres 22 oktober 2022 D.V.

We hopen op 22 oktober 2022 D.V. een congres te organiseren over Gods schepping. Het programma is al bekend en hier te bekijken. Komende maand willen we ook de locatie geregeld hebben zodat we actief kunnen promoten. Houdt u daarvoor de website in de gaten!

Besloten geologiebijeenkomst

Op 19 november 2022 D.V. organiseren wij een besloten geologiebijeenkomst voor creationistische experts in de geologie en aanverwante vakgebieden om na te denken over een Bijbelse chronologie én catastrofisme. De onderwerpen zijn hier te vinden en aanmelden voor deze besloten bijeenkomst kan op dezelfde pagina. De e-mail ter uitnodiging voor deze bijeenkomst is hier na te lezen. Bent u van harte overtuigd van het klassieke scheppingsgeloof en wilt u graag meedenken? Dan is deze bijeenkomst een aanrader. Mocht u verhinderd zijn maar wel graag willen meedenken dan kunt u uzelf ook aanmelden. De locatie is nog niet bekend.

Nuttige artikelen

Hieronder een vijftal nuttige artikelen die recent op de website verschenen zijn:

(1) Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld (geschreven door Jan van Meerten)
(2) Loden inscriptie bij Jozua’s altaar (geschreven door Jan Pieter van de Giessen)
(3) Evolutietheorie en Schriftgezag op de Generale Synode van de CGK – Schriftvisie ‘vrouw in het ambt’ raakt meer thema’s (geschreven door Jan van Meerten)
(4) ‘Schepping door evolutie holt Bijbelse boodschap uit’ – Dr. ir. Wim de Vries aan het woord over ‘Woord & Wetenschap’ (een video met dr. Wim de Vries)
(5) “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster (interview door dr. Dirk Baarssen)

Op donderdag 26 mei 2022 D.V. verschijnt de volgende nieuwsbrief. 

Fundamentum wenst u een gezond en gezegend 2022 – Een tipje van de sluier: jaarplan Fundamentum 2022 – Voorwoord tussentijdse nieuwsbrief d.d. 1-1-2022

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft
Al het heden wordt verleden
schoon ‘t ons toegerekend blijft


Wellicht hebt u het jaar 2021 afgesloten met het zingen van het bovenstaande lied, of een soortgelijk lied. We zijn zojuist het nieuwe jaar ingegaan. Fundamentum wenst u een gezond en gezegend 2022 toe en we zien uit naar voortgaande samenwerking op het gebied van ‘geloof en wetenschap’. In de Nederlandstalige gebieden is deze samenwerking hard nodig. Jong en oud hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig, ook op het gebied van ‘geloof en wetenschap’. We zien om ons heen dat er mensen zwichten voor het theïstisch evolutionisme. Sommige mensen worden agnostisch of zelfs atheïstisch. De tijdgeest trekt, lokt en stroomt ook vroegere bolwerken van bijbelvastheid binnen. Laten we onszelf maar niets inbeelden: “Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen” (1 Korinthe 10: 12-13, SV). Daarom is er gebed gevraagd voor alle twijfelaars en mensen die niet meer geloven (kunnen) dat God hemel en aarde in zes dagen heeft geschapen. Maar ook gebed gevraagd voor allen die aan het ‘front’ staan in het debat over ‘geloof en wetenschap’.In de vorige nieuwsbrief blikten we terug op het afgelopen jaar. Het voorwoord daarvan is hier te lezen. Het is niet onze gewoonte om meerdere nieuwsbrieven per maand te sturen, maar deze bijzondere gelegenheid wilden we niet voorbij laten gaan. Afgelopen maand hebben we hard gewerkt aan het jaarplan ‘Fundamentum 2022‘. Het jaarplan is nog niet helemaal af, we hopen dit als pdf eind januari te uploaden op onze website. Hieronder lichten we toch een tipje van de sluier op.

Fundamentum Studium Generale en congres ‘Bijbel & Wetenschap 2022’

Komend jaar staat er drie keer een Fundamentum Studium Generale gepland. Samen met dr. Peter van der Veen, dr. ir. Erik van Engelen en Thomas Bakker (MA) denken we na over diepgaande thema’s en de sprekers proberen dit op eenvoudige wijze uit te leggen. Het programma is hier te vinden. Daarnaast organiseren we op 22 oktober 2022 D.V. ons jaarlijkse congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘. Zet deze datum alvast in uw agenda, we komen zo spoedig mogelijk met een programma en de mogelijkheid om uzelf aan te melden. In de vorige nieuwsbrief hebben we ook aangegeven dat we dit jaar, op 30 april 2022 D.V., een ijstijdenexcursie organiseren met fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn.

Fundamenteel: boekjes met relevante thema’s

We hopen komend jaar op zoek te gaan naar een uitgever, om samen te komen de uitgave van verschillende boekjes over ‘geloof en wetenschap’, in de serie ‘Fundamenteel‘. In deze serie willen we bijvoorbeeld een vertaling opnemen van ‘Replacing Darwin – Made Simple‘ van cel- en ontwikkelingsbioloog dr. Nathanael T. Jeanson en  ‘99% Missing: or where on earth did the time go?‘ van geoloog Paul Garner (MSc.). Het boekje van dr. Jeanson is al in het Pools vertaald. In de serie willen we uiteindelijk ook museumgidsen voor Naturalis (Leiden)en Museum voor Natuurwetenschappen (Brussel) opnemen. Een belangrijk boekje in de serie moet ‘Tien basics… voor hen die uitgaan van de schepping‘ worden. In dit deeltje worden tien basisprincipes beknopt uitgelegd, we hopen dat ieder basisprincipe uitgewerkt kan worden door een andere auteur.De boekjes in de serie Fundamenteel moeten goed toegankelijk zijn, maar niet zo simplistisch verwoord dat de inhoud verloren gaat. De prijs moet schappelijk zijn zodat mensen ze bijvoorbeeld weg kunnen geven aan twijfelaars en agnosten in hun kennissenkring. Mocht u tips hebben voor uitgevers, een deeltje zelf willen uitgeven of een uitgave willen financieren dan kunt u contact opnemen met ons via info@oorsprong.info. Vermeldenswaardig is dat we komend jaar met een bundel over ‘geloof en wetenschap’ komen, waar diverse academici aan meegewerkt hebben. In de nieuwsbrief van 24 januari 2022 D.V. geven we meer informatie over dit initiatief.

Opvoeding en Onderwijs

Opvoeding en onderwijs zijn onmisbaar voor een creationistisch wereldbeeld met het klassieke scheppingsgeloof als uitgangspunt. Daarom werken we dit jaar aan het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022′. We willen in dit project vooral inventariseren en bespreken welk opvoedings- en onderwijsmateriaal geschikt is om te gebruiken als u uw kind de beginselen van het klassieke scheppingsgeloof wil bijbrengen. In de maand januari starten we met een overzichtspagina zodat u kunt volgen welke producten en diensten geschikt zijn. Verder schrijven we momenteel, met een niet bij name te noemen school, een module over ‘schepping en evolutie’ voor het Voortgezet Onderwijs. Dankzij een mooie gift van iemand uit de achterban konden we literatuur verzamelen dat nodig is voor het schrijven. Bijvoorbeeld het boek ‘Design and Catastrophe‘ onder redactie van de geleerden dr. James Gibson, dr. Ronny Nalin en dr. Humberto Rasi. Aan dit boek werkten maar liefst 51 (!) wetenschappers mee die uitgaan van Intelligent Design en een wereldwijde zondvloed. Omdat de bijdragen in het boek kort maar krachtige stukjes zijn, met tientallen voorbeelden, is dit boek goed te gebruiken in het onderwijs. 

Website

De website ‘Oorsprong’ vormt een belangrijk communicatiekanaal van Fundamentum. We hopen dat het ook komend jaar iedere dag lukt om een artikel te plaatsen over ‘geloof, apologetiek, ethiek en wetenschap’. Voor de eerste twee weken van januari staan de artikelen al klaar. De meest gelezen artikelen van vorig jaar zijn in dit overzicht te vinden. Het is bemoedigend om te zien dat de website door ‘vriend en vijand’ veel bezocht wordt en dat de artikelen veel bediscussieerd worden. We horen van mensen terug dat het de moeite loont om de website in ieder geval wekelijks te volgen. Het komende jaar hopen we de website verder te finetunen, door bijvoorbeeld de verschillende artikelen met elkaar te verbinden en overzichten bij te houden. 

Nuttige artikelen

We hebben hieronder een vijftal, in onze ogen nuttige, artikelen voor u uitgelicht:

  1. Dierenleed past niet binnen goede schepping (dr. ir. Erik van Engelen).
  2. Vertaal scheppingsgeloof naar duurzaam klimaatbeleid (dr. ir. Gijsbert Korevaar).
  3. Nieuw onderzoek door creationisten gepresenteerd op een conferentie van Geological Society of America (GSA)(Jan van Meerten).
  4. EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk (Lorens Knap)
  5. ‘We wassen onze handen stuk’ – Ignaz Semmelweis en de kraamvrouwen van Wenen (Jan van Meerten)

Wij wensen u nogmaals een gezond en gezegend 2022 toe en hopen ook dit jaar voor u klaar te kunnen staan. We continueren de maandelijkse nieuwsbrievenserie weer, op 29 januari 2022 is de volgende nieuwsbrief verschenen