Home » Nieuwsbrief

Categorie archieven: Nieuwsbrief

Fundamentum wenst u een Voorspoedig 2024! – Korte terugblik ‘Geloof & Wetenschap’ 2023 – Nieuwsbrief d.d. 30-12-2023

Het jaar 2023 is bijna ten einde. We staan op de drempel van een nieuw jaar. Het is een wonder dat de Heere het afgelopen jaar ons nog gedragen en gespaard heeft. We wensen onze nieuwsbrieflezers een voorspoedig 2024 toe! Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd op het gebied van ‘Geloof & Wetenschap’. Hoogtepunten maar ook dieptepunten. Hieronder willen we een korte terugblik geven. De website ‘Oorsprong’ werd vaak bezocht, opnieuw meer dan het voorgaande jaar. Hartelijk bedankt voor dit vertrouwen! Een van de hoogtepunten voor Fundamentum was het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’. Het was tot verwondering, ook ziende op de gezondheid, dat we dat nog konden organiseren. Hartelijk dank voor uw steun om ook het komende jaar, als de Heere het geeft, door te kunnen gaan met de (website)activiteiten.

‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Een van de hoogtepunten van Fundamentum was het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023′. Ondertussen zijn de lezingen op het congres ook als afzonderlijke videoonline verschenen. In de avond waren er twee Engelstalige lezingen, resp. van astronoom dr. Danny R. Faulkner en geoloog dr. Kenneth P. Coulson. De livestream werd maar liefst meer dan 5.000 keer bekeken. We hopen dat (delen van) de opnames zullen worden gebruikt in het onderwijs. Als de Heere het geeft hopen we het volgende congres op 23 november 2024 D.V. te organiseren. Houd, voor de opzet van het programma, de congrespagina in de gaten. 

Bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’

Op 30 maart 2023 werd de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ gepresenteerd. De presentatieavond werd, met dank aan Klomp Creative, via livestream uitgezonden en is ook als officiële opname terug te kijken. De livestream werd bijna 2.000 keer bekeken. We zijn dankbaar dat er nu een tweede oplageverschenen is van deze bundel. Er is in de kerkelijke bladen (en anderszins) al veel geschreven over deze bundel. Via deze link houden wij een overzicht bij van alle openbare reacties op de bundel. De bundel is te bestellen via onze website.

The Ninth International Conference on Creationism

Dit jaar vond in de Verenigde Staten van Amerika een belangrijke conferentie plaats voor creationistisch onderzoek. Over de ‘The Ninth International Conference on Creationism‘ aan de ‘Cedarville University’ hebben we op onze website al veel geschreven. Onlangs verschenen ook de proceedings van deze conferentie, deze zijn ook afzonderlijk te downloaden via de website van deze creationistische universiteit. We hopen van deze papers nog veel gebruik te kunnen maken. 

Hermeneutiek en Schriftgezag

Hermeneutiek en Schriftgezag zijn onder orthodoxe christenen belangrijke onderwerpen om over na te denken. Helaas is op de hartenkreet van dr. C.P. de Boer om te komen tot een gezamenlijke bundel nog niet gereageerd, maar gelukkig verschenen er binnen de Gereformeerde Gezindte wel diverse bijdragen over dit onderwerp. Drs. J.M.J. Kieviet schreef in ‘Bewaar het Pand‘ een achtdelige serie over deze onderwerpen. Dr. J.M.D. de Heer schreef in ‘De Saambinder‘ eveneens een serie over het lezen van de Bijbel. Dit jaar werd bekend dat de Generale Synode 2022 van de Gereformeerde Gemeente drie medewerkers heeft aangesteld om het onderwerp ‘Schriftgezag’ te onderzoeken. Een van de medewerkers, J.N. Mouthaan, studeerde af met een masterscriptie over de autoriteit en volkomenheid van de Schrift bij Bullinger en Cochlaeus en hoopt volgend jaar te promoveren. Tenslotte besteedde ook dr. G.W.S. Mulder er aandacht aan in zijn proefschrift. De zogenoemde Wetenschapsbijbel die, onder andere op deze punten, teleurstelde en eind vorig jaar ook ophef veroorzaakte werd op onze website door diverse geleerden besproken. Resp. dr. G. Leertouwer, dr. J.M.D. de Heer en dr. ir. S.M. de Bruijn.

Beeldenstorm

Afgelopen jaar was er in Nederland ook ophef vanwege de tentoonstelling met Asjera-beeldjes, opgezet door het Bijbels Museum. Een vrouw van 81 jaar bezocht de tentoonstelling en trapte het Asjera-kunstwerk kapot. Waarom zoveel ophef over een kunstwerk? Twee scribenten leggen dat uit op de website van ‘Oorsprong’ (zie hier en hier).

Microbiologie

Een andere vermeldingswaardige bijdrage is die van dr. ir. Erik van Engelen in Radix. Hij schreef over zijn vakgebied microbiologie en hoe dit vakgebied aanwijzingen gezien worden voor Meesterwerk. Het was eveneens opvallend dat een wetenschapper die het klassieke scheppingsgeloof een warm hart toedraagt, uitgenodigd is om een bijdrage te schrijven in Radix. Dit blad van ForumC hebben we al eens bekritiseerd vanwege eenzijdige aandacht voor theïstische evolutie. De bijdrage van dr. Van Engelen is ook op onze website te lezen.

Staphorster en Urker Archeologie

Aan het begin van dit jaar besteedden we aandacht aan de casus Staphorster Archeologie in 2010 (zie hier, hier, hier en hier). Er werd toen aangegeven dat deze casus als voorbeeld zou kunnen dienen voor andere ‘Biblebelt’-gemeenten. We waren daarom blij verrast toen we eind van dit jaar vernamen dat ook in de Gemeente Urkdergelijke geluiden te horen waren, zodat, in de woorden van raadslid Van Klinken, naast materieel erfgoed ook immaterieel erfgoed behouden wordt. Staphorster en Urker Archeologie.

Maatschappelijke zaken die raakvlakken hebben met het klassieke scheppingsgeloof

Op onze website ‘Oorsprong’ hebben we ook veel aandacht besteed aan onderwerpen die raakvlakken hebben met het klassieke scheppingsgeloof, zoals bijvoorbeeld transgenderisme, homoseksualiteit en het pro-life-strandpunt. We denken bijvoorbeeld aan de zogenoemde Transgenderwet. Dit wijzigingswetsvoorstel werd (gelukkig) na een stevig debat in de ijskast gezet. We hebben het debat op de voet gevolgd en verwijzen graag naar dit artikel van dr. Bart-Jan Spruyt. In de kerken is er rond het thema homoseksualiteit veel te doen. Zo verscheen het boek ‘Verbonden voor het leven‘. Dr. Jan Hoek heeft zijn kritiek op het boek verwoord in een recensie. Inzake transgenderisme is het ‘zachte nee’-standpunt van deze geleerde te overwegen. Vermeldenswaard is ook de vrijspraak van politica Päivi Räsänen inzake haar standpunt op het huwelijk.

Het pro-life-debat kent hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunten zijn bijvoorbeeld de ‘Mars voor het Leven’, de verschijning van het boekje ‘Recht op Leven’, de boekpresentatie daarvan en het initiatief ‘Kruik vol Tranen‘. Helaas waren er ook dieptepunten zoals de afschaffing van het beraadtermijn en het initiatief om de abortuspil via de huisarts te verstrekken. Er werd ook gediscussieerd of abortus uit het strafrecht gehaald moet worden. Onlangs riep drs. Piet Vergunst kerken op om op dit punt ook wat meer te laten horen.

Veel meer

Er is veel meer te noemen over het afgelopen jaar. Veel daarvan heeft u ook kunnen lezen in de voorgaande nieuwsbrieven (deze zijn op de website terug te vinden onder de categoryNieuwsbrief). Wat zal 2024 ons brengen? Zal het christelijke geluid blijven klinken in Nederland en Vlaanderen? Op het gebied van ‘Bijbel & Wetenschap’ is er in Nederland en Vlaanderen meer diepgang nodig. Eigen onderzoek komt niet tot nauwelijks van de grond. In het artikel, geschreven voor de visiebijeenkomst 2023, hebben we dat ook benadrukt. Ziende op de verschillende creationistische organisaties die er in Nederland en Vlaanderen zijn, moet dat toch kunnen? Bij Fundamentum zijn er wel ideeën, maar de energie en gezondheid ontbreekt momenteel om dat goed te kunnen coördineren. Blijf de nieuwsbrief in de gaten houden om te zien wat er wel mogelijk is.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand minder bezocht dan de vorige maand, maar nog steeds werden er veel artikelen gelezen. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Afgelopen maand zijn er, samen met genealogische artikelen, ongeveer 200 artikelen verschenen op onze website. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) De twijfelachtige erfenis van Charles Darwins racisme (geschreven door Ard Jan Biemond (MA).
(2) Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2023 – 8. Dr. ir. Jan-Hermen Dannenberg – DNA: de taal van God? (lezing door dr. ir. Jan-Hermen Dannenberg).
(3) COLUMN: Rotterdam Terror Corps (geschreven door Jan van Meerten).
(4) Waarom de evolutietheorie geen stand houdt: terug naar de oorsprong van het leven (interview met dr. Peter Borger in het Oertijdmuseum).
(5) Een kemel in de Bijbel? Of een kemel in De Standaard? (geschreven door dr. Hendrik Koorevaar en dr. Peter G. van der Veen).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 januari 2024 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Klassiek scheppingsgeloof en Bijbelse tijdlijn in beleidsstuk Archeologie? – Wie helpt ‘Oorsprong’ de winter door? – Nieuwsbrief d.d. 30-11-2023

Vandaag is het de laatste dag van november. Ook deze maand is bijna weer voorbij. In deze maand is er weer veel gebeurd. Op 22 november 2023 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ongeacht welke politieke mening u heeft of naar welke partij de voorkeur uitgaat, de formatie zal nog een lastige puzzel worden. Dwars door alles heen is het echter de Heere die regeert! We hopen en bidden dat het zogenoemde bijzonder onderwijs ook voor de toekomst behouden mag worden (link). Ook op het gebied ‘geloof en wetenschap’ is er veel gebeurd. Op 25 november 2023 organiseerden Stichting Creaton en Studiengemeinschaft Wort und Wissen te Gouda een congres over ‘De Grote Vragen’ (link). Daarnaast wordt op social media uitgebreid gediscussieerd over dit thema en zijn er genoeg ontdekkingen in de diverse vakgebieden om over te schrijven. In deze nieuwsbrief enkele krenten uit de pap.

Help ‘Oorsprong’ de winter door

We hebben deze winter een kleine eindejaarsactie (t.w.v. ruim 400 euro) om de website ook het komende jaar in de lucht te houden. Op onze website hebben we vandaag een artikel geplaatst wat de kosten daarvoor zijn en hoe u hieraan zou kunnen bijdragen. Mogen wij op uw steun rekenen?

Urk en het klassieke scheppingsgeloof

Vorige week kwam een deel van de Urker gemeenteraad in een commissiedebat bijeen om te luisteren naar een presentatie over een beleidsstuk archeologie. Diverse fracties hadden hun inbreng over deze plannen. Naast praktische zaken werden ook principiële zaken bediscussieerd. Zo had de SGP-fractie (hierin gevolgd door Hart voor Urk en Krachtig Urk) graag gezien dat het stuk geschreven was vanuit het klassieke scheppingsgeloof en de Bijbelse tijdlijn. Terecht! We hebben deze raadsvergadering op onze website samengevat. Urk is overigens niet de eerste en enige gemeente waar dit op deze wijze bediscussieerd werd. In 2010 was er een dergelijke discussie in de Gemeente Staphorst. Mooi dat er nog raadsleden in de lande zijn die, naast het bewaren van materieel erfgoed, ook opkomen voor immaterieel erfgoed, ook al hoort het klassieke scheppingsgeloof natuurlijk niet (alleen) in de vitrines zijn te bewonderen.

‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al lieten merken, kunnen we terugzien op een geslaagd congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023‘. De livestream is ondertussen bijna 5.000 keer bekeken en daar zijn we erg dankbaar voor. De komende maand willen we, als de Heere het geeft, afzonderlijke video’s van de lezing delen via de website ‘Oorsprong‘. We hopen dat dit materiaal ook gebruikt zal worden in de scholen voor Voortgezet Onderwijs en dat de geleerden als identificatiefiguren mogen dienen voor een nieuwe generatie. We hopen het volgende congres op 23 november 2024 D.V. te organiseren. Hier verschijnt op Zijn tijd meer informatie over het programma etc.

Identificatiefiguren

Hierboven spraken we over identificatiefiguren. Trouwe volgers van deze nieuwsbrief weten dat we structureel personen voor het voetlicht halen. Niet omdat deze mensen iets zijn in zichzelf, maar omdat de Heere hen gaven en talenten heeft gegeven om, in de academische wereld en daarbuiten, Hem te dienen en Zijn werk te onderzoeken. Veel jongeren die gaan studeren, hebben het in geloofsopzicht soms moeilijk aan de universiteit. Maar… er wacht hun een prachtige baan: Zijn schepping ontrafelen. Om de jonge en oude academicus te bemoedigen laten wij af en toe een identificatiefiguur aan het woord. Gisteren verscheen er op onze website een artikel over vier stellingen bij het proefschrift van econometrist dr. André Lucas, maar ook het begin van een beschrijving van een proefschrift van predikant en theoloog dr. Hendrik Brons. Lees ook de tien tips die wij gaven om studerende jongeren te ondersteunen en/of de adviezen van predikant en theoloog drs. C.J. Meeuse.

Ecologie

Ecologie, het bestuderen van de samenhang in Gods schepping, is een belangrijk vakgebied voor een creationist. Het bestuderen van Zijn schepping is een dankbaar werk en leidt tot verrassende vergezichten. Bioloog ir. Henk van der Kooij schrijft daar regelmatig (wekelijks) over in een plaatselijk huis-aan-huisblad. We mogen deze stukken, die vaak over vogels gaan, van hem overnemen en publiceren op onze website. Iedere donderdag proberen we, als de Heere het geeft, een stukje van zijn hand te plaatsen. Vandaag verschenen er zelfs twee stukken die hier en hier te lezen zijn. Bemoedigend!

Proceedings van de 9e ICC beschikbaar

Het heeft even geduurd, maar de proceedings van het belangrijkste Angelsaksische congres zijn beschikbaar. Er is de afgelopen tijd weer veel onderzoek gedaan door Angelsaksische creationisten en dit is gepresenteerd aan de Cedarville University op het negende International Conference on Creationism. Voor geleerden die een dieptebeeld willen krijgen van het scheppingsparadigma is het bestuderen van deze papers de moeite waard. Hier is de link naar de proceedings te vinden. Op onze website zullen we, als de Heere het geeft, ook enkele papers proberen samen te vatten.

Welke creationistische organisaties zijn er in Nederland?

Nederland (en Vlaanderen) kent diverse creationistische organisaties. Naar aanleiding van een vraag heeft Jan van Meerten het aantal creationistische organisaties op een rij gezet. Mocht hij er nog een vergeten zijn dan kunt u dit doorgeven via ons contactformulier. Het geschreven ‘feedback & vragen’-artikel is hier te vinden.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand minder bezocht dan de vorige maand, maar nog steeds werden er veel artikelen gelezen. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Afgelopen maand zijn er, samen met genealogische artikelen, meer dan 270 artikelen verschenen op onze website. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Onverantwoorde overgang van natuurwetenschappelijke grenzen – Interview met drs. Tom Zoutewelle in het Reformatorisch Dagblad (geschreven door Jan van Meerten).
(2) Intelligent Design – De natuur leert ons, wat we van nature al vermoeden (geschreven door dr. ir. Erik van Engelen).
(3) Urker schedels in Weet Magazine (geschreven door Het Urkerland).
(4) De energiecentrale van de cel: ATP-synthase – Een voorbeeld van Intelligent Design (video van Discovery Institute).
(5) Citeren van Bijbelteksten is géén homohaat – Finse politica Päivi Räsänen en Lutherse bisschop dr. Juhana Pohjola vrijgesproken (geschreven door Jan van Meerten).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 29 december 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Terugblik congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ – Terugkijken is nog steeds mogelijk! – Nieuwsbrief d.d. 31 oktober 2023

Vandaag is het de laatste dag van oktober, Hervormingsdag. Vaak wordt er op deze dag het Lutherlied gezongen, ‘Ein feste Burg ist unser Gott‘. Het Lutherlied hebben we vorig jaar ook gedeeld op onze website. De website is deze maand erg goed bezocht. Dat komt mede door de livestream van het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’. We kijken vol dankbaarheid terug op het congres. Terugkijken van deze livestream is hier mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunnen deze verzonden worden naar info@oorsprong.info of via ons contactformulier. Deze vragen en opmerkingen hopen we mee te nemen in een algemeen document met een bespreking van (positieve) feedback rond het congres. Het volgende congres hopen we, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, op 23 november 2024 D.V. te organiseren. Via deze pagina hopen we later het programma en meer informatie te delen.

Identificatiefiguren

Vandaag een korte nieuwsbrief, omdat we deze maand ook al twee tussentijdse nieuwsbrieven hebben verstuurd en we u niet willen overvoeren met informatie. Zoals gezegd in de inleiding is het congres terug te kijken via de livestream. Deze livestream is bij het schrijven van deze nieuwsbrief al meer dan 4600 keer bekeken. Dat is het hoogste aantal via de livestream van al de congressen die wij hebben georganiseerd. Hartelijk bedankt voor het kijken! Een tiental gepromoveerde wetenschappers mocht een presentatie houden over het thema ‘Verwondering‘. Komende maand D.V. hopen we ook langzaam de afzonderlijke video’s van de presentaties te delen. Houdt u daarvoor onze website ‘Oorsprong‘ in de gaten. De ervaring leert dat deze video’s nog vaak geraadpleegd zullen worden en ook gebruikt zullen worden in het onderwijs aan onze jongeren. Het is goed voor onze studerende jongeren dat er identificatiefiguren zijn. Het christelijk geloof belijden binnen de (natuur)wetenschap kan het gevoel geven op een eiland te leven en spreekwoordelijk de laatste der Mohikanen te zijn. Wat is het dan bemoedigend om te horen dat je niet alleen bent! Het was daarom ook mooi om te zien dat er veel jongeren in de zaal zaten of meekeken met de livestream. Op onze website vatten we af en toe ook interviews samen met identificatiefiguren. Zo lazen we recent nog een interview met een huisarts en een artikel van een predikant over de schepping. Deze hebben we hier samengevat. We hopen dat dit werk, hoewel het vol gebrek is en onze gezondheid broos is, tot Zijn eer en tot heil en nut van onze naaste mag zijn.

Microbiologie

Afgelopen maand heeft bacterioloog en dierenarts dr. ir. Erik van Engelen een prachtig artikel over zijn werk geschreven in het blad Radix. We zijn dankbaar voor de ruimte die dr. Van Engelen kreeg om zijn verhaal te doen in dit blad. Aan het woord is een wetenschapper die uitgebreid over zijn vakgebied spreekt en ook laat weten waar hij tegenaan loopt. Van Engelen wijst ons er ook op dat binnen de microbiologie Zijn Meesterwerk te zien is. Opdat niemand te verontschuldigen is… (Romeinen 1:20). Het artikel is met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen op onze website en hier te lezen.

De Grote Vragen

Mocht u nog niet genoeg hebben van congressen en graag opnieuw een congres willen bezoeken. Op 25 november 2023 D.V. organiseren Creaton en Wort und Wissen een Nederlandstalige regionaltagung met als thema ‘De Grote Vragen‘. Aan het woord zijn een viertal wetenschappers die hopen te spreken over kosmologie, biologie, archeologie en geologie. Meer informatie over deze bijeenkomst is hier te vinden.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand het meest bezocht van het afgelopen jaar. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Embryo-achtige structuren – Nabootsen zorgt voor gemengde gevoelens (geschreven door dr. Bert-Jan Heusinkveld).
(2) Wonderen, de wereld uit? – Dr. H.J. Agteresch sprak in 2020 voor JBGG (lezing door dr. Hendrik Agteresch).
(3) Echte revolutie kwam pas na Copernicus (geschreven door dr. Kees de Pater).
(4) Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 12. Drs. Tom Zoutewelle – Van (Cambrische) explosie naar extinctie (lezing door drs. Tom Zoutewelle).
(5) Mijlpaal: vijfentwintighonderd artikelen op oorsprong.info! (samengesteld door Fundamentum).


De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 november 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Morgen prachtig en inhoudsvol congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ – Link naar de livestream bekend! – Tussentijdse nieuwsbrief d.d. 20-10-2023

Morgen, zaterdag 21 oktober 2023 D.V., is het zover. Het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ gaat van start. Het is het derde congres in deze vorm van Fundamentum. Er zijn al 150 stoelen bezet en ook veel mensen hebben aangegeven via de livestream mee te kijken. Wilt u ook meedoen in Hardinxveld? U kunt uzelf dan (nog steeds) aanmelden via deze pagina. Met dank aan Geloofstoerusting kan ik u ook de link naar de livestream bekend maken. Morgenvroeg is deze te volgen vanaf 9.30 uur. Daarna zal elke lezing ook uitgezonden worden via de livestream. Hieronder is het programma te vinden, zodat u niets hoeft te missen. Wilt u dit congres ondersteunen met een financiële bijdrage dan kunt u hier zien welke mogelijkheden daartoe zijn. 

Programma

09:30 uur Jan van Meerten (als de gezondheid het toelaat) – Opening congres.

09:50 uur Dr. Henk van den Belt – Het Sola Scriptura van de Reformatie: Hoe werkt het en wat is de betekenis daarvan voor vandaag?

10:30 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

10:35 uur Korte Pauze.

10:40 uur Dr. Pieter J. Lalleman – De historische betrouwbaarheid van de Evangeliën.

11:20 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

11:25 uur Korte Pauze.

11:30 uur Dr. Bert-Jan Heusinkveld – Mensverbetering: Medische technologieën voor een ‘beter leven’.

12:10 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

12:15 uur Etenspauze

13:00 uur Dr. Herbert Koekkoek – Fotografische verwondering over het heelal.

13:30 uur Dr. Gerdien van Genderen-De Kloe – Water: een alledaags maar onmisbaar wonder.

14:10 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

14:15 uur Korte Pauze.

14:20 uur Dr. ir. Nico J. Overeem – Pathogenen: gemaakt om zich aan te passen?

15:00 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

15:05 uur Middagpauze.

15:30 uur Dr. ir. Jan-Hermen Dannenberg – DNA: de taal van God?

16:10 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

16:15 uur Korte Pauze.

16:20 uur Dr. ir. Roel A. Jongeneel – Economie als dankbaar en verantwoord beheer van datgene wat aan ons is toevertrouwd.

17:00 uur Vraagbeantwoording, gesteld via WhatsApp.

17:05 uur Jan van Meerten (als de gezondheid het toelaat) – Afsluiting congres.

19:30 uur Engelstalig dessert 1: Dr. Danny R. Faulkner – The current status of Creation Astronomy.

20:30 uur Engelstalig dessert 2: Dr. Kenneth Coulson – Cambrian Stromatolites and their implications for Creation Geology.


De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 oktober 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Verwondering over Gods schepping – Congres over ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ komende maand – Nieuwsbrief d.d. 30 september 2023

Wanneer we in Gods schepping rondwandelen of – rijden valt de schoonheid daarvan op. Deze schoonheid is vaak te zien in de kleine dingen. Ook in de achtertuin is veel moois te zien. Heeft u weleens een pissebed in detail bestudeerd? Op 21 oktober 2023 D.V. wordt het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ georganiseerd in Hardinxveld-Giessendam. Momenteel zijn er meer dan 85 deelnemers en er komen elke dag aanmeldingen bij. Komt u ook luisteren? Het thema is ‘Verwondering’, wetenschappelijke verwondering over Gods schepping. Schroom niet: er is nog plaats genoeg. Meer informatie is hier te vinden en aanmelden kan ook op dezelfde pagina. Wilt u dit congres ondersteunen? Hier kunt u lezen hoe dat kan. Uw gebeden en financiële ondersteuning zijn onmisbaar!

Schoonheid

Over schoonheid gesproken. Vandaag staat er een prachtig artikel in RD Magazine. Het artikel is geschreven door docent Zacharias Klaasse en gaat over de vraag waar de schoonheid in Gods schepping vandaan komt. Volgens Klaasse is deze schoonheid niet te verklaren uit toevalligheden of bestaande natuurwetten. De tweede hoofdwet van de thermodynamica laat zien dat orde altijd vanzelf chaos wordt. “En chaos is juist het tegenovergestelde van schoonheid. Het kost altijd energie om in chaos weer orde te scheppen.” De schoonheid van bijvoorbeeld het Capitool in Washington is geen toeval, zij wijst op een ontwerper. Dat geldt ook voor de schoonheid in Gods schepping. “De ontworpen schoonheid van de schepping is zo voortreffelijk dat de beste menselijke technologie moeite heeft om de kwaliteit van de schoonheid van de schepping na te bootsen. (…) De beste kunstwerken van de mens kunnen zich maar moeilijk meten met een eenvoudige bloem.” Tenslotte verwijst Klaasse naar de woorden van de Heere Jezus, Mattheüs 6:29, dat zelfs Salomo in al zijn glorie niet getooid was als een van die bloemen in het veld.

Congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Het thema van het congres is ‘verwondering‘, wetenschappelijke verwondering over Goddelijk ontwerp. Verwondering over Zijn Woord en het Werk Zijner Handen. Het geloof in de Schepper is niet slechts een rationele verdediging van een bepaalde waarheid. Sterker nog een dergelijk rationele verdediging slaat de schepping plat en haalt de verwondering weg. Dat was het betoog van dr. Jan Veldman, onlangs ook geplaatst op de website ‘Oorsprong’. We moeten van verwarring naar verwondering. In de vorige nieuwsbrief is het programma al uitgebreid gepresenteerd. Helaas moest één spreker, vanwege werkzaamheden in het buitenland, afzeggen. Gelukkig hebben we moleculair bioloog en geneticus dr. ir. Jan-Hermen Dannenberg bereid gevonden om een lezing te geven over de wonderlijke eigenschappen van DNA. Het persbericht van het congres is hier te lezen en de flyer is hier te downloaden. Helpt u mee met de verspreiding hiervan? Meer informatie over en aanmelden voor het congres kan via deze link. Komt u ook? Vanwege de lichamelijke gezondheid van Jan van Meerten lukt het niet om een boekentafel samen te stellen. Gelukkig hebben we Logos Instituut bereid gevonden om deze boekentafel, tegen een klein percentage van de omzet, te verzorgen.

Inzicht

De bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ wordt goed ontvangen. Naast lovende woorden worden er ook kritische noten te gekraakt. We zijn dankbaar voor de goede ontvangst van de bundel. Heeft u de bundel nog niet, dan kunt u deze hier via het digitale bestelformulier aanschaffen. Komende maand verschijnt er op onze website een kritische recensie van bioloog en filosoof drs. Rafel Benjamin. Deze wordt gegoten in een tweeluik. Hier houden we een overzicht bij van alle reacties op de bundel.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand zeer goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Geloof en wetenschap: twee geloven op één kussen? (geschreven door dr. Wim van Vlastuin).
(2) Wetenschappelijk model nuttig maar niet alwetend (geschreven door dr. Wim de Vries).
(3) Urker huisarts en voormalig Urker predikant belijden het klassieke scheppingsgeloof en verwonderen zich over Gods schepping (geschreven door Jan van Meerten).
(4) De rol van schimmels in Gods schepping (lezing door dr. ir. Gert Kema).
(5) Interview met dr. Carl Trueman door dr. Maarten Klaassen van Bijbels Beraad M/V (interview met dr. Maarten Klaassen, dr. Carl Trueman en dr. Benno Zuiddam).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 oktober 2023 D.V. Tussentijds zal met u het persbericht van het congres nog gedeeld worden. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Een beslissende vraag – De scholen en universiteiten zijn weer begonnen – Nieuwsbrief d.d. 31-8-2023

De zomervakantie is al weer ten einde. De scholen zijn weer begonnen en de docenten hebben weer kennisgemaakt met hun (nieuwe) klas(sen). We hopen dat de Heere Zijn zegen over dat onderwijs zou willen geven. Leerkrachten hebben de belangrijke taak om de wereld voor het kind te ontsluiten. Het bestuderen van Gods schepping kan alleen maar leiden tot meer verwondering over hoe ingewikkeld alles in elkaar zit, maar ook tot verbijstering hoe nameloos diep we gevallen zijn en hoe deze kosmische zondeval de werkelijkheid tot de diepste vezels geraakt heeft. Daarom de beslissende vraag: ‘Wat dunkt u van den Christus?‘ (Mattheüs 22:42b).

Ralph Erskine (1685-1752)

Over die laatste vraag lazen we onlangs in een kerkblad een meditatie van de bekende Ralph Erskine (1685-1752). We citeren het eerste gedeelte, in verband met de relatie tussen Gods schepping en de beslissende vraag:

“Geliefden, wat dunkt u van de Christus? Wat zal alle wijsheid en kennis van de schone letteren, wat zullen alle vrije kunsten en wetenschappen en de beste vaardigheden van de wereld ons baten zonder Christus? Die zullen ons geschikt maken om de duivel te dienen en zijn belangen nog veel beter te behartigen, wanneer wij met dat alles Christus niet ontdekken. U kunt Latijn, Grieks en Hebreeuws studeren, wijsbegeerte, sterrenkunde, sterrenwichelarij, geografie en wiskunde, en zelfs theologie – en toch is het allemaal vergeefse moeite als u Christus niet in het oog houdt.”

Erskine wijst hiermee het verkrijgen van kennis en vaardigheden niet af, maar ziet hoger. De beslissende vraag: ‘Wat dunkt u van den Christus?‘ We hopen dat al ons studeren en ons onderwijzen in dát licht zou mogen komen te staan. 

Congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Heeft u uzelf al aangemeld voor het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023‘. Op dit moment zijn er al vijftig aanmeldingen. Aanstaande zaterdag over acht weken D.V. zal het congres gehouden worden. Het thema is ‘Verwondering‘. Afgelopen maand hebben we een persbericht geschreven. Deze zal een aantal weken voor het congres ook gedeeld worden met diverse media. De flyer is hier te downloaden. Mocht u diverse papieren flyers willen verspreiden dan kunt u contact opnemen met info@oorsprong.info. Ook dit jaar hoopt Geloofstoerusting de livestream te verzorgen. Meer informatie over en aanmelden voor het congres kan via deze link.

Voorgaande congressen

Het eerste congres dat Jan van Meerten organiseerde, was in Utrecht samen met twee anderen. Komend jaar D.V. is dat vijftien jaar geleden. Daarna volgde een congres in Almere in 2012 en vanaf 2014 in Opheusden. De sprekerslijst van de afgelopen congressen is hier te vinden (Utrecht en Almere) moeten daar nog aan toegevoegd worden. We proberen het beschikbare materiaal met terugwerkende kracht ook te plaatsen op onze website. Sinds 2021 zijn de congressen in een nieuw format gegoten, namelijk met livestream. De lezingen zijn bovendien als afzonderlijke video ook online geplaatst. Dat is succesvol gebleken. Hoe succesvol? We hebben dat beschreven in dit artikel. Veel zegen bij het terugkijken van de lezingen van de afgelopen twee congressen. Feedback en vragen kunnen gesteld worden via ons contactformulier.

Wetenschapsbijbel

Vorig jaar najaar verscheen de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel. Binnen de Gereformeerde Gezindte veroorzaakte dit boek nogal wat ophef. Op de website ‘Oorsprong’ hebben wij een overzicht bijgehouden van alle openbare reacties in de media op deze ‘Wetenschapsbijbel‘ (moet nog verder aangevuld worden). Afgelopen maand plaatsten we nog twee reacties op onze website. De eerste is van dr. J.M.D. de Heer en is hier te vinden. De tweede is van dr. ir. S.M. de Bruijn en is hier te vinden. Wie een beter alternatief zoekt voor de ‘Wetenschapsbijbel’, onlangs (vorige week) is voor wat betreft het Oude Testament een prachtige Duitstalige inleiding verschenen onder redacteurschap van de onder ons bekende dr. Walter Hilbrands en dr. Hendrik J. Koorevaar. Over deze Duitstalige inleiding is hier meer te lezen.

Dierentuingidsen

Afgelopen zomer waren we in Faunapark Flakkee en in de Apenheul. Ook bezoeken we regelmatig Ouwehands Dierenpark. Deze dierentuinen zijn de moeite van een bezoek waard. Je kunt daar verwonderen over de rijkdom van en (kleuren)variatie in Gods schepping. Helaas worden dierentuinen meer en meer bolwerken van naturalistische theorievorming. In Faunapark Flakkee is te lezen dat vogels afstammen van dinosauriërs. In de Apenheul en Ouwehands Dierenpark wordt gesteld dat de mens en de bonobo een gemeenschappelijke voorouder hebben (zie bijvoorbeeld hier). In Apenheul is er bovendien een expositie waarin je jouw voorouders kunt ‘ontmoeten’ (namelijk Lucy de Australopithecus afarensis). Zelfs in het opvangcentrum voor zeehonden, ASeal, is te lezen dat de zeehonden van landdieren afstammen. Het andere verhaal, namelijk de schepping van afzonderlijke diergroepen, wordt niet gehoord. Dat is opvallend omdat deze dierentuinen in de zogenoemde Biblebelt zijn gevestigd. We zijn daarom begonnen aan het maken van (digitale) parkgidsen voor de genoemde dierentuinen. Zo kunnen ouders die uitgaan van de (historische) betrouwbaarheid van de Schrift hun kinderen ook de andere kant onderwijzen. Er zijn een flink aantal dierentuinen, dus dit zal, als de Heere het geeft, een meerjarenproject worden.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ wordt ook deze maand goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Gabriel Barkay is decaan Bijbelse archeologie: “Ik probeer de Bijbel niet te bewijzen” (interview door Jonathan en David Parsons met prof. dr. Gabriel Barkay).
(2) Gevaar ‘spijtpil’ wordt minder geloofwaardig (geschreven door Kees van Helden).
(3) ‘Understanding a Gigantic Mass-Kill Fossil Deposit within the Redwall Limestone of Grand Canyon’ – Dr. Steven Austin sprak voor de livestream van Logos Research Associates (lezing door dr. Del Tackett en dr. Steven Austin).
(4) Een wereldwijde zondvloed: echt gebeurd of overdreven? (geschreven door dr. Hendrik Koorevaar en dr. Mart-Jan Paul).
(5) Dr. Pieter Omtzigt en een Nieuw Sociaal Contract – (Creationistische) Lessen uit zijn gelijknamige boek (geschreven door Jan van Meerten).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 september 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Gereformeerde Gezindte denkt na over Schriftgezag en Bijbeluitleg – Flyer congres beschikbaar – Nieuwsbrief d.d. 27-7-2023

We sluiten de maand juli opnieuw af met een nieuwsbrief. De website ‘Oorsprong’ is afgelopen maand veel bezocht. We danken u voor uw interesse en steun. Achter de schermen wordt deze vakantie hard gewerkt aan het congres van 21 oktober 2023 D.V. In deze nieuwsbrief geven we u daar meer informatie over. Daarnaast houden we de ontwikkelingen rond het klassieke scheppingsgeloof en het daarop voortbordurende scheppingsparadigma in de gaten. We zijn dankbaar dat er in de Gereformeerde Gezindte (opnieuw) nagedacht wordt over Schriftgezag en Bijbeluitleg. Daarover hieronder meer. 


Congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Op zaterdag 21 oktober 2023 D.V. organiseren wij een congres in Hardinxveld-Giessendam. Dankzij hulp van familieleden en vrijwilligers is het mogelijk een dergelijk congres op te zetten. De organisatie ligt in handen van Jan van Meerten, maar zelf is hij fysiek zwak. Jan: “Hoewel de Heere het nog geeft dat ik op het ziekbed nog veel kan lezen en schrijven, lukt het niet goed om fysieke werkzaamheden op te pakken. Het wachten is momenteel op een donorhart, en dat kan nog wel een aantal jaren duren. Als gezin hopen we dat de behandeling in Zijn gunst mag zijn, dat de Heere dit wil zegenen en dat de Heere het nog wil gebruiken tot eer van Zijn Naam. Dankzij familieleden en kennissen is het toch mogelijk om een congres voor te bereiden. Zelf hoop ik ook in Hardinxveld aanwezig te kunnen zijn, desnoods op een stretcher.” 

Het thema van het congres is ‘verwondering‘. Verwondering over wat de Heere ons geeft in Zijn Woord, maar ook verwondering over wat Hij laat zien in het boek der natuur. De bekende Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) laat zien wat de verhouding tussen deze twee ‘boeken’ is. Dankzij Gerda van de Werken hebben we sinds deze week een flyer van het congres. Zou u deze willen verspreiden onder familieleden, vrienden en kennissen? Het congres wordt gehouden in De Bron, Maasstraat 1, Hardinxveld-Giessendam én er is ook een livestream beschikbaar. De livestream zal verzorgd worden door Geloofstoerusting. Komt u ook? Of: Kijkt u ook mee? Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden wordt gevonden via deze webpagina.

Anglospheric Conference on Creationism

Deze maand heeft de International Conference on Creationism (ICC) plaatsgehad aan de Cedarville University (zie ook de vorige nieuwsbrief). Deze universiteit is bekend vanwege zijn creationistische bachelor programma Aardwetenschappen. Een aantal creationistische geologen hebben hier hun eerste universitaire graad behaald. Op de ICC wordt hoogstaand peer-reviewed creationistisch onderzoek gepresenteerd. Helaas is het geen internationaal congres, maar eerder een congres met Angelsaksische wetenschappers (waarvan nog eens het gros van de academici uit de Verenigde Staten van Amerika komt). Lees ook hier de column van Jan van Meerten. Ir. Gert-Jan van Heugten was als wetenschapsjournalist aanwezig en deed verslag (hier zijn alle verslagen gebundeld en is een kritisch-sympathetische bespreking te vinden). De Proceedings laten nog even op zich wachten. Wanneer deze gepubliceerd zijn, zullen we dit kenbaar maken via ‘Oorsprong’.

Bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’

Er is ruime belangstelling voor de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht‘. Heeft u de bundel nog niet? Aanschaffen kan via dit bestelformulier. We houden hier een overzicht bij van alle reacties op de bundel. Deze maand verscheen er opnieuw een positieve recensie, geschreven door de Urker predikant ds. A. van Heteren, in Bewaar het Pand. Zelfs voor de systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink, die een recensie schreef voor het Nederlands Dagblad, is de bundel niet een en al kommer en kwel. Al zijn we op diverse punten in zijn recensie een andere mening toegedaan. Geograaf drs. Hans Hoogerduijn heeft overigens deze maand via ‘Oorsprong’ gereageerd op de recensie van dr. Van den Brink.

Schriftgezag en Bijbeluitleg

We begonnen deze nieuwsbrief al met de opmerking dat er in de Gereformeerde Gezindte nagedacht wordt over Schriftgezag en Bijbeluitleg. Deze ontwikkelingen zijn natuurlijk al net zo oud als de Gereformeerde Gezindte zelf, maar recent heeft allerlei wind van leer ervoor gezorgd dat er opnieuw bezinning op dit punt noodzakelijk is. Afgelopen jaar riep dr. C.P. de Boer in het Reformatorisch Dagblad al op tot brede bezinning op het gebied van Schriftgezag en hermeneutiek. De Generale Synode 2022 van de Gereformeerde Gemeente zag de noodzaak tot bezinning ook in en stelde maar liefst drie academici aan om dit thema te onderzoeken (berichtgeving daarover is hier, hier en hier te lezen). Bovendien zijn er in De Saambinder twee series verschenen (één en twee), geschreven door predikant en theoloog dr. J.M.D. de Heer. Drs. J.M.J. Kieviet schreef eveneens een achtdelige serie rond de vraag of we de Bijbel anders zijn gaan lezen. Bekend is ook de bundel ‘Het Woord in geding‘ uit de hoek van bezwaarden binnen de voormalige Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Dr. P. de Vries (HHK) besprak deze bundel hier. Het is bemoedigend dat de standpunten die in de artikelen en geschriften ingenomen worden, veelal Schriftgetrouw en opbouwend van aard zijn. We hopen en bidden dat de Heere deze stroom aan publicaties over Schriftgezag en Bijbeluitleg wil zegenen, voor de Gereformeerde Gezindte en ook voor allen daarbuiten. 

Vakantie

Wij wensen u nog een fijne en gezegende vakantie toe. We hopen dat u nog wat rust mag vinden, waar u uzelf ook zou mogen bevinden: thuis of op een vakantieadres. Bovenal wensen wij u (het vinden van) de Ware Rust toe. Zoals de bekende kerkvader Augustinus ook zegt: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God’. Mocht u geologische of biologische verschijnselen tegenkomen die Schriftgetrouwe verklaringen behoeven, schroom dan niet om uw vragen of opmerkingen te mailen naar: info@oorsprong.info of in te sturen via het contactformulier. Nogmaals: een goede vakantie! 

Website 

De website ‘Oorsprong‘ wordt ook deze maand goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Hoe is onze houding ten opzichte van de minste schepselen? (geschreven door dr. ir. Erik van Engelen).
(2) COLUMN: Wereldwijd oordeel (geschreven door Jan van Meerten).
(3) ‘Hoe ziet een wereld zonder insecten eruit?’ – Dr. Hans Kroon (Radboud Universiteit) te gast bij ‘Universiteit van Nederland’ (korte lezing door dr. Hans Kroon).
(4) Jona drie dagen levend in de vis? – Antwoord van dr. Paul op deze vraag (geschreven door dr. Mart-Jan Paul).
(5) Zoogdier bijt zich vast in dinosaurus – Psittacosaurus was lekker maaltje voor Repenomamus (geschreven door Jan van Meerten).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 augustus 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Volg groot creationistisch-wetenschappelijk congres in Amerika – Aangemeld voor het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’? – Nieuwsbrief d.d. 30-6-2023

De maand juni is al weer bijna ten einde. Er was ook deze maand weer veel om over te schrijven en op te reageren. We mochten daarvoor nog de krachten krijgen en het is ook mooi om te zien dat ook anderen daarvoor de energie en gezondheid daarvoor hebben gekregen. In deze nieuwsbrief aandacht voor een Angelsaksisch-creationistisch congres in Amerika, de Ede Pride én het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’. Leest u mee?

Angelsaksisch-creationistisch congres

Komende maand is er in Amerika een wetenschappelijk-creationistisch congres. Op dit congres wordt hoogstaand peer-reviewed creationistisch onderzoek gepresenteerd. Het congres wordt een internationaal congres genoemd, maar in de praktijk komen hier vooral Angelsaksische wetenschappers (en dan nog eens vooral uit Amerika) op af. Jan van Meerten was in 2018, dankzij sponsoring, op dit congres aanwezig. Helaas gaat dat dit jaar vanwege gezondheidsredenen niet. Toch heeft hij aangegeven het congres vanaf het ziekbed te willen volgen. Voor de website van Fundamentum zijn al drie artikelen geplaatst die de waarde van de ICC belichten én verslag leggen van de inhoud (artikel 1, artikel 2 en artikel 3). Neem contact op als u over vijf jaar D.V. ook uw onderzoek(sresultaten) zou willen presenteren op de ICC. Volg via de website de ontwikkelingen rond ICC 2023. Deze hoogstaande conferentie is absoluut de moeite van het volgen waard. Mocht u zelf willen afreizen en het meemaken dan moet u opschieten, de aanmeldingen sluiten op 3 juli 2023 D.V.

Congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Mocht u liever gewoon met beide benen op Nederlandse bodem willen blijven staan, maar toch een bijbelgetrouw congres meemaken dan kan dat op 21 oktober 2023 D.V. in Hardinxveld-Giessendam. In de vorige nieuwsbrief hebben we daar uitgebreid over bericht. Ziet u een bezoek niet zitten of moet u vanwege gezondheidsredenen of andere verplichtingen niet kunnen dan is het mogelijk dit congres via de livestream (terug) te kijken. Op de website hebben we alvast een pagina voor de livestream aangemaakt (hier). Aanmelden voor het congres kan via deze pagina. Via deze pagina is ook extra informatie te vinden. We hopen komende maand ook een crowdfunding te starten om zo de entreekosten zo laag mogelijk te houden, bovendien wordt dan ook een flyer gepubliceerd om verder te verspreiden. Komt u ook?

Bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’


De bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht‘ wordt goed verkocht. Heeft u de bundel nog niet? Aanschaffen kan via dit bestelformulier. We houden hier een overzicht bij van alle reacties op de bundel. De eerste recensies druppelen ook binnen. Twee positieve recensies zijn ook geplaatst op onze website. Voor Weet Magazine schreef ir. G.J.H.A. van Heugten een recensie. Voor De Saambinder schreef dr. G.P. van Nieuw Amerongen een recensie.

Ede Pride

We moeten liefdevol en met pastorale bewogenheid (zoals dr. Hoek aangeeft) met mensen die een andere gerichtheid hebben of worstelen met hun geslacht (genderdysforie) omgaan. Dat is overigens wat anders dan alles toelaten en ruimte geven. Het blijft een boodschap van zonde én genade. Deelnemen aan Ede Pride gaat ons echter veel te ver. Dat moeten de kiesverenigingen van de SGP Ede ook hebben gedacht toen ze een brief naar de gemeenteraad stuurden. Deze brief werd gelekt via ‘social media’ en er ontstond een discussie (artikel). Tijdens de gemeenteraadsvergadering werden er ook vragen over gesteld door de zogenoemde progressieve partijen (artikel). We staan achter de zorgvuldig geformuleerde brief, maar helaas had dit (voor zover we het kunnen overzien) geen effect op de Ede Pride.

‘Recht op leven’

Op 16 juni 2023 organiseerde Stichting Schreeuw om Leven een middagsymposium met als thema ‘Recht op leven’. Dit symposium werd georganiseerd vanwege het verschijnen van het boekje van de ethicus Arthur Alderliesten (MA), directeur van Schreeuw om Leven. Het was een breed interkerkelijk symposium met sprekers variërend van een prominent figuur uit de Oud-Katholieke Kerk tot een predikant van de Gereformeerde Gemeente. In de zaal zaten ongeveer 100 mensen en de livestream is ondertussen bijna 850 keer bekeken. We hebben de livestream ook gedeeld via de website ‘Oorsprong’. Terugkijken kan via deze link.

Archeologie in Staphorst

Jan van Meerten schrijft voor het blad Om Sions Wil jaarlijks een stuk of vijf columns. De laatste column had als titel Archeologie in Staphorst. Deze column is hier te lezen en kreeg veel reactie. Een deel van de reacties zijn hier besproken. Ook de website Geloof en Wetenschap (van ForumC) berichtte hier ook over deze column.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ wordt ook deze maand goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Orthodoxe corruptie van bijbelteksten? – Antwoord van drs. Bremmer (GBS) op deze vraag (geschreven door drs. Christiaan Bremmer).
(2) ‘Kijk maar in de spiegel en kijk maar in de spiegel van de natuur’ – Ds. Zondag in een preekfragment n.a.v. de vraag ‘Hoe weet ik dat God bestaat?’ (preekfragment van mr. dr. Wijnand Zondag).
(3) Commissie ‘Schriftgezag’ van de Generale Synode Gereformeerde Gemeente 2022 heeft drie medewerkers benoemd (geschreven door Jan van Meerten).
(4) De waarde van Genesis voor een verantwoordelijk wereldbeeld – Dr. Henk Jochemsen sprak op het congres ‘Geloof jij het?’ (2013) (lezing door dr. Henk Jochemsen).
(5) Heiligdom met zonnekalender van 4000 jaar oud ontdekt in Tiel – Archeologisch bureau RAAP maakt een korte video (video door RAAP).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 27 juli 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

‘Bijbel & Wetenschap 2023’ subthema ‘Verwondering’ – Het programma staat klaar, komt u ook luisteren? – Nieuwsbrief d.d. 31-5-2023

Er is de afgelopen maand weer veel gebeurd. Er verschenen meer dan 210 artikelen op de website ‘Oorsprong’. Daarnaast hebben we de laatste sprekers voor het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023‘ hebben bereid gevonden om te spreken. We hopen dat deze congresdag een informatieve, leerzame en gezellige dag zal worden. In deze nieuwsbrief daar meer over. Komt u op 21 oktober 2023 D.V. ook luisteren? Dat kan door aanwezig te zijn in Hardinxveld-Giessendam of door thuis op de bank mee te luisteren met de livestream. Voor meer informatie en aanmelden, zie deze link.

Congres

Op zaterdag 21 oktober 2023 D.V. hopen we in De Bron te Hardinxveld-Giessendam een congres te beleggen. We hebben deze keer het subthema (wetenschappelijke) verwondering gekozen. Binnenkort zal er ook een flyer ontworpen worden, zodat u deze (indien u wenst) kunt verspreiden. Als zijn gezondheid het toelaat hoopt Jan van Meerten het congres te openen. Daarna spreekt prof. dr. Henk van den Belt over het onderwerp Sola Scriptura. De tweede spreker van de ochtend is dr. Pieter Lalleman die hoopt te spreken over de (historische) betrouwbaarheid van de Evangeliën. De derde en laatste spreker van deze ochtend is dr. Bert-Jan Heusinkveld die hoopt te spreken over de betere mens. Hij geeft een medisch-ethische duiding van mensverbeteringen in de medische wereld. Hierna is het lunchpauze. Een eenvoudige lunch zal worden aangeboden. Na de pauze spreekt dr. Herbert Koekkoek. Hij laat vooral veel foto’s zien over het heelal. De tweede spreker is dr. Gerdien van Genderen-de Kloe die met ons zal kijken naar de wondere eigenschappen van water en hoe dit goedje wereldwijd belangrijk is. Dr. Nico Overeem volgt met een lezing over pathogenen. Daarna is er opnieuw een wat langere (middag)pauze. Na de pauze spreekt dr. Corstiaan den Uil over het menselijk hart en als laatste spreekt dr. Roel Jongeneel over economie en rentmeesterschap. In de avond (maar dat is alleen via de livestream) hebben we nog twee Engelstalige toetjes. De eerste spreker is astronoom dr. Danny Faulkner die ons meeneemt in creationistische kosmologie. De tweede spreker is geoloog dr. Ken Coulson die ons meeneemt naar de Cambrische stromatolieten (het onderwerp waarop hij promoveerde) en wat deze steenmatrassen te zeggen hebben voor de creationistische geologie. Ter bestrijding van de onkosten is de entree 10 euro. Studenten en leerlingen ontvangen 2,50 euro korting en betalen 7,50 euro. Het volledige programma is hier te vinden én aanmelden kan via deze link. We hopen u te ontmoeten!

Hitteprobleem

Als alle geologische processen snel gegaan zijn dan komt daar een enorme hoeveelheid warmte vrij. Creationistische wetenschappers zijn momenteel aan het rekenen aan dit hitteprobleem. Zo publiceerde dr. William Worraker deze maand het vierde deel van zijn kwantificering van het probleem. Deze publicatie verscheen in Answers Research Journal (ARJ) van Answers in Genesis (hier). In Nederland was er ook een korte discussie over waarbij we tot de conclusie kwamen dat er vooralsnog geen natuurlijke verklaring bestaat voor het hitteprobleem. Vanuit Nederland worden oplossingen aangedragen door ing. Maarten ‘t Hart. Op onze website hebben we twee video’s geplaatst, met presentaties van zijn berekeningen en oplossingsrichting. Deze presentaties zijn hier en hier te vinden. Hij gaf daarover al eerder een lezing op een Opheusdens congres, maar deze is helaas niet opgenomen.

‘Abortus is geen misdaad’

Deze maand was er in de Tweede Kamer een debat over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad‘. We wilden daar als Fundamentum aandacht aan besteden zonder de organisaties Stichting Schreeuw om Leven, NPV en Kies Leven voor de voeten te lopen. Gelukkig heeft de gedachte om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen geen meerderheid in de Tweede Kamer. We hebben hier een overzicht geplaatst van het politieke debat. Daarnaast hebben we de bijdragen van ir. Chris Stoffer (hier) en dr. Pepijn van Houwelingen (hier) geplaatst. Helaas hebben we geen video’s van mr. Mirjam Bikker en mr. Hilde Palland kunnen plaatsen, omdat de ChristenUnie en het CDA geen video’s daarvan online hebben gezet. We ontvingen bezorgde reacties rond het plaatsen van de video van dr. Van Houwelingen. Hierop heeft Jan van Meerten via deze reactie gereageerd. Hij probeerde zo recht te doen aan enerzijds de bezorgdheid en anderzijds de positieve reacties.

Hongarije

Hoewel we door de gezondheidstoestand van Jan van Meerten niet kunnen afreizen naar Hongarije om daar een geologiereis te organiseren houden we de creationistische ontwikkeling in dat land goed in de gaten. Deze maand was er een nationale creationistische conferentie in Boedapest. Lorens Knap was mede namens Fundamentum aanwezig om verslag te doen. Zijn verslag is hier te lezen. 

Website 

De website ‘Oorsprong‘ wordt ook deze maand goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Echte revolutie kwam pas na Copernicus (geschreven door dr. Kees de Pater).
(2) Jona, bijna een grap? (geschreven door mr. Wim Silfhout).
(3) De roofdinosaurus van Portugal – Reusachtige killer opgegraven in Zuid-Europa (geschreven door Jan van Meerten).
(4) De Dode Zeerollen en de canon van het Oude Testament – Dr. Mart-Jan Paul sprak op het congres ‘Geloof jij het?’ (2013) (video door dr. Mart-Jan Paul)
(5) Mensen kweken voor wetenschap botst met christelijke ethiek (geschreven door Arthur Alderliesten (MA)).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 juni 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Het belang en de waardering van een christelijke docent – Livestream bundel ‘Inzicht’ goed bekeken – Voorwoord Nieuwsbrief d.d. 29 april 2023

Er is de afgelopen maand weer veel gebeurd. Er verschenen meer dan 110 artikelen op de website ‘Oorsprong’ en bijna 75 bundels zijn er alleen al via Fundamentum verkocht. Het is bemoedigend om te zien hoeveel belangstelling er is voor de bundel Inzicht, al laten de recensies nog wat op zich wachten. De afgelopen jaren hebben we met Fundamentum ook regelmatig identificatiefiguren in de schijnwerpers gezet. Voor onze jongeren zijn de docenten ook identificatiefiguren. Daarom vandaag een positief woord over die beroepsgroep. Mocht u graag met kinderen en jongeren werken, overweeg dan een baan in het onderwijs!

Boekpresentatie

Afgelopen maand, op 30 maart 2023, werd de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ gepresenteerd. We kijken terug op een geslaagde boekpresentatie. De livestream die hier terug te kijken is, werd bijna 1800 keer bekeken. Dankzij Klomp Creative konden we deze maand ook de officiële opname, waar enkele schoonheidsfoutjes uitgehaald zijn, online zetten. Deze opname werd meer dan 125 keer bekeken. De bundel is hier te bestellen en we hebben al veel positieve reacties mogen ontvangen. Het aantal recensies valt nog tegen. Hier is een overzicht te bestuderen van alle mediareacties (m.u.v. social media). Mocht u de bundel nog niet hebben, bestel deze dan hier. De bundel is ook geschikt voor docenten middelbaar onderwijs en VWO-6-examenkandidaten. Ondertussen is er 435 euro aan geldelijke ondersteuning opgehaald voor deze livestream en opname. Alleen vandaag is deze actie nog te ondersteunen, dat kan via DoneerActie.nl.

Congres

Op 21 oktober 2023 D.V. hopen we een congres te organiseren rond het thema ‘Bijbel & Wetenschap‘. Het programma is, bij het schrijven van deze nieuwsbrief, op twee sprekers ná, rond. Het programma is hier te vinden. We focussen op een hybride congres. De livestream wordt verzorgd door Geloofstoerusting en het congres hoopt plaats te vinden in De Bron te Hardinxveld-Giessendam. Jan van Meerten, de organisator: “Ik kamp met een zeer broze gezondheid (vanwege ernstig hartfalen), lig veel op bed en kan niet veel fysieke activiteiten aan. We proberen het congres echter zó te organiseren dat ik gemist kan worden. Ik voel mijzelf zeer gedrongen om een dergelijk positief-bijbelgetrouw geluid te laten horen in de onder andere natuurwetenschappen. Omdat er anders geen landelijke evenementen worden gehouden vanuit het perspectief van het klassieke scheppingsgeloof is het noodzakelijk dat we met Fundamentum dat oppakken. Ik hoop dat ik aanwezig kan zijn, mogelijk door een opklapbed mee te nemen, zodat ik in ieder geval de livestream kan bedienen. Bid voor een goed verloop van het congres en dat we de krachten krijgen om het goed te kunnen uitvoeren!” Het congres in Hardinxveld-Giessendam is voor maar 10 euro (7,50 voor studenten) te bezoeken. Bij het bedrag zit een eenvoudig lunchpakketje en een programmaboekje inbegrepen. Aanmelden kan via deze link.

Het belang en de waardering van een christelijk docent

In het kerkelijk blad De Wachter Sions verscheen deze maand onder de titel Zout een interessant artikel van onderwijskundige G.R. van Leeuwen (MA). Hij bespreekt daarin het boekje ‘Van Zuil naar Zout‘ van de hand van dr. Kees Boele. Van Leeuwen geeft aan dat we de christelijke school wel mogen waarderen, zeker in een tijd van secularisatie. Hij ziet het als belangrijk dat er docenten zijn die voluit in de traditie staan van het Bijbelgetrouw onderwijs. “Docenten die geloven dat de aarde in zes dagen van 24 uur geschapen is, docenten die overtuigd zijn van de noodzaak van de wedergeboorte, docenten die hun werk doen vanuit het besef dat hun leerlingen een onsterfelijke ziel hebben en op reis zijn naar de eeuwigheid.” Docenten zijn voor de leerlingen identificatiefiguren. Van Leeuwen betreurt daarom het grote personeelstekort in het (christelijk) onderwijs. De docent geeft ook geur en kleur aan het onderwijs. Van Leeuwen pleit ervoor dat de christelijke identiteit doorschemert in alle vakken, zelfs bij het vak wiskunde. “Er wordt wel eens smalend gezegd dat christelijk rekenen niet bestaat, maar dat is een vergissing. We hoorden van een docent die uit liet rekenen hoeveel bloed er gevloeid heeft bij de inwijding van de tempel. Hoeveel liter bloed heeft een koe en een schaap? Het bleek een ingewikkelde rekensom. Het ging om duizenden liters bloed. Aan het eind van die les besprak hij met zijn leerlingen dat al die liters bloed niet afdoende waren om de zonden van het volk weg te nemen. Maar één druppel bloed van het Offerlam aan het kruis was genoeg om Zijn volk zalig te maken. Wat een wonder! Het is zomaar een voorbeeld van identiteit in de schoolvakken.” Een mooi voorbeeld van hoe de christelijke identiteit en het staan in de traditie van Bijbelgetrouw onderwijs kan doorschemeren bij een vak als rekenen of wiskunde.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ wordt ook deze maand goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Een partnerschapsverbond – Ad de Bruijne pleit voor homoseksuele variant op het huwelijk en zet zo een wissel om (geschreven door dr. Jan Hoek).
(2) ‘Een onzeker Woord!?’ – Dr. Maarten Klaassen sprak op congres ‘Hart voor de Gemeente’ op 2 december 2022 (video door dr. Maarten Klaassen).
(3) Vlaamse ondernemer, politicus en miljardair Fernand Huts geeft miljoenen uit aan een Tyrannosaurus rex (geschreven door Jan van Meerten).
(4) ‘Het transgenderisme belooft een leven van vrijheid, maar in plaats daarvan wacht er niets dan slavernij’ – Bespreking van ‘Een transgender komt thuis’ (geschreven door dr. Verboom).
(5) Abortus als mensenrecht (geschreven door mr. Marie-Thérèse Hengst).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 mei 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.