Home » Nieuwsbrief » Klassiek scheppingsgeloof en Bijbelse tijdlijn in beleidsstuk Archeologie? – Wie helpt ‘Oorsprong’ de winter door? – Nieuwsbrief d.d. 30-11-2023

Klassiek scheppingsgeloof en Bijbelse tijdlijn in beleidsstuk Archeologie? – Wie helpt ‘Oorsprong’ de winter door? – Nieuwsbrief d.d. 30-11-2023

Vandaag is het de laatste dag van november. Ook deze maand is bijna weer voorbij. In deze maand is er weer veel gebeurd. Op 22 november 2023 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ongeacht welke politieke mening u heeft of naar welke partij de voorkeur uitgaat, de formatie zal nog een lastige puzzel worden. Dwars door alles heen is het echter de Heere die regeert! We hopen en bidden dat het zogenoemde bijzonder onderwijs ook voor de toekomst behouden mag worden (link). Ook op het gebied ‘geloof en wetenschap’ is er veel gebeurd. Op 25 november 2023 organiseerden Stichting Creaton en Studiengemeinschaft Wort und Wissen te Gouda een congres over ‘De Grote Vragen’ (link). Daarnaast wordt op social media uitgebreid gediscussieerd over dit thema en zijn er genoeg ontdekkingen in de diverse vakgebieden om over te schrijven. In deze nieuwsbrief enkele krenten uit de pap.

Help ‘Oorsprong’ de winter door

We hebben deze winter een kleine eindejaarsactie (t.w.v. ruim 400 euro) om de website ook het komende jaar in de lucht te houden. Op onze website hebben we vandaag een artikel geplaatst wat de kosten daarvoor zijn en hoe u hieraan zou kunnen bijdragen. Mogen wij op uw steun rekenen?

Urk en het klassieke scheppingsgeloof

Vorige week kwam een deel van de Urker gemeenteraad in een commissiedebat bijeen om te luisteren naar een presentatie over een beleidsstuk archeologie. Diverse fracties hadden hun inbreng over deze plannen. Naast praktische zaken werden ook principiële zaken bediscussieerd. Zo had de SGP-fractie (hierin gevolgd door Hart voor Urk en Krachtig Urk) graag gezien dat het stuk geschreven was vanuit het klassieke scheppingsgeloof en de Bijbelse tijdlijn. Terecht! We hebben deze raadsvergadering op onze website samengevat. Urk is overigens niet de eerste en enige gemeente waar dit op deze wijze bediscussieerd werd. In 2010 was er een dergelijke discussie in de Gemeente Staphorst. Mooi dat er nog raadsleden in de lande zijn die, naast het bewaren van materieel erfgoed, ook opkomen voor immaterieel erfgoed, ook al hoort het klassieke scheppingsgeloof natuurlijk niet (alleen) in de vitrines zijn te bewonderen.

‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al lieten merken, kunnen we terugzien op een geslaagd congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023‘. De livestream is ondertussen bijna 5.000 keer bekeken en daar zijn we erg dankbaar voor. De komende maand willen we, als de Heere het geeft, afzonderlijke video’s van de lezing delen via de website ‘Oorsprong‘. We hopen dat dit materiaal ook gebruikt zal worden in de scholen voor Voortgezet Onderwijs en dat de geleerden als identificatiefiguren mogen dienen voor een nieuwe generatie. We hopen het volgende congres op 23 november 2024 D.V. te organiseren. Hier verschijnt op Zijn tijd meer informatie over het programma etc.

Identificatiefiguren

Hierboven spraken we over identificatiefiguren. Trouwe volgers van deze nieuwsbrief weten dat we structureel personen voor het voetlicht halen. Niet omdat deze mensen iets zijn in zichzelf, maar omdat de Heere hen gaven en talenten heeft gegeven om, in de academische wereld en daarbuiten, Hem te dienen en Zijn werk te onderzoeken. Veel jongeren die gaan studeren, hebben het in geloofsopzicht soms moeilijk aan de universiteit. Maar… er wacht hun een prachtige baan: Zijn schepping ontrafelen. Om de jonge en oude academicus te bemoedigen laten wij af en toe een identificatiefiguur aan het woord. Gisteren verscheen er op onze website een artikel over vier stellingen bij het proefschrift van econometrist dr. André Lucas, maar ook het begin van een beschrijving van een proefschrift van predikant en theoloog dr. Hendrik Brons. Lees ook de tien tips die wij gaven om studerende jongeren te ondersteunen en/of de adviezen van predikant en theoloog drs. C.J. Meeuse.

Ecologie

Ecologie, het bestuderen van de samenhang in Gods schepping, is een belangrijk vakgebied voor een creationist. Het bestuderen van Zijn schepping is een dankbaar werk en leidt tot verrassende vergezichten. Bioloog ir. Henk van der Kooij schrijft daar regelmatig (wekelijks) over in een plaatselijk huis-aan-huisblad. We mogen deze stukken, die vaak over vogels gaan, van hem overnemen en publiceren op onze website. Iedere donderdag proberen we, als de Heere het geeft, een stukje van zijn hand te plaatsen. Vandaag verschenen er zelfs twee stukken die hier en hier te lezen zijn. Bemoedigend!

Proceedings van de 9e ICC beschikbaar

Het heeft even geduurd, maar de proceedings van het belangrijkste Angelsaksische congres zijn beschikbaar. Er is de afgelopen tijd weer veel onderzoek gedaan door Angelsaksische creationisten en dit is gepresenteerd aan de Cedarville University op het negende International Conference on Creationism. Voor geleerden die een dieptebeeld willen krijgen van het scheppingsparadigma is het bestuderen van deze papers de moeite waard. Hier is de link naar de proceedings te vinden. Op onze website zullen we, als de Heere het geeft, ook enkele papers proberen samen te vatten.

Welke creationistische organisaties zijn er in Nederland?

Nederland (en Vlaanderen) kent diverse creationistische organisaties. Naar aanleiding van een vraag heeft Jan van Meerten het aantal creationistische organisaties op een rij gezet. Mocht hij er nog een vergeten zijn dan kunt u dit doorgeven via ons contactformulier. Het geschreven ‘feedback & vragen’-artikel is hier te vinden.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand minder bezocht dan de vorige maand, maar nog steeds werden er veel artikelen gelezen. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Afgelopen maand zijn er, samen met genealogische artikelen, meer dan 270 artikelen verschenen op onze website. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Onverantwoorde overgang van natuurwetenschappelijke grenzen – Interview met drs. Tom Zoutewelle in het Reformatorisch Dagblad (geschreven door Jan van Meerten).
(2) Intelligent Design – De natuur leert ons, wat we van nature al vermoeden (geschreven door dr. ir. Erik van Engelen).
(3) Urker schedels in Weet Magazine (geschreven door Het Urkerland).
(4) De energiecentrale van de cel: ATP-synthase – Een voorbeeld van Intelligent Design (video van Discovery Institute).
(5) Citeren van Bijbelteksten is géén homohaat – Finse politica Päivi Räsänen en Lutherse bisschop dr. Juhana Pohjola vrijgesproken (geschreven door Jan van Meerten).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 29 december 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.