Home » Algemeen » Programma’s voorgaande congressen

Programma’s voorgaande congressen

16 maart 2019

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Henk Jan van Schothorst (MA) – De seksuele revolutie.
 • Drs. Hans de WolfBijbelse poëzie: enkel schoonheid of ook zekerheid?
 • Klaas Roos (MA) – De evolutionaire verklaring van taal op haar woorden gepakt.
 • Drs. Hans HoogerduijnIJstijden: Hoe passen die binnen een korte chronologie?
 • Drs. Ernst JacobsGeomorfologie als stille getuige van de zondvloed.
 • Jan van Meerten (B.Ed.) – Creationistisch onderzoek is zo gek nog niet.

20 oktober 2018

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Prof. dr. Cees RoosIs er zekerheid te verkrijgen binnen de natuurwetenschappen?
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenDe dinosauriërs van de Lance Formation.
 • Dr. Jos PhilippaertsPlasmakosmologie.
 • Drs. Herman LigtenbergDe kosmologie van Humphreys bekeken.
 • Drs. Hans HoogerduijnHoe is het Limburgs Krijtlandschap ontstaan?
 • Jan Rein de WitDe Noordzee als toendra, hoe is dat mogelijk?

17 maart 2018

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Dr. Gert van den BrinkIs openbaring ook een kennisbron?
 • Ruben Jorritsma (MSc.) – Wetenschapsfilosofie en evolutiebiologie.
 • Dr. Rianne JacobsDuurzaamheid en rentmeesterschap.
 • Prof. dr. ir. Wim de VriesIs contra-evolutie gelijk aan klimaatsceptisch?
 • Dr. Peter de JongWetenschap is ondergeschikt aan Gods Woord.
 • Drs. Hans HoogerduijnHet ontstaan van de Harz in creationistisch kader.

7 oktober 2017

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Drs. Pieter BoumaChristendom, atheïsme en wetenschap.
 • Prof. dr. Mart-Jan PaulKnelpunten van theïstische evolutie.
 • Dr. Peter BorgerInformatie, het genoom en intelligent ontwerp.
 • Dr. ir. Wim de JongDe natuurlijke gang der dingen, evolutie en de thermodynamica.
 • Dr. Peter van der VeenKlonken er geen bazuinen rond Jericho?
 • Dr. Pieter LallemanHoe oud zijn de Evangeliën?

Bovenzaal

 • Alex Thomson (MA) – Hoe komt het dat Bijbelhandschriften verschillen?
 • Drs. Geert van der VeenHet schrijfmes van Jojakim.
 • Prof. dr. Marc de VriesChristelijke techniekfilosofie, bestaat dat?
 • Drs. Bert Kalkman en drs. Pieter Dirk BlomWetenschap en techniek in het basisonderwijs.
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenHoe oud is ons zonnestelsel? Verschijnselen die wijzen op een jong zonnestelsel.
 • Ing. Maarten ‘t HartMeteorietinslagen, de zondvloed en een hitteprobleem.

18 maart 2017

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Gert van den BrinkWetenschap en wereldbeeld.
 • Prof. dr. Jan HoekZondeval, erfzonde en oorspronkelijke zonde.
 • Drs. Rafael BenjaminSoortvorming en filosofie.
 • Prof. dr. Hans DegensSelectie voor perfectie of perfect door intellect?
 • Drs. Tom ZoutewelleMassa-extincties in de aardgeschiedenis.
 • Drs. Pieter BoumaIntelligent Design en biologie. Een positief kritische beschouwing.

Bovenzaal

 • Prof. dr. Pieter SiebesmaEen lesje Hebreeuws n.a.v. het zondvloedverhaal.
 • Dr. Siem de MarieDe gevaren van theïstische evolutie.
 • Drs. Ben HobrinkVoedsel en hygiëne in OT-wetten, verrassend actueel.
 • Marco van Putten (B.Th.) – Archeologie en de Bijbel, conflict of harmonie?
 • Prof. dr. Dirk Jan Bakker (1940-2023) – Overbehandeling: tot hoe ver moet je gaan, theorie.
 • Ali van DijkOverbehandeling: de praktijk.

15 oktober 2016

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Kees de PaterReformatie en wetenschappelijke revolutie: de Hooykaas-these.
 • Dr. Ad ProsmanHet einde van het christendom. Over Nietzsches visie op de geschiedenis.
 • Drs. Herman LigtenbergNatuurwetten als fingerprint van de Schepper?
 • Prof. dr. Cees VuikWiskunde en Gods schepping.
 • Dr. Juleon SchinsIntelligent Design: een bruikbaar alternatief.
 • Ruben Jorritsma (MSc.) – De levensboom van Darwin.

Bovenzaal

 • Drs. Rob VisserOver schepping past verwondering.
 • Drs. Leon Hartevelt (1973-2022) – Gods voorzienigheid en Zijn onderhouding van de schepping.
 • Dr. Alfred TeeuwEuthanasie: de waarde van het leven onderschat.
 • Dr. Ruth SeldenrijkAlternatieve geneeswijzen, moeten we ze verwerpen, omarmen of iets tussenbeide.
 • Drs. Jan den OudenGelovig kruisdragen bij de Puriteinen.
 • Dr. Bart van EgmondHet vraagstuk van het kwaad. Augustinus’ omgang met dit probleem.

12 maart 2016

Op dit congres spraken een twaalftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Walter HilbrandsDe schepping in de Oudtestamentische theologie.
 • Prof. dr. Mart-Jan PaulIs het begin van Genesis een reactie op Babylonische mythen? Een evaluatie van de these van John H. Walton over kosmologie en heilige ruimte.
 • Drs. Piet den Breejen (1943-2022) – Het ontstaan van leven: een evolutionair enigma?
 • Dr. Peter BorgerGenetica, chimpansees en de mens. Een kritische reflectie op de 1%-mythe.
 • Ing. Stef HeeremaHet vulkanisch ontstaan van de zoutlagen.
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenMagnetische velden en een jong zonnestelsel.

Bovenzaal

 • Gabor Locht (MA) – De Bijbel, een (on)betrouwbaar boek? De rol van vooroordelen in wetenschappelijke conclusies.
 • Dr. Maarten KlaassenSchriftgezag en een historische Adam.
 • Dr. Henk HofmanVerlicht of verblind? Een apologie tegen de verlichtingsfilosofie.
 • Zeger Wijnands (B.Th.) – Pesterijen, hoe te bestrijden?
 • Dr. Ronald de GraafDe duistere Middeleeuwen toch niet zo duister? Over uitvindingen in de Middeleeuwen.
 • Mischa van der GiessenWie was er het eerst? Columbus en de ontdekking van Amerika.

10 oktober 2015

Op dit congres spraken een elftal sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Dr. Piet de VriesDe waarde van Alvin Plantinga voor de christelijke apologetiek.
 • Aris van Dijk (MSc.) – Wonderen en naturalisme.
 • Dr. ir. Wim de JongMutatiebescherming: de grenzen van evolutie.
 • Prof. dr. ir. Hans DegensSchepping en wetenschap.
 • Drs. Herman LigtenbergDe koolstof-14-methode en wat kunnen we er mee binnen een scheppingsmodel?
 • Drs. Hans HoogerduijnDe geologie van de Alpen in het licht van een scheppingsmodel.

Bovenzaal

 • Prof. dr. Pieter SiebesmaEen lesje Hebreeuws aan de hand van Genesis 3.
 • Drs. Bram CapellenDe kaderhypothese gewogen.
 • Prof. dr. ir. Henk JochemsenDe maakbare mens. Technische ontwikkelingen.
 • Prof. dr. ir. Henk JochemsenDe maakbare mens. Ethische aspecten.
 • Drs. Cees StavleuDe vroege Filistijnen, een dilemma?
 • Dr. Pieter LallemanArcheologie en het Nieuwe Testament.

28 maart 2015

Op dit congres spraken een veertiental sprekers over verschillende onderwerpen. Er waren toen twee zalen waaruit gekozen kon worden. Hieronder eerst de benedenzaal in chronologische volgorde, daarna de bovenzaal.

Benedenzaal

 • Prof. dr. Mart-Jan PaulGenesis als basis voor de theologie van het Oude Testament.
 • Prof. dr. Wim van VlastuinHet belang van de leer van de leer van de schepping voor het geheel van de theologie.
 • Ruben Jorritsma (MSc.) – Moet wetenschap methodologisch naturalistisch zijn?
 • Dr. Ruth SeldenrijkDe beschermwaardigheid van het leven: het ongeboren leven.
 • Drs. Esmee Wiegman-van Meppelen ScheppinkDe beschermwaardigheid van het leven: de laatste levensfase.
 • Dr. Peter KorevaarOns zonnestelsel op de keper beschouwd.
 • Dr. Tjaart KrügerGods grootheid, almacht en heerlijkheid in het heelal.

Bovenzaal

 • Dr. Ewald MackayGods hand in de geschiedenis.
 • Dr. Henk HofmanHet boeck der natuere en de geleerden van de 16e en 17e eeuw.
 • Dr. Kees de PaterHoe plat was de aarde voor Columbus? De mythe van de platte aarde.
 • Tjarko EvenboerDe locatie van de ark in oude overleveringen.
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenDino’s en onze cultuurgeschiedenis.
 • Prof. dr. ir. Wim de VriesKlimaatverandering, menselijke verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.
 • Dr. Henk MassinkDuurzaamheid: wat kunnen wij met dit begrip?

11 oktober 2014

Op dit congres spraken een zestal sprekers over verschillende onderwerpen. U ziet ze hieronder in chronologische volgorde.

 • Dr. Henk HofmanSchepping en evolutie. Wat is een betrouwbaar kompas: Bijbel of wetenschap?
 • Prof. dr. Marc de VriesWetenschapsfilosofische argumenten in het schepping-evolutie-debat.
 • Ruben Jorritsma (MSc.) – Biologische argumenten in het schepping-evolutie-debat.
 • Ir. Gert-Jan van HeugtenZijn radiometrische dateringen betrouwbaar?
 • Kees van HeldenSeksualiteit. De waarde van de schepping voor de seksuele opvoeding.
 • Dr. Ing. Bea ZoerDe beschermwaardigheid van het leven. Wat is de waarde van de schepping voor het leven?