Home » Abiogenese » Dr. Jan-Hermen Dannenberg vanwege complexiteit levende cel ‘behoorlijk sceptisch over aanpak’ van team prof. Cees Dekker (EVOLF)

Dr. Jan-Hermen Dannenberg vanwege complexiteit levende cel ‘behoorlijk sceptisch over aanpak’ van team prof. Cees Dekker (EVOLF)

Het team van prof. dr. Cees Dekker heeft 40 miljoen euro gekregen om met zijn project EVOLF synthetisch leven te creëren. Of Dekker daarin slaagt is de vraag, in het voorwoord van de nieuwsbrief van Fundamentum gaven we aan dat dit project waarschijnlijk onze kennis van de levende cel zal vergroten, maar ook extra argumenten vóór Intelligent Design zal opleveren.1 Het project van Dekker is ook in christelijke kranten het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad besproken.2

In het RD van 12 juni 2024 reageert dr. Jan-Hermen Dannenberg in een column op het project. Hij geeft aan dat het ontstaan van leven nog steeds een raadsel is. Hoe kan leven ontstaan uit levenloze materie? Dannenberg ziet het experiment van Urey en Miller in 1952 als een van de bekendste experimenten. In 1953 werd de structuur van het DNA ontdekt. Dit ‘maakte duidelijk dat de informatie voor alle biologische processen opgeslagen ligt in het DNA en hoe (erfelijke) eigenschappen worden doorgegeven van de ene cel naar de andere’. Dr. Dannenberg heeft dit ook helder en uitgebreider uitgelegd op de conferentie ‘Bijbel & Wetenschap 2023’.3 Maar er blijven veel vragen over. Bijvoorbeeld ‘hoe levenloze moleculen, zoals het DNA en eiwitten, samen voor een levende cel kunnen zorgen’. Om het mysterie van de levende cel verder te ontrafelen heeft de Delfse hoogleraar Dekker 40 miljoen gekregen. Met 1 miljoen euro, die Dekker in 2015 kreeg, is dit niet gelukt. Dr. Dannenberg is daarom, net als dr. Borger elders op deze website4, ‘behoorlijk sceptisch over deze aanpak’. Hij licht dat in zijn column toe: “De complexiteit van een cel, die een kosmos op zichzelf is, wordt mijns inziens zwaar onderschat. De verwachting is dat het bij het construeren van een synthetische cel duidelijk wordt welke principes aan biologisch leven ten grondslag liggen. Voor zover ik weet, zijn de meeste ontdekkingen in de biologie niet op die manier tot stand gekomen. Zo kwam bijvoorbeeld de structuur van DNA op uit een hele serie experimenten waarbij niemand een idee had hoe DNA eruit zou moeten zien. En in eerste instantie besefte ook niemand hoe DNA informatie bevat.” Dannenberg hoopt, net als in het voorwoord van de nieuwsbrief omschreven is, dat Dekker en zijn team tot nieuwe inzichten over het leven komen. Maar ook, dat deze kennis zal leiden tot eer van de Schepper (naar Psalm 8).5

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/wetenschapsjournalist-verdedigt-het-klassieke-scheppingsgeloof-en-brengt-debat-op-gang-over-theistische-evolutie-nieuwsbrief-d-d-31-5-2024/.
  2. Resp. bronnen: Meeuse, B., Redactie VK, 2024, Leven maken: ‘Mijn geloof motiveert mij’, Nederlands Dagblad 80 (21.680): 2-3. URL: https://www.nd.nl/cultuur/wetenschap/1225250/deze-christelijke-wetenschapper-wil-leven-maken-uit-levenloze en Dikkenberg, L.C. van den, 2024, Leven maken in het lab, Reformatorisch Dagblad 54 (51): 4-5. URL: https://www.rd.nl/artikel/1065496-hoe-cees-dekker-leven-wil-maken.
  3. De lezing daarvan is opgenomen en hier terug te kijken: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2023-8-dr-ir-jan-hermen-dannenberg-dna-de-taal-van-god/.
  4. Borger schreef in 2015 een tweetal artikelen voor het RD in discussie met bioloog en wetenschapsjournalist dr. René Fransen: https://oorsprong.info/bouwen-van-levende-cel-op-voorhand-mislukt/ en https://oorsprong.info/grootste-deel-dna-is-functioneel/.
  5. Bron voor deze alinea: Dannenberg, J.H., 2024, Leven bouwen met Zijn aarde, Reformatorisch Dagblad 54 (59): 21. URL: https://www.rd.nl/artikel/1066929-leven-bouwen-in-het-lab-met-zijn-aarde.