Home » Filosofie » De ‘NBV21 Wetenschapsbijbel’ – Een overzicht

De ‘NBV21 Wetenschapsbijbel’ – Een overzicht

Op 8 november 2022 kwam de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel uit. Ondertussen is er al flink wat reactie op gekomen. Zowel in positieve als in afwijzende (negatieve) zin. Hieronder een overzicht van alle reacties, voor zover mij deze ‘ter ore’ gekomen zijn. Dit overzicht is niet bedoeld om een mening te geven, maar zo objectief mogelijk weer te geven hoe de NBV21 Wetenschapsbijbel is ontvangen. Mijn persoonlijke mening is elders op deze website te lezen. Mocht u bekend zijn met reacties die niet in dit overzicht staan dan is dat kenbaar te maken via ons contactformulier.

29 oktober 2022: Systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink plaatst in het tijdschrift ‘Met andere Woorden’ een voorproefje van en een bijdrage uit de NBV21 Wetenschapsbijbel. De bijdrage gaat over rentmeesterschap en is ook op de website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) te vinden.1 Het artikel wat een voorproefje geeft op de NBV21 Wetenschapsbijbel is samen geschreven met theoloog dr. Anne-Mareike Schol-Wetter.2 Dit voorproefje werd ook gedeeld via NARCIS.3

2 november 2022: De bijdrage van systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink over wonderen verschijnt op de website van het Nederlands Dagblad. In de krant kon ik de bijdrage (nog) niet terugvinden.4

7 november 2022: Onderwijskundige en theoloog dr. Jan-Jaap van Peperstraten deelt alvast zijn presentatie via zijn blog als bijdrage aan de presentatiebijeenkomst van de NBV21 Wetenschapsbijbel.5

8 november 2022: De NBV21 Wetenschapsbijbel is uitgekomen. Er is door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een speciale website aan gewijd.6 Prof. dr. Beatrice de Graaf nam tijdens een presentatiebijeenkomst (waar ik helaas niet bij kon zijn) het eerste exemplaar in ontvangst.7 Wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) interviewt systematisch theoloog en redactielid prof. dr. Gijsbert van den Brink voor het Reformatorisch Dagblad over de verschenen NBV21 Wetenschapsbijbel.8

9 november 2022CVandaag plaatst een kort bericht over de NBV21 Wetenschapsbijbel op de website. Het is hetzelfde bericht als bij de voetnoot rond prof. dr. Beatrice de Graaf.9 Ook op de website Katholiek.nl wordt een soortgelijk bericht geplaatst.10

11 november 2022: Op de website van de Oud-Katholieke Kerk verschijnt een kort artikel over de NBV21 Wetenschapsbijbel waarin melding wordt gemaakt dat twee leden van de Oud-Katholieke Kerk mee hebben gewerkt aan deze uitgave. Het gaat om dr. Marco Derks en dr. Peter-Ben Smit.11 Het bericht van 9 november 2022 is ook gedeeld op Pup.nl.12

13 november 2022: Filosoof Paul Delfgaauw heeft ook een blog geschreven over de NBV21 Wetenschapsbijbel. Hij richt in zijn korte blog zich vooral op de bijdrage van prof. dr. René van Woudenberg over toeval.13

14 november 2022: In het Reformatorisch Dagblad geeft lezer Pim van den Ent aan dat hij wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) erkentelijk is voor zijn stevige vraagstelling. Hij wijst ‘de poging om de Bijbel naar de tijdgeest toe te schrijven’ af.14 Op de website van de ‘Katholieke Raad voor het Jodendom’ heeft de Rooms-katholieke diaken Cor Sinnema een positieve recensie geplaatst van de NBV21 Wetenschapsbijbel.15 De website van De Roerom (voor zingeving en religie) maakt reclame voor de NBV21 Wetenschapsbijbel.16 Op de website van OJEC verschijnt eveneens de column van Cor Sinnema over de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel.17

17 november 2022: Het bestuur en de lectoren van Bijbels Beraad M/V reageren op onder andere de NBV21 Wetenschapsbijbel. Volgens hen is het een stevige prestatie met droevige consequenties. Er wordt opgeroepen tot een ‘gelovig, Bijbels een daadkrachtig antwoord’.18 Dezelfde dag werd het artikel ook geplaatst op de website van ‘Bijbels Beraad M/V‘. De titel werd wel gewijzigd in ‘Wetenschap of Schriftgezag?19 Op de website Refoforum werd dezelfde dag gediscussieerd over het artikel.20 Dit artikel is ook te raadplegen via Drimble.nl.21 Op de website van Fundamentum verschijnt mijn eerste reactie op de NBV21 Wetenschapsbijbel.22 Theoloog en medewerker aan de NBV21 Wetenschapsbijbel dr. Marco Derks heeft mij geblokkeerd, een gesprek via Twitter met hem is daardoor onmogelijk geworden.23

18 november 2022: Erika de Stigter (BSc.) heeft voor de website van Logos Instituut een recensie geschreven van de NBV21 Wetenschapsbijbel. Ze heeft daarnaast dr. Henk Hofman, Ton Verdam, Robert Linzel (MSc.), Bart van den Dikkenberg (MSc.), ir. Gert-Jan van Heugten, dr. Maarten Klaassen, drs. C. Sonnevelt, ir. Kees Fieggen en Kees van Helden stukjes mee laten schrijven.24 Op het forum Credible wordt een discussie gestart over de NBV21 Wetenschapsbijbel.25 Theoloog dr. Maarten Klaassen heeft zijn bijdrage ‘Wetenschapsbijbel miskent scheppingsorde‘ ook op zijn eigen website gepubliceerd.26

19 november 2022: Het artikel ‘Antwoord nodig op zogenaamde wetenschap‘ (zie 17 november 2022) is ook als gastbijdrage verschenen op de website van Fundamentum.27 Systematisch theoloog en redactielid van de NBV21 Wetenschapsbijbel is te gast in de vijftigste aflevering van de EO-podcast ‘Dit is de Bijbel’ om daar te spreken over ‘Geloof en wetenschap’ en of deze twee samen kunnen gaan.28 Op de website radioviainternet.nl wordt ook doorverwezen naar de podcast van dr. Van den Brink.29 Dat geldt ook voor podcastluisteren.nl30 en podimo.nl.31

20 november 2022: Astronoom dr. Heino Falcke en theoloog dr. Anne-Mareike Schol-Wetter zijn te gast in ‘Dit is de Zondag’ van NPO Radio 1.32

21 november 2022: Aan de recensie van Erika de Stigter (BSc.) (zie 18 november 2022) is ook een bijdrage van dr. ir. Erik van Engelen toegevoegd over ‘Dieren en de Bijbel‘.33 Volgens een criticus zou ‘Antwoord op zogenaamde wetenschap‘ (zie 17 november 2022) vileine geestelijke stemmingmakerij zijn. Op de website van Fundamentum heb ik hierop gereageerd.34

23 november 2022: De nieuwsbrief van ForumC besteedt aandacht aan de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel. Er wordt vooral aandacht besteed aan de bijdrage van Eva van Urk-Coster (MA) over klimaatverandering. Deze bijdrage was eerder verschenen op de website ‘Geloof & Wetenschap.35 In de nieuwsbrief van Logos Instituut wordt verwezen naar de recensie van Erika de Stigter (BSc.) (zie 18 november 2022).36

24 november 2022: In het Reformatorisch Dagblad wordt gereageerd op de ‘open brief’ van het bestuur en de lectoren van Bijbel Beraad M/V. Bijbelwetenschapper en medewerker aan de NBV21 Wetenschapsbijbel dr. Sam Janse vindt, in een uitgebreid opinieartikel, dat de reageerders een ‘versimpelde hermeneutiek’ hanteren.37 Theoloog drs. Arjen van Kralingen geeft in een ander opiniestuk aan dat de reageerders beter ‘een Bijbels onderbouwde en open reactie’ kunnen geven op de gewraakte boeken.38 Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) plaatst een korte reclamefilm voor de NBV21 Wetenschapsbijbel op het YouTube-kanaal van het genootschap.39

25 november 2022: Dr. Bart Jan Spruyt reageert in het Nederlands Dagblad op de reactie van het opiniestuk van Bijbels Beraad M/V in het Reformatorisch Dagblad (zie 17 november 2022). Hij geeft aan de reactie goed te kunnen begrijpen.40 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een reactie op de NBV21 Wetenschapsbijbel van de theoloog dr. Maarten Klaassen. Hij is specifiek kritisch op het onderdeel ‘Gender’, volgens hem is de bijdrage een miskenning van de scheppingsorde.41 De recensie door Erika de Stigter (BSc.) (zie 18 november 2022) is ook overgenomen op de website van CVandaag.42 Op Refoportaal wordt verwezen naar het opiniestuk van dr. Klaassen in het RD.43 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt in de rubriek Opgemerkt een reactie van een lezer op de NBV21 Wetenschapsbijbel en de reactie van Bijbels Beraad M/V daarop. Volgens de scribent, W. van Duivendijk, wordt ‘Gods Woord meer en meer in onze menselijke wetenschap‘ getrokken, maar passen hierop geen scherpe bewoordingen maar ‘een liefdevolle en bewogen toon‘.44

26 november 2022: Het opinieartikel van theoloog dr. Maarten Klaassen (zie 25 november 2022) is ook op de website van Fundamentum verschenen.45

29 november 2022: Vandaag deelde oudtestamenticus en redactielid dr. Koert van Bekkum via zijn Twitter-account een flyer voor een studentenevent rondom de NBV21 Wetenschapsbijbel. Studenten (uit alle richtingen) worden opgeroepen om op 23 januari 2023 in gesprek te gaan met drie redactieleden: dr. Van Bekkum, dr. Van den Brink en dr. Schol-Wetter. De avond wordt georganiseerd door Theologische Universiteit Kampen/Utrecht, Weetwatjegelooft en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.46

30 november 2022: Vandaag verscheen de nieuwsbrief van Fundamentum met daarin kort aandacht voor het verschijnen van de NBV21 Wetenschapsbijbel.47

1 december 2022: Mijn eerste bespreking van de NBV21 Wetenschapsbijbel, het artikel ‘Antwoord nodig op zogenaamde wetenschap’ en het artikel ‘Wetenschapsbijbel miskent scheppingsorde’ op de website van Fundamentum zijn relatief goed gelezen in de maand november.48 De aankondiging van de eerdergenoemde studieavond is ook op de website van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht geplaatst (zie 29 november 2022).49 Vandaag verscheen ook dit overzicht met reacties online op de website van Fundamentum.50

2 december 2022: Theoloog drs. Dick Schinkelshoek schrijft een recensie van de NBV21 Wetenschapsbijbel in het Nederlands Dagblad. Hij beveelt de uitgave voor mensen ‘die niet met hun rug naar de wetenschap willen staan‘. Mensen die van ‘heldere conclusies en standpunten‘ houden kunnen volgens hem beter verder kijken.51 Via een opiniestuk op de website van het Reformatorisch Dagblad reageren de vier redacteuren, prof. dr. Koert van Bekkum, prof. dr. Gijsbert van den Brink, dr. Anne-Mareike Schol Wetter en prof. dr. Arie Zwiep op de reacties van dr. Klaassen op de NBV21 Wetenschapsbijbel.52 De recensie van Erika de Stigter (BSc.) (zie 18 november 2022) wordt ook gedeeld via de website van Refoweb en daarnaast in een grijs kader de bespreking van dr. Henk Hofman rond de scheppingsdagen.53 De reactie van de vier redacteuren op dr. Klaassen (zie hierboven) is ook gedeeld op Refoportaal.54

3 december 2022: De digitale nieuwsbrief van eeninwaarheid.info verwijst naar de recensie van Erika de Stigter c.s. (zie 18 november 2022).55 Op Drimble wordt verwezen naar het artikel over theologische vernieuwingen die veel op het spel zetten (zie 6 december 2022).56

5 december 2022: De bijdrage van de vier redacteuren (zie 2 december 2022) is nu ook in de papieren versie van de krant verschenen. Het betreft vooral een reactie op de bijdrage van theoloog dr. Maarten Klaassen aangaande ‘Gender’. Klaassen zou volgens het stuk, door eenzijdige focus op ‘Gender’, een loopgraaf betreden. Een bekende uitleg van de Bijbel hangt samen met keuzes die we maken. Deze keuzes hebben grote gevolgen. De auteurs geven aan niet de ‘scheppingsorde’ te ontkennen, maar vragen zich af wat die ‘scheppingsorde’ precies inhoudt.57

6 december 2022: Mr. Peter Kerstholt plaatst via de website van Fundamentum enkele kanttekeningen bij de bijdrage ‘God, mens en schepping‘ in de NBV21 Wetenschapsbijbel.58 In het Reformatorisch Dagblad reageren bestuursleden en lectoren van Bijbels Beraad M/V op bijdragen in dezelfde krant van drs. Van Kralingen, dr. Janse (zie 24 november 2022) en de vier redacteuren (zie 5 december 2022). Ze geven aan het eens te zijn met Van Kralingen. De scribenten hekelen dat binnen de nieuwe hermeneutiek de Schrift gerelativeerd wordt. De Bijbelse boodschap als het gaat om ‘Gender’ wordt óók door de vier redacteuren verzwakt.59 Op de website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap verschijnt het eerste deel van een interview met de bedenker van de NBV21 Wetenschapsbijbel, systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink. Volgens hem hoef je niet te kiezen tussen geloof en wetenschap noch aan een boedelscheiding te doen.60 Op de Vlaamse website Kerk & Leven verschijnt een bespreking van deze uitgave.61

7 december 2022: Het tweede deel van het interview met systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink is verschenen op de website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Volgens Van den Brink doet een ‘naïeve lezing’ geen recht aan de tekst.62 Op de website van Christenen voor Israël verschijnt een artikel over de uitleg van de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee in de NBV21 Wetenschapsbijbel. De titel laat zien dat de auteur, ing. Klaas de Jong, het oneens is met de auteurs: ‘Wetenschapsbijbel in de fout over Israëls doortocht door de zee‘. Het is volgens de auteur geen ‘toevalswonder’ maar een echt wonder.63 Via Drimble wordt er ook naar dit artikel verwezen.64

8 december 2022: Het artikel van de mannen van Bijbels Beraad M/V is ook op de website van Fundamentum verschenen (zie 6 december).65

9 december 2022: De bespreking van de astronomische gedeelten van de NBV21 Wetenschapsbijbel door wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) is ook als afzonderlijk artikel op de website van Logos Instituut verschenen.66 Weetwatjegelooft maakt in haar digitale nieuwsbrief reclame voor de studentenavond rondom de NBV21 Wetenschapsbijbel (zie 29 november 2022). Op de website van Uitgeverij Toetssteen wordt verwezen naar het artikel over de doortocht van het volk Israël door de zee (zie 7 december 2022).67 Hierbij wordt ook verwezen naar het originele ‘Wonderen’-artikel in de NBV21 Wetenschapsbijbel.68

10 december 2022: De eerste aflevering van ‘Een goed gesprek over de Bijbel’ wordt uitgezonden via NPO 2. Deze aflevering is terug te kijken op NPO Start. De eerste aflevering heeft als titel ‘De kloof in de samenleving‘.69

12 december 2022: Oudtestamenticus dr. Mart-Jan Paul reageert in het Reformatorisch Dagblad op het hermeneutiek-artikel van bijbelwetenschapper dr. Sam Janse (zie 24 november 2022). Hij geeft aan dat de veranderende omgang met slavernij niet kan worden gebruikt als toonbeeld voor een veranderende omgang met de Bijbel.70

13 december 2022: Oudtestamenticus dr. Koert van Bekkum reageert op de bijdrage van de mannen van Bijbels Beraad M/V (zie 6 december 2022). Hij geeft aan dat een bijbellezer die de Bijbel op een andere wijze leest niet gelijk de Schrift monddood maakt.71

15 december 2022: Op de website van Fundamentum is de bijdrage van prof. dr. Mart-Jan Paul (zie 12 december 2022) verschenen.72 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een opiniestuk van ing. Klaas de Jong over de NBV21 Wetenschapsbijbel. Volgens De Jong laat de tekst over wonderen zien hoe je ‘de kracht van een Bijbeltekst kunt uitblussen’.73 Dr. Tjerk de Reus heeft een korte recensie geschreven in het blad De Nieuwe Koers.74

16 december 2022: Op de website van KRO-NCRV wordt reclame gemaakt voor de afleveringen van ‘Een goed gesprek over de Bijbel’.75

17 december 2022: In het Nederlands Dagblad wordt in de rubriek TV Vooraf geschreven over de NBV21 Wetenschapsbijbel. Het is een aankondiging van drie afleveringen  met als titel ‘Een goed gesprek over de Bijbel’. In deze drie afleveringen worden van de zestig scribenten er tien geïnterviewd. Het is te zien via NPO 2 en terug te kijken via NPO Start.76 In de nieuwsbrief van Toetssteen Boeken wordt verwezen naar de opiniebijdrage van ing. Klaas de Jong (zie 15 december 2022).77 De tweede aflevering van ‘Een goed gesprek over de Bijbel’ van de KRO-NCRV is verschenen. In deze aflevering worden dr. Koert van Bekkum, drs. Trees van Montfoort en dr. Heino Falcke bevraagd.78

20 december 2022: In het Reformatorisch Dagblad verscheen in de rubriek Opgemerkt een bijdrage van Kenna Schipper n.a.v. de NBV21 Wetenschapsbijbel. Schipper hekelt het dat geleerden zich blind staren op de gebroken schepping. Schipper geeft ook aan dat geleerden zo in het voetspoor van prof. Kuitert gaan.79 Het artikel van ing. Klaas de Jong (zie 15 december 2022) verscheen ook op de website van Logos Instituut.80 Via haar nieuwsbrief laat Logos Instituut weten dat de recensie van de NBV21 Wetenschapsbijbel door Erika de Stigter (BSc.) c.s. (zie 18 november 2022) in de top-10 staat van meest gelezen artikelen in 2022 op de website van deze creationistische organisatie (en wel op de vierde plaats). De genoemde recensie wordt ook genoemd in de lijst met 10 meest recente artikelen.81

23 december 2022: De nieuwsbrief van ‘Weet wat je gelooft’ maakt reclame voor de studentenbijeenkomst rond de NBV21 Wetenschapsbijbel (zie 29 november 2022).82 Op de website van ‘De Hoeksteen‘ verschijnt ook een korte uitleg over de NBV21 Wetenschapsbijbel.83

24 december 2022: De derde aflevering van ‘Een goed gesprek over de Bijbel‘ is verschenen onder de titel ‘Het wonder van Kerst‘. Aan het woord komen systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink, theoloog dr. Raymond Hausoul en het theologenechtpaar drs. Wies Sarot en dr. Marcel Sarot.84

31 december 2022: In de laatste nieuwsbrief van dit jaar wordt de NBV21 Wetenschapsbijbel nog kort genoemd.85

2 januari 2023: Vandaag verschenen de websitestatistieken van Fundamentum. Daaruit blijkt dat in de maand december dit overzicht 338 keer is bekeken.86

4 januari 2023: In het NRC verschijnt een korte recensie van de NBV21 Wetenschapsbijbel. Deze seculiere krant is vrij positief over deze uitgave.87

10 januari 2023: Columnist Hugo Verbrugh deelt zijn column via de website ‘De Ster’. De column is geschreven naar aanleiding van de recensie in het NRC van de NBV21 Wetenschapsbijbel (zie 4 januari 2023).88

19 januari 2023: In De Waarheidsvriend wordt het interview door drs. Pieter Siebe met systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink geciteerd (zie 6 en 7 december 2022) en door theoloog dr. Ad Prosman van summier commentaar voorzien. Er wordt aangekondigd dat de zgn. NBV21 Wetenschapsbijbel door over twee weken gerecenseerd wordt in De Waarheidsvriend.89

20 januari 2023: Predikant en theoloog drs. Rob Visser schrijft een recensie voor de website van Logos Instituut van de NBV21 Wetenschapsbijbel.90 (Aanvulling 23 januari 2023: Het artikel lijkt ineens van deze website verdwenen). Gelukkig is de recensie wel verschenen op de website van de predikant, Evangeliebelijden.91 Op kerknet.be verschijnt een kort artikel over de NBV21 Wetenschapsbijbel met als titel ‘Oerknal versus schepping: nieuwe bijbeluitgave gaat in dialoog‘.92 Via Bijbelcitaat.be wordt ook naar dit artikel verwezen.93

21 januari 2023: Op de website van Fundamentum vat ik de reactie van dr. Prosman samen (zie 19 januari 2023).94

22 januari 2023: Historicus drs. Jona Lendering schrijft op zijn website een korte bespreking van de NBV21 Wetenschapsbijbel.95

25 januari 2023: Systematisch theoloog en redacteur prof. dr. Gijsbert van den Brink reageert via CVandaag op commentaar van derden op de NBV21 Wetenschapsbijbel. Sommige critici, zo stelt Van den Brink, vonden dat de moderne wetenschap te serieus genomen werd, anderen juist dat de moderne wetenschap te weinig serieus genomen werd. Er waren ook loffelijke uitingen te horen.96

30 januari 2023: De recensie van theoloog drs. Rob Visser is nu wél verschenen op de website van Logos Instituut (zie 20 januari 2023).97

31 januari 2023: De NBV21 Wetenschapsbijbel werd kort genoemd in het voorwoord van de nieuwsbrief van Fundamentum.98 Op de website van De Waarheidsvriend is de recensie van de zgn. Wetenschapsbijbel gepubliceerd, geschreven door de onderwijskundige dr. Gijsbert Leertouwer.99

1 februari 2023: De websitestatistieken zijn verschenen van de website ‘Oorsprong’. Met 168 weergaven heeft dit overzicht van de NBV21 Wetenschapsbijbel de top-10 van meest gelezen artikelen niet gehaald. Het zou op de gedeelde 13e plaats staan.100

3 februari 2023: De Waarheidsvriend viel op de mat met daarin de recensie van onderwijskundige dr. Gijsbert Leertouwer (zie 31 januari 2023).101

4 februari 2023: De recensie van onderwijskundige dr. Gijsbert Leertouwer (zie 31 januari 2023) is ook op de website ‘Oorsprong’ gepubliceerd.102

10 februari 2023: In de podcast ‘Heilige Grond’ zijn oudtestamenticus dr. Koert van Bekkum en theologe en oud-rector van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) dr. Mechteld Jansen te gast. Zij spreken over de NBV21 Wetenschapsbijbel.103 In haar nieuwsbrief maakt Weet wat je gelooft ook reclame voor deze podcast. Dezelfde nieuwsbrief geeft ook een korte terugblik van de studentenavond rondom de NBV21 Wetenschapsbijbel.

11 februari 2023: Op de website Indekerk.be verschijnt een recensie van de NBV21 Wetenschapsbijbel geschreven door de linguïst Nathan Vanharen.104

10 maart 2023: De nieuwsbrief van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) viel op de mat met op de achterkant een kort stukje over de bijdrage van dr. Koert van Bekkum en dr. Mechteld Jansen aan de podcastserie ‘Heilige Grond’ (zie 10 februari 2023).

5 april 2023: Op de website CVandaag verscheen een artikel van Elise G. Lengkeek en drs. Dick van der Stouw over de houdbaarheid van het zogenoemde theïstisch evolutionisme. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de NBV21 Wetenschapsbijbel.105

8 april 2023: Het artikel van Elise G. Lengkeek en drs. Dick van der Stouw in reactie op de NBV21 Wetenschapsbijbel is ook geplaatst op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum (zie 5 april 2023).106

Voetnoten

 1. Brink, G. van den, 2022, Rentmeesterschap?, Met Andere Woorden 41 (2): 70-71. https://debijbel.nl/bericht/rentmeesterschap.
 2. Brink, G. van den, Schol-Wetter, A.M., 2022, Door wrijving ontstaat glans. Een voorproefje van de Wetenschapsbijbel, Met Andere Woorden 41 (2): 72-75. https://debijbel.nl/bericht/door-wrijving-ontstaat-glans.
 3. https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:research.vu.nl:publications%2F6c6322e2-72e4-4b2c-b7c3-7d44a2564b13 en geïndexeerd in de ‘Index voor Nederlandse Theologische Tijdschriften: https://theologischetijdschriften.nl/geavanceerd/zoeken/G-ti–wrijving+ontstaat+glans+voorproefje+wetenschapsbijbel%7CE-at–schol+wetter+anne+mareike%7CE-ts–2/0/0/tijdschrift/met-andere-woorden.
 4. https://www.nd.nl/geloof/geloof/1149026/bij-de-wonderen-in-de-bijbel-moet-bedacht-worden-dat-dat-nooit-.
 5. http://zwartepeper.blogspot.com/2022/11/presentatie-wetenschapsbijbel.html.
 6. https://wetenschapsbijbel.bijbelgenootschap.nl/.
 7. https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws/nieuwe-bijbeleditie-overbrugt-kloof-in-wereldbeeld/.
 8. Dikkenberg, L.C. van den, 2022, “Wetenschapsbijbel slaat brug naar cultuur van nu.” Interview prof. dr. Gijsbert van den Brink over de wetenschapsbijbel, Reformatorisch Dagblad 52 (187): 4-5. https://www.rd.nl/artikel/997699-prof-gijsbert-van-den-brink-wetenschapsbijbel-slaat-brug-naar-cultuur-en-wetenschap-van-nu.
 9. https://cvandaag.nl/93409-beatrice-de-graaf-neemt-wetenschapsbijbel-in-ontvangst.
 10. https://www.katholiek.nl/actueel/nieuwe-bijbeleditie-overbrugt-kloof-in-wereldbeeld/.
 11. .
 12. https://depup.nl/nieuwe-bijbeleditie-overbrugt-kloof-in-wereldbeeld/.
 13. https://godenenmensen.com/2022/11/13/god-zelf-veroorzaker-kwantumprocessen/.
 14. Ent, P. van den, 2022, Wetenschapsbijbel, Reformatorisch Dagblad 52 (192): 26.
 15. https://katholiekeraadjodendom.nl/recensie-van-nbv21-wetenschapsbijbel.
 16. https://www.deroerom.nl/nieuws/2022/11/de-wetenschapsbijbel/.
 17. https://ojec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=232:recensie-van-nbv21-wetenschapsbijbel&catid=85&Itemid=278.
 18. Baan, A.C., Klaassen, M., Lagendijk, S.T., Meer, W. van der, Tang, L. van der, Reenen, M. van, Verbruggen, E.J., Vries, P. de, 2022, Antwoord nodig op zogenaamde wetenschap, Reformatorisch Dagblad 52 (195): 34-35. https://www.rd.nl/artikel/998989-antwoord-nodig-op-zogenaamde-wetenschap.
 19. https://www.bijbelsberaadmv.nl/2022/11/18/wetenschap-of-schriftgezag/.
 20. https://www.refoforum.nl/forum/viewtopic.php?f=39&p=1070061.
 21. https://drimble.nl/opinie/87882274/antwoord-nodig-op-zogenaamde-wetenschap.html.
 22. https://oorsprong.info/nbv21-wetenschapsbijbel-met-qua-oergeschiedenis-focus-op-theistische-evolutie-en-ancient-near-east-mythologie-bespreking-nbv21-wetenschapsbijbel/.
 23. https://oorsprong.info/geblokkeerd-door-theoloog-dr-marco-derks/.
 24. https://logos.nl/de-nieuwe-wetenschapsbijbel-recensie/.
 25. https://credible.nl/topic/30959-de-wetenschapsbijbel/.
 26. https://www.mklaassen.net/weblog/wetenschapsbijbel-miskent-scheppingsorde/.
 27. https://oorsprong.info/antwoord-nodig-op-zogenaamde-wetenschap/.
 28. https://www.eo.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel?id=fa7ad916f100563319ff18f65eb632e788062a96393245b6119dcc2c74fcb4e5 of https://www.nporadio5.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel/81042/50-gaat-de-bijbel-samen-met-wetenschap.
 29. https://www.radioviainternet.nl/podcasts/dit-is-de-bijbel/2022/gaat-de-bijbel-samen-met-wetenschap.
 30. https://podcastluisteren.nl/ep/Dit-is-de-Bijbel-50-Gaat-de-Bijbel-samen-met-wetenschap.
 31. https://podimo.com/nl/shows/244a54d9-24f0-47d2-b522-7383aa7d3cae.
 32. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/dit-is-de-zondag/79322b36-1548-4d82-9383-49ee89ab84fd/2022-11-20-dit-is-de-zondag-met-anne-mareike-schol-wetter-heino-falcke-bram-ruiter-en-jorn-den-hertog.
 33. https://logos.nl/de-nieuwe-wetenschapsbijbel-recensie/.
 34. https://oorsprong.info/feedback-vragen-2022-opmerking-in-artikel-vileine-geestelijke-stemmingmakerij/.
 35. In de nieuwsbrief wordt verwezen naar deze video: https://www.youtube.com/watch?v=gfpQdY2Q8qw. De nieuwsbrief zelf is online niet te raadplegen.
 36. Online is deze nieuwsbrief niet te raadplegen.
 37. Janse, S., 2022, Zonder goede hermeneutiek dreigt kortsluiting, Reformatorisch Dagblad 52 (201): 36-37. https://www.rd.nl/artikel/999902-zonder-goede-hermeneutiek-dreigt-kortsluiting.
 38. Kralingen, A. van, 2022, Ga integer met elkaar in gesprek over theologische boeken, Reformatorisch Dagblad 52 (201): 37. https://www.rd.nl/artikel/999816-ga-integer-met-elkaar-in-gesprek-over-theologische-boeken.
 39. https://www.youtube.com/watch?v=sOHkttudNnM.
 40. Bron: Spruyt, B.J., 2022, Refo’s probleem?, Nederlands Dagblad 78 (21.223): 19. https://www.nd.nl/opinie/columns/1152341/refos-als-afhakers-hier-is-sprake-van-onwelwillende-framing.
 41. Bron: Klaassen, M., 2022, Wetenschapsbijbel miskent scheppingsorde, Reformatorisch Dagblad 52 (202): 28-29. https://www.rd.nl/artikel/1000019-wetenschapsbijbel-miskent-scheppingsorde.
 42. https://cvandaag.nl/93662-geen-ruimte-voor-klassiek-scheppinggeloof-in-de-nieuwe-wetenschapsbijbel.
 43. https://www.refoportaal.nl/nieuws/details/456447/Wetenschapsbijbel_miskent_scheppingsorde/.
 44. Duivendijk, W. van, 2022, Wetenschapsbijbel, Reformatorisch Dagblad 52 (202): 29.
 45. https://oorsprong.info/wetenschapsbijbel-miskent-scheppingsorde/.
 46. https://twitter.com/koertvb/status/1597599526059413505/photo/1.
 47. Het voorwoord is hier te lezen: https://oorsprong.info/bijbelgetrouwe-geleerden-denken-na-over-hermeneutiek-onderzoek-in-de-schepping-verdient-bijval-nieuwsbrief-d-d-30-11-2022/.
 48. https://oorsprong.info/statistieken-van-de-website-oorsprong-info-november-2022/.
 49. https://tukampen.nl/agenda/studieavond-over-de-wetenschapsbijbel/.
 50. https://oorsprong.info/de-nbv21-wetenschapsbijbel-een-overzicht/.
 51. Schinkelshoek, D., 2022, Bijbel en wetenschap met elkaar in gesprek. Ruim zestig wetenschappers uit de volle breedte van christelijk Nederland werkten mee aan de wetenschapsbijbel, Nederlands Dagblad Gulliver 78 (21.229): 11. https://www.nd.nl/cultuur/boeken/1153301/een-bijbel-die-de-evolutietheorie-accepteert-hoe-werkt-dat-#/.
 52. Het artikel is nog niet in de papieren krant verschenen: https://www.rd.nl/artikel/1000834-wetenschapsbijbel-helpt-schrift-vanuit-eigen-tijd-te-lezen.
 53. https://www.refoweb.nl/nieuws/1699/wetenschapsbijbel-geen-ruimte-voor-klassiek-scheppingsgeloof/.
 54. https://www.refoportaal.nl/nieuws/details/457338/___Wetenschapsbijbel____helpt_Schrift_vanuit_eigen_tijd_te_lezen/.
 55. Hier staat het bericht: http://eeninwaarheid.info/index.php?rub=5&item=2245.
 56. https://drimble.nl/opinie/88104329/theologische-vernieuwingen-zetten-veel-op-het-spel.html.
 57. Bron: Bekkum, K. van, Brink, G. van den, Schol-Wetter, A.M., Zwiep, A., 2022, “Wetenschapsbijbel” helpt Schrift vanuit eigen tijd te lezen, Reformatorisch Dagblad 52 (210): 23.
 58. https://oorsprong.info/kanttekeningen-bij-de-bijdrage-god-mens-en-schepping-in-de-wetenschapsbijbel-mr-peter-kerstholt-reageert-op-nbv21-wetenschapsbijbel/.
 59. Baan, A.C., Klaassen, M., Lagendijk, S.T., Meer, W. van der, Tang, L. van der, Reenen, M. van, Verbruggen, E.J., Vries, P. de, 2022, Theologische vernieuwingen zetten veel op het spel, Reformatorisch Dagblad 52 (211): 28-29. https://www.rd.nl/artikel/1000925-theologische-vernieuwingen-zetten-veel-op-het-spel.
 60. https://www.bijbelgenootschap.nl/impactverhaal/geloof-en-wetenschap-deel-1/.
 61. https://www.kerkenleven.be/uitgave/2249/artikel/Wetenschapsbijbel%20%20wil%20kloof%20%20overbruggen.
 62. https://www.bijbelgenootschap.nl/impactverhaal/geloof-en-wetenschap-deel-2/.
 63. https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/wetenschapsbijbel-in-de-fout-over-israels-doortocht-door-de-zee.
 64. https://drimble.nl/dossiers/verdieping-religie/88152839/wetenschapsbijbel-in-de-fout-over-israels-doortocht-door-de-zee.html.
 65. https://oorsprong.info/theologische-vernieuwingen-zetten-veel-op-het-spel/.
 66. https://logos.nl/wetenschapsbijbel-oerknal-en-astronomie/.
 67. https://www.toetssteen-boeken.nl/cvi-wetenschapsbijbel-in-de-fout-over-israels-doortocht/.
 68. https://wetenschapsbijbel.bijbelgenootschap.nl/wonderen/.
 69. https://www.npostart.nl/een-goed-gesprek-over-de-bijbel/10-12-2022/KN_1730571.
 70. Paul, M.J., 2022, Zet thema slavernij niet in om Bijbelse richtlijnen te negeren, Reformatorisch Dagblad 52 (216): 22-23. URL: https://www.rd.nl/artikel/1001849-hanteer-slavernij-niet-als-breekijzer-om-bijbelse-richtlijnen-te-negeren.
 71. Bekkum, K. van, 2022, Rechterstoel, Reformatorisch Dagblad 52 (217): 26-27.
 72. https://oorsprong.info/zet-thema-slavernij-niet-in-om-bijbelse-richtlijnen-te-negeren/.
 73. Jong, K. de, 2022, Geloof leidt tot brandend hart bij Bijbelstudie, Reformatorisch Dagblad 52 (219): 32. URL: https://www.rd.nl/artikel/1002350-geloof-leidt-tot-brandend-hart-bij-bijbelstudie.
 74. https://denieuwekoers.nl/artikel/kennis-en-dan-niet-dogmatisch/.
 75. https://kro-ncrv.nl/programmas/een-goed-gesprek-over-de-bijbel.
 76. Hout, M. van, 2022, De Bijbel voor onze tijd, Nederlands Dagblad 79 (21.242): 32.
 77. Deze nieuwsbrief is niet online te raadplegen.
 78. https://www.npostart.nl/een-goed-gesprek-over-de-bijbel/17-12-2022/KN_1730572.
 79. Schipper, K., 2022, Schepping en herschepping, Reformatorisch Dagblad 52 (223): 28.
 80. https://logos.nl/geloof-leidt-tot-brandend-hart-bij-bijbelstudie/.
 81. Deze nieuwsbrief is niet online verschenen.
 82. Deze nieuwsbrief is via e-mail gestuurd en niet online te vinden.
 83. https://www.hoeksteenkerk.nl/2022/12/23/nbv21-bijbel-met-bijdragen-over-geloof-cultuur-en-wetenschap/.
 84. https://www.npostart.nl/een-goed-gesprek-over-de-bijbel/24-12-2022/KN_1730573.
 85. Het voorwoord van deze nieuwsbrief is hier terug te vinden: https://oorsprong.info/voorspoedig-en-gezegend-nieuwjaar-toegewenst-hartelijk-bedankt-voor-uw-websitegift-nieuwsbrief-d-d-31-december-2022/.
 86. https://oorsprong.info/statistieken-van-de-website-oorsprong-info-december-2022/.
 87. https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/04/god-spreekt-niet-echt-het-is-een-woordgebeuren-a4153269.
 88. https://www.desteronline.nl/t-is-overal-een-zelfde-spel/.
 89. Prosman, A.A.A., 2023, De Wetenschapsbijbel, De Waarheidsvriend 111 (3): 18-19.
 90. https://logos.nl/echt-maagdelijk-geboren-echt-lichamelijk-opgestaan/.
 91. https://www.evangeliebelijden.nl/wetenschapsbijbel-aan-te-bevelen.
 92. https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/oerknal-versus-schepping-nieuwe-bijbeluitgave-gaat-dialoog.
 93. https://www.bijbelcitaat.be/oerknal-versus-schepping-nieuwe-bijbeluitgave-gaat-in-dialoog/?cn-reloaded=1.
 94. https://oorsprong.info/kort-commentaar-van-dr-prosman-op-nbv21-wetenschapsbijbel-in-rubriek-uit-de-pers-de-waarheidsvriend/.
 95. https://mainzerbeobachter.com/2023/01/22/bijbel-met-bijdragen/.
 96. https://cvandaag.nl/premium/94500-de-bijbel-uitgeven-met-allerlei-menselijk-commentaar-ongepast/.
 97. https://logos.nl/echt-maagdelijk-geboren-echt-lichamelijk-opgestaan/.
 98. https://oorsprong.info/bundel-verschijnt-eind-maart-2023-d-v-oude-koeien-uit-de-sloot-of-lessen-uit-het-verleden-nieuwsbrief-d-d-31-januari-2023/.
 99. https://gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/artikelen/uit-balans/.
 100. https://oorsprong.info/statistieken-van-de-website-oorsprong-info-januari-2023/.
 101. Leertouwer, G., 2023, Uit balans. Wetenschapsbijbel stelt wetenschap en Bijbel teleur, De Waarheidsvriend 111 (5): 4-6.
 102. https://oorsprong.info/uit-balans-wetenschapsbijbel-stelt-wetenschap-en-bijbel-teleur/.
 103. https://www.buzzsprout.com/1890894/12201573.
 104. https://indekerk.be/nbv21-wetenschapsbijbel/.
 105. https://cvandaag.nl/premium/95460-geloven-in-evolutie-en-de-bijbel-wat-staat-er-op-het-spel/.
 106. https://oorsprong.info/geloven-in-evolutie-en-de-bijbel-wat-staat-er-op-het-spel/.