Home » Biologie » Briefwisseling tussen dr. René Fransen en ir. Bart van den Dikkenberg over theïstische evolutie – Een overzicht

Briefwisseling tussen dr. René Fransen en ir. Bart van den Dikkenberg over theïstische evolutie – Een overzicht

Dit jaar verscheen het boek ‘De werken van Zijn handen’ van de wetenschapsjournalist ir. Bart van den Dikkenberg.1 Het boek is een kritische beschouwing van het theïstische evolutionisme. Er zijn al enkele positieve recensies verschenen.2 Deze week werd er op CVandaag een briefwisseling gestart tussen ir. Bart van den Dikkenberg, die het klassieke scheppingsgeloof voorstaat, en dr. René Fransen, die voorstander is van een vorm van theïstische evolutie. De brieven van ir. Van den Dikkenberg nemen we, vanwege dezelfde doelstelling, ook over op deze website. Om niet het verwijt van eenzijdigheid te krijgen, hebben we in het onderstaande overzicht een tabel aangemaakt. In deze tabel wordt ook verwezen naar de brieven van dr. Fransen.

Overzicht van de briefwisseling

Brieven van dr. Fransen Brieven van ir. Van den Dikkenberg
‘Zijn schepping en evolutie onverenigbaar?’ ‘Bijbel leert dat God alles in zes dagen heeft geschapen’
‘Bewijzen voor jonge aarde zijn slecht onderbouwd’ ‘Scheppingswonder is niet te verklaren’
‘Ons kennen van Gods schepping is onvolledig’ ‘In onze benadering zit een fors verschil’

Voetnoten

  1. In deze twee artikelen hebben we deze publicatie aangekondigd: https://oorsprong.info/wetenschapsjournalist-schrijft-een-kritisch-commentaar-op-theistische-evolutie-de-werken-van-zijn-handen-medio-april-2023-d-v-op-de-markt/ en https://oorsprong.info/boek-over-theistische-evolutie-van-wetenschapsjournalist-bart-van-den-dikkenberg-msc-verschijnt-d-v-20-februari-2024/. Alle interviews en podcasts rond de verschijning van het boek worden momenteel samengevat op onze website. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/wetenschapsjournalist-wil-onverkort-vasthouden-aan-het-klassieke-scheppingsgeloof-en-schrijft-een-boek-n-a-v-een-interview-in-het-reformatorisch-dagblad/.
  2. Bijvoorbeeld in De Wachter Sions en in Weet Magazine. Resp.: https://oorsprong.info/zijn-degenen-die-vasthouden-aan-gods-woord-niet-meer-van-deze-tijd-bespreking-van-de-werken-van-zijn-handen/ en https://oorsprong.info/van-den-dikkenberg-laat-duidelijk-zien-op-welke-punten-theistische-evolutie-in-strijd-is-met-de-bijbel-bespreking-van-de-werken-van-zijn-handen/.