Home » Scheppingsparadigma » Wetenschapsjournalist schrijft een kritisch commentaar op theïstische evolutie – ‘De werken van Zijn handen’ medio april 2023 D.V. op de markt

Wetenschapsjournalist schrijft een kritisch commentaar op theïstische evolutie – ‘De werken van Zijn handen’ medio april 2023 D.V. op de markt

Wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) heeft een lijvig boekwerk geschreven tegen het zogenoemde theïstische evolutionisme. De paperback hoopt medio april 2023 D.V. te verschijnen en wordt uitgegeven door Uitgeverij De Banier. Het boek draagt de titel ‘De werken van Zijn handen: Een kritisch commentaar op theïstische evolutie’. Dat meldt de voorjaarscatalogus van de betreffende uitgeverij.

Wetenschapsjournalist

Bart van den Dikkenberg (MSc.) studeerde af aan de Wageningen Universiteit als ecotoxicoloog en bodemkundige. Momenteel werkt hij als wetenschapsredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. In die hoedanigheid heeft hij al zeer veel interviews gehouden met wetenschappers en ook theïstisch evolutionisten stevig aan de tand gevoeld. Ook draagt de geleerde de Intelligent Design-beweging een warm hart toe. Dit blijkt uit zijn vele boekbesprekingen en artikelen die in het Reformatorisch Dagblad verschijnen over materiaal uit deze stroming. Naast wetenschapsjournalist is Bart van den Dikkenberg ook ambtsdrager en catecheet in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ochten. In die hoedanigheid zal hij ongetwijfeld te maken hebben met studenten die door deze kwestie aan het twijfelen zijn of worden gebracht. Het boek is bedoeld voor studenten en andere geïnteresseerden in het thema. Het zal een omvang hebben van ca. 400 pagina’s en voor de schappelijke prijs van ca. € 24,95 verkocht worden.

Beschrijvende tekst

De beschrijvende tekst in de voorjaarscatalogus luidt:

“Theïstische evolutie lijkt een aantrekkelijk alternatief voor de Bijbelse scheppingsleer. We kunnen de evolutieleer aanvaarden, terwijl we het geloof in God als Schepper niet hoeven op te geven. Maar theïstische evolutie roept ook tal van vragen op. De theologische kwesties zijn niet de minste. Op welke manier moeten we Genesis 1-11 lezen? En wat te denken van de verwijzingen naar deze hoofdstukken in het Nieuwe Testament? Waarin openbaart God Zijn scheppingshandelen als alles zich via evolutieprocessen heeft ontwikkeld? Ook doemen er problemen op van filosofische en wetenschappelijke aard. De auteur onderzoekt in dit boek of het theïstisch evolutionisme een begaanbare weg is voor wie onverkort wil vasthouden aan de Bijbel als het Woord van God en tegelijk zijn logisch denkvermogen geen geweld wil aandoen.”

We moeten nog tot april 2023 wachten, maar dat wachten zal hopelijk ruim beloond worden. Waardevol dat Van den Dikkenberg zijn kennis en ervaring nu gebundeld heeft en dat hij dit wil delen met derden. We zien uit naar het boek en zijn blij dat er weer wat verschijnt vanuit bevindelijk-gereformeerde hoek over dit thema!