Home » Evolutietheorie » ‘Modellen en theorieën zijn feilbaar, de Bijbel onfeilbaar’ – Interview met wetenschapsjournalist ir. Bart van den Dikkenberg in Bijbelvast

‘Modellen en theorieën zijn feilbaar, de Bijbel onfeilbaar’ – Interview met wetenschapsjournalist ir. Bart van den Dikkenberg in Bijbelvast

Vandaag viel het magazine Bijbelvast op de mat van Stichting Logos Instituut. Deze keer bevat het blad een lezenswaardig interview met ir. Bart van den Dikkenberg, wetenschapsjournalist van het Reformatorisch Dagblad. Zoals de lezers van artikelen op deze website weten komt Van den Dikkenberg binnenkort met een boek ‘De werken van Zijn handen: Een kritisch commentaar op theïstische evolutie1.2

Van den Dikkenberg liep tijdens zijn studie aan de Wageningen Universiteit regelmatig tegen allerlei evolutionaire voorstellen aan. De wetenschapsjournalist zag dit wel als ongerijmd met de Schrift, maar had het toen, naar eigen zeggen, nog niet zo scherp op zijn netvlies. Dat veranderde toen hij bij het Reformatorisch Dagblad aan de slag ging met het Darwinjaar. Terugkijkend geeft Van den Dikkenberg aan er toen wat ‘naïef’ in gestaan te hebben. Dat is nu anders. “Ik onderscheid Gods Woord van menselijke wetenschappelijke theorieën en modellen, of die nu creationistisch zijn of evolutionistisch. Modellen en theorieën zijn feilbaar, de Bijbel onfeilbaar.3

’De werken van Zijn handen’

Aanleiding voor het schrijven van het boek ‘De werken van Zijn handen’ is de vraag die Van den Dikkenberg in 2018 kreeg van het ‘Deputaatschap Onderwijs, Opvoeding en Catechese’ (DOOC) van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.4 Zij vroegen of hij een brochure wilde schrijven voor studerenden tegen het opkomende theïstisch evolutionisme. Het is uiteindelijk een boek geworden van 400 pagina’s. Zijn doel is ‘dat studenten zien dat ze vanwege de evolutietheorie geen afscheid hoeven te nemen van de Bijbel en het christelijk geloof’. De Bijbel is voor de wetenschapsjournalist ‘een vast en onwankelbaar fundament’. Theïstische evolutie ziet Van den Dikkenberg als ‘verklarend filter’ dat over de Bijbel wordt heen gelegd. “Als we Genesis (…) loslaten als waargebeurde historie, raken we de basis onder de leer van verzoening door Christus’ voldoening kwijt. Als de eerste Adam geen historische persoon is in tijd en plaats, de zondeval alleen een theologische en geen historische gebeurtenis meer in tijd en plaats, wat moeten we dan met Christus als de Tweede Adam?” Van den Dikkenberg heeft ook wetenschappelijke bezwaren tegen universele gemeenschappelijke afstamming en ziet theïstische evolutie filosofisch gezien zelfs als een ‘wangedrocht’.5

Het boek van ir. Bart van den Dikkenberg is te bestellen via de webshop van ‘De Banier’ (link).

Voetnoten

  1. Zie ook: https://oorsprong.info/wetenschapsjournalist-schrijft-een-kritisch-commentaar-op-theistische-evolutie-de-werken-van-zijn-handen-medio-april-2023-d-v-op-de-markt/. Het boek verschijnt, als de Heere het geeft, in het voorjaar van 2024.
  2. Bron: Redactie, 2023, Een nieuw kritisch commentaar op theïstische evolutie, Bijbelvast 11: 6-7. Gratis verkrijgbaar via de webshop van Stichting Logos Instituut: https://webshop.logos.nl/winkel/bijbelvast/bijbelvast-magazine-nr-11-december-2023/.
  3. Dit sluit aan bij mijn pleidooi aan het begin van dit jaar: https://oorsprong.info/heeft-het-klassieke-scheppingsgeloof-en-het-daarop-voortbordurende-scheppingsparadigma-toekomst-in-nederland-mijn-bijdrage-voor-een-visiebijeenkomst-in-2023/.
  4. https://www.gergeminned.nl/deputaatschappen/deputaatschap-opvoeding-onderwijs-en-cathechese.
  5. https://oorsprong.info/kritische-weging-evolutie-ontbreekt/. Dat theïstische evolutie zowel theologisch, filosofisch als wetenschappelijk mank gaat is in dit vuistdikke boek te lezen: Moreland, J.P., Meyer, S.C., Shaw, C., Gauger, A.K. (editors), 2017, Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique (Wheaton: Crossway). Bekende verdediger van theïstische evolutie, hoogleraar systematische theologie dr. Gijsbert van den Brink, heeft in Theologia Reformata hiervan een recensie geschreven. Deze is niet overtuigend, zie daarvoor bijvoorbeeld de bespreking van dr. ir. Erik van Engelen: https://oorsprong.info/een-volwaardige-bespreking-van-theistic-evolution-door-prof-g-van-den-brink-ofwel-hoe-ontkracht-je-een-onwelgevallige-boodschap/.