Home » Scheppingsparadigma » Voorlopig geen fysieke congressen of bijeenkomsten (meer) met ‘Fundamentum’

Voorlopig geen fysieke congressen of bijeenkomsten (meer) met ‘Fundamentum’

De afgelopen twee maanden waren lichamelijk (vooral cardiaal) zwaarder dan voorheen. Een infectie door het coronavirus veroorzaakte (waarschijnlijk) een ventrikeltachycardie en zorgde voor algehele malaise.1 Vanwege de broze lichamelijke gezondheid en het ontbreken van fysieke energie heb ik besloten om de komende tijd geen (fysieke) congressen of bijeenkomsten voor ‘Fundamentum’ te organiseren.

Momenteel sta ik op de wachtlijst voor een harttransplantatie. Als de Heere deze middelen zou willen zegenen, hopen we dat de kracht en energie weer terug zal keren. De Heere weet het! Concreet zal dit besluit betekenen dat het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ 2024 van 23 november 2024 D.V.2 en de ‘Besloten Geologiebijeenkomst’ van 20 april 2024 D.V. niet door kunnen gaan.3 Dit is ook de reden waarom er de afgelopen twee maanden geen digitale nieuwsbrief is verschenen. Vanaf mijn bed is het gelukkig nog wel mogelijk om een digitale bijdrage te leveren aan het debat over ‘Geloof en Wetenschap’. Dagelijks proberen we via deze website een artikel te publiceren over dit thema of over medisch-ethische zaken. Gelukkig geeft de Heere nog de kracht en energie om dát wel te kunnen doen. Soli Deo Gloria!

Voetnoten

  1. Schreef daar onlangs een column over voor ‘Om Sions Wil’: https://oorsprong.info/column-het-hart/.
  2. https://oorsprong.info/congres/.
  3. https://oorsprong.info/is-er-in-nederland-en-vlaanderen-nog-behoefte-aan-een-besloten-geologiebijeenkomst-verzoek-tot-het-komen-van-een-intern-geologische-ontmoeting/.