Home » Nieuws » ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ – Een overzicht

‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ – Een overzicht

Vanavond werd de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ gepresenteerd in Apeldoorn. De livestream van de avond is hier te vinden en de officiële opname van de boekpresentatie hier. Op deze pagina willen we een overzicht bieden van alle reacties (hetzij negatief, hetzij positief) op de bundel. Het gaat om reacties in artikel- en/of videovorm. De bundel is hier te bestellen.

De achterkant

Op de achterkant van de bundel is de volgende tekst te vinden:

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen twintig Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan.

Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen.

In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.

Overzicht

We willen dit overzicht starten vanaf 1 maart 2023. Vooraf werd er al gesproken over deze bundel, op deze website bijvoorbeeld hier en hier. Maar vanaf de eerste dag van maart was de definitieve datum van de boekpresentatie bekend en begonnen boekhandelaren en uitgevers met het aanbieden van de bundel.

1 maart 2023: Uitgeverij De Banier heeft in haar voorjaarscatalogus aangegeven dat de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ verschijnt. De bundel is nu ook verkrijgbaar in de webshop van Uitgeverij De Banier, Bol.com, Boekwinkeltjes, Riemer Boekhandels, Uitgeverij Den Hertog, Dagelijkse Broodkruimels, De Rank, Boekhandel Smit, Dagelijkse Brood Kruimels, Huizinga Boeken & Kado’s, Boekendal, De Pelgrim, CLC Nederland, Duifhuizen Boeken & Muziek, Bookfish, Refoboek, Stichting Logos Instituut, gospel.nl, Present Online, Ritmeester, Schot in de Roos, De Vos Boekhandel, Ichthus Boekhandel, De Wedloop, Boekhandel De Zonnebloem en Fundamentum. Op 28 februari 2023 deden we de nieuwsbrief eruit met daarin de eerste vermelding van de boekpresentatie.1 Al eerder, op 24 februari 2023, hebben we via de website ‘Oorsprong’ een aanmeldformulier voor de boekpresentatie aangemaakt.2 Op 28 februari 2023 wordt op de website van Een in Waarheid een pdf van het persbericht aangaande de boekpresentatie gedeeld.3

4 maart 2023: Het persbericht aangaande de boekpresentatie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ is nu ook verschenen op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum.4

11 maart 2023: De pdf van het persbericht aangaande de boekpresentatie wordt gedeeld via de Nieuwsbrief van Een in Waarheid. Helaas geeft die een foutmelding en kan de pdf alleen via de website geopend worden (zie 1 maart 2023).

17 maart 2023: We zijn een crowdfundingsactie gestart voor de livestream en opname van de boekpresentatie. De crowdfunding loopt tot en met 30 april 2023.5

18 maart 2023: Het artikel voor de crowdfunding is ook gedeeld via de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum.6

22 maart 2023: Via de website Logos Instituut wordt redactielid dr. Mart-Jan Paul bevraagd over de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.7

23 maart 2023: De advertentie voor de boekpresentatie, die 18 maart 2023 in het Reformatorisch Dagblad verscheen, is ook op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum geplaatst.8

24 maart 2023: De uitnodigingsmail voor de boekpresentatie, naar de scriba’s van alle kerkenraden, is ook online geplaatst op de website ‘Oorsprong’.9

25 maart 2023: Op de website van Een in Waarheid wordt de tekst van het persbericht aangaande boekpresentatie gedeeld.10

26 maart 2023: Op de website van Parousia Zoetermeer is de begeleidende mail naar scriba’s van kerkenraden over de boekpresentatie (zie 24 maart 2023) overgenomen.11

27 maart 2023: In het Reformatorisch Dagblad staat een advertentie voor de boekpresentatie van 30 maart 2023. De advertentie is geplaatst door Uitgeverij De Banier.12 Het persbericht is ook geplaatst op de website van CVandaag.13 In de kerkbrief van de Protestantse Kerk in Gent-Centrum wordt het persbericht van de boekpresentatie gedeeld.14

28 maart 2023: Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum hebben we een pagina aangemaakt waarop de livestream van de boekpresentatie rond de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ zal worden weergegeven.15 In de nieuwsbrief van Een in Waarheid wordt verwezen naar de boekpresentatie (zie voor bericht 25 maart 2023).16

30 maart 2023: Op deze avond werd het boek officieel gepresenteerd. De boekpresentatie vond plaats in Apeldoorn in het Auditorium van het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG) en werd georganiseerd door Uitgeverij De Banier. De livestream werd gedeeld vanaf het YouTube-kanaal van Uitgeverij De Banier.17 De sprekers waren René Heij (MA), dr. Mart-Jan Paul, dr. Benno Zuiddam en dr. ir. Wim de Vries. Van mij (Jan van Meerten) werd een boodschap voorgelezen. Deze boodschap werd diezelfde avond ook op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum gepubliceerd.18 De nieuwsbrief van Fundamentum vandaag stond in het teken van de boekpresentatie.19 Vandaag viel ook BijbelVast op de mat met daarin op de webshoppagina een vermelding van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.20 We zijn vandaag ook gestart met dit overzicht op de website ‘Oorsprong’.21

31 maart 2023: In het Reformatorisch Dagblad wordt een verslag gepubliceerd van de boekpresentatie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.22 Dit verslag is ook verschenen op Drimble.23 Op de website van Logos Instituut is de livestream van Uitgeverij De Banier eveneens gedeeld.24 In de digitale nieuwsbrief van dezelfde organisatie wordt ook melding gemaakt van de presentatieavond.25

3 april 2023: Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum verscheen een officieel bestelformulier voor de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.26 Daarnaast verscheen via deze website de officiële opname van de boekpresentatie.27 Deze opname is ook op het YouTube-kanaal van Fundamentum geplaatst.28 Redactielid dr. Mart-Jan Paul heeft de inhoudsopgave van de bundel ook geplaatst op zijn persoonlijke website.29 Via Twimmer wordt er melding gemaakt van de opname van de boekpresentatie.30 De opname (zie hierboven) van de boekpresentatie is ook gedeeld via de website van redactielid dr. Benno Zuiddam.31 Op Anchor.fm wordt reclame gemaakt voor de livestream van Logos Instituut met drie sprekers (zie 5 april 2023).32

5 april 2023: Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum verscheen een korte samenvatting en verwijzing naar het verslag in het Reformatorisch Dagblad.33 Logos Instituut heeft drie auteurs uitgenodigd om in de livestream te komen spreken over de bundel en deze livestream uitgezonden via YouTube.34 Op de website CVandaag verscheen een artikel van Elise G. Lengkeek en drs. Dick van der Stouw over de houdbaarheid van het zogenoemde theïstisch evolutionisme. In dit artikel wordt ook verwezen naar de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.35

6 april 2023: Het gesprek tussen drie auteurs (Paul, De Vries én Van Vlastuin) met Logos Instituut staat nu ook op Spotify.36 Deze is bovendien ook te vinden op Online Radio.37

8 april 2023: In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een advertentie van Uitgeverij De Banier met nieuw verschenen boeken. Ook de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht wordt weergegeven.38 Het artikel van Elise G. Lengkeek en drs. Dick van der Stouw met de vermelding van de verschijning van de bundel Inzicht is ook verschenen op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum (zie 5 april 2023).39

10 april 2023: Op de Wikipedia-pagina van dr. Hendrik Koorevaar staat nu ook een vermelding van zijn bijdrage (samen met dr. Mart-Jan Paul).40

13 april 2023: Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’ is nu ook in e-book formaat verschenen. Op storytel.nl wordt verwezen naar deze nieuwe uitgave.41

1 juni 2023: Weet Magazine viel op de mat met daarin een positieve recensie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’, geschreven door technisch chemicus ir. Gert-Jan van Heugten.42

22 juni 2023: In het kerkelijke blad De Saambinder verscheen een positieve recensie van voormalig medicus en predikant dr. Geerten P. van Nieuw Amerongen.43 Deze recensie is deze dag ook gepubliceerd op de website ‘Oorsprong’.44

23 juni 2023: Systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink schrijft voor het Nederlands Dagblad een kritische recensie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’.45

24 juni 2023: In het Nederlands Dagblad reageert Henk van Veen met een kort briefje op de recensie van systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink (zie 23 juni 2023). Volgens hem weet de theoloog de antwoorden al voordat de vragen gesteld worden en stoeit de technoloog liever met de vragen en feiten dan geïnteresseerd te zijn in de antwoorden (die verschillen volgens Van Veen immers toch per generatie).46

27 juni 2023: In het Nederlands Dagblad reageert Ludo Zwaan op de recensie van systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink (zie 23 juni 2023). Hij geeft aan zich te storen aan de badinerende toon en geeft aan dat de geleerde gelovige wetenschappers niet weg moet zetten.47 Op de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum is de recensie van technisch chemicus ir. Gert-Jan van Heugten ook geplaatst (zie 1 juni 2023).48

1 juli 2023: In het blad Nader Bekeken verschijnt een kritische (?) recensie van godsdienstfilosoof en theoloog dr. Gert van den Brink van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’.49

4 juli 2023: Geograaf en cultureel antropoloog drs. Hans Hoogerduijn reageert via de website ‘Oorsprong‘ van Fundamentum op de recensie van systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink (zie 23 juni 2023).50

13 juli 2023: Onder het bericht ‘Hoezo Zondeval?’ van de historicus drs. Jona Lendering wordt gediscussieerd over de bundel Inzicht naar aanleiding van een reactie van dr. Gerdien de Jong.51

20 juli 2023: In ‘Bewaar het Pand‘, het tweewekelijkse blad van de gelijknamige stroming in de Christelijke Gereformeerde Kerken, verschijnt een positieve recensie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht‘. Deze boekbespreking werd geschreven door de Urker predikant ds. A. van Heteren.52

24 juli 2023: Op de website van de Vrije Universiteit wordt de bundel genoemd bij ‘Research output’.53

2 augustus 2023: Op de website van CVandaag verschijnt een boekfragment van het hoofdstuk van dr. Hendrik Koorevaar en dr. Mart-Jan Paul over de historische betrouwbaarheid van de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Het boekfragment richt zich speciaal op een wereldwijde zondvloed.54

11 augustus 2023: Op de website van SP Abonneeservices wordt verwezen naar Nader Bekeken waarin de bijdrage van theoloog en godsdienstfilosoof dr. Gert A. van den Brink staat (zie 1 juli 2023).55

16 augustus 2023: Op de website van CVandaag verschijnt een boekfragment van het hoofdstuk van dr. Maarten Klaassen over de consequenties van het loslaten van een historische Adam.56

17 augustus 2023: Het stuk over het loslaten van een historische Adam is ook op de website van Fundamentum verschenen.57

22 augustus 2023: Op de website van Fundamentum is het boekfragment van dr. Paul en dr. Koorevaar ook verschenen (zie 2 augustus).58 In het Nederlands Dagblad verwijst journalist Rick Moeliker naar de kritische recensie van dr. Gert van den Brink (zie 1 juli 2023).59

29 augustus 2023: Op de website van de Gereformeerde Bond verschijnt de recensie van theoloog prof. dr. F.G. Immink, deze recensie zal eind van deze week ook verschijnen in De Waarheidsvriend.60

31 augustus 2023: In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een positieve recensie van predikant en medicus dr. Geerten van Nieuw Amerongen.61

1 september 2023: Vandaag viel De Waarheidsvriend met daarin een positieve recensie van de theoloog dr. F.G. Immink op de mat. De recensie wordt ook op de voorkant genoemd.62

5 september 2023: De recensie van praktisch theoloog prof. dr. F.G. Immink (zie 29 augustus en 1 september) is ook geplaatst op de website ‘Oorsprong’.63

19 september 2023: Op de website van CVandaag verscheen opnieuw een samenvatting van een bijdrage uit de bundel Inzicht. Dit keer is de bijdrage van theoloog prof. dr. Wim van Vlastuin.64

20 september 2023: Vandaag viel Studiebijbel Magazine op de mat met daarin een recensie van theoloog dr. Raymond Hausoul.65

23 september 2023: De samenvattende bijdrage van theoloog prof. dr. Wim van Vlastuin is ook verschenen op de website ‘Oorsprong’.66

2 oktober 2023: Oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul verwijst in zijn bijdrage over Asjera op CVandaag ook naar zijn bijdrage over het monotheïsme in de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht.67 Deze bijdrage over Asjera is ook geplaatst op de website ‘Oorsprong’.68

7 oktober 2023: De positief getoonzette recensie van theoloog dr. Raymond Hausoul uit Studiebijbel Magazine (zie 20 september 2023) is ook verschenen op de website ‘Oorsprong’.69

30 oktober 2023: Weet Magazine plaatst een ouder artikel uit het blad op de website. Het betreft een artikel van Tjarko Evenboer over de vermeende evolutie van godsdienst. In het artikel wordt verwezen naar de bijdrage van oudtestamenticus dr. Mart-Jan Paul zowel in de bundel Inzicht zelf als bij de boekpresentatie.70

31 oktober 2023: Bioloog en filosoof drs. Rafael Benjamin schrijft, voor de website ‘Oorsprong’ van Fundamentum, een kritische recensie naar aanleiding van de wetenschapsfilosofische bijdrage van dr. ir. Henk Jochemsen.71

20 november 2023: De bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ wordt ook vermeld in het bibliotheekprogramma van Driestar Educatief. Helaas is het boek niet uitleenbaar omdat deze staat op de kamer van een docent.72

13 december 2023: Op de website ‘Oorsprong’ laat ik weten dat er een tweede druk van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ aan komt.73

15 december 2023: Uitgeverij De Banier laat via de website weten dat de tweede druk van de bundel leverbaar is vanaf 29 december 2023 D.V.74 Via de website ‘Oorsprong‘ beantwoord ik de vraag of de bundel ‘Inzicht‘ ook in e-book verkrijgbaar is.75

20 december 2023: Stichting Logos Instituut geeft in haar nieuwsbrief aan dat de bundel ‘Inzicht‘ op de vierde plaats staat in de top-10 van meest bestelde producten in de webshop.

21 december 2023: De decembernieuwsbrief van Stichting Logos Instituut staat ook online op de website van deze organisatie.76

27 december 2023: Vandaag viel het tijdschrift Radix op de mat met daarin een kritische, maar ook evenwichtige, recensie van masterstudent aardwetenschappen en godsdienstfilosofie Willem Jan Blom.77

29 december 2023: Masterstudent aardwetenschappen en godsdienstfilosofie Willem Jan Blom heeft zijn recensie in Radix van de bundel ‘Inzicht‘ (zie 27 december 2023) ook op ResearchGate geplaatst.78 Op de website van Stichting Logos Instituut wordt een  artikel van de meest bestelde artikelen via de webshop gepubliceerd. Opvallend is dat de bundel ‘Inzicht’ nu niet meer op de vierde maar op de vijfde plaats staat van de meest verkochte producten van 2023.79

13 januari 2024: Het tweede deel van de kritische bespreking van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ door bioloog en filosoof drs. Rafael Benjamin is verschenen op de website ‘Oorsprong‘. Het tweede deel van deze bespreking telt maar liefst 91 pagina’s.80

12 april 2024: Kerkhistoricus dr. Henk A. Hofman heeft een recensie geschreven van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘. Hij is positief over de bundel.81

15 april 2024: De recensie van kerkhistoricus dr. Henk A. Hofman is ook verschenen op de website ‘Oorsprong‘.82

 Voetnoten

 1. https://oorsprong.info/boekpresentatie-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-is-op-30-maart-2023-d-v-komt-u-ook-luisteren-voorwoord-nieuwsbrief-d-d-28-februari-2023/.
 2. https://oorsprong.info/aanmeldformulier-voor-presentatiebijeenkomst-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-op-30-maart-2023-d-v-apeldoorn/.
 3. https://www.eeninwaarheid.info/pdf/Persbericht%20’Inzicht%20-%20Wetenschap%20voor%20Gods%20aangezicht’.pdf.
 4. https://oorsprong.info/persbericht-30-maart-presentatie-van-een-bemoedigende-bundel-met-bijdragen-van-christenwetenschappers/.
 5. https://www.doneeractie.nl/steun-de-livestream-39-inzicht-39/-75250. Er is 385 euro opgehaald tot en met 6 april 2023.
 6. https://oorsprong.info/steun-de-livestream-inzicht/.
 7. https://logos.nl/dr-mart-jan-paul-over-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
 8. https://oorsprong.info/advertentie-boekpresentatie-inzicht-de-banier/.
 9. https://oorsprong.info/uitnodigingsmail-voor-de-presentatiebijeenkomst-inzicht-naar-scribas-en-secretarissen-van-veel-kerken/.
 10. https://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=2306.
 11. https://www.parousiazoetermeer.nl/gemeentenieuws/nieuwsberichten?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4264&cHash=e52a0b77e6bbd98ca155e78eef070f68.
 12. Bron: De Banier, 2023, Advertentie Boekpresentatie, Reformatorisch Dagblad 52 (305): 8.
 13. https://cvandaag.nl/95402-presentatie-van-bundel-geloof-en-wetenschap-met-bijdragen-van-christenwetenschappers.
 14. https://www.protestantsekerk-gentcentrum.be/wp-content/uploads/2023/03/Kerkbrief-2023-03-maart.pdf.
 15. https://oorsprong.info/livestream-boekpresentatie-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
 16. Deze aankondiging is hier te vinden: https://www.eeninwaarheid.info/index.php?rub=10&item=2306.
 17. https://www.youtube.com/watch?v=SZKorS_Gf_w. De livestream werd tot 6 april 2023 1.701 keer bekeken.
 18. https://oorsprong.info/geleerdheid-en-vroomheid-een-kort-voorwoord-n-a-v-de-boekpresentatie-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
 19. https://oorsprong.info/bundel-inzicht-vanavond-gepresenteerd-ook-via-livestream-te-volgen-of-terug-te-kijken-nieuwsbrief-d-d-30-maart-2023/.
 20. Anoniem, 2023, Logos Webshop, BijbelVast 2023 (9): 14-15.
 21. https://oorsprong.info/inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-een-overzicht/.
 22. Reenen, K. van., 2023, “Wetenschap bedrijven met de Bijbel als uitgangspunt: het kan”, Reformatorisch Dagblad 52 (309): 9. URL: https://www.rd.nl/artikel/1014852-wetenschap-bedrijven-met-de-bijbel-als-uitgangspunt-het-kan.
 23. https://drimble.nl/regio/gelderland/apeldoorn/90434948/wetenschap-bedrijven-met-de-bijbel-als-uitgangspunt-het-kan.html.
 24. https://logos.nl/bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-verschenen/.
 25. https://logos.nl/digitale-nieuwsbrief-maart-april/.
 26. https://oorsprong.info/bestelformulier-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
 27. https://oorsprong.info/opname-boekpresentatie-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-op-30-maart-2023/.
 28. https://www.youtube.com/watch?v=nmkgB7kj504. Deze video werd tot 6 april 2023 63 keer bekeken.
 29. https://mjpaul.nl/1003-2/.
 30. https://twimmer.com/hashtag/boekpresentatie.
 31. https://www.bennozuiddam.com/presentatie-inzicht/.
 32. https://anchor.fm/s/99fad0cc/podcast/rss.
 33. https://oorsprong.info/wetenschap-bedrijven-met-de-bijbel-als-uitgangspunt-het-kan-mooi-rd-verslag-van-de-boekpresentatie/.
 34. https://www.youtube.com/watch?v=dGd1e3t–lE&pp=ygUPTG9nb3MgSW5zdGl0dXV0. Deze livestream werd tot 6 april 2023 152 keer bekeken.
 35. https://cvandaag.nl/premium/95460-geloven-in-evolutie-en-de-bijbel-wat-staat-er-op-het-spel/.
 36. https://open.spotify.com/show/6nvPdmO2dV6nQdFap34tRJ.
 37. https://www.online-radio.nl/podcast/logos-talks.
 38. De Banier, 2023, Nieuw verschenen, Reformatorisch Dagblad 53 (7): 14.
 39. https://oorsprong.info/geloven-in-evolutie-en-de-bijbel-wat-staat-er-op-het-spel/.
 40. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Koorevaar.
 41. https://www.storytel.com/be/books/inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht-2404783.
 42. Heugten, G.J.H.A., van, 2023, Inzicht, Weet Magazine 81: 14.
 43. Bron: Nieuw Amerongen, G.P. van, 2023, Boekennieuws, De Saambinder 101 (25): 11.
 44. https://oorsprong.info/de-heere-geve-godvrezende-jochebeds-en-biddende-monicas-opdat-we-van-hem-nog-een-mozes-en-augustinus-zouden-ontvangen-bespreking-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
 45. Brink, G. van den, 2023, Nuttige bundel mist de geest van Bavinck, Nederlands Dagblad Gulliver 79 (21.398): 8-9. URL: https://www.nd.nl/cultuur/boeken/1180573/nuttige-bundel-mist-de-geest-van-bavinck#/.
 46. Veen, H. van, 2023, Inzicht, Nederlands Dagblad 79 (21.399): 28.
 47. Zwaan, L., 2023, Zet gelovige wetenschappers niet weg, Nederlands Dagblad 79 (21.401): 16.
 48. https://oorsprong.info/al-met-al-is-inzicht-een-onmisbaar-naslagwerk-bespreking-van-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
 49. Brink, G.A. van den, 2023, Harmonie tussen Geloof en Wetenschap?, Nader Bekeken 30 (7/8): 281-284.
 50. https://oorsprong.info/bavinck-en-kuyper-versus-van-den-brink-een-reactie-op-de-recensie-van-de-bundel-inzicht-in-het-nederlands-dagblad/.
 51. https://mainzerbeobachter.com/2023/07/13/hoezo-zondeval/.
 52. Heteren, A. van, 2023, Boekbespreking, Bewaar het Pand 58 (13): 10.
 53. https://research.vu.nl/en/publications/inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht.
 54. https://cvandaag.nl/premium/97026-een-wereldwijde-zondvloed-echt-gebeurd-of-overdreven/.
 55. https://quartz.spabonneeservice.nl/SingleIssue/GetEditionDetails/?editionId=49684&publicationId=202&sessionId=tapcrk40cgie0z4nv0fenpme.
 56. https://cvandaag.nl/premium/97209-het-loslaten-van-een-historische-adam-heeft-consequenties/.
 57. https://oorsprong.info/het-loslaten-van-een-historische-adam-heeft-consequenties/.
 58. https://oorsprong.info/een-wereldwijde-zondvloed-echt-gebeurd-of-overdreven/.
 59. Moeliker, R., 2023, Niet onopgemerkt gebleven, Nederlands Dagblad 79 (21.449): 18.
 60. https://gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/artikelen/adembenemend-complex/.
 61. Nieuw Amerongen, G.P. van, 2023, Verhouding geloof en wetenschap belicht, Reformatorisch Dagblad 53 (128): 30. URL: https://www.rd.nl/artikel/1032805-verhouding-tussen-geloof-en-wetenschap-belicht.
 62. Immink, F.G., 2023, Adembenemend complex. Onderzoeker met christelijke levensbeschouwing kan wetenschap bedrijven, De Waarheidsvriend 111 (35): 10-12.
 63. https://oorsprong.info/adembenemend-complex-onderzoeker-met-christelijke-levensbeschouwing-kan-wetenschap-bedrijven/.
 64. https://cvandaag.nl/97788-god-en-wetenschap-twee-geloven-op-n-kussen/.
 65. Hausoul, R.R., 2023, Boekbespreking Inzicht Wetenschap voor Gods aangezicht, StudieBijbel Magazine 17 (1): 24-25.
 66. https://oorsprong.info/geloof-en-wetenschap-twee-geloven-op-een-kussen/.
 67. https://cvandaag.nl/98039-kunstenares-maakte-duizenden-beeldjes-van-asjera-wie-is-deze-heidense-godin/.
 68. https://oorsprong.info/kunstenares-maakte-duizenden-beeldjes-van-asjera-wie-is-deze-heidense-godin/.
 69. https://oorsprong.info/in-die-opzet-zijn-de-schrijvers-vanuit-hun-geloofsperspectief-in-zekere-zin-geslaagd-bespreking-van-de-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
 70. https://weet-magazine.nl/artikelen/bijbel/geloofsverdediging/de-evolutie-van-godsdienst/.
 71. https://oorsprong.info/kritische-bespreking-door-drs-rafael-benjamin-van-de-bundel-inzicht-deel-1/.
 72. https://vubis.driestar-educatief.nl/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=7*C5*84*3Cp*B9V*7F*5B*CEt*1A*84*7E*C7*D2&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=25&StartValue=16&WebPageNr=1&SearchTerm1=INZICHT%20BOOK%20WETENSCHAP%20VOOR%20GODS%20AANGEZICHT%20.1.85378&SearchT1=&Index1=Aindex9$&SearchMethod=Find_2&ItemNr=16.
 73. https://oorsprong.info/er-komt-een-tweede-ongewijzigde-druk-van-de-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
 74. https://www.debanier.nl/inzicht.
 75. https://oorsprong.info/feedback-vragen-2023-is-de-bundel-inzicht-ook-als-e-book-verkrijgbaar/.
 76. https://logos.nl/nieuwsbrief-december-2023/.
 77. Blom, W.J.C., 2023, Bundel over geloof en wetenschap biedt geen overtuigende harmonie, Radix 49 (4): 374-377.
 78. https://www.researchgate.net/publication/376894650_Bundel_over_geloof_en_wetenschap_biedt_geen_overtuigende_harmonie.
 79. https://logos.nl/49216-2/.
 80. https://oorsprong.info/kritische-bespreking-door-drs-rafael-benjamin-van-de-bundel-inzicht-deel-2/.
 81. https://www.leestafel.info/diverse-auteurs.
 82. https://oorsprong.info/de-ontwikkeling-van-de-natuurwetenschappen-in-europa-kan-niet-worden-begrepen-zonder-kennis-van-religie-dr-henk-hofman-recenseert-de-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.