Home » Nieuwsbrief » Helaas: (voorlopig) geen congressen en bijeenkomsten met Fundamentum vanwege lichamelijke zwakte organisator – Nieuwsbrief d.d. 30-4-2024

Helaas: (voorlopig) geen congressen en bijeenkomsten met Fundamentum vanwege lichamelijke zwakte organisator – Nieuwsbrief d.d. 30-4-2024

Vandaag is het de laatste dag van april 2024. Het is de eerste nieuwsbrief van ‘Fundamentum‘ van dit jaar. Er is al veel gebeurd dit jaar, maar vanwege lichamelijke zwakte was het helaas niet mogelijk om dit in een nieuwsbrief uit te werken. Meer informatie over de huidige toestand is in deze column te vinden. Vanwege deze zorgen bij Jan van Meerten lukt het ons helaas voorlopig niet om congressen of fysieke bijeenkomsten te organiseren. Hierover is in dit artikel meer te lezen. Gelukkig kan het werk op de website, zover de Heere het geeft, wél doorgang vinden. In deze nieuwsbrief daarover meer.

‘De werken van Zijn handen’

Een belangrijke mijlpaal van dit jaar is het verschijnen van het boek van wetenschapsjournalist ir. Bart van den Dikkenberg. Het boek heeft als titel ‘De werken van Zijn handen‘ en is verkrijgbaar via de webshop van De Banier. Van den Dikkenberg heeft diverse interviews gegeven (zoals in Bijbelvast van Logos Instituut), deze interviews hopen we samen te vatten via de website. Ook de eerste recensies druppelen binnen. Voor De Wachter Sions schreef dr. Wim Verboom een recensie (zie deze link) en voor Weet Magazine werd dit gedaan door ir. Gert-Jan van Heugten (deze verschijnt aanstaande zaterdag D.V. op ‘Oorsprong’). We besteden uitgebreid aandacht aan dit boek om de verspreiding van deze gefundeerde kritiek op het zogenoemde theïstische evolutionisme te bevorderen.

Epistemische status van de evolutietheorie

Kritiek op het theïstische evolutionisme is hard nodig, vanwege het feit dat deze ideologie onder christenen in de Nederlandstalige gebieden in opmars is. Wij menen echter dat de theorie van Universele Gemeenschappelijke Afstamming niet te rijmen is met het klassieke scheppingsgeloof, zoals dit laatste ook onder bevindelijk gereformeerden beleden wordt. Geleerden als dr. Jeroen de Ridder, dr. Gijsbert van den Brink en dr. René van Woudenberg geven echter aan dat de evolutietheorie bijzonder sterk staat. Ze hebben in het wetenschappelijke tijdschrift Theology and Science een artikel gepubliceerd waarin de sterkte van de evolutietheorie verdedigd wordt. Vanuit het klassieke scheppingsgeloof in Nederland is daar niet op gereageerd. Gelukkig hebben twee Amerikaanse creationisten, dr. Hans Madueme en dr. Todd C. Wood, deze handschoen wél opgepakt. In het tijdschrift Scientia et fides is een artikel verschenen waarin gereflecteerd wordt op het artikel van De Ridder et al. Nathan van Ree was zo vriendelijk dit artikel samen te vatten voor ‘Oorsprong’. Hij schreef in een ander artikel ook nog een persoonlijke reflectie op het artikel van Madueme en Wood.  

Dierlijk lijden

Een discussiepunt tussen creationisten en theïstische evolutionisten is het vraagstuk van dierlijk lijden. Is dit lijden inherent aan Gods schepping of een gevolg van de zondeval? Er zijn zelfs opinieleiders die menen dat dieren wel pijn kunnen voelen, maar niet lijden. Het is nuttig en nodig om hierover na te denken. Een antwoord op dit vraagstuk heeft gevolgen voor onze visie op de zondeval, Gods karakter en de schepping. Dr. ir. Erik van Engelen heeft er een drietal artikelen aan besteed (deze, deze en deze). Jan van Meerten is bezig geweest met het samenvatten van een artikel over dierlijk lijden en het bestuderen van de kanttekeningen bij de Statenvertaling als het gaat om Romeinen 8:19-22. We hopen de discussie via onze website voort te zetten en vertegenwoordigen hierbij vooral de kant van het klassieke scheppingsgeloof. Mogelijk lukt het om nog meer scribenten, met aanvullende of nieuwe inzichten, te vinden. Mocht u in het verleden of heden artikelen geschreven hebben (of willen schrijven) hierover, die wij óók mogen plaatsen, dan houden wij ons aanbevolen.

Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht

Eind vorige maand was het precies een jaar geleden dat de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht’ verschenen is. Op 30 maart 2023 was er een boekpresentatie in Apeldoorn. Deze boekpresentatie is hier terug te kijken. Sindsdien is er al een tweede druk verschenen en zijn er diverse recensies verschenen van de bundel. In dit overzicht zijn alle reacties te vinden op de bundel. De laatste recensie is van dr. Henk A. Hofman en hier te lezen. De bundel wordt nog steeds besteld. Heeft u dit boek nog niet? Dan kunt u deze hier bestellen. Aanbevolen!

Dr. Tim Wells

Wij vinden het erg belangrijk dat er sprekers worden uitgenodigd die expert zijn binnen hun vakgebied. Met die insteek hebben we de afgelopen tijd ook congressen georganiseerd. De lezingen van die congressen hebben wij opgenomen en op ons YouTube-kanaal gezet (2021, 2022 en 2023). Deze maand was neuroendocrinoloog dr. Tim Wells (Cardiff University) aanwezig in de livestream van Creation Ministries International (CMI). Deze presentatie is later ook verschenen op het YouTube-kanaal van deze geleerde. Het heeft als titel ‘Pulsating Hormones: The Drumbeats of Life’. We hebben deze lezing ook aangekondigd en later ook geplaatst op onze website.

Päivi Räsänen te gast in Nederland

De omstreden Finse politica, die vervolgd wordt vanwege haar standpunt over homoseksualiteit, Päivi Räsanen komt een paar keer naar Nederland. Zij is deze week uitgenodigd door Christian Council International en de SGP om te spreken in Gouda en op Urk (uitnodiging). Op 26 juni 2024 D.V. is zij, samen met theoloog dr. Carl Trueman, te gast op het congres van Bijbels Beraad M/V. Op onze website hebben we twee artikelen staan die handelen deze politica en de gerechtelijke gang van zaken (zie hier en hier).

Omstreden transgenderwet ingetrokken?

Deze maand diende NSC, samen met de SGP, een motie in om het omstreden wijzigingsvoorstel van de transgenderwet in te laten trekken. Er werd over deze motie hoofdelijk gestemd en een nipte meerderheid van de Tweede Kamer was het met dit intrekkingsvoorstel eens (73 over 71). De minister, Franc Weerwind, weigert de motie echter uit te voeren. Het kabinet gaf vorige week aan het daarin met hem eens te zijn. De stad Amsterdam wilde op de ‘muziek’ vooruitlopen en heeft alvast wat aanpassingen gedaan (zie daarvoor dit artikel). Over dit wetswijzigingsvoorstel heeft dr. Bart Jan Spruyt een lezenswaardig artikel geschreven. We hebben dit artikel hier geplaatst.

Dr. ir. Kees Roos en Newton

De wiskundige dr. ir. Kees Roos verdiept zich al geruime tijd in Newton. En dan niet alleen in Newtons natuurkundige werk, maar dr. Roos bestudeerde ook zijn theologische inzichten. Afgelopen week werd dr. Roos geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad. Hij was ook te gast in het programma van dr. James Tour. Dit interview hebben we hier online geplaatst. Er volgt nog meer, maar houdt u daarvoor de website ‘Oorsprong’ in de gaten. Dr. ir. Kees Roos was een van de auteurs van de bundel ‘Inzicht‘ (zie hierboven). 

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand weer iets meer bezocht dan de vorige maand en nog steeds werden er veel artikelen gelezen. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Afgelopen maand zijn er, samen met genealogische artikelen, meer dan 180 artikelen verschenen op onze website. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Adam, wat doet het ertoe? – Bespreking van ‘Adam, waar ben je?’ (geschreven door dr. Gie Vleugels).
(2) Hoe een wetenschapper christen werd – Science4Truth interviewt dr. Peter Borger (video met dr. Peter Borger).
(3) ‘Nieuwe manier van Bijbellezen eist zijn tol’ – Dr. J.M.D. de Heer over de gevolgen van de moderne hermeneutiek in zijn derde ‘Saambinder’-serie (geschreven door Jan van Meerten n.a.v. een artikelenserie van dr. Jaco de Heer).
(4) ‘Over feminisme en evolutietheorie’ – Dr. Henk A. Hofman bespreekt ‘Dames voor Darwin’ van dr. Griet Vandermassen (geschreven door dr. Henk Hofman).
(5) Toon pastorale bewogenheid met mensen met genderdysforie (geschreven door dr. Jan Hoek). 

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 mei 2024 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.