Home » Finland » Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding

Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding

De Finse politicus, Päivi Maria Räsänen, is in opspraak geraakt vanwege haar uitspraken over praktiserende homoseksualiteit. Voor deze ‘overtreding’ wordt zes jaar gevangenisstraf geëist. Op grond van de Bijbel wijst Räsänen homoseksualiteit af. De aanklacht gaat over een in 2019 geschreven tweet, een talkshow via de radio uit 2019 en een boekje over seksualiteit uit 2004. Räsänen geeft aan onschuldig te zijn en voelt zich gesterkt door de gebeden van christenen wereldwijd. Ondertussen zijn de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst in het geding. Waar gaat het heen met Europa?

Exterieur van het Finse parlementsgebouw in Helsinki. Bron: Wikipedia.

Levensloop

Päivi Räsänen (1959) in 2021. Bron: Screenshot uit verhelderingsfilm van ADF International.

Päivi Räsanen (1959) is sinds 1995 parlementslid voor Kristillisdemokraatit, Finse partij voor Christen-democraten, en was van 2011 tot en met 2014 Fins minister van Binnenlandse Zaken. Van 2004 tot en met 2015 was ze voorzitter van de bovengenoemde christendemocratische partij. Räsänen is sinds 1985 getrouwd met theoloog en predikant dr. Niilo Räsänen en samen hebben ze vijf kinderen en zes kleinkinderen. Päivi Räsanen heeft een medische achtergrond, ze volgde een opleiding tot arts. Ze schreef zeven boeken, waarvan er enkelen in het Engels zijn vertaald. De politicus staat bekend om haar uitgesproken conservatieve standpunten en is regelmatig in het nieuws hierover. In 1989 schreef ze bijvoorbeeld met samen met haar man Niilo en de creationisten Leif Nummela (MA), dr. Nigel Cameron en dr. Pekka Reinikainen een boek over abortus met als titel ‘Uuden lääketieteen uhrit’, wat vertaald kan worden met ‘Slachtoffers van nieuwe medicatie’. Verder kent haar bibliografie een boek over euthanasie en een brochure over homoseksualiteit.1

Tweet

Op 17 juni 2019 tweette Räsänen over de Helsinki Pride 2019 in de Finse hoofdstad.2 Ze hekelde het feit dat de Finse Lutherse Kerk officieel partner was van dit LHBTIQ+-festival. Volgens haar is het openlijk promoten van homoseksuele praxis in strijd met de Bijbel. Daarom deelde ze bij deze tweet een screenshot met een Finse Bijbel, opengeslagen bij Romeinen 1:24-27 (zie foto hieronder).3 Ook andere uitspraken via de ‘Social Media’-platformen Instagram, Facebook en Twitter zijn tegen het zere been. Door deze tweet werd ze in november 2019 urenlang verhoord door de politie. De politie drong aan op het verwijderen van de tweet. Räsänen: “Tijdens politieverhoren werd ik gevraag of ik ermee instemde mijn tweet binnen twee weken in te trekken. Ik zei dat ik daar niet mee eens kon zijn. En zal dat nu ook niet zijn.” Op social media blijft ze, ook nu, verdedigen dat haar leerstellingen over homoseksualiteit in lijn zijn met de kerk van alle eeuwen.

Aanklacht

De Finse procureur-generaal, Raija Toiviainen, klaagde de voormalig minister van Binnenlandse Zaken aan vanwege de bovenstaande tweet, een pamflet en een (of enkele) talkshows. Het pamflet, met het thema seksuele ethiek, had als titel: ‘Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen‘, wat vertaald kan worden als ‘Man en vrouw schiep hij hen – Homorelaties dagen het christelijk mensbeeld uit’, de eerste woorden zijn rechtstreeks ontleend aan de Bijbel (Genesis 1:274).5 In december 2019 was Räsänen te gast bij een radiotalkshow om te spreken over ‘Mitä Jeesus ajatteli homoista?‘, wat vertaald kan worden met ‘Wat vond Jezus van homo’s?’.6 In dit interview gaf ze aan dat ze alleen ruimte ziet voor een huwelijk tussen man en vrouw. Nu is ze voor de rechter gedaagd vanwege haar opvattingen over homoseksualiteit en de Bijbel. Ze is beschuldigd van drie ‘haatmisdrijven’ (‘hate crimes’) tegen homoseksuelen. De procureur-generaal geeft aan dat er na twee jaar onderzoek voldoende bewijsmateriaal verzameld is om een strafproces op te starten. De uitspraken zouden ‘denigrerend en discriminerend zijn voor homoseksuelen’ en ‘hun gelijkheid en waardigheid schenden’. Volgens de procureur-generaal zouden hiermee ‘de grenzen van vrijheid van meningsuiting en godsdienst zijn overschreden’ en zullen de uitspraken van Räsänen ‘waarschijnlijk tot onverdraagzaamheid, minachting en haat leiden’. De aanklacht tegen haar uitspraken in een televisieprogramma van 2020 over huwelijk en seksualiteit zijn vervallen.7 De opmerking was volgens de procureur-generaal wel kleinerend voor homoseksuelen, maar niet genoeg om een strafrechtelijke vervolging in gang te zetten. Räsänen is tijdens het proces al drie keer verhoord door de politie. Voor ieder aanklacht riskeert ze maximaal twee jaar gevangenisstraf. Dat komt neer op in totaal maximaal zes jaar gevangenisstraf.

DE AANKLACHTEN OP EEN RIJ
1. Aanklacht tegen uitspraken in 2004 uit het pamflet ‘Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen’ over huwelijk en seksualiteit.
2. Aanklacht tegen uitspraken in 2019 op Twitter uitgesproken tegen het partnerschap tussen de Finse Lutherse Kerk en Helsinki Pride 2019.
3. Aanklacht tegen uitspraken in 2019 in een radioprogramma over ‘Jeesuksesta, joulusta ja homoista’, ‘Jezus, Kerst en homo’s’.
Interieur van het Finse parlementsgebouw in Helsinki. Bron: Wikipedia.

Onschuldig

Räsänen gaf vorige week donderdag aan verrast, zo niet geschokt, te zijn door dit besluit om een aanklacht in te dienen. De politicus geeft aan onschuldig te zijn: “Ik beschouw mijzelf niet schuldig aan het bedreigen, belasteren of beledigen van een groep mensen. Deze leerstellingen zijn allemaal gebaseerd op wat de Bijbel zegt over huwelijk en seksualiteit”. Volgens de christenpoliticus komt dit Bijbelse onderwijs over huwelijk en seksualiteit ‘voort uit liefde, niet uit haat’. “De kernboodschap van het geloof, met genade en verzoening, is gebaseerd op de christelijke kijk op de mensheid als het gaat om schepping en zondeval.” Räsänen ondersteunt de (gelijk)waardigheid en mensenrechten van homoseksuelen omdat ‘de christelijke kijk op de mens gebaseerd is op de inherente (gelijk)waardigheid van alle mensen’. De politicus gelooft dat God alle mensen gelijkwaardig heeft geschapen, alle mensen zijn waardevol. Voor haar is dit een belangrijk uitgangspunt om christelijke politiek te bedrijven. Ze vindt het ook belangrijk dat christenen gebruik maken van het fundamentele recht om hun mening te uiten. “Hoe meer christenen zwijgen over controversiële thema’s, hoe smaller de ruimte voor de vrijheid van meningsuiting wordt.” In deze zaak zal het erop aankomen of het toegestaan is om in Finland te getuigen van Bijbelse leerstellingen en overtuigingen te hebben die mogelijk ingaan tegen de morele consensus. Räsänen wordt in de rechtszaak bijgestaan door ADF International, een organisatie die zich inzet voor religieuze vrijheid.8 Volgens Paul Coleman, uitvoerend directeur van ADF International, gaat deze zaak om de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting en dat zonder angst of censuur. Volgens Coleman is deze zaak erg belangrijk, niet alleen voor Päivi Räsänen zelf maar ook voor Finland en Europa. Zijn we werkelijk veilig en is onze meningsuiting werkelijk vrij als we gepakt kunnen worden op een tweet, een radiotalkshow of een brochure die meer dan zestien jaar (!) geleden werd geschreven?9

Losgeslagen Europa?

Reliëfkaart van Europa. Bron: Wikipedia.

Welke geest waait er rond in Europa? Hongarije wordt flink aangepakt omdat het opkomt voor het traditionele gezin.10 In Duitsland werd ds. O. Latzel de mond gesnoerd omdat hij opkwam voor het traditionele huwelijk en zich uitsprak tegen praktiserende homoseksualiteit. In Nederland wordt de oudgereformeerde predikant ds. A. Kort gestalkt, bedreigd en daarmee het leven zuur gemaakt, ‘slechts’ omdat hij verdedigde dat homoseksuele praxis in strijd is met Gods scheppingsorde en daarom als zonde moet worden uitgebannen.11 Reformatorisch onderwijs ligt onder vuur omdat het anders denkt dan de moderne mens over huwelijk en seksualiteit. Zo zijn er nog tientallen voorbeelden te bedenken. Eerder schreef ik al dat LHBTIQ+ een samenlevingsobsessie lijkt te worden. Iedereen die zich durft uit te spreken tegen praktiserende homoseksualiteit, of andere vormen van seksuele praxis buiten het traditionele huwelijk, wordt de mond gesnoerd, belachelijk gemaakt of openlijk bedreigd. Een droevige toestand! Homoseksuele praxis moeten we, op grond van de Bijbel, als zonde bestempelen en dit moet derhalve worden bestreden.12 Iedere christen moet tegen elke zonde die in hem huist (of het nu hebzucht, blasfemie, overspel of haat betreft) strijden. Wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen (Johannes 8). Maar de Heere Jezus roept ook op om heen te gaan en niet meer te zondigen. Wie homoseksuele (of andere) gevoelens heeft, die hij of zij niet mag uiten, draagt een groot kruis met zich mee. Ik heb erg veel respect voor mensen met homoseksuele gevoelens die celibatair (willen) leven. Hoewel tegen alle zonde gestreden moet worden, mag dit nooit leiden tot haat en geweld tegen de zondaar. Haat en geweld tegen de LHBTIQ+-gemeenschap mag nooit getolereerd worden en moet te allen tijde bestreden worden. In Europa lijkt men nu niet meer te willen weten van een strijden tegen de zonde. De zonde moet toegelaten en zelfs openlijk gepromoot worden. Ieder die zich, op Bijbelse gronden, uitspreekt tegen homoseksuele praxis wordt bedreigd, voor de rechter gedaagd of openlijk aan de schandpaal genageld. Niets kan en mag de LHBTIQ+-ideologie in de weg staan. Bemoedigend dat Päivi Räsänen zich blijft uitspreken voor het Bijbelse getuigenis en daarnaast de persoon met homoseksuele (of andere) gevoelens in liefde wil omringen. Omdat ieder mens, krachtens Gods schepping, gelijkwaardig is en waardevol. Laten we haar nood in gebed bij onze Schepper brengen!

Voetnoten

 1. Een biografie en bibliografie is te vinden op de Finse Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ivi_R%C3%A4s%C3%A4nen.
 2. Zie voor het Twitter-bericht: https://twitter.com/PaiviRasanen/status/1140693636176384011.
 3. In Romeinen 1:24-27 staat in de Statenvertaling: “Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende“.
 4. In Genesis 1:27 staat in de Statenvertaling: “En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze“.
 5. Zie voor het Finse pamflet: https://www.lhpk.fi/julkaisut/aamuntahdet/29_mieheksijanaiseksi.pdf.
 6. https://ranneliike.net/uutiset/15640/paivi-rasanen-ihmisen-geeniperinto-rappeutunut-jumala-ei-alunperin-luonut-ihmista-homoseksuaaliksi. Als je Fins kunt verstaan is het programma hier te beluisteren: https://arenan.yle.fi/audio/1-50363169.
 7. Sommige bronnen noemen ook nog een programma in 2018.
 8. Zie hier voor de opgezette campagne: https://adfinternational.org/campaign/protect-free-speech/.
 9. Voor dit stuk heb ik tientallen bronnen gebruikt. Hieronder geef ik ze weer: https://twitter.com/PaiviRasanen/, https://www.instagram.com/p_rasanen/, https://www.facebook.com/paivi.rasanen.71, https://adfinternational.org/news/when-a-tweet-can-land-you-in-jail-criminal-charges-brought-against-finnish-mp/, https://evangelicalfocus.com/europe/11305/christian-politician-paivi-rasanen-formally-charged-for-hate-crime-against-homosexuals, https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ex-interior_minister_rasanen_charged_with_hate_speech/11907573, https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/19147-finnish-mp-charged-with-ethnic-agitation-over-remarks-about-homosexuals.html, https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/19147-finnish-mp-charged-with-ethnic-agitation-over-remarks-about-homosexuals.html, https://www.paivirasanen.fi/en/, https://cip.nl/cip+/85212-mogelijk-6-jaar-cel-voor-finse-christenpoliticus-paeivi-raesaenen/, https://www.eduskunta.fi/EN/kansanedustajat/Pages/499.aspx, https://www.nd.nl/geloof/geloof/1033008/fins-parlementslid-vervolgd-om-citeren-bijbeltekst, https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ivi_R%C3%A4s%C3%A4nen, https://www.catholicnewsagency.com/news/247477/finnish-mp-faces-criminal-charges-after-tweeting-bible-verse, https://www.persecution.org/2021/05/03/finlands-prosecutor-general-files-charges-mp-paivi-rasanen/, https://www.reddit.com/r/Finland/comments/n4elr7/p%C3%A4ivi_r%C3%A4s%C3%A4nen_seems_to_be_making_rounds_around/, https://pledgetimes.com/suspected-criminal-offenses-mp-paivi-rasanen-receives-charges-of-three-incitements-against-a-group-of-people/, https://premierchristian.news/en/news/article/christian-mp-facing-prison-sentence-in-finland-for-tweeting-bible-verse, https://premierchristian.news/en/news/article/christian-mp-facing-prison-sentence-in-finland-for-tweeting-bible-verse, https://mannschaft.com/ex-innenministerin-und-pastor-wegen-hassrede-angeklagt/, https://www.christianpost.com/news/christian-mp-faces-prison-for-tweeting-bible-verses-on-marriage.html, https://www.christianpost.com/news/christian-mp-faces-prison-for-tweeting-bible-verses-on-marriage.html, https://ilc-online.org/2021/04/30/finnish-bishop-elect-charged-over-historic-christian-teachings-on-human-sexuality/, https://www.churchmilitant.com/news/article/lawmaker-faces-jail-for-anti-gay-bible-tweet, https://www.churchmilitant.com/news/article/lawmaker-faces-jail-for-anti-gay-bible-tweet, https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/finnland-christin-drohen-sechs-jahre-haft-wegen-bibelversen;art315,217907, https://www.theamericanconservative.com/dreher/finland-persecutes-christian-lawmaker-paivi-rasanen/, https://www.kath.net/news/75081, https://www.queer.de/detail.php?article_id=38766, https://honestcolumnist.com/news/finnish-politician-faces-hate-charges-for-offences-including-quoting-bible/, https://thebl.com/world-news/europe/finnish-lawmaker-faces-jail-for-anti-gay-bible-tweet.html, https://nationalfile.com/finnish-politician-charged-with-hate-crimes-for-tweeting-bible-verse-criticising-homosexuality/, https://www.bibliatodo.com/En/christian-news/christian-politician-charged-for-hate-crime-against-lgbt-for-biblical-posts/, https://www.refoportaal.nl/nieuws/details/373141/Mogelijk_6_jaar_cel_voor_Finse_christenpoliticus_na_citeren___39;homofobe__39;_bijbeltekst/, https://www.rd.nl/artikel/925611-finse-christendemocraat-vervolgd-voor-aanzetten-tot-haat en https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/finse-politica-r%C3%A4s%C3%A4nen-staat-terecht-omwille-van-haar-geloof.
 10. Zie https://oorsprong.info/hongarije-wil-ouderschap-voor-man-en-vrouw-verankeren-in-de-grondwet/ en https://oorsprong.info/bert-luijendijk-van-stem-van-krimpen-wil-stedenband-tussen-krimpen-aan-den-ijssel-en-kiskoros-verbreken/. Als de Heere het leven geeft wil ik nog een uitgebreid artikel hierover schrijven.
 11. Tijdens het openingswoord op de conferentie van Logos Instituut ging ik hier kort op in: https://www.youtube.com/watch?v=h0imBd5MpQc. Als de Heere het leven geeft wil ik nog een uitgebreid artikel hierover schrijven.
 12. Uiteraard moet de mens niet worden bestreden, maar de zonde.