Home » Biologie » ‘The Paris Basin and the rapid radiation of mammals in the Tertiary’ – Wort und Wissen pakt uit met een geofachtagung over het Bekken van Parijs in Reims (Frankrijk)

‘The Paris Basin and the rapid radiation of mammals in the Tertiary’ – Wort und Wissen pakt uit met een geofachtagung over het Bekken van Parijs in Reims (Frankrijk)

De geologie van het Tertiair (onderdeel van het Kenozoïcum) is bij belijders van het klassieke scheppingsgeloof een ondergeschoven kindje. Vaak gaat de aandacht uit naar het Paleozoïcum (als zondvloedafzettingen) of het Mesozoïcum (de aardlagen waarin dinosauriërs gevonden worden). De episodes van het Tertiair (Paleoceen, Eoceen, Oligoceen, Mioceen en Plioceen) zijn toch wel wat onbekender onder creationisten, zeker als het gaat om geologisch onderzoek. Het is daarom verheugend dat er door Wort und Wissen een Engelstalige geofachtagung wordt georganiseerd met aandacht voor de Tertiaire sedimenten van het Bekken van Parijs. Deze studiedag hoopt plaats te vinden in Reims (Noord-Frankrijk), van woensdag 11 september 2024 D.V. tot en met zondag 15 september 2024 D.V. Mogelijk kunnen de scribenten de bijdragen op deze conferentie, na afloop bundelen in een (reviewed) boek over het Bekken van Parijs. In ieder geval wordt deze conferentie van harte aanbevolen!1

Inhoudelijk

Voor het congres zijn een achttal sprekers uitgenodigd. Zij spreken over geologische, paleontologische en biologische onderwerpen. Het mooie aan deze conferentie is dat er interdisciplinair wordt gewerkt. Er wordt gekeken naar snelle geologie, snelle radiatie van met name Tertiaire zoogdieren, maar ook naar de genetische mogelijkheden om te komen tot deze snelle radiatie. Donderdag staat er een veldexcursie gepland naar de Regio van Reims. Het programma vat de locaties als volgt samen: “Reims Mountains geological nature trail, Pourcy: fossil beach with palm trees, Witness Mound of Laon, Museum The Cave aux Coquillages with marine fossils.” Vrijdagmorgen wordt het natuurhistorisch museum van Parijs bezocht. In de avond wordt een korte presentatie over Wort und Wissen gegeven en introduceert de Nederlandse bioloog en geoloog drs. Tom Zoutewelle het thema onder de titel ‘Introduction to the sediments and fossils of the Paris Basin, Tertiary’ Zaterdag vormt het hoofdonderdeel van deze conferentie. Na het ontbijt spreekt de Britse geoloog Paul Garner (MSc.) over ‘The continuation of the Paris Basin in Great Britain’. De lezing van de Franse geoloog Guy Gerard heeft als titel ‘Paleo landscapes of the Paris Basin’. Na de Lunch spreekt de Nederlandse geochemicus dr. Renata van der Weijden over ‘Reconstruction of the Tertiary paleoclimate by stable isotopes’ en de Duitse bioloog en theoloog dr. Reinhard Junker over ‘Basic type biology – how created programs enable diversity’ Na de koffiepauze in de middag spreken de Amerikaanse paleontoloog dr. Marcus R. Ross, de Duitse (Nederlandstalige) moleculaire bioloog dr. Peter Borger en de Zwitserse geneticus dr. André Eggen. De laatstgenoemde wetenschappers vormen een duo. Ross spreekt over ‘Rapid radiation of mammals in the Tertiary from a paleontological point of view’.2 De lezing van Borger en Eggen draagt de titel ‘Rapid radiation of mammals in the Tertiary in the light of genomics’. Deze lezing wordt in tweeën gedeeld. Op zondag wordt er een dienst gehouden en daarna is er een ‘geoforum’. Na de lunch vertrekken de mensen en is de geologiefachtagung van 2024 afgelopen.

Praktische informatie

Deze Fachtagung is de 36e conferentie aardwetenschappen van Wort und Wissen. Naast een congres wordt er ook een tweedaagse excursie georganiseerd naar geologische locaties in het Bekken van Parijs. Naast veldexcursies zullen er ook musea bezocht worden. De lezingen zullen in het Engels gegeven worden, met een Duitse vertaling. De conferentie wordt georganiseerd in Reims. Reims is een stad in het noorden van Frankrijk. Deze stad is te vinden op afstand van ongeveer 400 kilometer rijden vanaf Utrecht (5 en een half uur rijden). De organisatie geeft aan dat de conferentie bedoeld is voor geologen, biologen, studenten van deze en aanverwante vakgebieden en geïnteresseerde leken. Het is volgens de organisatoren een wetenschappelijke conferentie vanuit Bijbels perspectief. Maar de conferentie is zeker niet alleen bedoeld voor verstokte creationisten, ook twijfelaars, zoekers en sceptici zijn van harte welkom! De Engelstalige flyer is te vinden op de website, op een speciaal daarvoor ingerichte geofachtagung-pagina op de website van Wort und Wissen. Via deze pagina kunt u uzelf ook aanmelden (zie voetnoot).3

Tenslotte

Het is een goed idee van onze oosterburen om een conferentie te beleggen over het Bekken van Parijs. Jammer zou zijn als het bij deze conferentie blijft, daarom hoop ik dat de lezingen breder uitgewerkt kunnen worden in een boek. Het laatst geschreven geologische boek van Wort und Wissen verscheen al weer even geleden. Juist omdat het Tertiair een ondergeschoven creationistisch kindje is, is het handig als er wat zou verschijnen in deze vorm. Dit onderwerp en de geboden informatie kan ook handig zijn om andere Europese locaties te verklaren, bijvoorbeeld in Hongarije. Het gaat deze keer onder andere ook over snelle radiatie van zoogdieren in het Tertiair. Als het hierover gaat onder creationisten dan zie ik dat deze Tertiaire zoogdieren vaak los worden gezien van de Mesozoïsche zoogdieren. Toen dr. Todd C. Wood, samen met een student, over deze Tertiaire zoogdieren een lezing gaf op de ICC 2018, heb ik hem een vraag gesteld wat de relatie is tussen de Tertiaire en de Mesozoïsche zoogdieren.4 Er kon geen antwoord worden geformuleerd, want deze relatie was niet onderzocht. Om de snelle radiatie van Tertiaire zoogdieren in context te plaatsen, moeten Mesozoïsche zoogdieren worden meegenomen. Een zoogdiertje als Mesodma zorgt bijvoorbeeld voor een uitdaging, tenminste als je het einde van de zondvloed postuleert rond de Krijt/Paleogeen-grens.5 Enfin, prachtig dat dit onderwerp interdisciplinair wordt aangepakt en we hopen dat er veel studenten en academici gehoor geven aan de oproep om te komen luisteren.

Voetnoten

  1. Al ben ik er in verband met de zondagsrust en -heiliging niet voor om op zondag congres te houden, zelfs niet als natuurwetenschappelijke zaken het christelijk geloof raken.
  2. We kennen dr. Ross van een lezing over de Mosasauriërs die hij eerder hield voor een congres van Fundamentum en Geloofstoerusting: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2021-11-dr-marcus-ross-of-mosasaurs-and-meteors-life-and-death-in-noahs-flood/.
  3. Duitstalige Flyer: https://veranstaltungen.wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/Flyer_FT-Geowissenschaften_2024_NEU_WEB.pdf. Engelstalige Flyer: https://veranstaltungen.wort-und-wissen.org/wp-content/uploads/Geofachtagung-2024-Flyer-ENG.pdf. Meer informatie en aanmelden: https://veranstaltungen.wort-und-wissen.org/ft-geo/.
  4. De paper, die de achtergrond vormde van deze lezing, is hier te vinden: https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol8/iss1/43/.
  5. Over dit onderwerp heb ik hier geschreven: https://oorsprong.info/mesodma-een-biostratigrafische-uitdaging-voor-een-k-pg-zondvloedgrens/.