Home » Nieuwsbrief » Wetenschapsjournalist verdedigt het klassieke scheppingsgeloof en brengt debat op gang over theïstische evolutie – Nieuwsbrief d.d. 31-5-2024

Wetenschapsjournalist verdedigt het klassieke scheppingsgeloof en brengt debat op gang over theïstische evolutie – Nieuwsbrief d.d. 31-5-2024

Vandaag is het al weer de laatste dag van de tweede volle lentemaand (mei). Er is deze maand veel geschreven over geloof en wetenschap. Zoveel, dat het niet meer bij te houden is. In Nederland worden vanuit het belijden van het klassieke scheppingsgeloof veel zaken beargumenteerd en bediscussieerd. In deze nieuwsbrief proberen we dat voor uw voetlicht te brengen, maar we zullen ongetwijfeld daarbij zaken vergeten zijn.

‘De werken van Zijn handen’

In de vorige nieuwsbrief lieten wij al weten dat er een nieuw boek is verschenen van wetenschapsjournalist ir. Bart van den Dikkenberg. Het boek heeft als titel ‘De werken van Zijn handen‘ en is verkrijgbaar via de webshop van De Banier. Het betreft vooral een kritische beschouwing van het theïstische evolutionisme. In de vorige nieuwsbrief hebben wij gewezen op enkele positieve recensies. Ondertussen is Van den Dikkenberg een briefwisseling gestart met bioloog en wetenschapsjournalist dr. René Fransen. Fransen is vanwege zijn theïstisch evolutionistische boek ‘Gevormd uit Sterrenstof‘ een oude bekende in het scheppingsdebat. In de eerste briefverdedigt Van den Dikkenberg het klassieke scheppingsgeloof. In de tweede briefgaat hij in op enkele bezwaren en geeft hij aan dat het scheppingswonder zich niet met wetenschappelijke instrumentaria laat begrijpen. Een overzicht van deze briefwisseling is hier te vinden.

Hermeneutiek

In de Gereformeerde Gezindte is er momenteel veel aandacht voor de klassieke hermeneutiek en hoe dit in deze tijd nog te verdedigen is. Dr. Pieter de Boer liet vorig jaar een hartenkreet horen om kerk overstijgend samen te werken als het gaat om dit vraagstuk. Wellicht is het mogelijk om te komen tot een gezamenlijke (academische) bundel over hermeneutische vragen en Schriftgezag. Wij willen daarin graag meedenken. Binnen de Gereformeerde Gemeenten is er een werkgroep opgericht om deze vragen te overdenken. Afgelopen maanden zijn zij naar buiten gekomen en hebben artikelen gepubliceerd over de werkwijze en noodzaak om hiertoe te komen (zie hier en hier). Het is aanbevolen aan alle kerkgenootschappen om hier (ook) stappen in te zetten en de samenwerking te zoeken. Gelukkig zien we dat dit ook is gebeurd. 

Dierlijk lijden

We schreven in de vorige nieuwsbrief een uitgebreid stuk over dierlijk lijden als gevolg van de zondeval. Tenminste dat is wat veel belijders van het klassieke scheppingsgeloof voorstaan. Door sommigen wordt daar anders over gedacht. Zo geeft publicist Robert Plomp aan dat dieren wel pijn hebben, maar dat zij niet lijden. Dit is volgens Plomp zo, omdat dieren niet kunnen reflecteren op pijn. Dr. ir. Erik van Engelen is het met hem oneens en geeft aan dat dierenleed wel degelijk bestaat. Afgelopen week verscheen de tweede bijdrage van Van Engelen op onze website ‘Oorsprong‘. Zijn tweede bijdrage is hier te lezen.

‘Evolving Life from Non-Life’

Het team van de bekende theïstisch evolutionist prof. dr. Cees Dekker heeft maar liefst 40 miljoen gekregen voor het project ‘Evolving Life from Non-Life‘ (EVOLF). Op de website van de TU Delft wordt aangegeven dat het team ‘de kloof tussen niet-leven en leven’ wil ‘overbruggen door een levende synthetische cel te bouwen uit levenloze biomoleculen’. Bij Fundamentum denken we dat het bouwen van een levende cel, met de huidige kennis, niet zal lukken. Ook niet als daar 40 miljoen aan wordt uitgegeven. Wel denken we dat het project onze kennis van de cel zal vergroten. Hoe meer kennis we krijgen van de levende cel, hoe meer we ons verbazen moeten over de complexiteit daarvan. Veel mechanismen en moleculaire machines zijn zelfs niet-reduceerbaar complex. Het project van prof. dr. Cees Dekker zal, naast alle andere aanwijzingen die er zijn, een krachtig pleidooi worden voor Intelligent Design. We hopen dat deze kromme stok (het aantonen van abiogenese zonder Schepper) een slag ten goede zal geven. Prof. Dekker zal natuurlijk geen abiogenese willen zonder Schepper (zo heeft hij ook in diverse interviews gezegd), maar dat zal wel het uiteindelijke naturalistische gevolg zijn. In 2015 gaf dr. Peter Borger in twee artikelen (hier en hier) al aan dat het, vanwege de complexiteit en verkeerde vooronderstellingen, niet zal lukken om een levende cel na te bouwen. Hij heeft toen gelijk gekregen, want met het projectgeld van toen is het niet gelukt. 

Studiedag over ‘Paris Basin’

De zesendertigste geofachtagung van de Duitse creationistische organisatie Wort und Wissen zal gaan over het bekken van Parijs. Deze studiedag wordt onder andere georganiseerd door de bioloog en geoloog drs. Tom Zoutewelle. Het betreft een vakoverstijgende studiedag, zo wordt de snelle radiatie van zoogdieren in het Tertiair ook vanuit biologisch oogpunt bekeken. Er zijn diverse academici uitgenodigd, waaronder de Nederlanders dr. Renata van der Weijden en dr. Peter Borger en de Brit Paul Garner (MSc.). Zoutewelle zelf zal het thema inleiden. Meer informatie is hier te vinden. We hopen dat de lezingen gebundeld kunnen worden in een boek. Het is belangrijk dat creationisten detailonderzoek doen. Van harte aanbevolen!

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand opnieuw meer bezocht dan de vorige maand. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Afgelopen maand zijn er, samen met genealogische artikelen, meer dan 175 artikelen verschenen op onze website. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Sommige christenen wijzen op vondst ark des verbonds: terecht? (geschreven door dr. Mart-Jan Paul).
(2) Moet de evolutietheorie onderwezen worden op scholen? – Enkele gedachten om dat, naast ID-onderwijs, wel te doen (geschreven door Jan van Meerten).
(3) Watervogel zit er warmpjes bij (geschreven door ir. Henk van der Kooij).
(4) ‘Micro Machines and Molecular Scissors’ – Dr. Joe Deweese sprak voor de livestream van Logos Research Associates (lezing door dr. Joe Deweese).
(5) Nieuwe uitleg inzake homoseksualiteit gaat met bijbeltekst op de loop (geschreven door dr. Pieter Lalleman).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 29 juni 2024 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.