Home » Nieuwsbrief » Terugblik congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ – Terugkijken is nog steeds mogelijk! – Nieuwsbrief d.d. 31 oktober 2023

Terugblik congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ – Terugkijken is nog steeds mogelijk! – Nieuwsbrief d.d. 31 oktober 2023

Vandaag is het de laatste dag van oktober, Hervormingsdag. Vaak wordt er op deze dag het Lutherlied gezongen, ‘Ein feste Burg ist unser Gott‘. Het Lutherlied hebben we vorig jaar ook gedeeld op onze website. De website is deze maand erg goed bezocht. Dat komt mede door de livestream van het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’. We kijken vol dankbaarheid terug op het congres. Terugkijken van deze livestream is hier mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunnen deze verzonden worden naar info@oorsprong.info of via ons contactformulier. Deze vragen en opmerkingen hopen we mee te nemen in een algemeen document met een bespreking van (positieve) feedback rond het congres. Het volgende congres hopen we, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, op 23 november 2024 D.V. te organiseren. Via deze pagina hopen we later het programma en meer informatie te delen.

Identificatiefiguren

Vandaag een korte nieuwsbrief, omdat we deze maand ook al twee tussentijdse nieuwsbrieven hebben verstuurd en we u niet willen overvoeren met informatie. Zoals gezegd in de inleiding is het congres terug te kijken via de livestream. Deze livestream is bij het schrijven van deze nieuwsbrief al meer dan 4600 keer bekeken. Dat is het hoogste aantal via de livestream van al de congressen die wij hebben georganiseerd. Hartelijk bedankt voor het kijken! Een tiental gepromoveerde wetenschappers mocht een presentatie houden over het thema ‘Verwondering‘. Komende maand D.V. hopen we ook langzaam de afzonderlijke video’s van de presentaties te delen. Houdt u daarvoor onze website ‘Oorsprong‘ in de gaten. De ervaring leert dat deze video’s nog vaak geraadpleegd zullen worden en ook gebruikt zullen worden in het onderwijs aan onze jongeren. Het is goed voor onze studerende jongeren dat er identificatiefiguren zijn. Het christelijk geloof belijden binnen de (natuur)wetenschap kan het gevoel geven op een eiland te leven en spreekwoordelijk de laatste der Mohikanen te zijn. Wat is het dan bemoedigend om te horen dat je niet alleen bent! Het was daarom ook mooi om te zien dat er veel jongeren in de zaal zaten of meekeken met de livestream. Op onze website vatten we af en toe ook interviews samen met identificatiefiguren. Zo lazen we recent nog een interview met een huisarts en een artikel van een predikant over de schepping. Deze hebben we hier samengevat. We hopen dat dit werk, hoewel het vol gebrek is en onze gezondheid broos is, tot Zijn eer en tot heil en nut van onze naaste mag zijn.

Microbiologie

Afgelopen maand heeft bacterioloog en dierenarts dr. ir. Erik van Engelen een prachtig artikel over zijn werk geschreven in het blad Radix. We zijn dankbaar voor de ruimte die dr. Van Engelen kreeg om zijn verhaal te doen in dit blad. Aan het woord is een wetenschapper die uitgebreid over zijn vakgebied spreekt en ook laat weten waar hij tegenaan loopt. Van Engelen wijst ons er ook op dat binnen de microbiologie Zijn Meesterwerk te zien is. Opdat niemand te verontschuldigen is… (Romeinen 1:20). Het artikel is met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen op onze website en hier te lezen.

De Grote Vragen

Mocht u nog niet genoeg hebben van congressen en graag opnieuw een congres willen bezoeken. Op 25 november 2023 D.V. organiseren Creaton en Wort und Wissen een Nederlandstalige regionaltagung met als thema ‘De Grote Vragen‘. Aan het woord zijn een viertal wetenschappers die hopen te spreken over kosmologie, biologie, archeologie en geologie. Meer informatie over deze bijeenkomst is hier te vinden.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand het meest bezocht van het afgelopen jaar. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Embryo-achtige structuren – Nabootsen zorgt voor gemengde gevoelens (geschreven door dr. Bert-Jan Heusinkveld).
(2) Wonderen, de wereld uit? – Dr. H.J. Agteresch sprak in 2020 voor JBGG (lezing door dr. Hendrik Agteresch).
(3) Echte revolutie kwam pas na Copernicus (geschreven door dr. Kees de Pater).
(4) Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 12. Drs. Tom Zoutewelle – Van (Cambrische) explosie naar extinctie (lezing door drs. Tom Zoutewelle).
(5) Mijlpaal: vijfentwintighonderd artikelen op oorsprong.info! (samengesteld door Fundamentum).


De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 november 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.