Home » Nieuwsbrief » Een beslissende vraag – De scholen en universiteiten zijn weer begonnen – Nieuwsbrief d.d. 31-8-2023

Een beslissende vraag – De scholen en universiteiten zijn weer begonnen – Nieuwsbrief d.d. 31-8-2023

De zomervakantie is al weer ten einde. De scholen zijn weer begonnen en de docenten hebben weer kennisgemaakt met hun (nieuwe) klas(sen). We hopen dat de Heere Zijn zegen over dat onderwijs zou willen geven. Leerkrachten hebben de belangrijke taak om de wereld voor het kind te ontsluiten. Het bestuderen van Gods schepping kan alleen maar leiden tot meer verwondering over hoe ingewikkeld alles in elkaar zit, maar ook tot verbijstering hoe nameloos diep we gevallen zijn en hoe deze kosmische zondeval de werkelijkheid tot de diepste vezels geraakt heeft. Daarom de beslissende vraag: ‘Wat dunkt u van den Christus?‘ (Mattheüs 22:42b).

Ralph Erskine (1685-1752)

Over die laatste vraag lazen we onlangs in een kerkblad een meditatie van de bekende Ralph Erskine (1685-1752). We citeren het eerste gedeelte, in verband met de relatie tussen Gods schepping en de beslissende vraag:

“Geliefden, wat dunkt u van de Christus? Wat zal alle wijsheid en kennis van de schone letteren, wat zullen alle vrije kunsten en wetenschappen en de beste vaardigheden van de wereld ons baten zonder Christus? Die zullen ons geschikt maken om de duivel te dienen en zijn belangen nog veel beter te behartigen, wanneer wij met dat alles Christus niet ontdekken. U kunt Latijn, Grieks en Hebreeuws studeren, wijsbegeerte, sterrenkunde, sterrenwichelarij, geografie en wiskunde, en zelfs theologie – en toch is het allemaal vergeefse moeite als u Christus niet in het oog houdt.”

Erskine wijst hiermee het verkrijgen van kennis en vaardigheden niet af, maar ziet hoger. De beslissende vraag: ‘Wat dunkt u van den Christus?‘ We hopen dat al ons studeren en ons onderwijzen in dát licht zou mogen komen te staan. 

Congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Heeft u uzelf al aangemeld voor het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023‘. Op dit moment zijn er al vijftig aanmeldingen. Aanstaande zaterdag over acht weken D.V. zal het congres gehouden worden. Het thema is ‘Verwondering‘. Afgelopen maand hebben we een persbericht geschreven. Deze zal een aantal weken voor het congres ook gedeeld worden met diverse media. De flyer is hier te downloaden. Mocht u diverse papieren flyers willen verspreiden dan kunt u contact opnemen met info@oorsprong.info. Ook dit jaar hoopt Geloofstoerusting de livestream te verzorgen. Meer informatie over en aanmelden voor het congres kan via deze link.

Voorgaande congressen

Het eerste congres dat Jan van Meerten organiseerde, was in Utrecht samen met twee anderen. Komend jaar D.V. is dat vijftien jaar geleden. Daarna volgde een congres in Almere in 2012 en vanaf 2014 in Opheusden. De sprekerslijst van de afgelopen congressen is hier te vinden (Utrecht en Almere) moeten daar nog aan toegevoegd worden. We proberen het beschikbare materiaal met terugwerkende kracht ook te plaatsen op onze website. Sinds 2021 zijn de congressen in een nieuw format gegoten, namelijk met livestream. De lezingen zijn bovendien als afzonderlijke video ook online geplaatst. Dat is succesvol gebleken. Hoe succesvol? We hebben dat beschreven in dit artikel. Veel zegen bij het terugkijken van de lezingen van de afgelopen twee congressen. Feedback en vragen kunnen gesteld worden via ons contactformulier.

Wetenschapsbijbel

Vorig jaar najaar verscheen de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel. Binnen de Gereformeerde Gezindte veroorzaakte dit boek nogal wat ophef. Op de website ‘Oorsprong’ hebben wij een overzicht bijgehouden van alle openbare reacties in de media op deze ‘Wetenschapsbijbel‘ (moet nog verder aangevuld worden). Afgelopen maand plaatsten we nog twee reacties op onze website. De eerste is van dr. J.M.D. de Heer en is hier te vinden. De tweede is van dr. ir. S.M. de Bruijn en is hier te vinden. Wie een beter alternatief zoekt voor de ‘Wetenschapsbijbel’, onlangs (vorige week) is voor wat betreft het Oude Testament een prachtige Duitstalige inleiding verschenen onder redacteurschap van de onder ons bekende dr. Walter Hilbrands en dr. Hendrik J. Koorevaar. Over deze Duitstalige inleiding is hier meer te lezen.

Dierentuingidsen

Afgelopen zomer waren we in Faunapark Flakkee en in de Apenheul. Ook bezoeken we regelmatig Ouwehands Dierenpark. Deze dierentuinen zijn de moeite van een bezoek waard. Je kunt daar verwonderen over de rijkdom van en (kleuren)variatie in Gods schepping. Helaas worden dierentuinen meer en meer bolwerken van naturalistische theorievorming. In Faunapark Flakkee is te lezen dat vogels afstammen van dinosauriërs. In de Apenheul en Ouwehands Dierenpark wordt gesteld dat de mens en de bonobo een gemeenschappelijke voorouder hebben (zie bijvoorbeeld hier). In Apenheul is er bovendien een expositie waarin je jouw voorouders kunt ‘ontmoeten’ (namelijk Lucy de Australopithecus afarensis). Zelfs in het opvangcentrum voor zeehonden, ASeal, is te lezen dat de zeehonden van landdieren afstammen. Het andere verhaal, namelijk de schepping van afzonderlijke diergroepen, wordt niet gehoord. Dat is opvallend omdat deze dierentuinen in de zogenoemde Biblebelt zijn gevestigd. We zijn daarom begonnen aan het maken van (digitale) parkgidsen voor de genoemde dierentuinen. Zo kunnen ouders die uitgaan van de (historische) betrouwbaarheid van de Schrift hun kinderen ook de andere kant onderwijzen. Er zijn een flink aantal dierentuinen, dus dit zal, als de Heere het geeft, een meerjarenproject worden.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ wordt ook deze maand goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Gabriel Barkay is decaan Bijbelse archeologie: “Ik probeer de Bijbel niet te bewijzen” (interview door Jonathan en David Parsons met prof. dr. Gabriel Barkay).
(2) Gevaar ‘spijtpil’ wordt minder geloofwaardig (geschreven door Kees van Helden).
(3) ‘Understanding a Gigantic Mass-Kill Fossil Deposit within the Redwall Limestone of Grand Canyon’ – Dr. Steven Austin sprak voor de livestream van Logos Research Associates (lezing door dr. Del Tackett en dr. Steven Austin).
(4) Een wereldwijde zondvloed: echt gebeurd of overdreven? (geschreven door dr. Hendrik Koorevaar en dr. Mart-Jan Paul).
(5) Dr. Pieter Omtzigt en een Nieuw Sociaal Contract – (Creationistische) Lessen uit zijn gelijknamige boek (geschreven door Jan van Meerten).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 september 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.