Home » Algemeen » Evolutie en ForumC – Een kort briefje in het Reformatorisch Dagblad

Evolutie en ForumC – Een kort briefje in het Reformatorisch Dagblad

Cors Visser (RD 10-4-2013) stelt dat christenen vragen over schepping en evolutie niet uit de weg moeten gaan. Ik ben blij met een dergelijk genuanceerd stuk. In de praktijk is ForumC helaas niet zo genuanceerd als het artikel laat zien. ForumC helt over naar het theïstisch evolutionisme en doet beide partijen (theïstisch evolutionisten en creationisten) niet evenveel recht. Een onderzoekje naar recente bronnen van ForumC bevestigt dit (zie een artikel op mijn weblog scheppingsmodel.wordpress.com). Waarom zegt ForumC dat het een neutraal platform is, maar promoot het theïstische evolutie? Waarom wordt het scheppingsmodel genegeerd of –als het besproken wordt– bekritiseerd? Waarom nodigt ForumC geen creationistische schrijvers uit en neemt het alleen theïstische evolutionisten in de arm?

ForumC heeft mijns inziens twee opties. Het moet óf intern nadenken over de vraag hoe het creationisten evenveel aan het woord kan laten als theïstisch evolutionisten. Óf het moet zijn doelstellingen veranderen en zich niet langer profileren als een neutraal platform voor geloof en wetenschap, maar als een platform voor theïstische evolutie.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2013, Evolutie (II), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 43 (19): 7.