Home » Scheppingsparadigma » Binnenkort verschijnt een vuistdikke historisch-canonieke inleiding op het Oude Testament in Duitsland – Een tiental Nederlandstalige academici werkten ook mee

Binnenkort verschijnt een vuistdikke historisch-canonieke inleiding op het Oude Testament in Duitsland – Een tiental Nederlandstalige academici werkten ook mee

Komende maand verschijnt er in Duitsland een bijbelgetrouwe (historisch-canonieke) inleiding op het Oude Testament. Aan dit vuistdikke boek hebben ook een aantal Nederlandstalige academici meegewerkt. De bundel staat onder redactie van de oudtestamentici dr. Walter Hilbrands en dr. Hendrik J. Koorevaar.1 De volledige Duitse titel van deze inleiding luidt: ‘Einleitung in das Alte Testament: Ein historisch-kanonischer Ansatz’ en wordt uitgegeven bij Brunnen.2

Opbouw

Deze oudtestamentische inleiding bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft een algemene inleiding met daarin hoofdstukken over onder andere de historisch-kritische methode, de geschiedenis van het Hebreeuws, chronologie en geschiedschrijving, de verhouding tussen archeologie en teksten uit het Oude Oosten, en nog diverse andere hoofdstukken. Het tweede deel is een inleiding in de drie canondelen (priestercanon, profetencanon en de wijsheidscanon). De inleidingen op de diverse canondelen bevatten zes of zeven hoofdstukken. Het derde deel omvat een speciale inleiding per oudtestamentisch bijbelboek. Niet in de volgorde zoals wij ze kennen uit bijvoorbeeld de Statenvertaling maar in de volgorde van de hierboven genoemde canondelen. Hiermee wordt aangesloten bij de oudst bekende indeling van de Hebreeuwse Bijbel. Sommige bijbelboeken worden samen besproken, zoals Exodus, Leviticus en Numeri. Ieder hoofdstuk kent één of twee inleiders. Genesis en Samuël kennen er zelfs drie.

Nederlandstalige academici

Aan de bundel werkten ook enkele Nederlandstalige academici mee. Dat wil niet zeggen dat al deze Nederlandstalige academici ook daadwerkelijk in Nederland wonen of daar werkzaam zijn. Mogelijk zal bovendien ook een enkele van origine Duitstalige wetenschapper het Nederlands beheersen, ik denk bijvoorbeeld aan dr. Walter Hilbrands. De Nederlandstalige scribenten zijn: dr. Raymond R. Hausoul, dr. Hans van den Herik, Hendrik J. Koorevaar, dr. Hetty Lalleman, dr. Geert W. Lorein, Jonathan Pater (MA), dr. Mart-Jan Paul, dr. Pieter G. van der Veen, dr. Eveline van Staalduine-Sulman en dr. Jan Verbruggen. Heel mooi dat dit het resultaat is van een Europese samenwerking.

Verzoek aan een Nederlandstalige uitgever

Ons verlangen bij Fundamentum is dat deze inleiding vertaald wordt in het Nederlands en door een bekende uitgeverij wordt uitgebracht. De inleiding is namelijk, naar wat we ervan gezien hebben, bruikbaar voor predikanten, theologen en theologiestudenten. Het is belangrijk dat dergelijk historisch-canoniek materiaal ook in het Nederlands verschijnt. Welke uitgever pakt dit op? Mail voor overleg naar: info@oorsprong.info.

Voetnoten

  1. Hilbrands sprak eens op een Nederlands congres in Opheusden: https://oorsprong.info/programmas-voorgaande-congressen/. Koorevaar heeft meegewerkt aan de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’. Zie: https://oorsprong.info/bestelformulier-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
  2. Hier is de voorinschrijving gestart: https://brunnen-verlag.de/229580/einleitung-in-das-alte-testament.html.