Home » Scheppingsparadigma » Bestelformulier bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’

Bestelformulier bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’

Donderdagavond 30 maart 2023 werd de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ gepresenteerd. Deze boekpresentatie, georganiseerd door ‘Uitgeverij De Banier’, werd opgenomen en is hier terug te kijken. ‘Klomp Creative’ wordt bedankt voor de opname en het organiseren van de livestream.

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen twintig Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan.

Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen.

In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.

De bundel is hieronder (voor 19,95 euro) te bestellen! De verzendkosten bedragen bij één exemplaar 3,45 euro. Dit bestelformulier wordt gebruikt totdat we een webshop gekoppeld hebben aan deze website.

Bestelformulier