Home » Artikelen geplaatst door Fundamentum

Auteursarchief: Fundamentum

Statistieken van de website oorsprong.info – Januari 2023

De eerste maand van dit nieuwe jaar, januari 2023, is alweer ten einde. Daarmee is er ook een einde gekomen van het jaar 2022 (hier is een top-10 van meest gelezen artikelen te vinden). Deze maand werd de website ‘Oorsprong’ veel bezocht. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand januari 2023. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de maand december zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt doordat een vriend of kennis deze deelt via social media of e-mail.

 1. 31 januari 2023 met 873 weergaven.
 2. 28 januari 2023 met 713 weergaven.
 3. 30 januari 2023 met 692 weergaven.
 4. 17 januari 2023 met 613 weergaven.
 5. 2 januari 2023 met 566 weergaven.
 6. 10 januari 2023 met 555 weergaven.
 7. 26 januari 2023 met 545 weergaven.
 8. 25 januari 2023 met 504 weergaven.
 9. 12 januari 2023 met 503 weergaven.
 10. 21 januari 2023 met 488 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand januari 2023. Er werden 170 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022) met 2.591 weergaven.
 2. Gemeente Staphorst onder vuur vanwege vermelding van ‘jonge aarde’-visie in archeologisch rapport – Deel 1: Raadstukken en Nieuwsberichten met 757 weergaven.
 3. ‘Kerngroep Bezinning GKV’ haakt vanwege doorwerking van moderne hermeneutiek af – Zaterdag 19 november 2022 studiedag voor verdere bezinning met 570 weergaven.
 4. 14 uitdagingen aan hen die geloven dat Adam een geëvolueerde aapmensachtige was met 458 weergaven.
 5. Een partnerschapsverbond – Ad de Bruijne pleit voor homoseksuele variant op het huwelijk en zet zo een wissel om met 385 weergaven.
 6. Een vraag die mij vaak gesteld wordt: hoe zit het met polygamie in de Bijbel? – Reactie van dr. Maarten Klaassen op drs. Jan de Visser met 365 weergaven.
 7. COLUMN: De les van de kokmeeuw met 299 weergaven.
 8. IKEA wijst met de regenboogtas op de zondvloed – Een boodschap van zonde en genade met 273 weergaven.
 9. Dr. Gerdien de Jong gaat via website Nederlandstalig ‘creationisme’ bestrijden met 256 weergaven.
 10. Een ‘volwaardige’ bespreking van Theistic Evolution door prof. G van den Brink – Ofwel, hoe ontkracht je een onwelgevallige boodschap? met 212 weergaven.

Bundel verschijnt eind maart 2023 D.V. – Oude koeien uit de sloot of lessen uit het verleden? – Nieuwsbrief d.d. 31 januari 2023

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud. Een wonder dat we deze maand weer gespaard en bewaard zijn. Er wordt weer flink gediscussieerd over geloof en wetenschap, ook deze maand. Met Fundamentum mogen we daar, zolang de gezondheid het toelaat, een bescheiden rol in spelen. Zo is er discussie rond de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel (waarvan we hier een overzicht bijhouden) en hebben we de Staphorster ‘jonge aarde’-kwestie (2010) weer afgestoft (hier). We proberen daar lessen uit te trekken voor andere gemeenten met een orthodox-christelijke meerderheid in de Biblebelt. Verder denkt een wetenschapper op de website na over het thema lijden bij dieren. Hij schreef onlangs een bijdrage (hier) en ook al eerder (hier). (Hoe) past het lijden van dieren in een goede schepping? Waarschijnlijk niet.

Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht

Vanwege allerlei omstandigheden heeft de verschijning van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht op zich laten wachten. Maar nu kunnen we doorgeven dat de bundel eind maart 2023 D.V. zal verschijnen. Het betreft een bundel over ‘geloof en wetenschap’. Het betreffen bijdragen vanuit theologie, filosofie, historie en natuurwetenschappen. De bundel staat onder redactie van Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten. De hoofdstukken zijn geschreven door een 18-tal auteurs, te weten: dr. Piet de Vries, dr. Mart-Jan Paul, dr. Hendrik Koorevaar, dr. Gie Vleugels, dr. Pieter Boonstra, dr. Piet Murre, dr. Benno Zuiddam, dr. Aart Goedvree, dr. Maarten Klaassen, dr. Kees de Pater, dr. Henk Jochemsen, dr. Kees Roos, dr. Wim van Vlastuin, dr. Mart de Groot, dr. Erik van Engelen, dr. Peter Borger, dr. Tjaart Krüger en dr. Wim de Vries. Uitgeverij De Banier is bezig met een presentatieavond, zodra daar meer informatie over beschikbaar is hopen wij dat met u te delen. Het boek is hier alvast te reserveren. Hiermee gaat een persoonlijke wens in vervulling om te komen tot een professioneel-orthodoxe bundel over geloof en wetenschap. Wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) van het Reformatorisch Dagblad komt dit voorjaar ook met een boek. Meer informatie daarover is hier te vinden.

In Memoriam: dr. John Morris (1946-2023)

Afgelopen zondag 29 januari 2023 is geologisch ingenieur dr. John D. Morris (1946-2013) overleden. Morris was een zoon van de bekende dr. Henry M. Morris (1918-2006) die veel heeft betekend voor de heropleving van zondvloedgeologie. Zijn zoon, wijlen dr. John Morris, had ook een actieve rol in deze zondvloedgeologie. Hij ondernam zoektochten op de Ararat naar de ark van Noach, schreef boeken en talloze artikelen en verdedigde zijn werk tegenover critici en sceptici. Op onze website publiceerden we een ‘In Memoriam‘ van de hand van Jan van Meerten (hier).

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’

Als de Heere het geeft hopen we in de maand februari bezig te gaan met de invulling van het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘. We zoeken nog vrijwilligers die mee willen denken/helpen bij de uitvoering van het congres. Ook dit jaar is Geloofstoerusting bereid om de livestream op zich te nemen. Het gaat dan vooral om vrijwilligers bij de uitvoering van het livecongres. Dit omdat Jan van Meerten nauwelijks tot niet in staat is om lichamelijke arbeid op te pakken (zijn hartfunctie is zeer zwak). Hij zou graag willen dat de jaarlijkse congressen zijn voortgang hebben. Mocht u niet mee kunnen/willen werken, maar wel het congres willen bezoeken of de livestream bijwonen dan is hier meer informatie te vinden.

Creationistisch-wetenschappelijk onderzoek in naturalistisch-wetenschappelijke journals

In een artikel over wetenschappelijk werk van de van oorsprong Hongaarse bioinformaticus dr. Mátyás Cserhati moedigden we creationisten aan om wetenschappelijk werk te publiceren in naturalistische tijdschriften. Na publicaties zouden deze wetenschappelijke artikelen creationistisch verder uitgewerkt en/of gepopulariseerd kunnen worden. Artikelen van/over dr. Cserhati zijn hier, hier en hier te vinden. Momenteel is evolutiebiologe en evolutionist dr. Gerdien de Jong deze artikelen aan het bekritiseren (zie hier). Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van een overzicht door masterstudent Willem Jan Blom hebben we gekeken naar drie geologische onderzoeksprojecten en wat daarvan gepubliceerd is in naturalistisch-wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd is op naturalistisch-wetenschappelijke conferenties. Daaruit blijkt dat creationistische onderzoekers aardig wat werk hebben verzet. Het eerste onderzoek dat we deelden was het ‘Dinosaur Research Project‘ van dr. Arthur Chadwick c.s. (hier). Chadwick was een keer (2017) in Nederland om dit onderzoek te presenteren (zie hier). Het tweede onderzoek dat we deelden was van dr. Leonard Brand, dr. John Whitmore en dr. Sarah Maithel c.s. (hier). En het derde onderzoek waarvan we een overzicht deelden was van dr. Marcus Ross (hier). Laatstgenoemde heeft zijn onderzoek deels uitgevoerd in Nederland. Voor studenten en academici is dit soort werk bemoedigend en ondersteunend.

Staphorster archeologie

Begin 2010 en later ook begin 2011 kwam de Gemeente Staphorst in het landelijk nieuws vanwege een opmerkelijke kwestie. De raadsleden van de ChristenUnie en de SGP van deze gemeente waren het oneens met een archeologisch rapport waarin honderdduizenden en miljoenen jaren genoemd werden. Dit was volgens de raadsleden in strijd met de Schrift. De Schrift gaat immers uit van een jonge, d.w.z. ca. zesduizend jaar oude aarde. Ze vroegen om rectificatie van het rapport. Het hele rapport herschrijven bleek uiteindelijk niet mogelijk, maar de raadsleden kregen het wel voor elkaar om in een voorwoord te vermelden dat een deel van de inwoners van de Gemeente Staphorst uitgaan van een jonge aarde en daarmee de genoemde jaartallen ter kennisgeving aannemen. Dit zorgde voor veel ophef en onbegrip. Deze kwestie zien wij echter als goede casus hoe het zou moeten gaan in de Biblebelt met archeologische rapporten waarvan de jaartallen in strijd zijn met de Schrift. Het liefst zouden we dergelijke rapporten met creationistische experts in de geologie en archeologie herschrijven. We hebben al twee artikelen gewijd aan deze kwestie (hier en hier). Als de Heere het leven en de gezondheid geeft volgen er nog meer artikelen. Mocht u uit Staphorst komen en meer stukken in het bezit hebben over deze kwestie of op een andere manier bekend zijn met deze kwestie, zou u ze dan willen doorgeven via ons contactformulier?

Oude koeien uit de sloot of lessen uit het verleden?

Nederlandstalige creationisten zijn veelal niet zo goed in het voortbouwen op bestaand materiaal. Vaak verschijnen er veel boeken, artikelen en andere zaken, maar wordt er niet voortgebouwd op dit materiaal. Tenminste niet in het openbaar. Immers, waar is het vervolgonderzoek naar aanleiding van bijvoorbeeld de boeken ‘Oorspronkelijk‘ (Paul) en ‘Adam, waar ben je?‘ (Ouweneel). Kleine kwesties uit die boeken zouden verder uitgewerkt kunnen worden. Waarom hebben we de ID-beweging in Nederland (2005) laten doodbloeden? Uiteraard nemen we afstand van een oude aarde, wat vaak door ID’ers gepropageerd wordt, maar het materiaal over waar we het wel eens zijn is prima bruikbaar. Waarom heeft de landelijk bekend geworden DinoDino-actie geen vervolg gekregen? Allemaal vragen waar we (nog) geen antwoord op kunnen geven. Veel informatie is verloren gegaan of in onwetendheid gebleven. Daarom proberen we de komende tijd op onze website te bestuderen en te beschrijven welke inhoudelijke acties er zijn geweest. Bestuderen waar en hoe er op deze acties gereageerd is. Met de voor het scheppingsparadigma positieve inhoud wat te doen en de negatieve of verouderde inhoud te bestrijden óf te verwerpen. Maar ook, uiteraard, het nieuwe materiaal niet te vergeten. Mocht u nog artikelen hebben liggen over bovengenoemde kwesties, of daarin mee willen denken dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. We willen geen oude koeien uit de sloot halen en die herkauwen, maar wel lessen trekken uit het verleden en inhoudelijk sterke punten meenemen naar de toekomst.

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) PERSBERICHT: Probleemfossiel zaagt aan stamboom van menselijke evolutie (geschreven door Weet Magazine).
(2) ‘Evolutie: wetenschap of geloof?’ – Student Josianne Slijkhuis in gesprek met biologiedocent Gregory van den Top (Eerste deel) (video van Josianne Slijkhuis (BSc.) en Gregory van den Top (MSc.)).
(3) Biologische argumenten voor evolutie – Ruben Jorritsma (MSc.) sprak op het congres ‘Geloof jij het?’ (2013) (lezing van Ruben Jorritsma (MSc.).
(4) 14 uitdagingen aan hen die geloven dat Adam een geëvolueerde aapmensachtige was (geschreven door dr. Willem Ouweneel).
(5) Een partnerschapsverbond – Ad de Bruijne pleit voor homoseksuele variant op het huwelijk en zet zo een wissel om (geschreven door dr. Jan Hoek).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 28 februari 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

De Kroatische watervallen van Veliki Slap en Sastavci in Plitvice Lakes National Park

Enkele uren geleden plaatsten we een dronevideo van de Krkawatervallen in Kroatië.1 Andere watervallen in dit land zijn Veliki Slap en Sastavci. Deze watervallen bevinden zich in het bekende Plitvice Lakes National Park. Ook deze watervallen zijn indrukwekkend. Bij de waterval van Veliki Slap valt het water 78 meter naar beneden. Met dank aan het YouTube-kanaal ‘Explore Croatia‘ hoeven we daarvoor niet 18 uur in de auto te zitten, maar kunnen we ook op de bank genieten van de schoonheid van de schepping.

Voetnoten

De Krkawatervallen – Een dronevideo van prachtige Europese watervallen

De Krkawatervallen zijn watervallen in het Kroatische Nationale Park Krka. Dit Nationale Park heeft een oppervlakte van 111 vierkante kilometer aan de voet van het Dinaragebergte. In dit gebergte ontspringt de rivier Krka, een zeventig kilometer lange rivier. Geniet van deze prachtige watervallen met dank aan de dronevideo van het YouTube-kanaal Drone Snap.

Mijlpaal: veertienhonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan veertienhonderd artikelen op de website. De meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is veel meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’. Het vorige ‘mijlpaal’-artikel is hier te vinden.

 1. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022).
 2. Er is wel degelijk een stikstofprobleem – Hoogleraar Wim de Vries reageert op tegenwerpingen.
 3. COLUMN: De les van de kokmeeuw.
 4. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
 5. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord.
 6. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem.
 7. Tim Hofmans aanval op Pro-lifers is erger dan je denkt.
 8. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster.
 9. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
 10. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.

Statistieken van de website oorsprong.info – December 2022

De maand december 2022 is alweer ten einde. Daarmee is er ook een einde gekomen van het jaar 2022 (hier is een top-10 van meest gelezen artikelen te vinden). Deze maand werd de website ‘Oorsprong’ veel bezocht. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand december 2022. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de maand november zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt doordat een vriend of kennis deze deelt via social media of e-mail.

 1. 24 december 2022 met 2.426 weergaven.
 2. 30 december 2022 met 652 weergaven.
 3. 31 december 2022 met 540 weergaven.
 4. 27 december 2022 met 531 weergaven.
 5. 25 december 2022 met 484 weergaven.
 6. 6 december 2022 met 460 weergaven.
 7. 2 december 2022 met 453 weergaven.
 8. 29 december 2022 met 443 weergaven.
 9. 13 december 2022 met 424 weergaven.
 10. 5 december 2022 met 400 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand december 2022. Er werden 52 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. COLUMN: De les van de kokmeeuw met 2.804 weergaven.
 2. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022) met 1.675 weergaven.
 3. ‘Kerngroep Bezinning GKV’ haakt vanwege doorwerking van moderne hermeneutiek af – Zaterdag 19 november 2022 studiedag voor verdere bezinning met 421 weergaven.
 4. De ‘NBV21 Wetenschapsbijbel’ – Een overzicht met 338 weergaven.
 5. Prof. dr. Wim van Vlastuin (VU) zoekt promovendus voor promotie op prediking ds. A. Vergunst met 253 weergaven.
 6. Trees of life: do they exist? – Inaugurele rede van dr. Richard Buggs aan de ‘Queen Mary University of London’ met 222 weergaven.
 7. Evolutionists on Panda’s Thumb Attack Well-Respected Science Journal met 175 weergaven.
 8. Kritiek op de moderne hermeneutiek? – In Amerongen wordt morgen nagedacht over hoe om te gaan met de moderne Schriftuitleg met 137 weergaven.
 9. Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten? met 136 weergaven.
 10. Wie helpt mee om deze website de ‘winter’ door te laten komen? met 125 weergaven.

De Victoria watervallen – Een indrukwekkend natuurverschijnsel in Afrika

De Victoria watervallen zijn een indrukwekkend natuurverschijnsel in Afrika. Het is een van de grootste watervallen ter wereld. De waterval is 1708 meter breed en het water valt maximaal 108 meter naar beneden. De waterval is een onderdeel van de rivier Zambezi en is te vinden op de grens van de Afrikaanse landen Zambia en Zimbabwe. Helaas wordt het ontstaan van de watervallen in een naturalistisch kader gegoten. We hopen, als de Heere leven en gezondheid geeft, het ontstaan van deze watervallen in de toekomst nog te bespreken vanuit een creationistisch kader. Bekijk de onderstaande video en verwonder! Met dank aan ‘Amazing Places on our Planet‘ voor het delen van deze video op haar YouTube-kanaal.

Statistieken van de website oorsprong.info – November 2022

De maand november 2022 is alweer ten einde. Deze maand werd de website ‘Oorsprong’ veel bezocht. Deze maand verschenen de bijdragen van het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ afzonderlijk online op onze website. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand november 2022. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de maand oktober zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt doordat een vriend of kennis deze deelt via social media of e-mail.

 1. 9 november 2022 met 650 weergaven.
 2. 10 november 2022 met 641 weergaven.
 3. 22 november 2022 met 630 weergaven.
 4. 21 november 2022 met 624 weergaven.
 5. 12 november 2022 met 610 weergaven.
 6. 14 november 2022 met 521 weergaven.
 7. 19 november 2022 met 495 weergaven.
 8. 30 november 2022 met 492 weergaven.
 9. 24 november 2022 met 472 weergaven.
 10. 8 november 2022 met 470 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand november 2022. Er werden 94 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. Tim Hofmans aanval op Pro-lifers is erger dan je denkt met 2.109 weergaven.
 2. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022) met 969 weergaven.
 3. ‘Kerngroep Bezinning GKV’ haakt vanwege doorwerking van moderne hermeneutiek af – Zaterdag 19 november 2022 studiedag voor verdere bezinning met 614 weergaven.
 4. Een nieuwe manier van Bijbellezen? – Dr. J.M.D. de Heer schrijft een serie artikelen in De Saambinder over de wissels die omgaan met 532 weergaven.
 5. NBV21 Wetenschapsbijbel met, qua oergeschiedenis, focus op theïstische evolutie en ‘Ancient Near East’-mythologie – Bespreking ‘NBV21 Wetenschapsbijbel’ met 371 weergaven.
 6. Antwoord nodig op zogenaamde wetenschap met 362 weergaven.
 7. ‘Vaste rots van mijn behoud’ en Augustus Montague Toplady (1740-1778) met 217 weergaven.
 8. Heeft dr. Prosman het boek gelezen met één oog dicht? – Een Twitter-draad van dr. René Erwich als reactie op een recensie in De Waarheidsvriend met 190 weergaven.
 9. Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2022 – 6. dr. Peter Borger – Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming met 171 weergaven.
 10. Wetenschapsbijbel miskent scheppingsorde met 163 weergaven.

Wie helpt mee om deze website de ‘winter’ door te laten komen?

Iedere dag, met uitzondering van zondag, verschijnen er één of meerdere artikelen op deze website over geloof, apologetiek en wetenschap. Deze thematiek wordt bekeken vanuit het perspectief van een klassiek scheppingsgeloof. Helaas zijn daar kleine kosten (hosting etc.) aan verboden. Het gaat in totaal om 423,50 euro. Wilt u aan deze kosten een steentje bijdragen zodat we de ‘winter’ door kunnen blijven publiceren? Zou u dan een gift willen overmaken naar IBAN: NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten en o.v.v. Gift website? Helaas is deze gift (nog) niet aftrekbaar bij de Belastingdienst. Hieronder wordt kort weergegeven welk bedrag er al is opgehaald.

Al opgehaald: 668,50 euro
Nog nodig: -245,00 euro

Bijbelgetrouwe geleerden denken na over hermeneutiek – Onderzoek in de schepping verdient bijval – Nieuwsbrief d.d. 30-11-2022

We kijken terug op een prachtig congres over ‘Bijbel & Wetenschap’. Jan van Meerten kon namens Fundamentum aanwezig zijn in de chat van de livestream. We danken Kees van Helden en Albert Holtvluwer van Logos Instituut voor de praktische organisatie en uitvoering van het congres en Marcel Vroegop van Geloofstoerusting voor het opzetten van de livestream. De sprekers worden bedankt voor hun inzet! De livestream is hier nog terug te kijken of de lezingen afzonderlijk hier. De bezoekers en kijkers bedankt voor het vertrouwen en de feedback of vragen. Deze nieuwsbrief is wat langer dan de vorige nieuwsbrieven, na het voorwoord volgt nog meer. Scrol daarvoor naar onderen.

Jan van Meerten

Sommige lezers vragen zich regelmatig af hoe het met Jan van Meerten, eigenaar en oprichter van Fundamentum is. Hieronder laten we hem persoonlijk aan het woord:

“Hartelijk bedankt voor jullie medeleven de afgelopen tijd. Dat heeft ons opnieuw bijzonder goed gedaan. Hoe het precies gaat is lastig uit te leggen. ‘Hetzelfde als vorige week’, is een afgezaagd antwoord. Het gaat naar omstandigheden redelijk met mij. We slikken trouw de medicijnen die de pompfunctie van het hart ondersteunen. Ondertussen wachten we op het plaatsen van een icd ter bestrijding van levensbedreigende ritmestoornissen. Dit zal D.V. 14 december 2022 plaatsvinden in het Radboud UMC te Nijmegen. Daarna kunnen ze mij in dit ziekenhuis niet meer verder helpen. Ik ben daarom doorverwezen naar het Erasmus MC te Rotterdam om te kijken naar verdere behandelmethoden. Afgelopen vrijdag hebben mijn vrouw en ik kennisgemaakt met de artsen en er lopen nu diverse vervolgonderzoeken. Gelukkig heb ik meer energie dan vier maanden geleden om dingen te doen. Half zittend en half liggend kan ik deze nieuwsbrief maken, nog wat lezen, schrijven en/of redigeren voor de website ‘Oorsprong’. De Heere heeft mij dat nog willen geven en Hij heeft mij nog willen sparen voor vrouw en kinderen. De Heere heeft het niet verkeerd gedaan! Spreek maar goed over Hem! Hij getrouw, maar wij ontrouw!”

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’

Zoals ook in de inleiding geschreven was het een prachtig congres. Het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ werd georganiseerd in De Bron in Hardinxveld Giessendam. Mocht u het congres gemist hebben, geen nood, de livestream is hier terug te kijken. Het openingswoord werd verzorgd door Kees van Helden (opening). Na de opening sprak nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam over de rol van het Schriftgezag in de vroege kerk (lezing). Sterrenkundige dr. Peter Korevaar sprak daarna over de uniciteit van de aarde in het heelal (lezing). Na de kleine pauze sprak fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn over het zogenoemde Rekolonisatiemodel (RKM) (lezing). Fytopatholoog dr. Gert Kema kwam na de lunchpauze aan het woord met een lezing over de rol van schimmels in Gods schepping (lezing). Moleculair bioloog dr. Peter Borger sprak daarna over baranomen en soortvorming (lezing). Industrieel ecoloog dr. Gijsbert Korevaar verzorgde de laatste lezing van de dag en sprak over scheppingsgeloof en rentmeesterschap (lezing). Het dagprogramma werd afgesloten door Kees van Helden (afsluiting). In de avond waren er nog twee Engelstalige toetjes. Eerst sprak bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood over baraminologie (lezing) en daarna sprak paleontoloog dr. Matt A. McLain over de zoogdierachtige reptielen (lezing). De lezingen zijn met enig inpassen ook bruikbaar voor het Voortgezet Onderwijs, zeker voor de bovenbouw. We hopen dat docenten de gehoorde argumenten zullen gebruiken bij hun aardrijkskunde-, biologie-, natuurkunde-, scheikunde- en godsdienstlessen.

Inaugurele rede van dr. Richard Buggs

In een van de vorige nieuwsbrieven spraken we over ‘rolmodellen’. We willen dit woord vervangen door identificatiefiguren. Deze identificatiefiguren zijn belangrijk voor studenten en wetenschappers. Zeker voor creationistische academici, die zich soms ten diepste (dus naar de diepste zielenroerselen), die vaak eenzaam voelen binnen hun vakgebied. Het is dan bemoedigend als je geestverwanten tegenkomt. Dr. Richard Buggs zien wij als zo’n identificatiefiguur. Buggs is plantengeneticus en hij hield deze maand zijn inaugurele rede aan de Queen Mary University of London. De rede is opgenomen en mooi opgezet. We hebben de lezing als artikel opgenomen op onze website. Helaas moet u wel de Engelse taal kunnen volgen om het te kijken.  

NBV21 Wetenschapsbijbel en Vuur dat nooit dooft

Op het klassieke scheppingsgeloof komt veel af. Theïstische evolutionisten en verschillende ontkenners van de waarde van de scheppingsorde timmeren flink aan de weg, zowel in woorden als in daden. Er verschijnen aan de lopende band boeken en artikelen waarin een theïstisch evolutionistische positie wordt verdedigd. Dit leidt weer tot ophef bij degenen die graag vasthouden aan het klassieke scheppingsgeloof. Twee voorbeelden zijn de NBV21 Wetenschapsbijbel én het boek Vuur dat nooit dooft. Over het eerstgenoemde voorbeeld hebben we al iets geschreven en hopen we een overzicht van alle reacties bij te houden. Het tweede genoemde voorbeeld kreeg op onze website ook flinke aandacht. Het boek werd bekritiseerd door dr. Hoek, dr. Prosman, dr. Horjus, dr. Zuiddam en dr. Klaassen

Hermeneutiek

Volgens de Bijbelwetenschapper dr. Sam Janse, die ook meegewerkt heeft aan de NBV21 Wetenschapsbijbel, is ‘hermeneutiek geen populair woord bij hen die zichzelf als Bijbelgetrouw zien‘. Met alle respect voor dr. Janse is dit (zeker de laatste tijd) flink onjuist. We kunnen het laatste decennium (maar ook daarvoor) zelfs spreken van een hermeneutische bewustwording. Vanuit Bijbelgetrouwe hoek verschijnen veel publicaties over hermeneutiek. In het Reformatorisch Dagblad wijst dr. Janse op het verschil tussen hermeneutiek en exegese als hij schrijft: ‘bij exegese zoeken we naar de betekenis die een oude tekst toen had, bij hermeneutiek kijken we naar de betekenis van die tekst voor nu‘. Met deze definitie doen, zeker bevindelijk-gereformeerde, predikanten heel veel aan hermeneutiek. De kritiek op deze stroming binnen het christendom is dan vaak zelfs dat er meer aan hermeneutiek dan aan exegese gedaan wordt. Dr. Janse kent óf de stroming niet goed die hij wil bekritiseren óf maakt bewust een karikatuurbeeld. Wel onderschrijven we de hartenkreet van dr. C.P. de Boer om bij hermeneutische kwesties als kerkverbanden meer samen te werken. In het artikel over deze hartenkreet hebben we alle artikelen over hermeneutiek op onze website (tot de hartenkreet) hier in een voetnoot op een rij gezet. 

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) Wetenschapper lost (creationistisch) biosystematisch raadsel van de rode panda (Ailurus fulgens) op (geschreven door Jan van Meerten n.a.v. onderzoeksresultaten van dr. Matyas Cserhati).
(2) Beslis niet te snel over embryo-onderzoek (geschreven door dr. Adriana Kater-Kuipers).
(3) Paleontology from a Biblical Worldview (lezing door dr. Leonard Brand).
(4) Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn (geschreven door drs. Elise van Hoek-Burgerhart).
(5) Wat Exodus 21:22 ons vertelt over abortus (geschreven door Chris Develing).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 december 2022 D.V.