Home » Artikelen geplaatst door Fundamentum

Auteursarchief: Fundamentum

Klassiek scheppingsgeloof en Bijbelse tijdlijn in beleidsstuk Archeologie? – Wie helpt ‘Oorsprong’ de winter door? – Nieuwsbrief d.d. 30-11-2023

Vandaag is het de laatste dag van november. Ook deze maand is bijna weer voorbij. In deze maand is er weer veel gebeurd. Op 22 november 2023 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ongeacht welke politieke mening u heeft of naar welke partij de voorkeur uitgaat, de formatie zal nog een lastige puzzel worden. Dwars door alles heen is het echter de Heere die regeert! We hopen en bidden dat het zogenoemde bijzonder onderwijs ook voor de toekomst behouden mag worden (link). Ook op het gebied ‘geloof en wetenschap’ is er veel gebeurd. Op 25 november 2023 organiseerden Stichting Creaton en Studiengemeinschaft Wort und Wissen te Gouda een congres over ‘De Grote Vragen’ (link). Daarnaast wordt op social media uitgebreid gediscussieerd over dit thema en zijn er genoeg ontdekkingen in de diverse vakgebieden om over te schrijven. In deze nieuwsbrief enkele krenten uit de pap.

Help ‘Oorsprong’ de winter door

We hebben deze winter een kleine eindejaarsactie (t.w.v. ruim 400 euro) om de website ook het komende jaar in de lucht te houden. Op onze website hebben we vandaag een artikel geplaatst wat de kosten daarvoor zijn en hoe u hieraan zou kunnen bijdragen. Mogen wij op uw steun rekenen?

Urk en het klassieke scheppingsgeloof

Vorige week kwam een deel van de Urker gemeenteraad in een commissiedebat bijeen om te luisteren naar een presentatie over een beleidsstuk archeologie. Diverse fracties hadden hun inbreng over deze plannen. Naast praktische zaken werden ook principiële zaken bediscussieerd. Zo had de SGP-fractie (hierin gevolgd door Hart voor Urk en Krachtig Urk) graag gezien dat het stuk geschreven was vanuit het klassieke scheppingsgeloof en de Bijbelse tijdlijn. Terecht! We hebben deze raadsvergadering op onze website samengevat. Urk is overigens niet de eerste en enige gemeente waar dit op deze wijze bediscussieerd werd. In 2010 was er een dergelijke discussie in de Gemeente Staphorst. Mooi dat er nog raadsleden in de lande zijn die, naast het bewaren van materieel erfgoed, ook opkomen voor immaterieel erfgoed, ook al hoort het klassieke scheppingsgeloof natuurlijk niet (alleen) in de vitrines zijn te bewonderen.

‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al lieten merken, kunnen we terugzien op een geslaagd congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023‘. De livestream is ondertussen bijna 5.000 keer bekeken en daar zijn we erg dankbaar voor. De komende maand willen we, als de Heere het geeft, afzonderlijke video’s van de lezing delen via de website ‘Oorsprong‘. We hopen dat dit materiaal ook gebruikt zal worden in de scholen voor Voortgezet Onderwijs en dat de geleerden als identificatiefiguren mogen dienen voor een nieuwe generatie. We hopen het volgende congres op 23 november 2024 D.V. te organiseren. Hier verschijnt op Zijn tijd meer informatie over het programma etc.

Identificatiefiguren

Hierboven spraken we over identificatiefiguren. Trouwe volgers van deze nieuwsbrief weten dat we structureel personen voor het voetlicht halen. Niet omdat deze mensen iets zijn in zichzelf, maar omdat de Heere hen gaven en talenten heeft gegeven om, in de academische wereld en daarbuiten, Hem te dienen en Zijn werk te onderzoeken. Veel jongeren die gaan studeren, hebben het in geloofsopzicht soms moeilijk aan de universiteit. Maar… er wacht hun een prachtige baan: Zijn schepping ontrafelen. Om de jonge en oude academicus te bemoedigen laten wij af en toe een identificatiefiguur aan het woord. Gisteren verscheen er op onze website een artikel over vier stellingen bij het proefschrift van econometrist dr. André Lucas, maar ook het begin van een beschrijving van een proefschrift van predikant en theoloog dr. Hendrik Brons. Lees ook de tien tips die wij gaven om studerende jongeren te ondersteunen en/of de adviezen van predikant en theoloog drs. C.J. Meeuse.

Ecologie

Ecologie, het bestuderen van de samenhang in Gods schepping, is een belangrijk vakgebied voor een creationist. Het bestuderen van Zijn schepping is een dankbaar werk en leidt tot verrassende vergezichten. Bioloog ir. Henk van der Kooij schrijft daar regelmatig (wekelijks) over in een plaatselijk huis-aan-huisblad. We mogen deze stukken, die vaak over vogels gaan, van hem overnemen en publiceren op onze website. Iedere donderdag proberen we, als de Heere het geeft, een stukje van zijn hand te plaatsen. Vandaag verschenen er zelfs twee stukken die hier en hier te lezen zijn. Bemoedigend!

Proceedings van de 9e ICC beschikbaar

Het heeft even geduurd, maar de proceedings van het belangrijkste Angelsaksische congres zijn beschikbaar. Er is de afgelopen tijd weer veel onderzoek gedaan door Angelsaksische creationisten en dit is gepresenteerd aan de Cedarville University op het negende International Conference on Creationism. Voor geleerden die een dieptebeeld willen krijgen van het scheppingsparadigma is het bestuderen van deze papers de moeite waard. Hier is de link naar de proceedings te vinden. Op onze website zullen we, als de Heere het geeft, ook enkele papers proberen samen te vatten.

Welke creationistische organisaties zijn er in Nederland?

Nederland (en Vlaanderen) kent diverse creationistische organisaties. Naar aanleiding van een vraag heeft Jan van Meerten het aantal creationistische organisaties op een rij gezet. Mocht hij er nog een vergeten zijn dan kunt u dit doorgeven via ons contactformulier. Het geschreven ‘feedback & vragen’-artikel is hier te vinden.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand minder bezocht dan de vorige maand, maar nog steeds werden er veel artikelen gelezen. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Afgelopen maand zijn er, samen met genealogische artikelen, meer dan 270 artikelen verschenen op onze website. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Onverantwoorde overgang van natuurwetenschappelijke grenzen – Interview met drs. Tom Zoutewelle in het Reformatorisch Dagblad (geschreven door Jan van Meerten).
(2) Intelligent Design – De natuur leert ons, wat we van nature al vermoeden (geschreven door dr. ir. Erik van Engelen).
(3) Urker schedels in Weet Magazine (geschreven door Het Urkerland).
(4) De energiecentrale van de cel: ATP-synthase – Een voorbeeld van Intelligent Design (video van Discovery Institute).
(5) Citeren van Bijbelteksten is géén homohaat – Finse politica Päivi Räsänen en Lutherse bisschop dr. Juhana Pohjola vrijgesproken (geschreven door Jan van Meerten).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 29 december 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Statistieken van de website oorsprong.info – Oktober 2023

De maand oktober 2023 is alweer ten einde. Deze maand kan gezien worden als maand met het meeste websitebezoek van het jaar 2023. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand oktober 2023. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de maand september zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt, doordat wijzelf, een vriend of kennis deze deelt via social media of e-mail.

 1. 21 oktober 2023 met 2.208 weergaven.
 2. 14 oktober 2023 met 1.000 weergaven.
 3. 20 oktober 2023 met 871 weergaven.
 4. 16 oktober 2023 met 738 weergaven.
 5. 4 oktober 2023 met 720 weergaven.
 6. 13 oktober 2023 met 660 weergaven.
 7. 12 oktober 2023 met 646 weergaven.
 8. 31 oktober 2023 met 618 weergaven.
 9. 2 oktober 2023 met 544 weergaven.
 10. 9 oktober 2023 met 532 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand oktober 2023. Er werden 31 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het thema ‘geloof & wetenschap’. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. Livestream congres 2023 met 1.654 weergaven.
 2. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022) met 690 weergaven.
 3. Hatikvah – Het Israëlische volkslied met 468 weergaven.
 4. Kunstenares maakte duizenden beeldjes van Asjera: wie is deze heidense godin? met 292 weergaven.
 5. ‘En God zag dat het goed was’ – Bijbeldebat over schepping en duurzaamheid – Dr. Mart-Jan Paul spreekt voor de PThU d.d. 4-4-2023 met 238 weergaven.
 6. Advertentie ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ zaterdag 21 oktober 2023 D.V. met 218 weergaven.
 7. Flyer congres ‘Bijbel & Wetenschap’ op 21 oktober 2023 D.V. met 206 weergaven.
 8. ‘Trueman wil de vinger leggen bij achtergronden ideologische strijd’ – Bespreking ‘Een vreemde nieuwe wereld’ met 169 weergaven.
 9. ‘Niettemin biedt dit boek een schat aan informatie dat met groot enthousiasme wordt opgediend’ – Bespreking ‘Vergeten Rijkdom’ met 162 weergaven.
 10. PERSBERICHT: Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ in Hardinxveld-Giessendam met 161 weergaven.

Terugblik congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ – Terugkijken is nog steeds mogelijk! – Nieuwsbrief d.d. 31 oktober 2023

Vandaag is het de laatste dag van oktober, Hervormingsdag. Vaak wordt er op deze dag het Lutherlied gezongen, ‘Ein feste Burg ist unser Gott‘. Het Lutherlied hebben we vorig jaar ook gedeeld op onze website. De website is deze maand erg goed bezocht. Dat komt mede door de livestream van het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’. We kijken vol dankbaarheid terug op het congres. Terugkijken van deze livestream is hier mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunnen deze verzonden worden naar info@oorsprong.info of via ons contactformulier. Deze vragen en opmerkingen hopen we mee te nemen in een algemeen document met een bespreking van (positieve) feedback rond het congres. Het volgende congres hopen we, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, op 23 november 2024 D.V. te organiseren. Via deze pagina hopen we later het programma en meer informatie te delen.

Identificatiefiguren

Vandaag een korte nieuwsbrief, omdat we deze maand ook al twee tussentijdse nieuwsbrieven hebben verstuurd en we u niet willen overvoeren met informatie. Zoals gezegd in de inleiding is het congres terug te kijken via de livestream. Deze livestream is bij het schrijven van deze nieuwsbrief al meer dan 4600 keer bekeken. Dat is het hoogste aantal via de livestream van al de congressen die wij hebben georganiseerd. Hartelijk bedankt voor het kijken! Een tiental gepromoveerde wetenschappers mocht een presentatie houden over het thema ‘Verwondering‘. Komende maand D.V. hopen we ook langzaam de afzonderlijke video’s van de presentaties te delen. Houdt u daarvoor onze website ‘Oorsprong‘ in de gaten. De ervaring leert dat deze video’s nog vaak geraadpleegd zullen worden en ook gebruikt zullen worden in het onderwijs aan onze jongeren. Het is goed voor onze studerende jongeren dat er identificatiefiguren zijn. Het christelijk geloof belijden binnen de (natuur)wetenschap kan het gevoel geven op een eiland te leven en spreekwoordelijk de laatste der Mohikanen te zijn. Wat is het dan bemoedigend om te horen dat je niet alleen bent! Het was daarom ook mooi om te zien dat er veel jongeren in de zaal zaten of meekeken met de livestream. Op onze website vatten we af en toe ook interviews samen met identificatiefiguren. Zo lazen we recent nog een interview met een huisarts en een artikel van een predikant over de schepping. Deze hebben we hier samengevat. We hopen dat dit werk, hoewel het vol gebrek is en onze gezondheid broos is, tot Zijn eer en tot heil en nut van onze naaste mag zijn.

Microbiologie

Afgelopen maand heeft bacterioloog en dierenarts dr. ir. Erik van Engelen een prachtig artikel over zijn werk geschreven in het blad Radix. We zijn dankbaar voor de ruimte die dr. Van Engelen kreeg om zijn verhaal te doen in dit blad. Aan het woord is een wetenschapper die uitgebreid over zijn vakgebied spreekt en ook laat weten waar hij tegenaan loopt. Van Engelen wijst ons er ook op dat binnen de microbiologie Zijn Meesterwerk te zien is. Opdat niemand te verontschuldigen is… (Romeinen 1:20). Het artikel is met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen op onze website en hier te lezen.

De Grote Vragen

Mocht u nog niet genoeg hebben van congressen en graag opnieuw een congres willen bezoeken. Op 25 november 2023 D.V. organiseren Creaton en Wort und Wissen een Nederlandstalige regionaltagung met als thema ‘De Grote Vragen‘. Aan het woord zijn een viertal wetenschappers die hopen te spreken over kosmologie, biologie, archeologie en geologie. Meer informatie over deze bijeenkomst is hier te vinden.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand het meest bezocht van het afgelopen jaar. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Embryo-achtige structuren – Nabootsen zorgt voor gemengde gevoelens (geschreven door dr. Bert-Jan Heusinkveld).
(2) Wonderen, de wereld uit? – Dr. H.J. Agteresch sprak in 2020 voor JBGG (lezing door dr. Hendrik Agteresch).
(3) Echte revolutie kwam pas na Copernicus (geschreven door dr. Kees de Pater).
(4) Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 12. Drs. Tom Zoutewelle – Van (Cambrische) explosie naar extinctie (lezing door drs. Tom Zoutewelle).
(5) Mijlpaal: vijfentwintighonderd artikelen op oorsprong.info! (samengesteld door Fundamentum).


De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 november 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Advertentie ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ zaterdag 21 oktober 2023 D.V.

Begin deze maand viel Weet Magazine op de mat. In dit drieëntachtigste nummer is een advertentie geplaatst van het congres. Hieronder is de advertentie te vinden en hier kunt u uzelf aanmelden.

Verwondering over Gods schepping – Congres over ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ komende maand – Nieuwsbrief d.d. 30 september 2023

Wanneer we in Gods schepping rondwandelen of – rijden valt de schoonheid daarvan op. Deze schoonheid is vaak te zien in de kleine dingen. Ook in de achtertuin is veel moois te zien. Heeft u weleens een pissebed in detail bestudeerd? Op 21 oktober 2023 D.V. wordt het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ georganiseerd in Hardinxveld-Giessendam. Momenteel zijn er meer dan 85 deelnemers en er komen elke dag aanmeldingen bij. Komt u ook luisteren? Het thema is ‘Verwondering’, wetenschappelijke verwondering over Gods schepping. Schroom niet: er is nog plaats genoeg. Meer informatie is hier te vinden en aanmelden kan ook op dezelfde pagina. Wilt u dit congres ondersteunen? Hier kunt u lezen hoe dat kan. Uw gebeden en financiële ondersteuning zijn onmisbaar!

Schoonheid

Over schoonheid gesproken. Vandaag staat er een prachtig artikel in RD Magazine. Het artikel is geschreven door docent Zacharias Klaasse en gaat over de vraag waar de schoonheid in Gods schepping vandaan komt. Volgens Klaasse is deze schoonheid niet te verklaren uit toevalligheden of bestaande natuurwetten. De tweede hoofdwet van de thermodynamica laat zien dat orde altijd vanzelf chaos wordt. “En chaos is juist het tegenovergestelde van schoonheid. Het kost altijd energie om in chaos weer orde te scheppen.” De schoonheid van bijvoorbeeld het Capitool in Washington is geen toeval, zij wijst op een ontwerper. Dat geldt ook voor de schoonheid in Gods schepping. “De ontworpen schoonheid van de schepping is zo voortreffelijk dat de beste menselijke technologie moeite heeft om de kwaliteit van de schoonheid van de schepping na te bootsen. (…) De beste kunstwerken van de mens kunnen zich maar moeilijk meten met een eenvoudige bloem.” Tenslotte verwijst Klaasse naar de woorden van de Heere Jezus, Mattheüs 6:29, dat zelfs Salomo in al zijn glorie niet getooid was als een van die bloemen in het veld.

Congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’

Het thema van het congres is ‘verwondering‘, wetenschappelijke verwondering over Goddelijk ontwerp. Verwondering over Zijn Woord en het Werk Zijner Handen. Het geloof in de Schepper is niet slechts een rationele verdediging van een bepaalde waarheid. Sterker nog een dergelijk rationele verdediging slaat de schepping plat en haalt de verwondering weg. Dat was het betoog van dr. Jan Veldman, onlangs ook geplaatst op de website ‘Oorsprong’. We moeten van verwarring naar verwondering. In de vorige nieuwsbrief is het programma al uitgebreid gepresenteerd. Helaas moest één spreker, vanwege werkzaamheden in het buitenland, afzeggen. Gelukkig hebben we moleculair bioloog en geneticus dr. ir. Jan-Hermen Dannenberg bereid gevonden om een lezing te geven over de wonderlijke eigenschappen van DNA. Het persbericht van het congres is hier te lezen en de flyer is hier te downloaden. Helpt u mee met de verspreiding hiervan? Meer informatie over en aanmelden voor het congres kan via deze link. Komt u ook? Vanwege de lichamelijke gezondheid van Jan van Meerten lukt het niet om een boekentafel samen te stellen. Gelukkig hebben we Logos Instituut bereid gevonden om deze boekentafel, tegen een klein percentage van de omzet, te verzorgen.

Inzicht

De bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ wordt goed ontvangen. Naast lovende woorden worden er ook kritische noten te gekraakt. We zijn dankbaar voor de goede ontvangst van de bundel. Heeft u de bundel nog niet, dan kunt u deze hier via het digitale bestelformulier aanschaffen. Komende maand verschijnt er op onze website een kritische recensie van bioloog en filosoof drs. Rafel Benjamin. Deze wordt gegoten in een tweeluik. Hier houden we een overzicht bij van alle reacties op de bundel.

Website 

De website ‘Oorsprong‘ werd deze maand zeer goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Geloof en wetenschap: twee geloven op één kussen? (geschreven door dr. Wim van Vlastuin).
(2) Wetenschappelijk model nuttig maar niet alwetend (geschreven door dr. Wim de Vries).
(3) Urker huisarts en voormalig Urker predikant belijden het klassieke scheppingsgeloof en verwonderen zich over Gods schepping (geschreven door Jan van Meerten).
(4) De rol van schimmels in Gods schepping (lezing door dr. ir. Gert Kema).
(5) Interview met dr. Carl Trueman door dr. Maarten Klaassen van Bijbels Beraad M/V (interview met dr. Maarten Klaassen, dr. Carl Trueman en dr. Benno Zuiddam).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 31 oktober 2023 D.V. Tussentijds zal met u het persbericht van het congres nog gedeeld worden. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Mijlpaal: vijfentwintighonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan vijfentwintighonderd artikelen op de website. Net iets meer dan de helft van die artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten. Er is dus veel meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’. Het vorige ‘mijlpaal’-artikel is hier te vinden.

Top-10

 1. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022).
 2. Er is wel degelijk een stikstofprobleem – Hoogleraar Wim de Vries reageert op tegenwerpingen.
 3. COLUMN: De les van de kokmeeuw.
 4. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
 5. Tim Hofmans aanval op Pro-lifers is erger dan je denkt.
 6. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster.
 7. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord.
 8. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem.
 9. ‘Kerngroep Bezinning GKV’ haakt vanwege doorwerking van moderne hermeneutiek af – Zaterdag 19 november 2022 studiedag voor verdere bezinning.
 10. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.

‘Het water steeg wel hoog’ – Lied voor de onderbouw van het basisonderwijs

Het is belangrijk om onze kinderen meer te leren over de zesdaagse schepping. Dat kan met behulp van diverse materialen, methoden en werkvormen. Veel jonge kinderen leren door te zingen! Het is daarom heel goed dat er ook liederen bestaan over de zondvloed die de chronologie van de geschiedenis in Genesis volgen. Eén zo’n lied is ‘Het water steeg wel hoog‘ Het lied is geschreven door Hanna Lam (1928-1988) en gecomponeerd door Wim ter Burg (1914-1995). ‘Het water steeg wel hoog‘ wordt in de onderbouw van veel (reformatorische) basisscholen aangeleerd en gezongen. Hieronder volgt een opname via YouTube. Onderaan de pagina wordt ook de liedtekst van het lied weergegeven. Dit lied is ook te zingen via Gezangboek.nl.1

Opname

Onderstaande opname is gemaakt in de vroegere Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Schildwolde.

Liedtekst

1. Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder,
ging Noach niet ten onder.
De ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog.

2. De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee,
de dieren twee aan twee.

3. Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken.
De ark liep aan de grond,
de ark liep aan de grond.

4. De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen,
onder de groene bomen.
In vrede met de Heer’,
In vrede met de Heer’.

5. De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken.
Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog.
Het land, het land blijft droog.

Zie ook het lied ‘In den beginne lag de aarde verloren’ (hier).

Voetnoten

Rondom het congres 2023 (4) – Steun ons: Doneeractie congres opgestart!

We zijn op zoek naar sponsors voor ons congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’!

Op 21 oktober 2023 D.V. organiseren wij in Hardinxveld-Giessendam het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’. Het thema is ‘Verwondering’ over Gods schepping. Helaas zijn er aan het organiseren van een dergelijk congres kosten verbonden. Aanmelden voor dit congres (en het vinden van meer informatie over dit congres) kan via deze webpagina: https://oorsprong.info/congres/. Om de entreeprijs zo laag mogelijk te houden, hebben we deze crowdfundingspagina aangemaakt. De totale kosten zijn begroot op 4400 euro. Wilt u deze begroting opvragen dan kunt u een bericht sturen via ons contactformulier: https://oorsprong.info/contact/

Hoe kunt u meedoen?

1. Door dit congres te gedenken in uw gebeden. Dat de lezingen tot eer van de Schepper en tot heil van de naaste zou mogen zijn.

2. Deelnemen aan het congres. Via bovenstaande link kunt u uzelf aanmelden. Het betaalde entreebedrag wordt vanzelfsprekend van het bovenstaande crowdfundingbedrag afgetrokken.

3. Deze crowdfunding ondersteunen. Helaas blijft er bij 150 deelnemers (ons streefgetal) zeker nog een negatief bedrag van 2500 euro over. 

4. U kunt ook rechtstreeks een bedrag overschrijven. Dit kan op rekeningnummer NL46 INGB 0101 8090 34 t.n.v. Fundamentum – Van Meerten o.v.v. ‘Bijbel & Wetenschap 2023’.

5. Bestel de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht via dit bestelformulier: https://oorsprong.info/bestelformulier-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/. Het bedrag wordt deze twee maanden aangewend ten gunste van het congres.

Mogen wij op uw steun rekenen? Het bedrag dat hopelijk overblijft wordt, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, in de voorbereidingen van een volgend congres gestoken. De doneeractie loopt via doneeractie.nl. URL: https://www.doneeractie.nl/verwondering-over-gods-schepping/-82137.

(meer…)

Sutherland Falls – De langste waterval van Nieuw Zeeland

De langste waterval van Nieuw Zeeland is de Sutherland Falls. Hier valt het water in totaal maar liefst 580 meter naar beneden. Verwonder u over dit natuurverschijnsel.

‘Is Genesis History? Mountains after the Flood’ eindelijk verschenen – Geologische processen en paleontologische vondsten na de zondvloed

Twee jaar geleden werd via deze website het verschijnen van de opvolger van de bekende documentaire ‘Is Genesis History?’ bekend gemaakt. Nu is ‘Is Genesis History? Mountains after the Flood’ eindelijk verschenen. In deze documentaire komt vooral geologie naar voren en wordt ingezoomd op geologische processen en paleontologische vondsten ná de zondvloed.1

De documentaire werd al op de negende International Conference on Creationism getoond.2 We wisten daardoor dat het niet meer lang zou duren voordat deze documentaire zou verschijnen. De documentaire wordt gestreamd via de website van ‘Is Genesis History?’ en wordt ook verkocht als DVD of BlueRay.3 Tijdens het proces heeft de organisatie al diverse tipjes van de sluier opgelicht. Deze video’s delen we hieronder (helaas zijn de video’s zonder Nederlandstalige ondertiteling). We hopen dat deze documentaire wel van Nederlandse ondertitels zal worden voorzien. De eerste documentaire heeft heel wat discussiestof opgeleverd, we hopen dat dát met deze tweede documentaire ook zal gebeuren. Warm aanbevolen!

Creationistisch onderzoek

Solid Rock

Kruisbedding

Voetsporen in de Grand Canyon</h3<

Afdrukken van regendruppels

Metingen

Sand Injectites

Voetnoten