Home » Artikelen geplaatst door Fundamentum

Auteursarchief: Fundamentum

Mijlpaal: negenhonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan negenhonderd artikelen op de website. De meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Achter één artikel staat ‘(NIEUW)‘, dat wil zeggen dat dit artikel ten opzichte van de vorige keer nieuw in de top-10 staat. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’. Het vorige ‘mijlpaal’-artikel is hier te vinden.

 1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
 2. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord.
 3. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem.
 4. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
 5. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
 6. Livestream congres 2021.
 7. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
 8. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster.
 9. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft.
 10. Jezus zei niets over homoseksualiteit? (NIEUW)

Vervolgmail op de uitnodiging van de besloten geologiebijeenkomst op 19 november 2022 D.V.

Beste vrienden en bekenden,

Aan het begin van dit jaar stuurde ik jullie een e-mail met een uitnodiging voor een besloten geologiebijeenkomst. Van diverse mensen kreeg ik al een positieve reactie en/of een aanmelding. In de vorige e-mail wees ik erop dat diverse Nederlands die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof en een wereldwijde zondvloed geologisch gezien aan de weg timmeren. Hoe bouwen we een geologisch paradigma op waarbij de zondvloed (en andere catastrofen) de sleutel vormen? Hoewel we in de Nederlandstalige gebieden hard aan de weg timmeren, zijn we niet goed in het pareren van kritiek. Er komt kritiek op het zondvloedparadigma van mensen uit diverse hoek. Bijvoorbeeld van atheïsten, theïstisch evolutionisten en/of ex-creationisten. Zo schreef student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom een veelluik over de gedachte dat afzettingen in het Paleozoïcum geen wereldwijde zondvloed laten zien. Hoewel hij zijn kritiek al in 2020 opschreef is daar nog nooit publiekelijk op gereageerd. Als we dat niet doen dan gaat zijn (en andere) kritiek een eigen leven leiden, met als gevolg dat er mensen zullen afhaken of in twijfel gebracht worden. Daarom is het nodig dat dit soort replieken van een weerwoord worden voorzien. Overigens nooit met de botte bijl, omdat het veelal gaat om een inhoudelijk verschil van inzicht en geen persoonlijk verschil. Op de besloten geologiebijeenkomst willen we beiden voor het voetlicht brengen: paradigmaopbouw én bespreken van kritiek.

Zoals in de aankondiging en het programma van de geologiebijeenkomst te lezen is zal het eerste deel van de dag worden besteed aan paradigmaopbouw. We luisteren dan naar een presentatie van vier nieuwe (Engelstalige) boeken, waarbij de schrijvers uitgaan van een wereldwijde zondvloed. Daarnaast bediscussiëren we het manuscript van drs. Hans Hoogerduijn aangaande het zogenoemde Rekolonisatiemodel. Hans is, samen met anderen, al jaren bezig met de opbouw van een zondvloedmodel. Het tweede deel van de dag zal worden besteed aan een bespreken van kritiek rond het e-book ‘Geen zondvloed tijdens het Paleozoïcum’ van Willem Jan Blom. Daarnaast zal er een voorstel worden gepresenteerd voor gezamenlijk onderzoek naar een geologisch verschijnsel in de Ardennen. De bestanden die nodig zijn ter voorbereiding van de bijeenkomst wil ik aan het begin van de junimaand in een besloten online-omgeving plaatsen zodat we ruim de tijd hebben om ons voor te bereiden. Daarnaast zou ik de deelnemers willen vragen om één hoofdstuk uit het e-book van Willem Jan Blom te nemen en die in de diepte uit te werken/te bekritiseren. Deze kritieken kunnen dan worden besproken op de studiedag. Heeft u uzelf nog niet aangemeld? Mis de dag niet en doe dat dan vandaag nog. Dat kan via: https://oorsprong.info/besloten-geologiebijeenkomst-creageo-op-19-november-2022-d-v/.

Zelf hoop ik in de Pinkstervakantie op studiereis te kunnen gaan naar Hongarije om daar de catastrofale geologische geschiedenis van dit land te bestuderen (zie hier voor een beschrijving van de reis). Ik zoek daarvoor nog sponsors. Kent u nog bedrijven of particulieren die een dergelijke reis met een veelvuldige creationistische output willen sponsoren? Wijs hen dan op deze studiereis. Het is dringend noodzakelijk dat we in Nederland meer aan zondvloedgeologie doen. Dat moet niet oppervlakkig gebeuren, want dan zal het mensen beschadigen, maar in de diepte. Wilt u bidden voor de mensen die aan het geologische ‘front’ staan en vrijwel iedere dag worden uitgedaagd door de naturalistische geologie? Maar ook voor christelijke docenten aardrijkskunde die hun leerlingen wekelijks moeten en willen onderwijzen en hen de beginselen van een scheppingsparadigma willen bijbrengen?

Ik zie uit naar uw aanmelding voor de besloten geologiebijeenkomst,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

Fundamentum

www.oorsprong.info

info@oorsprong.info

Tweede trailer ‘Jurassic World: Dominion’

Vorige maand deelden we hier een trailer van de dino-film ‘Jurassic World: Dominion’ die binnenkort uitkomt.1 Op 28 april 2022 plaatsten Universal Pictures een tweede trailer op haar YouTube-kanaal. Hieronder delen we ook deze trailer.

Voetnoten

Statistieken van de website oorsprong.info – april 2022

De maand april 2022 is ten einde. Deze maand werd de website iets minder goed bezocht dan de vorige twee maanden. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand april 2022. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de vorige maand zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt doordat een vriend of kennis deze deelt via social media of e-mail.

 1. 28 april 2022 met 405 weergaven.
 2. 6 april 2022 met 378 weergaven.
 3. 16 april 2022 met 272 weergaven.
 4. 2 april 2022 met 248 weergaven.
 5. 1 april 2022 met 230 weergaven.
 6. 5 april 2022 met 221 weergaven.
 7. 30 april 2022 met 182 weergaven.
 8. 4 april 2022 met 181 weergaven.
 9. 27 april 2022 met 169 weergaven.
 10. 3 april 2022 met 161 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand april 2022. Er werden 81 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. Socialistische Partij (SP) van de ‘Stad van Tolerantie’ intolerant tegenover predikant. Met 368 weergaven.
 2. Gerechshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld. Met 320 weergaven.
 3. Jezus zei niets over homoseksualiteit? Met 223 weergaven.
 4. Bisschop stelt Kamervragen naar aanleiding van nieuwe leerlijn genderdiversiteit van COC en de doorontwikkeling daarvan. Met 176 weergaven.
 5. Evolutietheorie en Schriftgezag op de Generale Synode van de CGK – Schriftvisie ‘vrouw in het ambt’ raakt meer thema’s. Met 162 weergaven.
 6. Snellings zeven sterkste geologische argumenten voor een wereldwijde zondvloed. Met 136 weergaven.
 7. Ongegronde belediging – Ambassadeur van Hongarije reageert op column prof. dr. Ad de Bruijne. Met 130 weergaven.
 8. Studenten mogen geen congres over Intelligent Design organiseren op de campus. Met 124 weergaven.
 9. Koningsdag 2022 – Wilhelmus – Alle 15 coupletten gezongen. Met 95 weergaven.
 10. Wie is de vijand? Reactie op column prof. dr. Ad de Bruijne in het Nederlands Dagblad. Met 90 weergaven.

De zondvloed als sleutel voor Hongarijegeologie – Steunt u ons nieuwe project? – Nieuwsbrief d.d. 28-4-2022

Van diverse kanten kregen wij de vraag of we nog een nieuwsbrief wilden sturen met een update van onze activiteiten met Fundamentum. De afgelopen maanden zijn we met verschillende zaken bezig geweest en kwam er door tijdnood elke keer niet van om een nieuwsbrief te sturen. Vandaag dus een nieuwe nieuwsbrief. We zijn van plan om met Fundamentum naar Hongarije af te reizen om een studiereis te organiseren naar dit prachtige land. Steunt u ons project? Allereerst in uw gebeden maar ook financieel? In deze nieuwsbrief daar meer over.Project Hongarijegeologie

Zoals hierboven aangegeven zijn we voornemens om de week Pinksteren naar Hongarije af te reizen om daar een studiereis te voor te bereiden met als thema: ‘Hongarijegeologie‘. We willen tijdens deze reis bestuderen hoe de geologische gegevens matchen met de zondvloedgeschiedenis en locaties opzoeken die geschikt zijn voor een studiereis.. De zondvloed was geen plaatselijke overstroming maar had een wereldwijde impact. Daarom denken veel creationisten dat het ook ná de zondvloed nog een turbulente geologische tijd was. Hoe past de geologie van Hongarije hierin? Zou u willen overwegen dit project te ondersteunen? Meer informatie over deze voorbereidingsreis plus een begroting van de verwachte kosten kunt u hier vinden.

Rolmodellen voor studenten

Het is voor studenten belangrijk dat er rolmodellen zijn. Onder rolmodellen verstaan wij academici die ooit ook gestudeerd hebben en (deels) ook menselijkerwijs gesproken de geestelijke worstelingen hebben doorstaan. Veel christelijke studenten twijfelen aan de (historische) betrouwbaarheid van de Schrift óf worden intellectueel uitgedaagd met vraagstukken. Het is van belang dat studenten niet met deze twijfels en uitdagingen blijven lopen, maar te rade gaan bij een academicus als een soort mentor. In de Nederlandse media worden regelmatig christelijke academici bevraagd over bijvoorbeeld de evolutietheorie. Deze interviews vatten wij samen op onze website. Van de volgende, in onze ogen, rolmodellen is al een interview samengevat. In willekeurige volgorde: dr. Peter Borger, ds. Willem van Benthem, student Lauren Zwemer, dr. Frank van der Duyn Schouten, dr. Herbert Koekkoek en dr. Hendrik Koorevaar. Dit is slechts een greep uit de vele artikelen die zijn verschenen. Zo hopen we binnenkort een artikel van een gepromoveerd informatiewetenschapper samen te vatten over het ontstaan van informatie en de oorsprong van het leven en een interview met een gereformeerd predikant. Wanneer u meer wilt lezen, houdt u dan de website in de gaten!

Bundel over Geloof en Wetenschap

De verschijning van de bundel rond het thema Geloof en Wetenschap is wat vertraagd. We hopen u binnenkort meer informatie te kunnen geven. De vooraankondiging is hier te lezen.

Congres 22 oktober 2022 D.V.

We hopen op 22 oktober 2022 D.V. een congres te organiseren over Gods schepping. Het programma is al bekend en hier te bekijken. Komende maand willen we ook de locatie geregeld hebben zodat we actief kunnen promoten. Houdt u daarvoor de website in de gaten!

Besloten geologiebijeenkomst

Op 19 november 2022 D.V. organiseren wij een besloten geologiebijeenkomst voor creationistische experts in de geologie en aanverwante vakgebieden om na te denken over een Bijbelse chronologie én catastrofisme. De onderwerpen zijn hier te vinden en aanmelden voor deze besloten bijeenkomst kan op dezelfde pagina. De e-mail ter uitnodiging voor deze bijeenkomst is hier na te lezen. Bent u van harte overtuigd van het klassieke scheppingsgeloof en wilt u graag meedenken? Dan is deze bijeenkomst een aanrader. Mocht u verhinderd zijn maar wel graag willen meedenken dan kunt u uzelf ook aanmelden. De locatie is nog niet bekend.

Nuttige artikelen

Hieronder een vijftal nuttige artikelen die recent op de website verschenen zijn:

(1) Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld (geschreven door Jan van Meerten)
(2) Loden inscriptie bij Jozua’s altaar (geschreven door Jan Pieter van de Giessen)
(3) Evolutietheorie en Schriftgezag op de Generale Synode van de CGK – Schriftvisie ‘vrouw in het ambt’ raakt meer thema’s (geschreven door Jan van Meerten)
(4) ‘Schepping door evolutie holt Bijbelse boodschap uit’ – Dr. ir. Wim de Vries aan het woord over ‘Woord & Wetenschap’ (een video met dr. Wim de Vries)
(5) “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster (interview door dr. Dirk Baarssen)

Op donderdag 26 mei 2022 D.V. verschijnt de volgende nieuwsbrief. 

Mijlpaal: achthonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan achthonderd artikelen op de website. De meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’. Het vorige ‘mijlpaal’-artikel is hier te vinden.

 1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
 2. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord.
 3. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem.
 4. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
 5. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
 6. Livestream congres 2021.
 7. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
 8. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft.
 9. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster.
 10. Wat iedere christen moet weten over ons immuunsysteem (juist in coronatijd).

Statistieken van de website oorsprong.info – maart 2022

De maand maart 2022 is ook alweer ten einde. Deze maand werd de website iets minder goed bezocht dan de vorige twee maanden. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand maart 2022. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de vorige maand zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt doordat een vriend of kennis deze deelt via social media.

 1. 31 maart 2022 met 378 weergaven.
 2. 30 maart 2022 met 293 weergaven.
 3. 1 maart 2022 met 210 weergaven.
 4. 11 maart 2022 met 171 weergaven.
 5. 8 maart 2022 met 159 weergaven.
 6. 28 maart 2022 met 157 weergaven.
 7. 19 maart 2022 met 141 weergaven.
 8. 2 maart 2022 met 137 weergaven.
 9. 3 maart 2022 met 132 weergaven.
 10. 26 maart 2022 met 122 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand maart 2022. Er werden 68 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld met 326 weergaven.
 2. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem met 209 weergaven.
 3. ‘Terug naar de oorsprong – Hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt’ met 139 weergaven.
 4. IKEA wijst met de regenboogtas op de zondvloed – Een boodschap van zonde en genade met 97 weergaven.
 5. Debuut op de kandidatenlijst voor SGP Overbetuwe – Gemeenteraadsverkiezingen 2022 met 88 weergaven.
 6. De verbazingwekkende complexiteit van de moleculaire machine Topoisomerase II met 84 weergaven.
 7. Vijf jaar ‘Is Genesis History?’ – De documentaire is nu met Nederlandse ondertitels te zien op YouTube met 70 weergaven.
 8. Predikanten uit de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en onze vroegste geschiedenis (1) – Ds. G. Gerritsen, Uit de ballingschap tot vrijheid geroepen en Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord met 67 weergaven.
 9. ‘De kern van de evolutietheorie en het bijbelse scheppingsverhaal onmogelijk bij elkaar te brengen’ – Biologiedocent interviewt biologiestudent en Waar blijft de ziel? – Wim van Vlastuin op een congres van ‘Weet wat je gelooft’ met 62 weergaven.
 10. Kerk geloofde niet in platte aarde – Christelijke wetenschappers door eeuwen heen nagenoeg unaniem dat de wereld rond is met 61 weergaven.

Vernieuwde website ‘Oorsprong’ één jaar online

Vandaag is het een jaar geleden dat de compleet vernieuwde website van ‘Oorsprong’ online ging. Het werd de thuisbasis van de creationistische organisatie Fundamentum. Sinds 18 maart 2021 konden we maar liefst 765 artikelen online zetten. Toen de website de 750 artikelen passeerde schreven we een mijlpaalartikel.1 Daar kunt u zien dat vooral de nieuwsartikelen over de discussie rond homoseksualiteit en transgenderisme veelvuldig bezocht worden.

De website omvat naast veel artikelen over geloof, wetenschap en apologetiek ook materiaal over Betuwse steekgeschiedenis en de genealogie van de familie Van Meerten. Het eerste artikel dat geplaatst werd op deze website ging over de regenboogtas van de IKEA.2 Het meest recente artikel bevat een bespreking van het kinderboek ‘Verscholen vijand’.3 De website bevat naast tekstuele artikelen ook YouTube-video’s.

Op de Facebookpagina van Fundamentum zullen we het komende jaar alle, voor de discussie geloof-wetenschap-en-apologetiek relevante, artikelen nog een keer voor het voetlicht brengen.4 We bedanken de lezers voor hun trouwe support en de (soms ongezouten) feedback. Dat is bemoedigend, ondersteunend en zelfreflecterend! We zien, als de Heere de gezondheid en het leven geeft, uit naar nog een jaar ‘Oorsprong’.

Voetnoten

Theïstische evolutie: wat zijn de knelpunten? – Oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul spreekt op 16 maart 2022 in Deventer

Sinds de opkomst van de evolutieleer hebben christenen geprobeerd deze opvatting te verbinden met de uitleg van de Bijbel. Met enige kleine aanpassingen zouden ze samen kunnen gaan. Evolutie is dan niet louter een toevalsproduct, maar een door God geleide ontwikkeling van de levensvormen.

De uitleg van enige bijbelgedeelten moet herzien worden, maar het grootste deel van de christelijke boodschap kan in stand blijven. Mart-Jan Paul gaat deze beweringen na aan de hand van recente publicaties. Dit onderwerp raakt de verhouding geloof en wetenschap, en hoe christelijke studenten en wetenschappers hiermee omgaan. Er leven veel vragen op dit gebied en de auteur wil hier graag op ingaan. Na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen.

Dr. Mart-Jan Paul is deeltijd hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Ook is hij eindredacteur van de twaalfdelige serie Studiebijbel Oude Testament. Hij was docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Hij heeft veel gepubliceerd over de verhouding geloof en wetenschap, o.a. ‘Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie’ (2017; derde, uitgebreide druk 2019). In november 2021 is het boek ‘Een stem uit de hemel. Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd’ verschenen. Het boek is geschreven samen met systematisch theoloog prof. dr. Jan Hoek.1

De bijeenkomst duurt van 20:00 – 21:30 uur. De deur gaat open om 19:30 uur. Na afloop kan men blijven napraten.

De avond wordt georganiseerd door Deventer Denkt en gehouden in EKC-de Olijfboom: Enkdwarsstraat 2, Deventer. Meer informatie over Deventer Denkt en de gehouden avond is hier te vinden.2

De toegang is gratis, wel is er een collectie.

Voetnoten

Mijlpaal: zevenhonderdvijftig artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info een tussentijdse mijlpaal bereikt: er staan zevenhonderdvijftig artikelen op de website. De meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’.

Top-10

 1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
 2. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord.
 3. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem.
 4. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
 5. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
 6. Livestream congres 2021.
 7. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
 8. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft.
 9. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster.
 10. Wat iedere christen moet weten over ons immuunsysteem (juist in coronatijd).