Home » Artikelen geplaatst door Fundamentum

Auteursarchief: Fundamentum

Zesdaagse schepping in een identiteitsverklaring sektarisme? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 23-10-2021

Afgelopen maand lag het bijzonder onderwijs onder vuur. Identiteitsverklaringen moesten worden afgeschaft én schoolboeken mochten niet meer gekuist worden op zaken die strijdig zijn met de identiteit. Een theoloog merkte naar aanleiding van een stelling in de identiteitsverklaring van een Reformatorische VO-school (Pieter Zandt Scholengemeenschap) op dat het zogenoemde ‘creationisme’ niet in de biologieles onderwezen zou mogen worden. De zesdaagse schepping zou al zeker niet als leerstuk in een identiteitsverklaring mogen staan, wat wel het geval was bij de genoemde school. Dit zou sektarisme zijn én daarnaast moet in de biologieles slechts de evolutieleer onderwezen worden, want dat is de wetenschappelijke consensus.

Alleen bij de godsdienstles?

Is het zogenoemde ‘creationisme’ slechts voor de godsdienstles? Moet in de biologieles slechts de evolutieleer als in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming (en niet in de zin van verandering) onderwezen worden? Wordt zo niet het naturalisme als Paard van Troje binnengehaald en een scheiding van geesten voorgesteld? De lezer van dit voorwoord kan wel raden dat wij het daar niet mee eens zijn. Gods Woord (de Bijbel) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Universele Gemeenschappelijke Afstamming is dé naturalistische interpretatie van de werkelijkheid én evident in strijd met enkele basispunten uit de Bijbel. Uiteraard moet Universele Gemeenschappelijke Afstamming onderwezen worden, het hoort immers bij de examendoelen én vroeg of laat krijgen onze kinderen daar toch mee te maken. Het onderwijs moet dan gegeven worden als begeleide confrontatie met daartegenover tijdens de biologieles het wetenschappelijke concept van polyfylie. Namelijk dat er basissoorten zijn die geen gemeenschappelijke voorouder hebben. Uit deze geschapen basissoorten (ook wel baramins of baranomen genoemd) heeft het leven zich ontwikkeld. Alle hondachtigen behoren tot het basissoort hondachtige etc. Monofylie en polyfylie moeten tegenover elkaar gezet worden. Dus nee niet slechts bij de Godsdienstles als een (achterhaalde) keuze van christenen, maar als overstijgend leerstuk voor alle vakken. Overigens: alsof het alleen onderwijzen van de evolutieleer als ultieme waarheid (want consensus) niet neigt naar sektarisme. Zeker omdat de evolutieleer in strijd is met het Bijbelse wereldbeeld.

Gelukkig

Gelukkig zijn er in Nederland (en andere Nederlandstalige gebieden) nog heel veel docenten, onderwijsondersteuners, opvoeders en ouders die daar hetzelfde over denken. Die hun kinderen naar scholen sturen waarbij onderwijs wordt gegeven over de zesdaagse schepping én de kinderen verwondering bijbrengen over de door God zo mooi geschapen werkelijkheid. Maar ook dat deze werkelijkheid na de zondeval verdorven is en hoe het alleen goed kan komen door het bloed van Jezus Christus. Want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. We komen dit basisidee gelukkig tegen in kinder- en jeugdboeken. We komen dit basisidee tegen tijdens de biologie- of aardrijkskundeles. We komen dit basisidee tegen bij alle vakken: verwondering hoe ingenieus deze werkelijkheid in elkaar zit. Met Fundamentum inventariseren we in het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst’ welk materiaal er beschikbaar is en welke leemtes er nog zijn. Tijdens het inventariseren proberen we schrijvers en uitgevers aan te moedigen nieuw materiaal (als boeken, dvd’s etc.) uit te geven. Daarnaast becommentariëren we naturalistisch materiaal, zoals de video’s van Paxi, om te kijken hoe dit onderwijsmateriaal met enige aanpassing of begeleide confrontatie alsnog ingezet kan worden. Begin volgend jaar zal het project officieel van start gaan en dan bestaat er ook de mogelijkheid om het financieel te ondersteunen. Aan het aanschaffen en becommentariëren zijn immers kosten verbonden. Het zal vanaf dan ook deel uitmaken van het ‘Vijfjarenplan 2022-2027 van Fundamentum’.

Fundamentum Studium Generale

Niet alleen het onderwijs aan middelbare scholieren is belangrijk voor Fundamentum. Ook de wat meer gevorderde in het scheppingsparadigma moeten bediend worden. Daarom organiseert Fundamentum ieder kwartaal, als de Heere gezondheid geeft en leven spaart, een Fundamentum Studium Generale. Hierbij wordt een ingewikkeld of vakspecifiek onderwerp eenvoudig uitgelegd. Hieronder enkele data en onderwerpen, locaties die moeten nog geregeld worden. Weet u een goedkope locatie om (in het midden van het land) een presentatieavond te verzorgen? Mail locatietips naar info@oorsprong.info. Op 10 december 2021 D.V. spreekt de moleculair bioloog dr. Peter Borger over ‘Baranomen en soortvorming’. Het gaat in zijn lezing over de hierboven genoemde polyfylie. Hier is meer informatie te vinden en de mogelijkheid om uzelf aan te melden. Op 18 maart 2022 D.V. komt bijbels archeoloog dr. Peter van der Veen naar Nederland om een lezing te geven over ‘Archeologie en de Koningentijd’. In juni D.V. spreekt de bacterioloog dr. Erik van Engelen over het bekende E. coli experiment van dr. Richard Lenski en wat dit zegt over evolutie, een datum hiervoor volgt nog. In november D.V. willen we een spreker (theoloog) uitnodigen die wat zegt over de historische zondeval (en de gevolgen daarvan). Naam en datum worden nog bekendgemaakt. Doet u mee?

Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het scheppingsparadigma is wetenschappelijk onderzoek. Door de werkelijkheid in detail te bestuderen komen we tot nog meer ode aan onze Schepper. Zo bestuderen we momenteel de geologie van Hongarije en kijken hoe de verzamelde data in verhouding is met de scheppingsleer. Bestuderen we welke impact de verschillende ijstijden ná de zondvloed op de Nederlandse bodem hebben gehad. We hopen dat op verschillende onderdelen creationistische academici aanhaken om ook mee te denken en mee te doen met dit wetenschappelijk onderzoek. Volgend jaar zullen enkele onderzoeken in projectvorm aan u worden gepresenteerd. Onderzoek is heel erg hard nodig, niet alleen om te komen tot meerdere lofprijzing van de Schepper, maar ook om nieuwe argumenten aan te dragen binnen het scheppingsparadigma of oude argumenten te controleren, te testen en indien nodig te restaureren. Het is een groot gemis dat er zo weinig creationistisch onderzoek plaats kan vinden in Nederland (en andere Nederlandstalige gebieden) en dat we moeten leunen op de schouders van onze Duitse, Engelse of Amerikaanse vrienden. Onlangs presenteerde enkele Amerikaanse geologen nog onderzoek op de Geological Society of America (zie daarvoor dit artikel). Heeft u ideeën voor eigen onderzoek, dat kan bestaan uit veldwerk, literatuuronderzoek of een combinatie van beiden? Mail deze tips en ideeën dan naar info@oorsprong.info.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 november 2021 D.V. We hopen u dan meer te kunnen vertellen over Fundamentum Studium Generale én de cultuur- en geologiereis naar Hongarije. Abonneren op de nieuwsbrief van Fundamentum kan hier en is gratis.

Fundamentum Studium Generale met dr. Peter Borger – Save the date: 10 december 2021 D.V.

Eind november 2021 wordt het boek van de moleculair bioloog dr. Peter Borger over de ontwikkeling van soorten gepresenteerd. Het boek wordt uitgegeven door De Blauwe Tijger en is de tweede editie van zijn eerdere boek ‘Terug naar de Oorsprong’. Meer informatie daarover is hier te lezen.1 Op vrijdagavond 10 december 2021 spreekt hij voor de eerste Fundamentum Studium Generale. De locatie wordt nog bekendgemaakt. Aanmelden is vanwege coronamaatregelen verplicht en kan via de link hieronder. Hopelijk tot ziens op 10 december 2021!

Peter Borger

Dr. Peter Borger hoopt op 10 december 2021 te spreken op de eerste Fundamentum Studium Generale. De titel van zijn lezing zal zijn: ‘Terug naar de Oorsprong – Over baranomen en soortvorming’. Dr. Peter Borger is moleculair bioloog en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Op ResearchGate wordt dr. Borger omschreven als ‘an expert on molecular biology of gene expression and signal transduction networks’. Hij publiceerde meer dan 70 papers over medisch-biologische verschijnselen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en een dozijn aan papers voor creationistische in-depth tijdschriften. Sinds oktober 2019 is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker voor de Duitse creationistische organisatie Wort und Wissen.2 Hij schrijft onder andere artikelen voor het lijfblad van deze organisatie (Studium Integrale Journal), houdt lezingen, organiseert meetingen en doet wetenschappelijk onderzoek.

Fundamentum Studium Generale

Fundamentum Studium Generale is een nieuw initiatief van Fundamentum voor studenten, academici, docenten, predikanten en andere geïnteresseerden. Ieder kwartaal willen wij een Studium Generale beleggen met als thema een onderwerp dat past binnen de trits geloof, apologetiek en wetenschap. Op 10 december 2021 D.V. dus de eerste. De volgende Fundamentum Studium Generale is ook al gepland. Op vrijdagavond 18 maart 2022 D.V. spreekt de theoloog en archeoloog dr. Peter van der Veen voor Fundamentum. De titel van zijn lezing zal zijn: ‘Bijbelse archeologie en de koningentijd – Welke historische en archeologische aanwijzingen zijn er voor de koningen van Juda en Israël?’. Daarvoor aanmelden is helaas nog niet mogelijk.

Aanmelden 10 december 2021

Voetnoten

Alle afleveringen van ‘Adam of Aap?’ online

In 1977 zond de Evangelische Omroep de serie Adam of Aap? uit. Sinds vorige week zaterdag staan alle afleveringen ook op de website ‘Oorsprong’. Gedeeld als dankbare herinnering aan het werk van drs. Koos van Delden. Hieronder de verwijzingen. Veel zegen bij het kijken.

Aflevering 1: Adam of aap?
Aflevering 2: Het eerste ei
Aflevering 3: Stom toeval
Aflevering 4: De stenen spreken
Aflevering 5: Schepping of evolutie?
Aflevering 6: Vragen staat vrij

Doet u mee met de ‘Week van het Leven’?

Volgende maand start de ‘Week van het Leven‘. Om precies te zijn van 6 november 2021 tot en met 13 november 2021. Deze week wordt op 13 november 2021 afgesloten met de ‘Mars voor het Leven’. Helaas zal deze Mars in verband met de geldende coronamaatregelen toegankelijk zijn voor 500 mensen. Tijdens de Week van het Leven van 2021 wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de positie van ongeboren kinderen én voor betere hulp aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. Het thema is: ‘Bekijk het eens van de andere kant’. Steunt u deze actie ook? Bij het schrijven van dit artikel is er al ruim 100.000 euro op gehaald, maar om alle ideeën te kunnen uitvoeren is er 150.000 euro nodig. Naast een financiële gift kunt u ook de petitie ondertekenen waarin de regering wordt opgeroepen om de abortusgrens te verlagen. Namens Fundamentum heeft Jan van Meerten deze petitie ondertekend. De website van de ‘Week van het Leven‘ is hier te vinden.

Statistieken van de website oorsprong.info – september 2021

De maand september 2021 is alweer ten einde. Ook deze maand is de website goed bezocht, al was het door drukte op allerlei vlak niet mogelijk om veel aandacht te geven aan de website. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand september 2021. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de vorige maand zijn nog niet gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel.

1. 6 september 2021 met 509 weergaven.
2. 3 september 2021 met 302 weergaven.
3. 10 september 2021 met 204 weergaven.
4. 25 september 2021 met 182 weergaven.
5. 11 september 2021 met 175 weergaven.
6. 7 september 2021 met 174 weergaven.
7. 17 september 2021 met 150 weergaven.
8. 4 september 2021 met 148 weergaven.
9. 13 september 2021 en 18 september 2021 met 144 weergaven.
10. 15 september 2021 met 130 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand april 2021. Er werden 32 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ ligt per artikel hoger.

 1. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft. Met 608 weergaven.
 2. Waarom de zondvloed geen lokale overstroming was. Met 328 weergaven.
 3. Boek van moleculair bioloog dr. Peter Borger wordt opnieuw uitgegeven bij De Blauwe Tijger. Met 154 weergaven.
 4. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant. Met 146 weergaven.
 5. Wie is de vrouw van Kaïn? – Een antwoord van Jan Rein de Wit. Met 134 weergaven.
 6. 11 september 2001: Twintig jaar geleden (WTC) – Opdat wij niet vergeten. Met 106 weergaven.
 7. Hoe konden alle dieren in de Ark? – Een antwoord van Jan Rein de Wit. Met 82 weergaven.
 8. Volgens ds. De Wilde zou iedere christen moeten geloven dat de Bijbel foutloos is en Tien redenen waarom ik creationist ben. Met 78 weergaven.
 9. Een spannend tienerboek over ‘Het hunebed’. Met 63 weergaven.
 10. Carnotaurus had schubben geen veren – Nieuw onderzoek naar de huid van deze theropode. Met 61 weergaven.

Mijlpaal: vierhonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw mijlpaal bereikt: er staan vierhonderd artikelen op de website. Veruit de meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’.

Top-10

 1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
 2. Livestream congres 2021.
 3. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
 4. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
 5. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
 6. EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk.
 7. Wat iedere christen moet weten over ons immuunsysteem (juist in coronatijd).
 8. Heeft Leon Houtzager ds. Kort met de dood bedreigd? – Nee, hij heeft daar zelfs afstand van genomen.
 9. Genderdysforie is onder andere een (medisch) biologisch feit, transgenderisme is een ideologie – Een reactie op een scepticus.
 10. Snellings zeven sterkste geologische argumenten voor een wereldwijde zondvloed.

De scholen zijn weer begonnen – Welk scheppingsonderwijs geven wij aan onze kinderen? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-8-2021

Bedankt voor het goede artikel over de enorme hetze rondom ds. Kort. Helder Bijbels verwoord. De agressieve manier waarop meneer Houtzager bezig is , is buiten elke proportie. Ik wens jullie veel wijsheid van Boven, bij het voortdurend getuigenis afleggen vanuit de Bijbel.” Zo was een reactie van iemand die ons wilde bemoedigen naar aanleiding van artikelen over de kwestie Kort-Houtzager (zie hier en hier). Een andere lezer liet weten dat hij het werk van Fundamentum ‘een mooie aanvulling is op het al bestaande creationistische geluid in Nederland’ en wenste ons veel zegen met de uitvoering van diverse plannen. Een aantal mensen mailden ons dat zij veel hebben gehad aan het congres via de livestream dat wij in samenwerking met Geloofstoerusting organiseerden. Bemoedigend dat lezers ons weten te vinden en dergelijke berichten sturen! Dat doet goed! 

Scheppingsonderwijs

De scholen zijn weer begonnen! Deze week geldt dat voor regio ‘Noord’, volgende week voor regio ‘Midden’ en die week daarop voor regio ‘Zuid’. Leerkrachten zijn al druk met het inrichten van het lokaal, het bestuderen van de achtergronden van de leerlingen en het voorbereiden van de lessen. Het kan zijn dat uw (klein)kind naar een christelijke school gaat, naar een openbare school of thuisonderwijs geniet. Voor alle drie is de vraag welk scheppingsonderwijs we ze meegeven belangrijk. Op de scholen worden vaak standaard methoden gebruikt met miljarden jaren en universele gemeenschappelijke afstamming van alle levensvormen. Dit kan voor een kind verwarrend zijn omdat veel kinderen thuis leren dat God hemel en aarde in zes dagen schiep. Het is daarom goed om uw (klein)kind te helpen door middel van begeleideconfrontatie. Welke informatie is gebaseerd op feiten en welke informatie is gekleurd door interpretatie? Zijn er alternatieven? Wanneer bijvoorbeeld bij aardrijkskunde de theorie van plaattektoniek voorbij komt zou u kunnen wijzen op de theorie van Catastrofale Plaattektoniek (van o.a. de geofysicus dr. John Baumgardner). Wetenschappers die deze theorie ontwikkeld hebben gaan namelijk uit van een jonge aarde en een wereldwijde vloed. Wanneer er dinosauriërs ter sprake komen dan hoeven we dat als christenen niet af te wijzen, maar kunnen we wijzen op alternatieven en aangeven dat christenen die uitgaan van een jonge aarde ook onderzoek doen naar (en zelfs promoveren op) deze fascinerende beesten. De uitgever Grace Publishing House heeft rijk geïllustreerd materiaal voor kinderen van de basisschool leeftijd over deze prachtige beesten. In het samen te stellen meerjarenplan 2022-2027 van Fundamentum krijgen ook opvoeding en onderwijs een belangrijke plaats. Er wordt speciaal project gelanceerd met als titel: ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 20x‘. In dat project wordt allerlei onderwijs- en opvoedingsmateriaal samengebracht en besproken. Een voorproefje is bijvoorbeeld de bespreking van een lunch set over dinosauriërs (zie hier).

Terugkijken congres ‘Bijbel en Wetenschap’

Op 26 juni 2021 organiseerden wij samen met Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘ en met als subthema ‘Intelligent Design‘. Heeft u dit congres gemist dan kunt u hier de livestream terug kijken. Via deze link is het mogelijk alle lezingen afzonderlijk te beluisteren. Veel zegen bij het (opnieuw) bekijken van de lezingen.

Save the date

Het volgende jaarlijkse congres zal, als de Heere het leven aan ons geeft, plaatsvinden op zaterdag22 oktober 2022. Zet deze datum alvast in uw agenda. Of dit een congres zal worden via de livestream of een in levende lijve of een combinatie van beiden zal afhangen van de dan geldende maatregelen. Medio januari hopen wij het programma van dit congres te presenteren. 

Nieuwsbrief

Eén keer per maand willen wij u via een nieuwsbrief informeren over de voortgang van Fundamentum, het jaarlijkse congres en de website. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u uzelf altijd afmelden onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer vrienden of bekenden deze nieuwsbrief ook graag ontvangen dan kunnen zij zich hier aanmelden. Zou u hen daar dan op willen wijzen? De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 september 2021. Deze nieuwsbrief bevat meer informatie over plannen van Fundamentum voor dit najaar. Kunt u niet zo lang wachten dan kunt u altijd de website bezoeken. Daar staan al meer dan 300 (op twee artikelen na 400) artikelen op. De top-10 van meest gelezen artikelen is hier te vinden. Vergeet u niet de extra informatie hieronder te lezen. Feedback op deze nieuwsbrief of vragen over de website kunnen gesteld worden via het contactformulier. Veel leesplezier en tot ziens!

Statistieken van de website oorsprong.info – juli 2021

De maand juli 2021 is alweer ten einde. Deze maand is de website goed bezocht, vooral de dagen rond het artikel over de kwestie Kort-Houtzager. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand juli 2021. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de vorige maand zijn hier te vinden.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel.

 1. 24 juli 2021 met 771 weergaven.
 2. 23 juli 2021 met 689 weergaven.
 3. 3 juli 2021 met 611 weergaven.
 4. 26 juli 2021 met 449 weergaven.
 5. 10 juli 2021 met 393 weergaven.
 6. 9 juli 2021 met 375 weergaven.
 7. 25 juli 2021 met 364 weergaven.
 8. 28 juli 2021 met 329 weergaven.
 9. 27 juli 2021 met 319 weergaven.
 10. 4 juli 2021 met 283 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand april 2021. Er werden 119 artikelen gepubliceerd (een record) waarvan de meesten gingen over de genealogie van het geslacht Van Meerten. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ ligt per artikel hoger.

 1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof. Met 2158 weergaven.
 2. Genderdysforie is onder andere een (medisch) biologisch feit, transgenderisme is een ideologie – Een reactie op een scepticus. Met 394 weergaven.
 3. Heeft Leon Houtzager ds. Kort met de dood bedreigd? – Nee, hij heeft daar zelfs afstand van genomen. Met 373 weergaven.
 4. Wijzigingen in het personeelsbestand van Logos Instituut – Afscheid Jan van Meerten. Met 369 weergaven.
 5. Titan past (voorlopig) beter in modellen die uitgaan van een jong zonnestelsel – Diepe methaanmeren en de duikboot van NASA. Met 226 weergaven.
 6. ‘Bijbels Beraad M/V’ belegt een studiedag rond transgenderisme. Met 217 weergaven.
 7. Sportpark ‘De Haar’ te Randwijk herdenkt het einde van de zondvloed met de regenboog(vlag). Met 204 weergaven.
 8. Bedankt voor de mooie reacties! – Het beantwoorden van twee vragen. Met 168 weergaven.
 9. Livestream congres 2021. Met 185 weergaven.
 10. Framing van een scepticus naar aanleiding van een kort verslag van het congres over transgenderisme. Met 145 weergaven.

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’ via de livestream een succes, terugkijken is mogelijk! – Voorwoord nieuwsbrief 2021-1


Wat mooi, krachtig en bijzonder hoe jullie het geloof wetenschappelijk onderbouwen. Hoe jullie uitleg geven aan onze mensen. Daarvoor mijn dank!“, “Het was inderdaad een zeer geslaagd congres! Ik hoop dat er nog meer van zullen volgen.” en “Hartelijk dank. Vanmorgen en vanmiddag wat fragmenten kunnen beluisteren, zeer interessant.” Zomaar drie reacties van mensen die het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ de afgelopen maand gevolgd hebben. We organiseerden dit congres samen met Geloofstoerusting. Helaas lukte dat niet met z’n allen op één locatie. Gelukkig werkte de techniek mee zodat we het konden uitzenden via een livestream. Veel mensen hebben de moeite genomen om de lezingen te volgen.

Congres

Mogelijk heeft u het congres niet kunnen volgen omdat u andere verplichtingen had. Geen nood! U kunt het hele congres opnieuw meemaken door de livestream te volgen. Mocht u deze zomermaanden daar geen tijd voor of zin in hebben dan zijn de lezingen ook afzonderlijk op ons YouTubekanaal en onze website te bekijken. Ook Geloofstoerusting heeft de video’s op hun YouTubekanaal geplaatst. Deze video’s zijn daar al enkele honderden keren bekeken. We zijn erg dankbaar dat veel mensen de moeite hebben genomen om deze lezingen te volgen. Ook de sprekers hartelijk bedankt dat zij in deze toch iets andere omgeving hun verhaal hebben willen houden. 

Vertrek Jan van Meerten bij Logos Instituut

De organisator van het congres, Jan van Meerten, hoopt op 31 juli 2021 afscheid te nemen van de stichting Logos Instituut. Hij gaat voor vier dagen terug het onderwijs in. Eén dag in de week hoopt hij zich in te zetten voor het verder uitbouwen van de kleine organisatie Fundamentum. Binnen deze organisatie wil hij jaarlijks één congres organiseren, lezingen geven voor jongeren en ouderen en de website oorsprong.info verder invullen. Voor meer informatie en een verklaring van het bestuur van Logos Instituut en Jan van Meerten zie hier. Jan heeft ook nog een extra artikel geschreven n.a.v. zijn vertrek, zie daarvoor deze link. We zijn blij dat deze periode goed is afgesloten en we zien uit naar verdere samenwerking met Logos Instituut. 

Website

We willen u blijvend informeren over statistieken van de website. Welke artikelen worden het meest gelezen? Op welke dagen is het bezoek het hoogst? Enzovoorts. We hebben deze maand onze vierde mijlpaal bereikt, daarover vindt u hier een verslag. Hier kunt u lezen welke artikelen er in de maand juni het meest bezocht werden. We hopen dat het lukt om iedere dag ten minste één artikel online te zetten zodat aan het eind van iedere maand er minimaal 30 extra artikelen online staan. We kunnen niet garanderen dat dit ook daadwerkelijk lukt. 

Nieuwsbrief

Een keer in de maand willen wij u informeren over de voortgang van Fundamentum, het jaarlijkse congres en de website. Mocht u dit niet op prijs stellen dan kunt u uzelf altijd afmelden onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer vrienden of bekenden deze nieuwsbrief ook graag ontvangen dan kunnen zij zich hier aanmelden. Zou u hen daar dan op willen wijzen? De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 24 augustus 2021. Deze nieuwsbrief bevat meer informatie over plannen van Fundamentum voor dit najaar. Vergeet niet de extra informatie hieronder te lezen. Feedback op deze nieuwsbrief of vragen over de website kunnen gesteld worden via het contactformulier. Veel leesplezier en tot ziens!

Merk op dat dit slechts het voorwoord van de nieuwsbrief is. De rest is te lezen na aanmelding. U kunt uzelf hier gratis abonneren. U kunt uzelf op ieder moment ook weer uitschrijven.

Rondom het congres 2021 (7) – Alle lezingen nu ook als afzonderlijke video online

Sinds vandaag zijn ook alle lezingen van het congres van 26 juni 2021 afzonderlijk verschenen op ons YouTubekanaal en op deze website. Hieronder staan de lezingen in chronologische volgorde. Op het YouTube-kanaal vormen deze lezingen één playlist en iedere lezing bevat onder de video ook een kader met een ‘playlist’. Eveneens zijn de afzonderlijke lezingen ook als hyperlink toegevoegd in het programma op de pagina van de livestream. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Feedback kan gegeven worden via ons contactformulier.

Lezingen

1. Jan van MeertenOpening congres ‘Bijbel & Wetenschap’.
2. Drs. Marco de WildeHet onfeilbare (inerrant) Woord.
3. Dr. Henk HofmanPerspectief op de Schepping: van begrip naar geloof? Het vergezicht van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
4. Carel de Lange (MSc.) – Intelligent Design: Is het wetenschappelijk?
5. Dr. ir. Erik van EngelenFine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper voor Intelligent Design.
6. Dr. ir. Adriaan van BeekVerwonderen over ons ingenieuze immuunsysteem.
7. Dr. ing. Bea ZoerVan foetus naar pasgeborene: een verwonderlijke overgang – Veranderingen in bloedsomloop en longen.
8. Dr. Gert van den BrinkIs openbaring een kennisbron?
9. Jan van MeertenAfsluiting van het ‘Bijbel en Wetenschap’-congres.
10. Paul Garner (MSc.) – Dinosaurs: new insights from creationist research.
11. Dr. Marcus RossOf Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood.
12. Drs. Tom ZoutewelleVan (Cambrische) explosie naar extinctie.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.