Home » Seksuele gerichtheid » Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof

Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof

We Cannot Be Silent’, zo luidt de titel van het boek van de Amerikaanse theoloog dr. Albert Mohler.1 Gedrongen door de nood van de tijd moet ds. A. Kort van de Mieraskerk te Krimpen aan den IJssel hetzelfde gedacht hebben toen hij een brief schreef naar de gemeenteraad van Krimpen. In de brief schreef Kort onder andere dat ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen’ te worden.2 Hoewel de brief geen open brief was en het woord ‘homo’ niet in de brief voorkomt, reageerde LHBTIQ+-organisatie COC en homo-activist Leon Houtzager als in de wiek geschoten. Het gevolg was dat de predikant gestalkt werd door Tim Hofman met zijn televisieprogramma #BOOS3, 400 mensen aanwezig waren op een anti-Kort-demonstratie4, de predikant allerlei ongewenste en soms vulgaire dingen door de brievenbus kreeg én zelfs meerdere keren bedreigd werd (soms zelfs met de dood)5. Alsof dit alles nog niet genoeg is heeft Leon Houtzager een topadvocaat ingehuurd en moet ds. Kort nog dieper door het stof. Houtzager en de zijnen vergeten echter dat de Heere regeert. ‘God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden’ (Psalm 46:2, SV).

De Stormvloedkering in de Hollandse IJssel met een geopende Algerabrug. Zou deze storm die is opgestoken ook ten goede gekeerd kunnen worden? Bron: Wikipedia.

Homo-activist Leon Houtzager uit Krimpen aan den IJssel heeft topadvocaat Gerard Spong aan boord weten te krijgen om ds. Kort de mond te snoeren. In ieder geval de mond te snoeren op het gebied van LHBTIQ+. Houtzager is het oneens met de uitspraken van het Openbaar Ministerie (OM). OM wilde ds. Kort namelijk niet strafrechtelijk vervolgen. Volgens het OM valt de uitspraak van ds. Kort onder artikel 6 van de grondwet over vrijheid van godsdienst en zal deze daarom niet tot vervolging overgaan. Advocaat Spong wil echter het besluit van het Openbaar Ministerie aanvechten. Spong wil het OM juridisch dwingen tot vervolging. Volgens Houtzager en Spong gaat het hier om groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Houtzager: “Dat betekent dat ook een predikant zich aan de wet heeft te houden dus niet mag haatzaaien, geen groepen mag beledigen of discrimineren (artikel 137c en 137d Sr). Tegen deze uitspraak van het OM ben ik daarom in bezwaar gegaan (artikel 12 Sv) en dat heeft geholpen. Het gerechtshof in Den Haag heeft mij nu uitgenodigd voor een zitting en daar ben ik heel blij mee.” Spong meent ook dat de toelatingsmethode waarmee discriminatie, groepsbelediging en haatzaaien wordt vastgelegd al 20 jaar oud is en daarmee aan vernieuwing toe is.

5000 euro

Spong binnenboord krijgen kost Houtzager meer dan een gemiddeld maandsalaris. De advocaat wil helpen voor een ‘vriendenprijs’ van 5000 euro. LHBTIQ+-belangenorganisatie COC heeft hiervoor een crowdfundingsactie opgezet. Het benodigde bedrag van 5000 euro is al ruimschoots overschreden. Houtzager geeft aan dat je door te steunen ook een statement maakt: “Je laat hiermee zien dat óók jij gaat voor gelijke monikken gelijke kappen. Een dominee mag niet boven de wet staan. Religie mag nooit als excuus gebruikt mag [sic] worden om haat te zaaien richting de LHBTI-gemeenschap, vrouwen, mensen met een andere huidskleur of wie dan ook.” Op 28 juli is de raadkamerzitting in het Haagse gerechtshof. Houtzager heeft alle vertrouwen in Spong: “Als het Spong niet lukt, dan weet ik het ook niet meer.” Als de juridische weg mislukt wil Houtzager een veroordeling via politieke weg voor elkaar krijgen. Hij geeft aan steun te genieten van VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP.

Mascotte

Deze zaak staat niet op zichzelf. Houtzager: “Als ik in het gelijk wordt gesteld, dan zou dat een enorme verandering voor Nederland betekenen. Dan kunnen we het haatzaaien vanuit dominees richting LHBTI’s echt stopzetten.” Het geld dat overblijft uit de crowdfundingsactie wil Houtzager besteden aan ‘LHBTI-acceptatie’ in de biblebelt. Houtzager: “Dominee Kort is één voorbeeld, maar er zijn meerdere plekken waar dit speelt.” Topadvocaat Spong heeft vertrouwen in deze zaak: “Ik denk dat Houtzager het grootste gelijk van de wereld aan zijn zijde heeft. Vrijheid van godsdienst hééft beperkingen. Religie is geen vrijbrief om homo’s te beledigen. Het is strafbaar.” Volgens Houtzager gaat het om een principekwestie: “Ik heb niks tegen christenen, maar wil wél dat ze gelijk behandeld worden. Het lijkt nu alsof dominees meer mogen zeggen dan anderen.” Dat klinkt een beetje als de titel van het boek van prof. Kinneging: ‘Je mag zeggen wat je denkt. Als je maar hetzelfde denkt als iedereen’.6 COC Nederland geeft aan dat discriminatie tegen LHBTI’s ‘zelden leidt tot een veroordeling’.7 De beweging wil met deze zaak daar verandering in brengen. COC: “Ook hebben meerdere partijen in de Tweede Kamer, waaronder VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP, aangegeven met interesse naar deze zaak te kijken en te willen praten met Leon Houtzager, Tim Hofman en COC Nederland over deze situatie”. Houtzager hoopt ook dat rechters dit als een kans zullen zien. “Dit is een kans voor een rechter om hier duidelijkheid over te scheppen en jurisprudentie te schrijven. Hoever mag een dominee gaan in het discrimineren en haatzaaien richting LHBTI’s?” Hiermee zijn Spong en Houtzager de mascottes van de LHBTIQ+-beweging.

Screenshot van het YouTube-kanaal van #BOOS. Op de grote foto is Tim Hofman (l.) in gesprek met Leon Houtzager (r.). Screenshot genomen op 23 juli 2021.

Hetze

Wat begon met de wens tot een gesprek met ds. Kort is uitgegroeid tot een hetze die z’n weerga niet kent. In de brief van ds. Kort is geen enkel spoor van haatzaaien te bekennen en worden homo’s niet beledigd. We zien een ernstig maar bewogen waarschuwen om als Nederland niet door te gaan met zondigen. Anders roepen we Gods oordeel over ons uit. Gods geboden, die goed zijn voor alle mensen, worden ons voorgehouden. Het lijkt er echter op dat we liever een ‘vrede, vrede en geen gevaar’-preek horen dan dat we berouw tonen over onze zonden, boete doen en ons bekeren tot de levende God. Hier is sprake van een ‘cultureclash’. Het gaat niet meer om Houtzager vs. Kort, maar om macht en tegenmacht.8 Het gaat om een geestelijke strijd. Leon Houtzager draaft door. In de brief is geen sprake van discriminatie en groepsbelediging. Het gaat niet om personen, maar om zonden. Ieder mens zucht onder de gevolgen van de zondeval. Ieder mens moet aangesproken worden op zondige daden. Daarnaast gaat het om een ‘vertrouwelijke’ brief naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel. Deze brief had nooit ‘gelekt’ mogen worden, tenzij ds. Kort er zelf een open brief van gemaakt had. Ik hoop dat het Openbaar Ministerie door al het emotionele activisme heen prikt en nuchter naar de feiten blijft kijkt. OM heeft terecht een eerder verzoek tot veroordeling afgewezen.

Tenslotte

Het gedrag van Houtzager en de zijnen mag nooit leiden tot tegengedrag in de vorm van haat of geweld. Praktiserende homoseksualiteit wordt in de Bijbel gezien als zonde. We hoeven hierbij geen meel in onze mond te nemen of daar doekjes om te winden. Gods openbaring is daar duidelijk over. Waar de Bijbel ook duidelijk over is, dat is dat we onze medemensen (ja, zelfs onze vijanden) moeten liefhebben als onszelf. In navolging van Johannes 8, moeten we de homo als mens in liefde omringen, ondersteunen en troosten. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Maar ook een waarschuwend ‘ga heen en zondig niet meer’. Geweld en haat tegen homo’s (of andere LHBTI’ers) moet te allen tijde verboden zijn. De Heere Jezus en Gods volk zijn daar duidelijk over: ‘Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan’ (Mattheüs 26:52, SV) en ‘Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen’ (Zacharia 4: 6). Deze zaak lijkt op twee zaken die momenteel in Finland spelen. Ook daar worden een voorganger en een politicus vervolgd vanwege enkele uitspraken die zij gedaan hebben in het verleden.9 Wanneer deze zaak een juridische staart krijgt en niet met een sisser afloopt is het goed om hulp van ADF International10 in te roepen of Nederlandse juristen in te schakelen die ds. Kort kunnen bijstaan. Ook dan geldt ‘Ora et Labora‘, bid en werk! Wie weet dat onze Schepper de getuigenissen in deze zaak nog wil gebruiken tot bekering van zondaren. De Heere regeert en Hij heeft het laatste woord!11

Voetnoten

 1. Mohler, R.A., 2015, We Cannot Be Silent. Speaking Truth to a Culture Redefining Sex, Marriage, and the Very Meaning of Right and Wrong (Nashville: Thomas Nelson Publishers).
 2. De brief wordt hier weergegeven: https://regioonline.nl/regio-krimpenerwaard/bizar-krimpense-predikant-voorziet-dood-alle-nederlanders/.
 3. https://www.youtube.com/watch?v=sCynyywldzA.
 4. https://www.ad.nl/rotterdam/zeker-400-mensen-demonstreren-tegen-dominee-bij-zo-n-kerk-moet-je-niet-willen-horen~a8cbf81c/.
 5. https://www.ad.nl/rotterdam/homohatende-dominee-uit-krimpen-krijgt-bedreiging-na-bedreiging-ik-ontvang-plaatjes-van-blote-mannen~ab68d27e/.
 6. Kinneging, A.A.M., 2020, Je mag zeggen wat je denkt. Als je maar hetzelfde denkt als iedereen (Amsterdam: Prometheus),
 7. Houtzager: “Van de ongeveer 1.500 meldingen van LHBTI+-discriminatie die jaarlijks binnenkomen, worden gemiddeld 16 door het OM opgepakt, waarvan gemiddeld 7 leiden tot veroordeling. Vaak is dit een kleine geldboete of een lichte taakstraf.” Bron: https://gayrotterdam.nl/nl/nieuws/item/662-samen-met-gerard-spong-strijden-tegen-willekeur-om-rondom-discriminatie-lhbti%E2%80%99s.
 8. Dit is ook wat Houtzager zelf toegeeft: “Het is niet langer een zaak van Leon Houtzager versus dominee Kort. Het is een zaak die ons allemaal aangaat. Een uitspraak in ons voordeel kan serieuze gevolgen hebben voor de toekomstige rechtspraak in Nederland, in positieve zin.” Bron: .
 9. Zie: https://oorsprong.info/finse-politicus-paivi-m-rasanen-spreekt-zich-uit-tegen-praktiserende-homoseksualiteit-en-riskeert-gevangenisstraf-vrijheid-van-meningsuiting-en-godsdienst-in-het-geding/ en https://oorsprong.info/fins-lutherse-bisschop-dr-juhana-pohjola-nu-ook-beschuldigd-van-homohaat/.
 10. https://adfinternational.org/.
 11. Gebruikte bronnen voor dit artikel zijn: https://www.rijnmond.nl/nieuws/1292370/Topadvocaat-Gerard-Spong-staat-Krimpense-LHBTI-activist-bij-in-zaak-tegen-predikant-Mieraskerk, https://www.rijnmond.nl/nieuws/1292770/Geld-stroomt-binnen-mensen-steunen-massaal-rechtszaak-tegen-dominee-Mieraskerk-in-Krimpen, https://www.ad.nl/rotterdam/dominee-die-homoseksualiteit-wil-uitbannen-wacht-mogelijk-toch-vervolging-topadvocaat-aan-de-slag~aac39774/, https://www.rd.nl/artikel/936697-advocaat-spong-staat-houtzager-bij-in-zaak-rond-ds-kort, https://www.coc.nl/algemeen/tikkie-voor-leon, https://regioonline.nl/binnenland/gerard-spong-in-actie-voor-leon-tegen-willekeur-om-rondom-discriminatie-lhbtis-n-a-v-aangifte-tegen-dominee-kort-mieraskerk/, https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/243301/toch-nog-zaak-tegen-predikant-krimpense-mieraskerkhttps://gayrotterdam.nl/nl/nieuws/item/663-crowdfunding-voor-leon-houtzager-haalt-in-24-uur-al-15-000-euro-binnen-van-2-700-donateurs, https://gayrotterdam.nl/nl/nieuws/item/662-samen-met-gerard-spong-strijden-tegen-willekeur-om-rondom-discriminatie-lhbti%E2%80%99s, https://joop.bnnvara.nl/nieuws/stroom-aan-donaties-voor-rechtszaak-tegen-homofobe-dominee-in-krimpen, https://asp-politiek.nl/2021/07/22/, https://cip.nl/cip+/86649-homoactivist-zet-met-advocaat-gerard-spong-juridische-strijd-tegen-ds-a-kort-voort, https://www.gofundme.com/f/tikkie-voor-leon en https://www.lokaleomroepkrimpen.nl/rel4/kabelkrant.asp?menuid=31&aid=256750&read=20210723#kk256750.