Home » academische vrijheid » Vrijmoedige Studentenpartij voor academische vrijheid – Andere visie op de evolutietheorie weggelachen tijdens VU-college

Vrijmoedige Studentenpartij voor academische vrijheid – Andere visie op de evolutietheorie weggelachen tijdens VU-college

Vorige maand werd de Vrijmoedige Studentenpartij (VSP) opgericht en ze kregen na studentenverkiezingen twee zetels in de studentenmedezeggenschapsraad van de Vrije Universiteit. De studentenpartij staat voor academische vrijheid en keert zich tegen de woke-ideologie.1

De oostzijde van het hoofdterrein van de Vrije Universiteit. Bron: Wikipedia.

Vrije Universiteit

Het is geen verrassing dat de ideologie van het transgenderisme oprukt op de universiteiten.2 Dat dit ook op de Vrije Universiteit zo gaat is tragisch ziende op het verleden, maar gezien de recente ontwikkelingen ook niet verrassend. De universiteit laat haar christelijke wortels los en is nauwelijks meer te onderscheiden van een seculiere instelling.3 Wel zijn er gelukkig nog een aantal christelijke en bijbelgetrouwe hoogleraren in dienst, die theologie en natuurwetenschap wensen te beoefenen voor Gods aangezicht. Of dit aantal toe- of afneemt kan ik niet zeggen. VSP had graag gezien dat de partij overbodig was geweest. De voorzitter is de 22-jarige psychologiestudent Marlon Uljee. Hij geeft aan dat het niet langer kan dat ‘studenten hun mening inslikken en docenten niet meer vrijuit les durven geven’. Na het nieuws over het op non-actief zetten van dr. Laurens Buijs (UvA) zijn docenten aan de Vrije Universiteit óók voorzichtiger geworden om hun mening te geven over een bepaalde kwestie.4

Andere visie op de evolutietheorie weggelachen

Toen Uljee op de universiteit zijn eerste colleges volgde, merkte hij al snel dat men niet openstond voor andere geluiden. Tijdens een college kwam de evolutietheorie aan de orde. Als christen kijkt Uljee anders naar deze theorie dan een mainstream seculier student. Een open gesprek daarover werd echter niet tot nauwelijks getolereerd. Tegen RD-journalist Anne Lok-Vader zegt hij: “Zelf kijk ik daar als christen anders tegenaan. Maar mijn visie werd weggelachen en niet serieus genomen. Het idee was: zo moet je het zien en zó moet je het leren voor het tentamen. Na afloop kwamen medestudenten naar me toe: Wat moedig en dapper dat je dat durfde te zeggen; ik durf dat niet.” Waarom durven die studenten dat niet? Uljee geeft aan dat ze bang zijn voor buitensluiting en uit angst met meel in de mond praten. “Zelf kan ik daar wel mee omgaan, maar ik vind het erg als medestudenten geïsoleerd komen te zitten of niet zichzelf durven te zijn. Ik voel me moreel verplicht me voor hen in te zetten.” G. Kornet reageerde in een RD-opiniestuk op het interview en gaf aan dat ‘als studenten bijvoorbeeld met iets anders naar voren komen dan de evolutietheorie, dan worden ze weggehoond en uitgelachten [sic]. Studenten zijn ook bang om ertegen in te gaan vanwege eventuele lage beoordelingen en uitsluiting’. Kornet noemt het ‘vreselijk dat zo’n studentenpartij nodig is op de universiteit die dr. Abraham Kuyper in 1880 met eigen middelen oprichtte om wat meer kennis onder zijn volgelingen te kunnen brengen’. Kornet geeft aan dat hij voor deze beginjaren van de VU veel respect heeft. Vooral als hij erover leest hoe deze zogenoemde kleine luyden geld daarvoor bijeenbrachten. Hij noemt het ‘schandalig’ hoe deze erfenis nu wordt verkwanseld.5

Ten slotte

Het is helaas een bekend fenomeen dat wanneer er alternatieven aangedragen worden voor de evolutietheorie, in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming, dit niet zonder consequenties is voor de student of academicus.6 Gelukkig is dit niet altijd het geval, maar er zijn talloze voorbeelden te noemen waar dit wél zo is.7 Dat is vreemd, want juist een natuurwetenschappelijke theorie (hoe sterk ook) kan per definitie niet verheven worden tot heilige graal of alles overheersend dogma. Daarom wijzen veel voorstanders van bijvoorbeeld Intelligent Design in de biologie op academische vrijheid. Creationisten in Nederland hebben zelfs jarenlang het project Fair Science voor academische vrijheid in leven gehouden.8 Ziende op het interview is het geen overbodige luxe om dit initiatief nieuw leven in te blazen. Het is teleurstellend om te zien dat deze inperking van academische vrijheid ook geldt voor de universiteit van dr. Abraham Kuyper, waar men in de vorige anderhalve eeuw streefde naar een eigen christelijke wetenschap.

Voetnoten

  1. Hoofdbron voor dit bericht: Lok-Vader, A., 2023, Studentenpartij bestrijdt woke op Vrije Universiteit. Interview Marlon Uljee over Vrijmoedige Studentenpartij, Reformatorisch Dagblad 53 (12): 16. URL: https://www.rd.nl/artikel/1016745-marlon-uljee-bestrijdt-woke-op-de-vu-student-bang-voor-buitensluiting.
  2. Ik maak onderscheid tussen de ideologie van het transgenderisme en genderdysforie: https://oorsprong.info/genderdysforie-is-onder-andere-een-medisch-biologisch-feit-transgenderisme-is-een-ideologie-een-reactie-op-een-scepticus/. Het eerste moet van uit christelijk oogpunt verworpen worden. Iemand die lijdt aan genderdysforie moet met alle christelijke naastenliefde tegemoetgekomen worden. Prof. dr. Andreas A.M. Kinneging heeft hier een interessante visie op ontwikkeld: https://oorsprong.info/bijbels-beraad-m-v-belegt-een-studiedag-rond-transgenderisme/.
  3. Zie bijvoorbeeld ook deze bijdrage van dr. Allan van Hulst: https://oorsprong.info/vu-verloochent-christelijke-achtergrond-door-aanpassing-votum/.
  4. Zie ook: https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/nieuwe-studentenpartij-wil-af-van-privileges-vu-pride, https://www.advalvas.vu.nl/en/nieuws/wokeism-and-fossil-fuel-ties-fire-usr-debate, https://revive.nl/marlon-uljee-zet-studentenpartij-op-voor-vrije-meningsuiting-op-de-vu-christelijk-geloof-vaak-weggelachen/, https://nieuwrechts.nl/92528-verzet-op-nederlandse-universiteiten-tegen-woke-neemt-toe-onderwijs-moet-weer-vrij-zijn/ en https://www.bijbelsberaadmv.nl/2023/04/21/over-collectieve-lafheid-en-de-noodzaak-om-te-spreken/.
  5. Bron reactie Kornet: Kornet, G., 2023, Vrije Universiteit, Reformatorisch Dagblad 53 (25): 22.
  6. Dr. Jerry Bergman schreef daar drie dikke boeken over met tientallen voorbeelden. De titels zijn: ‘Slaughter of the Dissidents’, ‘Silencing the Darwin Sceptics’ en ‘Censoring the Darwin Skeptics’.
  7. Zo werd er geprobeerd een artikel van twee wetenschappers over fine-tuning in de biologie uit een wetenschappelijk tijdschrift te houden. Dit mislukte gelukkig, maar het artikel ontving wel een disclaimer. Zie: https://oorsprong.info/evolutionair-vooroordeel-zorgt-voor-disclaimer/. Dr. ir. Erik van Engelen hield in 2021 een samenvattende lezing over deze wetenschappelijke publicatie op het congres van Fundamentum en Geloofstoerusting. Zie: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2021-5-dr-ir-erik-van-engelen-fine-tuning-in-de-biologie-een-peer-reviewed-paper-voor-intelligent-design/ en https://oorsprong.info/rondom-het-congres-2021-5-waar-kan-ik-de-paper-voor-intelligent-design-van-thorvaldsen-en-hossjer-bestuderen/.
  8. Dit project werd gelanceerd door Stichting De Oude Wereld. Helaas is dit initiatief doodgebloed. De website www.fairscience.info is helaas óók ter ziele.