Home » Biologie » Dr. Peter Borger op 21 juni 2024 D.V. in Amsterdam om te spreken over ‘God en Zijn schepselen’

Dr. Peter Borger op 21 juni 2024 D.V. in Amsterdam om te spreken over ‘God en Zijn schepselen’

Op 21 juni 2024 D.V. spreekt dr. Peter Borger in het Christ Worship Center’ (CWC) te Amsterdam.1 De titel van zijn lezing luidt: ‘God en Zijn schepselen, of hoe de moderne biowetenschappen Zijn werk ontdekken’. Dr. Peter Borger is een Nederlandstalige wetenschapper die bekend is geworden vanwege zijn boek ‘Terug naar de Oorsprong’.2 De kosten voor deze avond bedragen 10 euro per persoon of 12,50 euro aan de deur. Hoe vooraf betaald kan worden, wordt op de website niet duidelijk.3

De avond start op 19:00 uur en het gebouw van CWC is te vinden aan de Witbolstraat 9 te Amsterdam en bereikbaar via Metro 52 station Noorderpark en Bus 34 en 35 halte Mosplein. Dr. Borger wordt aangekondigd als specialist in signaaltransductienetwerken en genregulatie-systemen. De samenvatting van de lezing vervolgt: “Hij is één van de grensverleggende wetenschappers binnen de nieuwe biologie. Daarin staat onder meer centraal dat soortenvorming daadwerkelijk plaatsvindt, omdat het genoom daarvoor is geprogrammeerd, maar dat alle verschillende soorten niet allemaal dezelfde voorouder hebben. Ook wordt vanuit deze tak van de biologie duidelijk dat er geen genetische informatie-toename nodig is om nieuwe soorten voort te brengen. Alle informatie om nieuwe soorten te vormen was reeds aanwezig in het genoom vanaf de tijd dat de oervormen werden geschapen.” Bij de verschijning van de gereviseerde versie ‘Terug naar de Oorsprong’ werd dr. Borger geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad. Het bovenstaande sluit daarbij aan.4 Deze lezing van dr. Borger wordt ook aanbevolen voor twijfelaars, critici en sceptici.

Voetnoten

  1. Reformatorische christenen zullen moeite hebben met de heilsleer (o.a. algemene verzoening) en de liturgische invulling van CWC. De lezing van dr. Borger wordt door ons daar uiteraard los van gezien.
  2. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/moleculair-bioloog-dr-peter-borger-vanwege-zijn-nieuwe-boek-te-gast-bij-blue-tiger-studio/. In 2022 hield dr. Borger ook een lezing op het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ te Hardinxveld. Deze lezing is hier terug te kijken: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2022-6-dr-peter-borger-terug-naar-de-oorsprong-over-baranomen-en-soortvorming/.
  3. https://cwcamsterdam.nl/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_39941979&path=?m=d&a=20240408145238-3656&cp=1#STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_39941979.
  4. https://oorsprong.info/dr-peter-borger-alle-biologische-informatie-was-al-vanaf-het-begin-in-de-oerorganismen-aanwezig-de-moleculair-bioloog-werd-geinterviewd-door-het-reformatorisch-dagblad/.