Home » Seksuele gerichtheid » Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord

Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord

En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt” (Mattheüs 10:18-20 (SV))

Vandaag wordt ds. A. Kort van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Krimpen aan de IJssel (de Mieraskerk) gehoord in de zaak Houtzager-Kort. Alle lezers van dit bericht en volgers van deze website worden opgeroepen om voor de predikant te bidden. Dat de Heere, als Hemelse Advocaat, de predikant zou willen bijstaan op deze moeilijke dag. Dat de Heere de betrokkenen bij het gerechtshof in Den Haag wijsheid zou willen geven, de zaak van de hand zullen doen en af zullen zien van verdere vervolging. Dat de Heere de verbittering van de aanklagers ongedaan zou willen maken en ervoor zou willen zorgen dat de zaak niet verder zal escaleren. Bekering is nodig voor iedere betrokkene, bekering en erkenning van de levende God.

De achterkant van de ‘Mieraskerk’ in Krimpen aan den IJssel met rechts de pastorie. Bron: Wikipedia.

De zaak Houtzager-Kort

Over de zaak Houtzager-Kort hebben we op deze website al veel geschreven (in het kader hieronder de artikelen in chronologische volgorde op een rij). Vanmorgen zal ds. Kort bij het gerechtshof gehoord worden. De zitting is niet openbaar en daarom is er ook geen media aanwezig bij de zitting. Op 10 februari 2022 gaf de homoactivist Leon Houtzager aan dat hij hoopt dat de zaak van 16 februari (vandaag dus) voor een verandering zal zorgen in Nederland, ‘maar ook voor de rest van Europa. Als het moet, dan ga ik door tot de Europese rechter’.1 Wanneer Houtzager in het ongelijk zal worden gesteld, dan zal hij naar het Europese Gerechtshof stappen. Ds. Kort moet kennelijk koste wat het kost vervolgd worden. Dat is vreemd omdat het gaat over niet-uitgesproken woorden in een persoonlijke brief, dus niet openbaar, naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel.2

Geblokkeerd

In het begin deed Houtzager voorkomen alsof het hem te doen was om het gesprek en de inhoudelijke discussie. Dit strookt niet met een koste wat het kost vervolgen van een predikant. Ds. Kort meent van Godswege onder andere praktiserende homoseksualiteit te moeten bestempelen als zonde.3 Hij wil daarmee, naar eigen zeggen, de zondaar of zondares waarschuwen voor het eeuwige verderf en hem of haar oproepen tot bekering. Dat dit niet in dank afgenomen wordt is niet nieuw. Net als in de tijd van Jeremia horen we liever een ‘vrede, vrede en geen gevaar’-boodschap. Wil Houtzager een inhoudelijke discussie dan zou hij het bovenstaande inhoudelijk kunnen aanvechten in het gesprek met de betrokkenen. Of met ds. Kort in gesprek kunnen gaan over de kwestie.4 Maar Houtzager wil geen inhoudelijke discussie, slechts ‘eigen gelijk’ door middel van een rechtszaak. De zaak is daarmee geëscaleerd en er moet een wonder gebeuren wil het niet verder escaleren. Dat bleek ook toen ik vier weken geleden op Twitter het account van Houtzager wilde bezoeken om te kijken of er nog nieuws was in de zaak Houtzager-Kort. Houtzager heeft mij geblokkeerd. Waarom? Ik heb nauwelijks contact met Houtzager zelf gehad en hem slechts opgeroepen tot inhoudelijke discussie en getagd wanneer de berichtgeving over hem ging.5 Dat was kennelijk tegen het zere been van de Rotterdammer. Dit wijst er temeer op dat het Houtzager niet te doen is om het gesprek en de inhoudelijke discussie.

Voetnoten

  1. https://twitter.com/leonhoutzager/status/1491805014959943688. Met een ander Twitter-account kon ik deze tweet wel zien (zie verderop).
  2. Wim Hulsman gaf in het Reformatorisch Dagblad een goede uitleg wat er gaat gebeuren: https://www.rd.nl/artikel/962636-uitleg-hoorzitting-in-zaak-tegen-ds-kort-gaat-over-wel-of-niet-vervolgen.
  3. Het gaat Kort om veel meer zonden dan alleen praktiserende homoseksualiteit, het gaat Kort om alle zonden tegen de Heere.
  4. Houtzager deed voorkomen herhaalde pogingen gedaan te hebben om met Kort in gesprek te komen. De predikant zegt daarentegen nooit iets van Houtzager gehoord te hebben, maar dat hij zeker welkom is voor een gesprek. Dat Houtzager deze handschoen niet oppakt is tekenend.
  5. Het lijkt mij wel zo netjes dat als je iemand bij name noemt in een bericht, je hem of haar daarvan op de hoogte stelt.