Home » Nieuws

Categoriearchief: Nieuws

Tien toeristen komen met de schrik vrij in Kirgizië – “Het waren echt gigantische keien en stenen van ijs die veel verder kwamen dan waar wij ooit naartoe hadden kunnen rennen.”

Tien toeristen wandelden in de bergen van Kirgizië.1 Ze schrokken flink toen tijdens de wandeling een lawine van ijs, sneeuw en water naar beneden kwam. Er was een deel van de gletsjer afgebroken. Gelukkig kwamen de toeristen er zonder kleerscheuren vanaf. De Britse Harry Shimmin, een van de toeristen, deelde een video via Instagram.2 Shimmin schreef via Instagram: “Ik wist dat er een plek precies naast mij was waar ik dekking zou kunnen zoeken.” En verder: “Het was als in een sneeuwstorm. Toen het voorbij was, lag er alleen wat lichte sneeuw over me heen. Ik had geen krasje, voelde me alleen duizelig.” Ten slotte: “Het waren echt gigantische keien en stenen van ijs die veel verder kwamen dan waar wij ooit naartoe hadden kunnen rennen. Ook als we meteen hadden gehandeld.3 NOS Jeugdjournaal zond maandag 11 juli 2022 de beelden van Shimmin uit en wezen ook op dat een dergelijk voorval een week eerder ook in Italië plaatsvond.4 Helaas liep dat veel slechter af, 11 bergbeklimmers kwamen om het leven. Het fragment uit het NOS Jeugdjournaal is hieronder te bekijken.

Voetnoten

PERSBERICHT: Gebouw Schreeuw om Leven beklad met leuzen en mogelijke bedreiging anarchisten

In de nacht van 5 op 6 juli jl. is graffiti aangebracht op het pand waar Schreeuw om Leven gevestigd is. Hierbij stond ook een tekst die mogelijk als bedreiging kan worden gezien. Schreeuw om Leven roept op tot gesprek in plaats van agressieve daden.

In de nacht van 5 op 6 juli is er graffiti aangebracht op de ramen en muren van de benedenverdieping van het pand waarin Schreeuw om Leven is gehuisvest. Naast leuzen als “Baas in eigen buik” en “My body, my choice” werd het vandalisme voorzien van de boodschap “sterf” en een anarchistisch symbool: een omcirkelde ‘A’. Schreeuw om Leven doet aangifte bij de politie.

Het symbool met de omcirkelde A is vermoedelijk afkomstig van Antifa, een internationale beweging die fascisme wil bestrijden. Deze links-extremistische beweging was aanwezig op de demonstratie voor het recht op abortus op De Dam, op 7 mei van dit jaar. Zij waren herkenbaar aan het anarchistensymbool, zwarte kleding en dat zij zich maskeerden middels zwarte sjaals en doeken voor het gezicht. Op 5 juli werd de prolifebeweging nog vergeleken met de KKK door een opiniemaker op de website mamaplaats.nl. En eind juni verscheen in NRC een opiniestuk waarin werd opgeroepen om “elke vorm van tegenstribbeling [tegen vrije abortustoegang] met harde hand te bestrijden”. Taal doet ertoe. De Correspondent wees er in 2018 op dat Antifa geweld niet schuwt.

Arthur Alderliesten, directeur van Schreeuw om Leven: “Het onherkenbaar maken en de manier van uiten van Antifa is tegengesteld aan de houding en communicatie van Schreeuw om Leven en de bredere christelijke prolifebeweging in Nederland. Wij willen niet onherkenbaar en onpersoonlijk, maar met open vizier het gesprek voeren. Op grond van overtuiging, dialoog, argumentatie. Niet middels vandalisme, bedreiging en nooit, maar dan ook nooit met harde hand. Nederland heeft een traditie van polderen, van praten tot je soms een ons weegt. Laten we dat vasthouden.

De bekladding met mogelijke bedreiging is een signaal dat de toon verhardt. En die toon en taal kunnen leiden tot daden van agressie en destructie. Tot nog toe zijn het Amerikaanse taferelen. Zo werden huizen van Amerikaanse rechters van het Hooggerechtshof bezocht door actievoerders. Eén van die rechters, Brett Kavanaugh werd het doelwit van een geplande moordaanslag die de FBI kon voorkomen. De verdachte gaf als reden voor de plannen van een moordaanslag de standpunten van Kavanaugh inzake abortus en wapens. Beide argumenten worden steeds vaker door met name de anarchistische en feministische voorstanders van abortus naar voren gebracht als redenen om de prolifebeweging, ook in Nederland, hard aan te pakken.

Alderliesten: “De verhardende toon en agressieve uitingen vormen de reden dat wij dit zorgwekkende signaal willen afgeven. het afgeven van een zorgelijk signaal. Het weerhoudt Schreeuw om Leven echter niet om verder te gaan met het opkomen voor ongeboren menselijk leven en goed te doen aan vrouwen die vragen om hulp rond abortus.

Nunspeetse SGP-burgemeester Ing. Breunis van de Weerd ziet, vanwege polarisatie, af van tweede ambtstermijn als burgervader

Afgelopen januari kondigde de Nunspeetse SGP-burgemeester Breunis van de Weerd zijn vertrek aan. Hij besloot om af te zien van een tweede ambtstermijn. Op 27 mei 2022 verduidelijkte hij deze beslissing in een interview met het Reformatorisch Dagblad (RD). Afgelopen twee jaar lag de burgervader herhaaldelijk onder vuur.1

Hulshorster Zand (Noord-Veluwe) is een stuifzandgebied tussen Nunspeet en Harderwijk binnen de Gemeente Nunspeet. Bron: Wikipedia.

Afgelopen jaar lag Van de Weerd onder vuur vanwege genderdiscriminatie.2 Hij zou brieven standaard adresseren met ‘mijnheer’ en/of ‘mevrouw’. Dat schoot een inwoner in het verkeerde keelgat en hij deed aangifte tegen de SGP-burgemeester. Op 27 mei 2022 legde Van de Weerd zijn ambtsketting neer. Waarom? Van de Weerd in het RD: “Ik heb gemerkt dat ik – met name door de beeldvorming vanwege mijn persoonlijke geloofsovertuiging – de afgelopen twee jaar in deze tijden van polarisatie voor de Nunspeetse samenleving niet de bruggenbouwer en verbinder kan zijn die ik graag zou willen zijn.” Niet alleen polarisatie rond het genderdebat zorgde voor zijn beslissing, zijn niet willen vaccineren vanwege geloofsovertuiging zorgde ook voor ophef. In het interview gaat het daarom voor een groot deel over de coronamaatregelen. Wie geïnteresseerd is in de beweegredenen van Van de Weerd die leze het interview.

Scheiding tussen kerk en staat

De burgemeester haalde met enige regelmaat de Bijbel (met de Evangelieboodschap) aan. Zo ook in de nieuwjaarstoespraak van 2017. Dit zorgde opnieuw voor ophef. Volgens een dagblad moest de burgemeester boven de partijen staan en wanneer deze het Evangelie bevooroordeeld zou deze afbreuk doen aan de scheiding tussen kerk en staat. Van de Weerd noemt dat een onzinargument. Van de Weerd: “De scheiding van kerk en staat is bedoeld om te voorkomen dat de baron of burgemeester bepaalt welke dominee er op de kansel staat. Iedereen is blij dat dat niet meer gebeurt. Onze samenleving heeft vogels van allerlei pluimage. Wat mij betreft mag het burgemeestersambt best een beetje worden ingekleurd door iemands levensovertuiging. Ook als burgemeester, zoals ik als christen, tot een politieke flank behoort. Maar de afgelopen jaren werd de intolerantie naar christenen alleen maar erger. Dat baart me veel zorgen.” De burgemeester geeft aan dat hij dit ambt met veel plezier uitgeoefend heeft, maar dat hoe hij zich moest uitlaten over sommige zaken gaf voortdurend veel spanningen, niet alleen bij hemzelf maar ook binnen de gemeente Nunspeet.

Regenboogvlag

In 2018 ontstond er opnieuw commotie rond de burgervader toen hij de regenboogvlag niet wilde hijsen. Van de Weerd noemde het een ‘gevoelige aangelegenheid’. In oktober 2021 kwam de kwestie opnieuw ter sprake en hees ChristenUnie-wethouder Pieter Teeninga de regenboogvlag.3 De burgemeester was niet bij dat moment. Hoe kijkt Van de Weerd hierop terug? “Het hijsen van de regenboogvlag bij het gemeentehuis vind ik symboolpolitiek. Een klein deel van de Nunspeetse samenleving, de homogemeenschap, ziet het vlaghijsen als overwinning. Maar een belangrijk deel van de bevolking heeft er moeite mee en zet de hakken in het zand. Dus ik denk dat de vlag polariserend werkt.” In het algemeen worden volgens de burgervader homo’s in zijn gemeente niet echt belaagd of met de nek aangekeken. Hij geeft zelfs aan dat hij een vertrouwensband met deze gemeenschap heeft opgebouwd. “We spraken van mens tot mens. Er is wederzijds begrip ontstaan. Ze weten precies hoe ik erin sta.” Hoe staat Van de Weerd erin? “Ik vertel dat ik vanuit Bijbels perspectief de levenswijze van homo’s afwijs. Maar ik ben ook hun burgemeester en zie hen wel als volwaardig burger.

Voetnoten

Predikant mag blijven preken van College B&W Gorinchem – “We zullen soms meningen moeten verdragen die de onze niet zijn”

Onlangs stelde de Socialistische Partij van de Stad Gorinchem schriftelijke vragen over de komst van predikant dr. Marten Visser eerder dit jaar. Dr. Visser is ook een van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Een verklaring inzake huwelijk en seksualiteit, die veel LHBTI-voorstanders in het verkeerde keelgat geschoten is. Dieuwertje Stevens en Aron Foppen, de vraagstellers, vonden de komst van de predikant een bedreiging voor de LHBTI-ers in de stad en wilde dat het College van Burgemeester en Wethouders ingreep.1

Antwoord

Op 19 april 2022 kwam het College met een antwoord op de gestelde vragen van de SP.2 Het College geeft aan dat we in ons land een vrijheid van meningsuiting en godsdienst kennen. Door de scheiding tussen kerk en staat kan de burgerlijke gemeente geen beslissende invloed uitoefenen op de kerk en daarmee ook niet op de uitnodiging van predikanten door een kerkelijke gemeente. Hoewel er geen beslissende invloed uitgeoefend kan worden, benadrukt het College wel dat het doen van uitlatingen ‘wel een verantwoordelijkheid’ is, ‘zowel van degene die ze doet als van degene die de uitnodiging doet uitgaan’.

(In)tolerant

Het College kan zich voorstellen dat er verschillende gevoelens bij mensen aanwezig kunnen zijn inzake de komst van de predikant. ‘Echter, soms botsen vrijheden en grondrechten’. Ze verwijzen naar het antwoord hierboven. De gemeente wil een zogenoemde Regenboogstad zijn en draagt ook het Regenboogstembusakkoord uit. “Tegelijkertijd heeft het college ook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst te respecteren en achten we dit als een zeer groot goed. In onze stad van Tolerantie zullen we soms meningen moeten verdragen – hoe moeilijk dat ook is – die de onze niet zijn. Ook dat is tolerantie.” Hier heeft het College een punt. Je kunt onmogelijk beweren de ‘Stad van Tolerantie’ te zijn als predikanten geweerd worden (wat in feite intolerant is). In de stad Gorinchem moet, volgens het College, iedereen kunnen meedoen en zich veilig en thuis voelen.

Agree to disagree

In het beantwoorden van de vierde vraag, of samenwerking met mensen als dr. Marten Visser onwenselijk is, benadrukt het College opnieuw dat tolerantie een groot goed is. “Het stoppen van het gesprek, de dialoog, past daarbij niet.” Het College geeft opnieuw aan dat het de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting respecteert en vanwege de scheiding tussen kerk en staat geen beslissende invloed kan uitoefenen op religieuze organisaties. Afsluitend: “Soms moeten we constateren dat we niet verder komen dan ‘we agree to disagree’. Wel kan het college, mocht de organisatie hiervoor openstaan, in gesprek gaan met de organisaties die deze personen uitnodigen.” Dat dr. Marten Visser op een open manier het gesprek wil aangaan bleek wel uit zijn toetreding van de demonstranten die openlijk demonstreerden tegen de komst van de predikant naar de stad.3 Fijn dat het College de grondwaarden van onze Nederlandse democratie wil respecteren en niet meegaat in het verwarrende tolerantie/intolerantie-beleid van SP Gorinchem.

Voetnoten

Wim de Jong en Gea Mulder publiceren opnieuw over steenzout en diapirisme – Kritiek van Willem Jan Blom op het wetenschappelijk gehalte van eerdere publicaties

In 2021 publiceerden dr. Wim de Jong en drs. Gea Mulder twee artikelen in het tijdschrift Journal of Geology & Geophysics. De artikelen gingen respectievelijk over de viscositeit van gesteenten en een catastrofistisch scenario voor het ontstaan van de reusachtige zoutdiapieren in onder andere de Nederlandse ondergrond.1 Het laatste artikel is nu in meer uitgebreide vorm verschenen als hoofdstuk in een boek. Het boek draagt de titel: Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences.2

Zoutdiapirisme

In het hoofdstuk wordt de standaardverklaring van het ontstaan van de zoutpijlers bekritiseerd. De idee dat gesteente zich onder hoge langdurige spanning zou gedragen als een vloeistof wordt door De Jong en Mulder als onjuist beschouwd. Volgens hen is een alternatief nodig om de nu ontstane hiaat in geologische kennis op te vullen. De Jong en Mulder geven daarom aan dat ze de zoutdiapieren willen verklaren als enorme zoutlava’s die in korte tijd in sedimentrijk en stromend water omhoog zijn gestuwd. Het artikel legt volgens de auteurs niet alleen uit hoe zoutdiapieren zijn ontstaan, maar ook hoe andere geologische macrostructuren zijn ontstaan. De Jong en Mulder noemen het catastrofescenario, in tegenstelling tot het naturalistische scenario, ‘zeer constitent met de huidige geologische en geofysische feiten’. Dr. De Jong heeft het hoofdstuk ook op zijn eigen ResearchGate-pagina geplaatst zodat de lezer het zelf kan bestuderen.3

Kritiek

Er is ook kritiek gekomen op het verschijnen van de twee artikelen van De Jong en Mulder in Journal of Geology & Geophysics. Onlangs schreef student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom een kritisch artikel over dit tijdschrift en de twee artikelen die geschreven zijn. Blom gaat niet inhoudelijk in op de artikelen, hoewel er volgens hem genoeg over te zeggen is en hij dat ook elders heeft gedaan.4 Hij wil er vooral de vinger bij leggen dat het tijdschrift waar De Jong en Mulder in publiceerden ‘geen echt wetenschappelijk tijdschrift is’. Het gaat volgens hem om een ‘predatory journal’. Blom geeft aan dat een dergelijk tijdschrift vaak ‘phishing-e-mails’ naar wetenschappers stuurt om hun artikel in dit tijdschrift te plaatsen. Expertise over het onderwerp is niet belangrijk, het hoofddoel is geld verdienen. Het publiceren van een artikel kost namelijk 666 euro. Na inzending het artikel weer intrekken kost je nog steeds 300 dollar. Daarnaast is het volgens Blom nauwelijks mogelijk om een artikel peer-reviewed en al binnen twee weken na inzending te plaatsen. De redactie zou, volgens Blom, zelf niet deskundig genoeg zijn om de review van het zoutartikel uit te voeren omdat deze bestaat uit één milieukundige en twee geomorfologen. Blom geeft als laatste aan met De Jong en Mulder óók inhoudelijk het gesprek aan te willen gaan. Hij verwijst daarbij naar zijn eerdere bijdragen in de zoutdiscussie.5

Ten slotte

Gaat het werkelijk om een ‘predatory journal’ en heeft Willem Jan Blom gelijk dat het schadelijk is voor de reputatie van een wetenschapper om hierin te publiceren? Willen De Jong en Mulder de schijn van wetenschappelijkheid ophouden door in een dergelijk journal te publiceren? Dat laatste lijkt mij te zwaar aangezet. Wellicht wilden de onderzoekers hun inhoud ergens publiceren en kwamen ze terecht bij Journal of Geology & Geophysics. Persoonlijk had ik het eerst geprobeerd bij Netherlands Journal of Geosciences – Geologie en Mijnbouw. Het wetenschappelijke artikel zou dan ook vrij toegankelijk zijn, want dit is ook een journal met Open Access. Wanneer ik dit artikel lees is mijn vraag vooral: Hebben De Jong en Mulder een goed alternatief voor het naturalistische scenario? Ik hoop dat Blom zich óók over die vraag zou willen buigen.

Voetnoten

Gerechtshof: ‘Dominee A. Kort van de Mieraskerk wordt niet vervolgd’ – Homo-activist Leon Houtzager teleurgesteld

Oud Gereformeerde predikant ds. A. Kort van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel wordt niet vervolgd. Dit besluit werd genomen door het gerechtshof in Den Haag nadat homo-activist Leon Houtzager aangifte had gedaan tegen uitspraken van de predikant. Deze uitspraken kwamen uit een (gelekte) brief aan de gemeenteraad. Hoewel het in deze brief niet direct ging om praktiserende homoseksualiteit vond Houtzager de opmerkingen ‘beledigend en onnodig grievend’. Het hof geeft aan dat de uitspraken van ds. Kort een weergave zijn van zijn geloofsopvatting. Omdat de uitspraken geschreven waren in een niet-publieke brief aan de gemeenteraad én het niet direct gaat over praktiserende homoseksualiteit, laat staan dat de uitspraken ‘beledigend en onnodig grievend’ zijn voor homoseksuelen, heeft het gerechtshof juist gehandeld.

De hofvijver in Den Haag met op de achtergrond een deel van de skyline van de stad. Bron: Pixabay.

We hebben al verschillende artikelen geschreven over de zaak Houtzager-Kort.1 Dit zullen we niet herhalen. Houtzager heeft in ieder geval samen met zijn (top)advocaat Gerard Spong een zogenoemde artikel-12-procedure opgestart. Houtzager diende een klacht in tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om dominee Kort niet te vervolgen. Het gerechtshof heeft laten weten het eens te zijn met het OM. Tot deze conclusie is het hof gekomen na het horen van beide partijen. Ds. Kort heeft volgens RTV Rijnmond bij het gerechtshof moeten uitleggen wat hij bedoelde met ‘het uitbannen van zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’. De predikant heeft bij de rechterlijke macht aangegeven dat hij doelde op ‘echtscheiding, het hebben van seks voor het huwelijk, het hebben van seks tussen mannen of vrouwen onderling2, het klonen van mensen, het vreemdgaan en het begeren (ook al is het slechts met de ogen) van een ander dan met wie je gehuwd bent’. De beslissing van het OM om ds. Kort niet te vervolgen is de juiste beslissing. Tegen de uitspraak van het gerechtshof kan niet meer in hoger beroep worden gegaan.

Uitspraak

De uitspraak van de rechterlijke macht is volledig op internet gepubliceerd en voor de geïnteresseerden te lezen via de hiernavolgende voetnoot.3 In dit artikel slechts een korte samenvatting van de uitspraak. Volgens het gerechtshof gaat de brief niet over het aanzetten tot haat en discriminatie, omdat ‘het nooit zijn bedoeling is geweest dat zijn brief in de openbaarheid zou komen en dat hij hiermee, gelet op het door hem gekozen middel en gelet op de geadresseerde, in redelijkheid ook geen rekening hoefde te houden’. De brief levert geen strafbare groepsbelediging op. De gewraakte zin over de roepende zonden is volgens het hof niet als onnodig grievend aan te merken. Het gerechtshof: “De bewuste zinsnede over ‘de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen’ maakt onderdeel uit van een opsomming van een aantal rechten en vrijheden in de huidige Nederlandse wetgeving waaraan beklaagde zich stoort en die hij kennelijk als oorzaak ziet voor de coronapandemie. Daarbij gaat het om de bestaande abortuswetgeving en – praktijk, de euthanasiewetgeving en – praktijk, de wetgeving inzake winkelsluiting en al hetgeen klager ziet als het ‘indruisen tegen de scheppingsorde’”. Het gerechtshof laat in het midden of de gewraakte zin gelezen kan worden ‘als een aanzetten tot haat jegens of discriminatie van mensen met een homoseksuele gerichtheid’. Volgens het gerechtshof dient het beklag, om bovengenoemde redenen, te worden afgewezen.

Ds. Kort

De predikant heeft ‘met blijdschap’ gereageerd op de uitspraak van het gerechtshof. Kort: “Kerkelijk Nederland heeft de afgelopen maanden met mij meegeleefd. Ik blijf dezelfde en verkondig simpelweg de Bijbelse boodschap. In onze pastorie is altijd iedereen welkom, dat geldt ook voor Leon.” De predikant geeft aan dat hij geen enkele aanleiding ziet om mensen te beledigen of zichzelf boven een ander te verheffen. Kort is niet van plan om voortaan met meel in de mond te praten. Hij geeft ook aan dat ‘christenen geen strijd voeren tegen zondige mensen, maar tegen zonden die scheiding brengen tussen God en mens’. Dit is in lijn met het door ons eerder aangehaalde Johannes 8. Een zondaar met liefde omringen, zonder boven hem te staan. De zonden daarentegen afwijzen en daar ernstig en bewogen tegen waarschuwen. Tegenover het Algemeen Dagblad laat de predikant weten dat hij blij is dat na de valse beschuldigingen recht is gedaan. Kort: “Ik ben een dienaar van God. Geroepen om Zijn Woord onvervalst te prediken. Ik doe geen water bij de wijn. Zonde blijft voor mij zonde. Wij verkondigen een rijke boodschap van Gods liefde en verlossing voor arme zondaren.” Het gaat de predikant ook niet om eigen eer: “Het is niet onze zaak, maar Gods zaak. We strijden niet voor eigen eer, maar voor Gods eer. We willen hen niet vernederen met schampere woorden, maar het goede toewensen. We willen in rust en vrede leven.” Ook tegenover het Reformatorisch Dagblad geeft ds. Kort aan dat hij hoopt dat er wat rust komt: “De zaak heeft veel impact gehad. Op ons, maar ook op gemeenteleden. Mensen zijn nog steeds fel als het hierover gaat, zo merkte ik recent nog tijdens bezoekjes in de gemeente.” Hieruit blijkt dat Kort niet de ‘homohatende’ predikant is zoals hij afgeschilderd wordt, maar dat hij bewogen is met de homoseksueel gerichte persoon, maar de zonde van praktiserende homoseksualiteit afwijst. Niet de persoon moet uitgebannen worden, maar de zonden die indruisen tegen Gods scheppingsorde. Niet om boven iemand te staan, want niemand gaat vrijuit.

Advocaat De Groot

Ook de advocaat van de predikant, René de Groot, geeft aan blij te zijn met de uitspraak van het gerechtshof. De Groot: “Het is een goede uitkomst. Ik ben heel blij dat het hof in de zaak van Houtzager naar de kern is gegaan. Het hof laat in het midden of de woorden beledigend zijn, maar tussen de regels door kun je wel lezen dat rechters de woorden van ds. Kort niet als beledigend zien.” Een ander belangrijk punt voor de advocaat is de vrijheid van godsdienst. “Als het hof het tegenovergestelde had gezegd, dan zou dat een aantasting zijn geweest van christelijke traditie. Deze aanval op het geloof is afgeslagen. Dat is belangrijk. Het hof doet hier een uitermate principiële uitspraak. Voor de gereformeerd-orthodoxe gemeenschap is dit fijn. We weten nu dat zij mag blijven zeggen wat haar opvatting op dit punt is.” Bijzonder is dat een zaak waar we eerder over schreven, van de Finse politicus Päivi Räsänen, vandaag ook positief is beëindigd. Ook hier ziet de rechterlijke macht af van vervolging, Räsänen is vrijgesproken.4

Houtzager

Houtzager is teleurgesteld in de uitspraken van het gerechtshof. Hij gaf richting het Algemeen Dagblad aan het onderscheid tussen religieuzen en niet-religieuzen, dat het gerechtshof volgens hem maakt, niet te begrijpen. Houtzager: “Waarom mag je vanuit je geloofsopvatting groepen wel beledigen en aanzetten tot haat, geweld of discriminatie? Waar ligt die grens? Het is een kwestie van tijd tot er weer een dominee, rabbijn of imam een soortgelijke uitspraak doet. En dan zal ik weer aangifte doen. Ik vind dit religieus grensoverschrijdend gedrag.” Houtzager bezint zich nog op vervolgstappen. Hij wil bijvoorbeeld uitzoeken hoe de Tweede Kamer hem kan helpen bij een aanpassing van de wet- en regelgeving. Via Twitter laat Houtzager weten dat de juridische weg (nog) niet gelukt is, ‘maar daarmee is de strijd tegen ‘religieus grensoverschrijdend gedrag’ nog niet voorbij’. Hij geeft aan er binnenkort een column over te schrijven.5

Niet de bedoeling

Houtzager gaf richting RTV Rijnmond aan dat hij na publicatie lastig is gevallen door ‘homohaters’ en dat hij noodgedwongen moest verhuizen. Lastigvallen, bedreigen en het gebruiken van geweld tegen mensen die homoseksualiteit praktiseren kan niet de bedoeling zijn. We kunnen beter ons houden aan de woorden van de Heere Jezus uit Mattheüs, hoe moeilijk dat soms lijkt te zijn: “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” (Mattheüs 5:44-45, SV).6

Tot slot wil ik nog wijzen op een Psalm die een Twitteraar deelde toen bekend werd dat ds. Kort opnieuw vrijgesproken werd.7 Het gaat om Psalm 34:11 uit de berijming van 1773.8

De HEER verlost en spaart
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,
Niet schuldig zijn verklaard.

Voetnoten

Vernieuwde website ‘Oorsprong’ één jaar online

Vandaag is het een jaar geleden dat de compleet vernieuwde website van ‘Oorsprong’ online ging. Het werd de thuisbasis van de creationistische organisatie Fundamentum. Sinds 18 maart 2021 konden we maar liefst 765 artikelen online zetten. Toen de website de 750 artikelen passeerde schreven we een mijlpaalartikel.1 Daar kunt u zien dat vooral de nieuwsartikelen over de discussie rond homoseksualiteit en transgenderisme veelvuldig bezocht worden.

De website omvat naast veel artikelen over geloof, wetenschap en apologetiek ook materiaal over Betuwse steekgeschiedenis en de genealogie van de familie Van Meerten. Het eerste artikel dat geplaatst werd op deze website ging over de regenboogtas van de IKEA.2 Het meest recente artikel bevat een bespreking van het kinderboek ‘Verscholen vijand’.3 De website bevat naast tekstuele artikelen ook YouTube-video’s.

Op de Facebookpagina van Fundamentum zullen we het komende jaar alle, voor de discussie geloof-wetenschap-en-apologetiek relevante, artikelen nog een keer voor het voetlicht brengen.4 We bedanken de lezers voor hun trouwe support en de (soms ongezouten) feedback. Dat is bemoedigend, ondersteunend en zelfreflecterend! We zien, als de Heere de gezondheid en het leven geeft, uit naar nog een jaar ‘Oorsprong’.

Voetnoten

Discovery Institute komt volgend jaar (2022) met twee nieuwe boeken – Amerikaanse ID-denktank laat nadenken over Darwiniaans racisme en het wonder van de mensheid

De Amerikaanse denktank voor Intelligent Design, Discovery Institute heeft in het verleden al flink wat boeken en dvd’s uitgegeven. Volgens deze organisatie wijzen eigenschappen van de natuur op een Intelligente Ontwerper. Een bekend icoon van de ID-beweging is de flagel of het zweepstaartje.1 Helaas denken veel onderzoekers bij Discovery Institute dat de aarde én de kosmos miljarden jaren oud zijn. Dit mag er niet toe leiden dat we het kind met het badwater weggooien. De ID-beweging brengt veelal gedegen argumenten in tegen Universele Gemeenschappelijke afstamming en/of vóór Intelligent Ontwerp. Afgelopen dinsdag liet de organisatie via de digitale nieuwsbrief2 weten dat er komend jaar nog twee boeken worden uitgegeven: The Miracle of Man en Darwinian Racism3.

The Miracle of Man

Het boek The Miracle of Man is geschreven door de biochemicus dr. Michael Denton. Denton is een van de grondleggers van de herleving van de ID-beweging. In de jaren ’90 schreef hij het boek: ‘Evolution: A theory in crisis4. Sindsdien heeft hij een kleine tiental boeken geschreven vóór Intelligent Design, waaronder een update van zijn eerste evolutieboek.5 Volgend jaar dus het boek The Miracle of Man. Waarschijnlijk zal het boek onderdeel uitmaken van de serie waarvan al eerdere delen verschenen zijn. In die eerdere delen zoomde Denton in op enkele andere wonderen van Gods schepping: water, vuur en licht.

Darwinian Racism

Bij Discovery Institute houden enkele wetenschappers zich ook bezig met de sociale gevolgen van het Darwinisme. Deze aparte tak van sport, sociaal darwinisme genoemd, is niet helemaal los te zien van het neodarwinisme 2.0. Iemand die daar al een hele lange tijd mee bezig is en hierover ook video’s opneemt6 is dr. Richard Weikart. Van zijn hand verschijnt volgend jaar: ‘Darwinian Racism: How Darwinism Influenced Hitler, Nazism, and White Nationalism’. Weikart schreef al eerder: ‘From Darwin to Hitler. Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany7. Ik ben benieuwd hoe zijn nieuwe boek afwijkt van dit in 2004 verschenen boek. Weikart is in Nederland bekend vanwege het boek ‘De dood van de mensheid en een pleidooi voor het leven’. Dit boek werd in 2019 vertaald en uitgegeven door Uitgeverij Maatkamp.8 Richard Weikart staat bekend als een gedegen onderzoeker die niet zomaar vervalt in de drogreden ‘Reductio ad Hitlerum’.9

Fijn dat Discovery Institute boeken en video’s blijft uitgeven en maken. De argumenten vóór Intelligent Design en/of tegen Universele Gemeenschappelijke Afstamming moeten blijvend doorgegeven worden. Het boek van Weikart zal op 1 februari 2022 verschijnen, wanneer het boek van Denton zal verschijnen is ons (nog) onbekend. We zien er naar uit om de boeken te lezen, ondertussen laven we ons aan de in 2021 verschenen ID-boeken: ‘Animal Algorithms: Evolution and the Mysterious Origin of Ingenious Instincs10 en ‘The Comprehensive Guide to Science and Faith11.

Voetnoten

Patholoog dr. Piet Slootweg schrijft een boek over God en dierenleed

Emeritus hoogleraar pathologie van de Radboud Universiteit te Nijmegen, prof. dr. Piet Slootweg, schrijft een boek over God en dierenleed. Dat wordt aangekondigd in de Aanbiedingscatalogus Najaar 2021 van uitgeverij Brevier.1 Het werk zal een Engelstalige academische uitgave worden.

De titel van het boek is ‘Teeth and Talons Whetted for Slaughter’. De ondertitel luidt: ‘Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961)’. Het boek verschijnt onder leiding van prof. Andreas J. Beck in de serie ‘Studies in the History of Church and Theology’ en is volgens de uitgeverij ‘relevant voor de bezinning op evolutie en christelijk geloof’. Het zal een ‘onderzoek’ zijn ‘naar de historische visie op God en dierenleed’. Het boek telt 550 pagina’s en wordt ‘Academische theologie’ genoemd. De prijs is ook academisch, het kost maar liefst 99 euro, en zal daarom vermoedelijk geen bestseller worden. Toch is het belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan is. Lijden, pijn en dood (ook in het dierenrijk) vormen een heet hangijzer in de discussie tussen theïstisch evolutionisten en creationisten.

De auteur die op 2 november 2015 zijn afscheidsrede hield als hoogleraar Klinische Pathologie2 heeft al vaker geschreven over dierenleed en Gods schepping. In 2013 was hij daarover in het Reformatorisch Dagblad in discussie met de classicus en theoloog prof. dr. Benno Zuiddam.3 Hij gaf aan dat wie ‘de dood in het dierenrijk een gevolg van de zondeval noemt, maakt het geloof onaanvaardbaar voor natuurwetenschappers’.4 Slootweg schaart zich naar eigen zeggen onder de zogenoemde theïstische evolutionisten. Tijdens de boekpresentatie ‘Oorspronkelijk’ van de oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul trad Slootweg, in een vriendelijk debat met prof. dr. ir. Hans Degens, op als theïstisch evolutionistisch opponent.5  Nu dus een academisch werk over dit thema, dat relevant is voor de bezinning op evolutie en het christelijk geloof. Bij de uitgeverij verscheen eerder het grotendeels theïstisch evolutionistische boek ‘En God zag dat het goed was’.6 Dit boek zal ziende op de taal, het academische gehalte en de prijs vermoedelijk minder verkocht worden. Toch ben ik benieuwd naar dit academische werk van dr. Piet Slootweg. Theïstisch evolutionisten hebben moeite met het verklaren van dieren- en mensenleed vóór de zondeval, volgens de meeste jongeaardecreationisten was er vóór de zondeval geen dieren- en mensenleed. Welke oplossingen zal prof. Slootweg vanuit de geschiedenis aandragen voor dit vraagstuk?

Voetnoten