Home » Evenement » Uitnodigingsmail voor de presentatiebijeenkomst ‘Inzicht’ naar scriba’s en secretarissen van veel kerken

Uitnodigingsmail voor de presentatiebijeenkomst ‘Inzicht’ naar scriba’s en secretarissen van veel kerken

Afgelopen maand hebben we diverse scriba’s en secretarissen van veel kerken een uitnodigingsmail gestuurd. Het betrof de scriba’s en secretarissen van de Oud Gereformeerde Gemeente tot de Oud-Katholieke Kerk, van bevindelijk-gereformeerd tot vrijzinnig. Omwille van de transparantie delen wij deze uitnodigingsmail hieronder. Aanmelden voor de presentatiebijeenkomst kan hier, meer informatie over de bundel is hier te vinden. De livestream financieel ondersteunen kan hier.

Geachte scriba,

Graag wijs ik u op het volgende. Op donderdagavond 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier in Apeldoorn een boekpresentatie rond de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht! Deze boekpresentatie zal plaatsvinden in het Auditorium van de Erdee Media Groep. We hopen om 20.00 uur te starten. In de hierboven genoemde bundel Inzicht denken een achttiental geleerden na over de aloude vraag of geloof en wetenschap met elkaar te combineren is. Wat wordt verstaan onder ‘wetenschap voor Gods aangezicht’? Hierbij speelt de basisovertuiging en de vooronderstellingen die daarbij horen een rol. Het is belangrijk om uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de betrouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en de natuur. Wie dat doet, krijgt meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden.

Kerkelijke VWO-6-leerlingen en studenten in het hoger onderwijs, maar ook beginnende academici, hebben identificatiefiguren nodig. Is het mogelijk om wetenschap te bedrijven voor Gods aangezicht, of begin je dan gelijk met een niet in te lopen achterstand? Leidt wetenschap slechts tot agnosticisme of atheïsme? Of zijn er ook wetenschappers die onverkort aan Gods Woord vast willen houden, maar ook expert zijn binnen hun vakgebied? Deze laatste vraag is positief te beantwoorden én kan studenten bemoedigen om in hetzelfde spoor te gaan.

Zou u studenten en academici willen oproepen om deze presentatiebijeenkomst bij te wonen. Allereerst zal de redactie het boek presenteren, maar daarna is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze vragen kunnen gaan over de bundel, maar ook over geloof en wetenschap in het algemeen of een specifiek detail binnen dit ruime thema. Ook academici en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Aanmelden voor deze presentatiebijeenkomst kan hier. Meer informatie over de bundel is hier te vinden. Mochten mensen verhinderd zijn dan is het mogelijk om terug te kijken, er wordt ook een livestream verzorgd voor de mensen die vanwege hun gezondheid of vanwege andere verplichtingen niet in Apeldoorn aanwezig kunnen zijn.

Op de website ‘Oorsprong’ heb ik de afgelopen twee jaar al diverse artikelen verzameld van scribenten van de bundel. Let wel: deze bijdragen zijn vaak niet-‘peer-reviewed’ en bevatten veelal de met argumenten onderbouwde mening van één van de auteurs. Hieronder een vijftal artikelen:

(1) Augustinus’ waarschuwing(door dr. Benno Zuiddam), (2) Tussen Biblicisme en Schriftkritiek met aandacht voor de nieuwe hermeneutiek (door dr. Pieter Boonstra), (3) De exegese van Genesis (1-11) (door dr. Mart-Jan Paul), (4) Er is wel degelijk een stikstofprobleem (door dr. ir. Wim de Vries), en (5) Dierenleed past niet binnen goede schepping (door dr. ir. Erik van Engelen).

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

PS: Mocht u dergelijke mailing niet meer willen ontvangen, wilt u het dan in reactie hierop dit aangeven dan zal ik u hier niet meer mee ‘lastig’ vallen.

Bijlagen: 

  1. Cover van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht!
  2. Persbericht n.a.v. de presentatiebijeenkomst op 30 maart 2023 D.V.