Home » Evenement » “Wetenschap bedrijven met de Bijbel als uitgangspunt: het kan” – Mooi RD-verslag van de boekpresentatie

“Wetenschap bedrijven met de Bijbel als uitgangspunt: het kan” – Mooi RD-verslag van de boekpresentatie

Het is morgenavond precies een week geleden dat de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ verscheen. De opname van de boekpresentatie is hier te vinden en de bundel is hier te bestellen. Het Reformatorisch Dagblad was aanwezig om verslag te doen. Vrijdag 31 maart 2023 verscheen in deze krant een kort verslag geschreven door Kees van Reenen.

Het verslag begint met de stelling dat je het geloof niet thuis hoeft te laten als wetenschapper. Daarna maakt het melding van de opening door theoloog en uitgever René Heij (MA). Hij las ook een brief voor van mijn hand. Deze brief is hier te lezen. Het verslag meldt dat ik zou hebben opgeschreven dat het door mij genoemde wetenschapssimplisme zich van de meeste christenwetenschappers meester heeft gemaakt, ik doelde (en zo staat het er ook) niet specifiek op christenwetenschappers maar orthodoxe christenen in het algemeen. Het zou immers onjuist, een tegenstrijdigheid en bovendien uit de hoogte zijn om te beweren dat meeste christenwetenschappers aan wetenschapssimplisme doen. De gangbare opvatting van monotheïsme vanuit polytheïsme werd in een lezing door dr. Paul afgewezen. Dr. Zuiddam liet zien dat er in de kerkgeschiedenis steeds autoriteiten geweest zijn die bij een geopende Bijbel wetenschap bedreven. Tenslotte presenteerde dr. De Vries zijn verhaal over de schepping en rentmeesterschap.

De verslaggever geeft aan dat de drie geleerden het er unaniem over eens zijn ‘dat de Bijbel waardevol is als basis voor zowel de wetenschapsbeoefening als het dagelijks leven’. Het sluit af met een citaat van dr. Zuiddam dat er doorwrochte antwoorden zijn op vragen die er leven. “Daar heeft het in het verleden wel eens aan ontbroken.

Het volledige verslag van het Reformatorisch Dagblad is hier te raadplegen:
https://www.rd.nl/artikel/1014852-wetenschap-bedrijven-met-de-bijbel-als-uitgangspunt-het-kan