Home » Nieuwsbrief » Boekpresentatie bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ is op 30 maart 2023 D.V. – Komt u ook luisteren? – Voorwoord Nieuwsbrief d.d. 28 februari 2023

Boekpresentatie bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ is op 30 maart 2023 D.V. – Komt u ook luisteren? – Voorwoord Nieuwsbrief d.d. 28 februari 2023

De maand februari is alweer bijna ten einde. We zijn dankbaar dat we u in deze nieuwsbrief de definitieve datum van de boekpresentatie van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ mogen bekend maken. Op 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier een boekpresentatie in het Auditorium van het gebouw van de Erdee Media Groep. De aanvang is om acht uur, de inloop vanaf half acht. Aanmelden is wel gewenst, en dat kan hier, zodat Uitgeverij De Banier daar rekening mee kan houden. Per 1 maart 2023 D.V. hopen we ook een overzicht bijhouden van alle reacties op de bundel Inzicht.

Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht

Vanwege allerlei omstandigheden heeft de verschijning van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht op zich laten wachten. Maar nu kunnen we doorgeven dat de bundel eind maart 2023 D.V. zal verschijnen. Het betreft een bundel over ‘geloof en wetenschap’. Het betreffen bijdragen vanuit theologie, filosofie, historie en natuurwetenschappen. De bundel staat onder redactie van Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten. De hoofdstukken zijn geschreven door een 18-tal auteurs, te weten: dr. Piet de Vries, dr. Mart-Jan Paul, dr. Hendrik Koorevaar, dr. Gie Vleugels, dr. Pieter Boonstra, dr. Piet Murre, dr. Benno Zuiddam, dr. Aart Goedvree, dr. Maarten Klaassen, dr. Kees de Pater, dr. Henk Jochemsen, dr. Kees Roos, dr. Wim van Vlastuin, dr. Mart de Groot, dr. Erik van Engelen, dr. Peter Borger, dr. Tjaart Krüger en dr. Wim de Vries. Uitgeverij De Banier is bezig met een presentatieavond, zodra daar meer informatie over beschikbaar is hopen wij dat met u te delen. Het boek is hier alvast te reserveren. Hiermee gaat een persoonlijke wens in vervulling om te komen tot een professioneel-orthodoxe bundel over geloof en wetenschap.

In Memoriam: dr. Wim Hoek (1936-2023)

Vorige week (23 februari 2023) is dr. Wim Hoek overleden. De chemicus zorgde voor een groot deel van de inhoud van de bekende scheppingsfolder. Wellicht bent u hem wel eens tegengekomen op een van de congressen in Opheusden. Op onze website publiceerden we een ‘In Memoriam‘ van de hand van Jan van Meerten (hier).

Visiebijeenkomst

Het is goed om na te denken over de voortgang van het scheppingsparadigma. Daarom riep Logos Instituut een groep organisaties bijeen om visie te maken en eigen visie te verwoorden. Helaas konden wij niet aanwezig zijn. Jan van Meerten schreef zijn visie met in het achterhoofd de vraag of het klassieke scheppingsgeloof en het daarop voortbordurende scheppingsparadigma toekomst heeft. Zijn visie is hier te vinden.

Abortus uit het strafrecht

Sommige politieke partijen willen abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen. Daardoor wordt het ongeboren leven nog minder beschermd. Mr. Diederik van Dijk, SGP-lid van de Eerste Kamer en directeur van de NPV, schreef een opiniestuk voor het dagblad Trouw (zie hier). Hij betoogt waarom abortus in het strafrecht moet blijven. Binnenkort hopen we nog een aantal artikelen te publiceren die op deze kwestie ingaan. 

Censuur in schoolboeken?

Vorig jaar plaatsten we een column van Jan van Meerten over de vermeende censuur in schoolboeken. Deze column is hier te lezen. Afgelopen zaterdag was er via het dagblad Trouw opnieuw ophef over die vermeende censuur. Opnieuw schreef Jan van Meerten een kort artikel (zie hier), waarin onder andere aangegeven wordt dat de ophef misplaatst is en waarin de christelijke scholen opnieuw worden opgeroepen om niet te censureren maar vooral te werken aan eigen methoden.

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) De prachtige planetoïde Arrokoth en het huzarenstukje van NASA (geplaatst door Fundamentum).
(2) Mysterieuze Denisovamens herrijst (niet) uit DNA (geschreven door dr. Peter Borger en drs. Tom Zoutewelle).
(3) Academisch geschoolde theoloog moet onderzoek gaan doen naar ‘Schriftgezag’ – Synode Gereformeerde Gemeente vergadert opnieuw over ‘Schriftgezag’ (geschreven door Jan van Meerten).
(4) ‘Big Man’ blijft probleemfossiel (geschreven door Klaas Roos (MA)).
(5) Een les Hebreeuws aan de hand van Genesis 1 – Dr. Pieter Siebesma sprak op het congres ‘Geloof jij het?’ (2013) (lezing van dr. Pieter Siebesma).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 maart 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier. Tussendoor wordt het persbericht van de boekpresentatie nog met u gedeeld.