Home » Artikelen geplaatst door Jan van Meerten

Auteursarchief: Jan van Meerten

Negende editie van de International Conference on Creationism zal deze zomer plaatsvinden op Cedarville University

Een van de betere creationistische conferenties is de International Conference on Creationism. Hoewel ook hier weleens kaf tussen het koren zit, wordt geprobeerd om kwalitatief hoogstaand creationistisch-wetenschappelijk werk te publiceren.1 Dit geldt in ieder geval voor de achtste editie die ik, dankzij een sponsor, kon bijwonen.2 Deze zomer zal de negende editie van ICC plaatsvinden.3

International Conference on Creationism (ICC)

Het is helaas nog niet precies bekend welke sprekers, al heb ik van diverse mensen gehoord dat zij hun onderzoeksresultaten willen presenteren op de ICC en publiceren in de Proceedings. Allereerst is het mogelijk om volledige presentaties bij te wonen. Van deze presentaties worden na afloop papers gepubliceerd in de bekende Proceedings. Daarnaast zijn er abstracts die in korte presentaties (van 12 minuten) worden gepresenteerd. Ook deze abstracts zullen verschijnen in de Proceedings. Het is ook mogelijk om de voorlopige onderzoeksresultaten op een poster te presenteren. Deze posters zullen dan gedurende de gehele conferentie in de Conferentie Hal worden gehangen. De posters zullen eveneens in de bekende Proceedings worden gepubliceerd. Er zullen ook interactieve fora gehouden worden. Ten slotte heeft het bestuur van ICC de oproep gedaan om veldexcursies te organiseren. Of hier ook op gereageerd is, weet ik niet. Met al deze vormen (waarvan de abstracts en de posters nieuw zijn) is ICC een kwalitatief hoogstaande conferentie. Daarbij komt nog dat alle papers, abstracts en posters peer-reviewed zijn en zodoende ook door anderen beoordeeld.4

Programma

De conferentie start op zondag 16 juli 2023 met registratie en een diner. In de avond zal er een gastspreker zijn die voor algemeen publiek iets een onderwerp zal presenteren.5 Op maandag 7 juli 2023 wordt gestart met een ontbijt. Van 8 uur tot en met 12 uur kunnen er conferentielezingen bijgewoond worden. Dat geldt ook voor 13 uur tot en met 17 uur. In de avond is er opnieuw een gastspreker die voor algemeen publiek een lezing houdt. Tussen de conferentietijden door wordt er een lunch en een diner geserveerd. Dit programma geldt ook voor dinsdag 18 juli 2023. En m.u.v. het diner en de avondspreker geldt dit ook voor woensdag 19 juli 2023. Daarna is de conferentie afgelopen. Voorafgaande aan de negende ICC, op zaterdag 15 juli 2023 dus, organiseren Creation Biology Society, Creation Geology Society en Creation Theology Society hun jaarlijkse conferentie van een dag.6 Een gedetailleerd programma van zowel de ICC als de laatstgenoemde meeting volgt later op de website van resp. ICC en de Creation Biology Society.7

Kosten

Voor studenten die zich registreren vóór 30 april 2023 kost de conferentie 50 dollar. Niet-studenten betalen 175 dollar. Tot en met 31 mei 2023 is er geen onderscheid meer en kost het bezoeken van deze conferentie 225 dollar. Na 1 juni 2023 (tot en met 3 juli 2023) bedragen de kosten voor de conferentie 275 dollar. Dit bedrag is overigens zonder overnachtingen en maaltijden. Wilt u alle maaltijden genieten in de universiteit dan kan voor 51,75 dollar een maaltijdenpas aangeschaft worden. Ter plaatse overnachten is ook mogelijk.8

Ten slotte

Helaas kan ik er vanwege gezondheidsredenen, en ook financiële redenen, dit jaar niet bij zijn. Maar ik moedig iedereen die geïnteresseerd is in de creationistische kant van het debat over geloof en wetenschap, en de middelen daarvoor beschikbaar heeft, af te reizen naar Cedarville om daar op deze creationistische Cedarville University9 dit congres bij te wonen.10

Voetnoten

Uitnodigingsmail voor de presentatiebijeenkomst ‘Inzicht’ naar scriba’s en secretarissen van veel kerken

Afgelopen maand hebben we diverse scriba’s en secretarissen van veel kerken een uitnodigingsmail gestuurd. Het betrof de scriba’s en secretarissen van de Oud Gereformeerde Gemeente tot de Oud-Katholieke Kerk, van bevindelijk-gereformeerd tot vrijzinnig. Omwille van de transparantie delen wij deze uitnodigingsmail hieronder. Aanmelden voor de presentatiebijeenkomst kan hier, meer informatie over de bundel is hier te vinden. De livestream financieel ondersteunen kan hier.

Geachte scriba,

Graag wijs ik u op het volgende. Op donderdagavond 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier in Apeldoorn een boekpresentatie rond de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht! Deze boekpresentatie zal plaatsvinden in het Auditorium van de Erdee Media Groep. We hopen om 20.00 uur te starten. In de hierboven genoemde bundel Inzicht denken een achttiental geleerden na over de aloude vraag of geloof en wetenschap met elkaar te combineren is. Wat wordt verstaan onder ‘wetenschap voor Gods aangezicht’? Hierbij speelt de basisovertuiging en de vooronderstellingen die daarbij horen een rol. Het is belangrijk om uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de betrouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en de natuur. Wie dat doet, krijgt meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden.

Kerkelijke VWO-6-leerlingen en studenten in het hoger onderwijs, maar ook beginnende academici, hebben identificatiefiguren nodig. Is het mogelijk om wetenschap te bedrijven voor Gods aangezicht, of begin je dan gelijk met een niet in te lopen achterstand? Leidt wetenschap slechts tot agnosticisme of atheïsme? Of zijn er ook wetenschappers die onverkort aan Gods Woord vast willen houden, maar ook expert zijn binnen hun vakgebied? Deze laatste vraag is positief te beantwoorden én kan studenten bemoedigen om in hetzelfde spoor te gaan.

Zou u studenten en academici willen oproepen om deze presentatiebijeenkomst bij te wonen. Allereerst zal de redactie het boek presenteren, maar daarna is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze vragen kunnen gaan over de bundel, maar ook over geloof en wetenschap in het algemeen of een specifiek detail binnen dit ruime thema. Ook academici en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Aanmelden voor deze presentatiebijeenkomst kan hier. Meer informatie over de bundel is hier te vinden. Mochten mensen verhinderd zijn dan is het mogelijk om terug te kijken, er wordt ook een livestream verzorgd voor de mensen die vanwege hun gezondheid of vanwege andere verplichtingen niet in Apeldoorn aanwezig kunnen zijn.

Op de website ‘Oorsprong’ heb ik de afgelopen twee jaar al diverse artikelen verzameld van scribenten van de bundel. Let wel: deze bijdragen zijn vaak niet-‘peer-reviewed’ en bevatten veelal de met argumenten onderbouwde mening van één van de auteurs. Hieronder een vijftal artikelen:

(1) Augustinus’ waarschuwing(door dr. Benno Zuiddam), (2) Tussen Biblicisme en Schriftkritiek met aandacht voor de nieuwe hermeneutiek (door dr. Pieter Boonstra), (3) De exegese van Genesis (1-11) (door dr. Mart-Jan Paul), (4) Er is wel degelijk een stikstofprobleem (door dr. ir. Wim de Vries), en (5) Dierenleed past niet binnen goede schepping (door dr. ir. Erik van Engelen).

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

PS: Mocht u dergelijke mailing niet meer willen ontvangen, wilt u het dan in reactie hierop dit aangeven dan zal ik u hier niet meer mee ‘lastig’ vallen.

Bijlagen: 

 1. Cover van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht!
 2. Persbericht n.a.v. de presentatiebijeenkomst op 30 maart 2023 D.V.

Johan van Brakell en zijn gezin in ‘Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen’

In het jaar 1776 verscheen bij Pieter Gillissen te Middelburg het eerste deel van ‘Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter Verkrijginge van Vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat in de Jaaren 1565-1567’. De ondertitel luidde ‘Uit Veele Oorsponglijke Gedenkstukken Saamgesteld door Jona Willem te Water, Predikant te Vlissingen, Lid van ’s Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen aldaar, en van de Leidsche Maatschappije der Nederlandsche Letterkunde’. Later verschenen er nog vier delen ter uitbreiding en nadere aanvulling van dit eerste deel. Hoewel het zeer interessant is om deze delen te lezen en te beschrijven, gaat mijn aandacht nu uit naar wat er geschreven staat over Johan van Brakell, een edelman die getrouwd was met Johanna van Meerten.

Ook Johan van Brakell was lid van het Verbond der Edelen en behoorde bij een van de ondertekenaars van het Smeekschrift der Edelen. Dit smeekschrift werd onder leiding van Hendrik van Brederode op 5 april 1566 aangeboden aan de landvoogdes Margaretha van Parma. Daarna zijn er nog twee smeekschriften aangeboden, deze smeekschriften hadden echter geen praktisch resultaat. Welke informatie heeft Jona Willem te Water kunnen vinden over Johan van Brakell en zijn gezin. Dat is de hoofdvraag van dit artikel?

Johan van Brakell

Van Johan van Brakel (ook wel geschreven als ‘Van Braeckel’, ‘Van Braekel’ of ‘Van Brakel’) is bekend dat hij een van de ondertekenaars van het Smeekschrift der Edelen is (Eerste Deel, p. 240). Ook ene Dirk van Braekel heeft het smeekschrift ondertekend en ene W. Bracle. Verder bevat het eerste deel geen extra informatie over Johan.1

Dat wordt anders in het tweede deel, dat in 1779 verscheen. De predikant en auteur geeft veel informatie over het geslacht ‘Van Brakel’ en hun afkomst. Op bladzijde 277 wordt meer geschreven over Johan van Brakell. De genoemde Dirk is een bloedverwant van Johan. Johan was een zoon van Kornelis van Brakell, op Kermestein te Lienden, en van Margareta toe Boecop. Hij trouwde met Johanna van Meerten tot Ingen. Deze Johanna was een dochter van Dirk van Meerten (tot Ingen) en van Berta van Eck. Deze informatie komt uit de aantekeningen van de Heer Van Haersolte van Yrst. Van het echtpaar Johan en Johanna zijn in 1779, volgens de predikant en onderzoeker, geen mannelijke nazaten meer over.

Het derde deel, dat in 1795 verscheen bevat geen informatie over het gezin van Johan van Brakell. Dat is anders in het vierde deel dat in 1796 verscheen. Op bladzijde 237 wordt hier melding gemaakt van het gezin van Johan van Brakell. Johan was een zoon van Kornelis van Brakell. Deze Kornelis is na het overlijden van zijn vader Johan van Brakell in 1502 beleend geworden. Hij trouwde met Margaretha van Boecoop. We zien op deze bladzijde ook dat de bovengenoemde Dirk van Brakell een neef was van Johan. De genoemde W. Brackle is mogelijk de achterneef Willem van Brakell. Johan was getrouwd met Johanna van Meerten tot Ingen. Zij was een dochter van Dirk van Meerten en Bertha van Eck. Dit blijkt uit een transport in het jaar 1580 en een magenscheid van zijn vrouw met haar kinderen in 1580. Hier wordt nog eens onderstreept dat Johan ‘behoorde onder de verbonden Edelen’. Op bladzijde 238 van dit deel worden drie kinderen genoemd: (1) Lodewijk van Brakell. Hij trouwde met Katharina Tempier en kreeg bij haar één zoon (Johan). Dit blijkt uit een magenscheid ‘met zijne broeders en zusters, na ’t overlijden van deszelven moeder, aen jaare 1600’. (2) Johan van Brakell die ongehuwd is overleden. (3) Dirk van Brakell. Hij was kapitein en trouwde met Petronella Vijgh. Petronella is de dochter van Adriaan Vijgh en Hadewich van Rossum.

Anna van Abcoude van Meerten

In het derde deel wordt nog melding gemaakt van Anna van Abcoude van Meerten. Het gaat hier om Adam van Werdenburg die eerst trouwde met Elisabet van der Voordt. Zij overleed en Adam hertrouwde met Anna van Renesse. Deze Anna van Renesse was een dochter van Adriaan van Renesse, Heer van Wulven en Wilp, en Anna van Abcoude van Meerten.

Geertruid van Reede van Amerongen

Op bladzijde 143 van het vierde deel wordt opnieuw het geslacht Van Abcoude Van Meerten genoemd. Het gaat hier om Geertruid van Reede van Amerongen (1600-1639), de vrouw van Hendrik van Brederode (1592-1676). Geertruid is op 18 augustus 1639 overleden en begraven te Lexmond. De predikant en auteur weet te vermelden dat men bij haar wapen de volgende acht kwartieren ziet: ‘Reede, Goor van Heel, Nienrode, Renesse, Oestrum, Abkoude Vermeerten, Oestrum, Spruyt van Krykenbeeck’. Geertruid was een kleindochter van Johan van Oostrum en Maria van Oostrum. Deze Johan was op zijn beurt weer een zoon van Dirk van Oostrum en Heilwich van Abcoude van Meerten.

Voetnoten

Predikant drs. A. Schreuder maakt zich in voorwoord Kerkelijk Jaarboek 2022 zorgen om tanend Schriftgezag en opkomst van theïstisch evolutionisme

Ieder jaar verschijnt er binnen de Gereformeerde Gemeenten een Kerkelijk Jaarboek. Zo ook voor het jaar 2022. In het ‘Jaaroverzicht 2021’, samengesteld door predikant drs. A. Schreuder, wordt de zorg uitgesproken rond de verandering van hermeneutiek, tanend Schriftgezag en de acceptatie van Universele Gemeenschappelijke Afstamming onder christenen.1

Het loslaten van het gezag van Gods Woord is volgens predikant drs. A. Schreuder niet nieuw. “Bij verleidingen moeten we denken aan aanvallen op de leer, anders gezegd: dwalingen. Een kenmerk van dwalingen is dat ze er zomaar zijn en niet direct als dwaling herkend worden. Het machtigste wapen van de vorst der duisternis is om Gods Woord in twijfel te trekken. Al vanaf Genesis 3 zaait hij twijfel, of Gods Woord wel echt de waarheid is. Het ‘Is het ook dat God gezegd heeft…’ wordt in onze tijd allerwegen steeds krachtiger gehoord.

Theïstische evolutie

De predikant noemt het aangrijpend dat het gezag van Gods onfeilbare Woord steeds meer in twijfel wordt getrokken, ook onder christenen. “We zien dit in de discussie rondom het thema van de schepping. De moderne mens is overtuigd van de evolutiegedachte en kan daarom niet meer uit de voeten met de historiciteit van Genesis 1 tot en met 3. Zelfs onder christenen ontstaat, onder invloed van het moderne wetenschappelijke denken, de neiging om de schepping en de evolutiegedachte met elkaar in overeenstemming te willen brengen.” Schreuder ziet dat dit laatste bij velen voor grote verwarring zorgt. Het gevolg hiervan is dat het Schriftgezag in twijfel wordt getrokken. Maar als dit het geval is, zo betoogt de predikant, ‘dan heeft dat tot gevolg dat alle kernwaarheden van het geloof op losse schroeven komen te staan’. Het leidt tot een soort relativisme van geloofswaarheden. “Als het gezag van Gods Woord niet meer onvoorwaardelijk wordt erkend, is er ook niet meer een buigen voor en onder het Woord.” De opmars van het zogenoemde theïstisch evolutionisme baart ook in de achterban van Fundamentum zorgen.2

Nieuwe hermeneutiek

Niet alleen tanend Schriftgezag vervult de predikant met zorg, ook is er een nieuwe hermeneutiek op komst. Schreuder ziet dit als een grote verleiding. Hij is positief over de klassiek gereformeerde hermeneutiek. “De klassieke gereformeerde hermeneutiek buigt voor het geopenbaarde Woord van God en begeert het Woord na te spreken in wat de Heere over de mens zegt en van hem vraagt.” Schreuder kijkt echter met grote zorg naar de nieuwe hermeneutiek, waarbinnen men nog wel zegt aan de Bijbel te willen vasthouden, maar dit ten diepste eigenlijk niet meer doet. “In de nieuwe hermeneutiek, (…), begint men eerst met de vraag wat de mens ervaart, om vervolgens terecht te komen bij de vraag hoe de Bijbel de mens anno 2021 kan helpen zijn leven te richten op God.” Dergelijke hermeneutiek zet niet de Heere en wat Hij zegt in het middelpunt (theocentrisch), maar de mens met zijn levensvragen (antropocentrisch). “Het ligt voor de hand dat op deze manier niet meer de hele waarheid van Gods Woord leidend wordt voor hoe de mens zijn leven behoort in te richten. In deze hermeneutiek begint, kortweg gezegd, het denken vanuit de mens, in plaats van het denken vanuit God en Zijn wil.” De oproep voor een theocentrische hermeneutiek en leefwijze heb ik ook gedaan in het slotakkoord van het stuk rond de visiebijeenkomst.3 Ik sluit mij dus van harte bij de woorden van drs. A. Schreuder aan.4

Klimaatverandering

De predikant maakt zich over nog meer zaken zorgen. Hij verwijst naar de eindtijd en de uitspraken van de Heere Jezus Christus over ‘allerlei verschrikkingen die op de aarde zullen komen’. De mens denkt dat het leven maakbaar is, maar er gebeuren zaken die laten zien dat de mensen broos zijn en geneigd zijn om bij God vandaan te vluchten. Schreuder memoreert daarbij aan de coronapandemie waarbij duizenden mensen het leven gelaten hebben. Ook de opwarming van de aarde baart hem zorgen. “Steeds meer wordt duidelijk dat de opwarming van de aarde een groot probleem aan het worden is en dat er snel gehandeld moet worden om dit proces te stoppen. Maar dat zal geen resultaat hebben zo lang de (westerse) mens niet geneigd is om zijn consumerende levensstandaard bij te stellen.” De predikant wijst ook op de overstromingen in Limburg en aangrenzende gebieden in België en Duitsland. Maar al deze dingen zijn het beginsel der smarten, zo geeft de Heere Jezus aan.

Losgeslagen ethiek

De autonome mens staat, volgens Schreuder, in de huidige maatschappij centraal. Het is de omgekeerde wereld. “Wie daar commentaar op heeft en verwijst naar een hogere norm, die is intolerant, onverdraagzaam en liefdeloos.” Het ongeboren leven wordt hierdoor geslachtofferd en de sterke lobby van de LHBTIQ+-gemeenschap heeft ‘overal sluipenderwijs ingang (…) gekregen’. “Het denken in genderdiversiteit wordt heel dwingend aan iedereen opgelegd en gaat gelden als de nieuwe norm in onze samenleving. Niet meer het geslacht (man of vrouw), maar gender (de beleving hoe men zich voelt) is de nieuwe norm. Over geen enkele seksuele relatie, buiten het huwelijk van man en vrouw, mag een negatief waardeoordeel uitgesproken worden.” Wie oneens is met deze ideologie van transgenderisme wordt de mond gesnoerd. “Het valt te vrezen dat de onverdraagzaamheid die nu al voelbaar is als iemand Gods Woord ter sprake brengt, een voorbode is van verdrukking.5

Volharding

Schreuder noemt nog meer zaken waar hij zorgen over heeft. “De (…) genoemde zaken (…) maken dat het leven voor de kerk en voor de kerkmens die begeert te leven bij en uit het Woord er niet gemakkelijker op zal worden.” Daarom roept Christus in Mattheüs 24:13 ook op tot volharding. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. “Gelukkig als door genade deze oproep weerklank vindt in ons leven.” Deze genade is strikt persoonlijk en we kunnen elkaar deze genade niet geven. Alleen door het wederbarende werk van de Heilige Geest wordt deze genade ons geschonken. Ik zou met de profeet Jeremia willen uitroepen: ‘O land, land, land, hoor des HEEREN woord!’ (Jeremia 22:29, SV).

Voetnoten

Steun de livestream ‘Inzicht’!

De onderstaande doneeractie loopt via deze link. Aanmelden om aanwezig te zijn of via de livestream mee te kijken kan via deze link. Meer informatie over het boek is te lezen via deze link.

Op 30 maart 2023 D.V. wordt de nieuwe bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘ gepresenteerd. Deze bundel wordt uitgegeven door Uitgeverij De Banier en staat onder redactie van Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten. Helaas kan ik (Jan van Meerten) deze presentatieavond vanwege grote zorgen rond mijn gezondheid niet bijwonen. Gelukkig zijn er tegenwoordig wel mogelijkheden om de avond via de livestream uit te zenden, maar hier zijn kosten aan verbonden. Het is niet alleen voor mij fijn dat ik via deze beoogde weg de boekpresentatie alsnog mee kan maken, ook allen die niet kunnen komen omwille van gezondheidsredenen, vanwege de reisafstand of andere verplichtingen kunnen zo alsnog de boekpresentatie bijwonen of later terug kijken. Het verschijnen van deze bundel is te zien als een mijlpaal voor alle academici die wetenschap willen bedrijven voor Gods aangezicht. Het is daarom van belang dat niet alleen deze bundel brede bekendheid krijgt, maar ook alles erom heen. Zou u dit project in uw gebeden willen dragen?

Om de verkoopsprijs van de bundel zo laag mogelijk te houden, in verband met de doelgroep van afgestudeerde VWO-6’ers en studenten, heeft de redactie er voor gekozen om geen royalti’s te ontvangen en krijgen de auteurs ook geen vergoeding. Ook een livestream zou de boekprijs verhogen. In het vertrouwen dat het beoogde bedrag voor de livestream binnenkomt, hebben we de stream aangekondigd. Mocht er meer binnenkomen dan het beoogde bedrag dan zal dit geld worden besteed aan verdere promotie rond de bundel (zoals advertenties in kranten en tijdschriften etc.). Zou u dit project financieel willen ondersteunen?

PS: De livestream zal worden uitgezonden via het YouTube-kanaal van De Banier. Ter zijner tijd hoop ik hieronder een link te plaatsen naar de stream.

Bibliografie van natuur- en materiaalkundige prof. dr. Edgar H. Andrews

Prof. dr. Edgar H. Andrews (1932) is een bekende emeritus hoogleraar die overtuigd is van het klassieke scheppingsgeloof en het daarop voortbordurende scheppingsparadigma. In Nederland is hij bekend geworden door zijn, door Uitgeverij Maatkamp, vertaalde werken ‘Wie heeft God gemaakt?: Op zoek naar een allesverklarende theorie‘ (2009) en ‘Wat is de mens?: Adam, alien of aap?‘ (2018).1 Critici vinden het niet zo prettig als een geleerd man creationist is. Dat past namelijk niet bij het karikatuurbeeld, dat een creationist eigenlijk geen (natuur)wetenschapper zou kunnen zijn. Een evident onjuist beeld uiteraard! Een reactie op Andrews is wel eens: hij is geen expert. Bedoeld wordt dan: hij heeft weinig tot geen relevante naturalistische vakliteratuur gepubliceerd. Hieronder een overzicht van alle publicaties van Andrews in naturalistische vaktijdschriften, (bijdragen aan) naturalistisch-wetenschappelijke boeken en abstracts van presentaties op naturalistisch-wetenschappelijke conferenties. Per onderdeel staan de publicaties in chronologische volgorde en wanneer er meerdere publicaties zijn in een jaar dan staan deze op hun beurt weer in alfabetische volgorde.

Prof. dr. Edgar H. Andrews studeerde in 1953 af aan de Universiteit van Londen met een BSc. In de theoretische natuurkunde. In 1960 promoveerde hij aan de Universiteit van Londen in de toegepaste of technische natuurkunde. De titel van zijn proefschrift was ‘Rupture Propagation in Inhomogeneous Elastomers’. Daarna behaalde hij in 1968 nog een DSc. (hoger doctoraat) aan de Universiteit van Londen in de natuurkunde (specifiek polymeerfysica).

(Bijdragen aan) naturalistisch-wetenschappelijke boeken

 1. Andrews, E.H., 1968, Fracture in Polymers (New York: American Elsevier).
 2. Andrews, E.H., 1973, Cracking and Crazing in Polymeric Glasses, in: Haward, R.N. (ed.), The Physics of Glassy Polymers (London: Applied Science Publishers LTD), p. 394-453.
 3. Andrews, E.H., Reed, P.E., 1973, Deformation of Cross-Linked Polymers Below Tg, in: Kausch, H.H., Hassell, J.A., Jaffee, R.I. (eds.), Deformation and Fracture of High Polymers (New York: Plenum Press), p. 259-272.
 4. Andrews, E.H., Sheng, H.P., Majid, H.A., Vlachos, C., 1981, Environmental Failure of Adhesive Bonding in Composites (London: European Research Office).
 5. Andrews, E.H., 1979, Fracture Mechanics of Inelastic Polymers (London: European Research Office).
 6. Andrews, E.H., 1984, Mechanical Measurement of Interatomic Bonding Energies at Interfaces, in: Braun, W.L., Mittal, K.L., Adhesive Joints: Formation, Characteristics, and Testing (New York and London: Plenum Press), p. 689-702.
 7. Andrews, E.H., 1991, Generalized Fracture Mechanics Approach to Adhesion, in: Lee, L.H. (ed.), Adhesive Bonding (New York: Plenum Press), p. 337-358.

Publicaties in naturalistisch-wetenschappelijke tijdschriften

 1. Andrews, E.H., 1957, An Extensometer Microscope Stage for Photoelastic Studies in Rubber, Rubber Chemistry and Technology 30 (3): 857-862.
 2. Andrews, E.H., Walsh, A., 1957, Electron Microscopy of Vulcanized Rubber using Gelatine First-Stage Replicas, Nature 179 (4562): 729.
 3. Andrews, E.H., Walsh, A., 1958, Rupture Propagation in Inhomogeneous Solids: An Electron Microscopic Study of Rubber containing Colloidal Carbon Black, Proceedings of the Physical Society 72 (1): 42-48.
 4. Andrews, E.H., Walsh, A., 1958, The Rupture Process in Carbon-Loaded Rubbers: An Electron-Microscopic Investigation, Journal of Polymer Science 33 (126): 39-52.
 5. Andrews, E.H., 1959, Cooling of a Spinning Thread-Line, Britisch Journal of Applied Physics 10 (1): 39-43.
 6. Andrews, E.H., 1959, Stress Waves and Fracture Surfaces, Journal of Applied Physics 30 (5): 740-743.
 7. Andrews, E.H., 1960, Stress Waves and Fracture Surfaces, Rubber Chemistry and Technology 33 (2): 275-281.
 8. Andrews, E.H., Turner, D.T., 1960, The Distribution of Polymethyl Methacrylate Formed in Natural Rubber Latex: An Electron Microscopical Study, Journal of Applied Polymer Science 3 (9): 366-367.
 9. Andrews, E.H., 1961, Crack Propagation in a Strain-Crystallizing Elastomer, Journal of Applied Physics 32 (3): 542-548.
 10. Andrews, E.H., 1961, Stresses at a Crack in an Elastomer, Proceedings of the Physical Society 77 (2): 483-498.
 11. Andrews, E.H., Braden, M., 1961, The Reaction of Ozone with Surfaces of Natural Rubber, and Its Dependence upon Strain, Journal of Polymer Science 55 (162): 787-798.
 12. Andrews, E.H., 1962, Crack Propagation in a Strain-Crystallizing Elastomer, Rubber Chemistry and Technology 35 (1): 210-223.
 13. Andrews, E.H., 1962, Spherulite Morphology in Thin Films of Natural Rubber, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 270 (1341): 232-241.
 14. Pomeroy, C.D., Andrews, E.H., 1962, Summarized Proceedings of a Conference on the Mechanics of Rupture, Southampton, April 1961, British Journal of Applied Physics 13 (4): 141-144.
 15. Andrews, E.H., 1963, A High-Strain Specimen Stretching Device for the Elmiskop I Electron Microscope, Journal of Scientific Instruments 40 (7): 358-359.
 16. Andrews, E.H., 1963, Conference on Optical Methods of Stress Analysis, Nottingham, April 1963, British Journal of Applied Physics 14 (7): 409-410.
 17. Andrews, E.H., 1963, Reinforcement of Rubber by Fillers, Rubber Chemistry and Technology 36 (2): 325-336.
 18. Andrews, E.H., 1963, Rupture Propagation in Hysteresial Materials: Stress at a Notch, Journal of the Mechanics and Physics of Solids 11 (4): 231-242.
 19. Andrews, E.H., 1963, Stresses at a Crack in an Elastomer, Rubber Chemistry and Technology 36 (3): 777-793.
 20. Andrews, E.H., Braden, M., 1963, The Surface Reaction of Ozone with Chemically Protected Rubber, Journal of Applied Polymer Science 7 (3): 1003-1013.
 21. Andrews, E.H., 1964, Conference on the Mechanics of Anisotropic and Inhomogeneous Materials, Manchester, April 1964, British Journal of Applied Physics 15 (7): 777-782.
 22. Andrews, E.H., 1964, Crystalline Morphology in Thin Films of Natural Rubber II. Crystallization Under Strain, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 277 (1371): 562-570.
 23. Andrews, E.H., Stubbs, J.M., 1964, A New Freezing Head for the Ultramicrotomy of Rubbers, Journal of the Royal Microscopical Society 82 (3): 221-223.
 24. Andrews, E.H., 1965, Crystalline Morphology in Thin Films of Natural Rubber: Crystallization under Strain, Rubber Chemistry and Technology 38 (1): 45-57.
 25. Andrews, E.H., 1965, Materials at High Temperatures, Nature 208 (5010): 517.
 26. Andrews, E.H., 1965, Microstructure of Melt Crystallized Polyethylene, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Letters 3 (5): 353-356.
 27. Andrews, E.H., 1965, Spherulite Morphology in Thin Films of Natural Rubber, Rubber Chemistry and Technology 38 (1): 33-44.
 28. Andrews, E.H., 1966, Destruction of Silicon Nitride Whiskers by Reaction with Metals at High Temperatures, Journal of Materials Science 1 (4): 377-382.
 29. Andrews, E.H., 1966, Microfibrillar Textures in Polymer Fibers, Journal of Polymer Science Part A-2: Polymer Physics 4 (4): 668-672.
 30. Andrews, E.H., 1966, Resistance to Ozone Cracking in Elastomer Blends, Journal of Applied Polymer Science 10 (1): 47-64.
 31. Andrews, E.H., 1967, Resistance to Ozone Cracking in Elastomer Blends, Rubber Chemistry and Technology 40 (2): 635-649.
 32. Andrews, E.H., Bennett, M.W., Markham, A., 1967, Microstructure of Bulk Polymers as Revealed in Ultrathin Sections, Journal of Polymer Science Part A-2: Polymer Physics 5 (6): 1235-1247.
 33. Andrews, E.H., Reed, P., 1967, Hydrogen Evolution from Natural Rubber during Tensile Tests, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Letters, 5 (4): 317-320.
 34. Andrews, E.H., 1969, Hydrogen Evolution from Natural Rubber During Tensile Tests, Rubber Chemistry and Technology 40 (2): 505-508.
 35. Andrews, E.H., 1971, Conference report, British Polymer Journal 3 (1): 44-45.
 36. Andrews, E.H., Levy, G.M., 1971, An Ultrasonic Technique for Measuring Crack and Craze Velocities, Journal of Materials Science 6 (8): 1093-1099.
 37. Andrews, E.H., Reeve, B., 1971, Some Structure-Property Relationships in Oriented Polychloroprene, Journal of Materials Science 6 (6): 547-557.
 38. Andrews, E.H., Walker, B.J., 1971, Fatigue Fracture in Polyethylene, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 325 (1560): 57-79.
 39. Andrews, E.H., 1972, Polymer Mechanics, Nature 236 (5347): 412.
 40. Andrews, E.H., 1972, The Influence of Morphology on the Mechanical Properties of Crystalline Polymers, Pure and Applied Chemistry 31 (1-2): 91-112.
 41. Andrews, E.H., Bevan, L., 1972, Mechanics and Mechanism of Environmental Crazing in a Polymeric Glass, Polymer 13 (7): 337-346.
 42. Andrews, E.H., Bonfield, W., Davies, C.K.L., Markham, A.J., 1972, Silicon Nitride-Nickel Compatibility: The Effects of Environment, Journal of Materials Science 7 (9): 1003-1010.
 43. Andrews, E.H., Owen, P.J., Singh, A., 1972, Microkinetics of Lamellar Crystallization in a Long Chain Polymer, Rubber Chemistry and Technology 45 (5): 1315-1333.
 44. Andrews, E.H., Voigt-Marting, I.G., 1972, Deformation of Irradiated Single Crystals of Polyethylene, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 327 (1569): 251-267.
 45. Phillips, P.J., Andrews, E.H., 1972, Crystallization of Natural Rubber at High Pressures, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Letters, 10 (5): 321-325.
 46. Andrews, E.H., 1973, Structure-Property Relationships in a Polymer, International Journal of Polymeric Materials 2 (4): 337-359.
 47. Andrews, E.H., Kinloch, A.J., 1973, Elastomeric Adhesives: Effect of Cross Link Density on Joint Strength, Journal of Polymer Science Part A-2: Polymer Physics 11 (2): 269-273.
 48. Andrews, E.H., Kinloch, A.J., 1973, Mechanics of Adhesive Failure I, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 332 (1590): 385-399.
 49. Andrews, E.H., Kinloch, A.J., 1973, Mechanics of Adhesive Failure II, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 332 (1590): 401-414.
 50. Andrews, E.H., Levy, G.M., Willis, J., 1973, Environmental Crazing in a Glassy Polymer: the Role of Solvent Absorption, Journal of Materials Science 8 (7): 1000-1008.
 51. Andrews, E.H., Martin, G.E., 1973, The Structure of Polyoxymethylene Produced by the Radiation-Induced, Solid-State Polymerization of Trioxane, Journal of Materials Science 8 (9): 1315-1324.
 52. Andrews, E.H., 1974, A generalized theory of fracture mechanics, Journal of Materials Science 9 (6): 887-894.
 53. Andrews, E.H., 1974, Beziehungen zwischen Struktur und Eigenschaften von Polymeren, Angewandte Chemie 86 (4): 151-160.
 54. Andrews, E.H., 1974, Morphology and Mechanical Properties in Semicrystalline Polymers, Pure and Applied Chemistry 39 (1-2): 179-194.
 55. Andrews, E.H., 1974, Structure-Property Relationships in a Polymer, Angewandte Chemie International Edition in English 13 (2): 113-121.
 56. Andrews, E.H., Kinloch, A.J., 1974, Mechanics of elastomeric adhesion, Journal of Polymer Science: Polymer Symposia 46 (1): 1-14.
 57. Andrews, E.H., Levy, G.M., 1974, Solvent Stress Crazing in PMMA: 1. Geometrical Effects, Polymer 15 (9): 599-607.
 58. Andrews, E.H., Martin, G.E., 1974, The Structure and Mechanical Properties of Polyoxymethylene Polymerized in the Solid State, Journal of Materials Science 9 (9): 1507-1516.
 59. Reed, P.E., Nurse, P.J., Andrews, E.H., 1974, High Strain Rate Testing of Plastics. Part 1. Shock Tube Technique, Journal of Materials Science 9 (12): 1977-1986.
 60. Teh, J.W., White, J.R., Andrews, E.H., 1975, Creep-Compensated Fatigue Testing of Polyethylene under Reversed Loading Conditions, Journal of Materials Science 10 (9): 1626-1635.
 61. Andrews, E.H., Billington, E.W., 1976, Generalized Fracture Mechanics. Part 2 Materials Subject to General Yielding, Journal of Materials Science 11 (7): 1354-1361.
 62. Andrews, E.H., King, N.E., 1976, Adhesion of Epoxy Resins to Metals. Part 1, Journal of Materials Science 11 (11): 2004-2014.
 63. Andrews, E.H., Fukahori, Y., 1977, Generalized Fracture Mechanics. Part 3 Prediction of Fracture Energies in Highly Extensible Solids, Journal of Materials Science 8 (7): 1000-1008.
 64. Andrews, E.H., 1978, The Short and Long Term Performance of Polymers in Different Environments, British Polymer Journal 10 (1): 39-46.
 65. Andrews, E.H., Reed, P.E., 1978, Molecular Fracture in Polymers, Advances in Polymer Science: 1-66.
 66. Andrews, E.H., Stevenson, A., 1978, Fracture Energy of Epoxy Resin under Plane Strain Conditions, Journal of Materials Science 13 (8): 1680-1688.
 67. Fukahori, Y., Andrews, E.H., 1978, Fracture Surface Roughness in Highly Deformable Polymers, Journal of Materials Science 13 (4): 777-785.
 68. King, N.E., Andrews, E.H., 1978, Fracture Energy of Epoxy Resins above Tg, Journal of Materials Science 13 (6): 1291-1302.
 69. Andrews, E.H., 1979, Recent Developments in the Fracture Mechanics of Polymers, Makromolekulare Chemie 2 (S19791): 189-206.
 70. Bhateja, S.K., Rieke, J.K., Andrews, E.H., 1979, Impact Fatigue Response of Ultra-High Molecular Weight Linear Polyethylene, Journal of Materials Science 14 (9): 2103-2109.
 71. Teh, J.W., White, J.R., Andrews, E.H., 1979, Fatigue of Viscoelastic Polymers: 1. Crack-Growth Characteristics, Polymer 20 (6): 755-763.
 72. Andrews, E.H., 1980, Creation/Evolution, Physics Bulletin 31 (7): 226.
 73. Andrews, E.H., Stevenson, A., 1980, Adhesive Failure of Epoxy-Titanium Bonds in Aqueous Environments, Journal of Adhesion 11 (1): 17-40.
 74. Andrews, E.H., Bhatty, J., 1982, Generalized Fracture Mechanics of Ductile Steels, International Journal of Fracture 20 (1): 65-77.
 75. Andrews, E.H., Pingsheng, H., Vlachos, C., 1982, Adhesion of Epoxy Resin to Glass, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 381 (1781): 345-360.
 76. Andrews, E.H., Lockington, N.A., 1983, The Cohesive and Adhesive Strength of Ice, Journal of Materials Science 18 (5): 1455-1465.
 77. Bhateja, S.K., Andrews, E.H., 1983, Thermal, Mechanical, and Rheological Behavior of Blends of Ultrahigh and Normal-Molecular-Weight Linear Polyethylenes, Polymer Engineering and Science 23 (16): 888-894.
 78. Bhateja, S.K., Andrews, E.H., 1983, Effect of High-Energy Radiation on the Uniaxial Tensile Creep Behaviour of Ultra-High Molecular Weight Linear Polyethylene, Polymer 24 (2): 160-166.
 79. Bhateja, S.K., Andrews, E.H., Young, R.J., 1983, Radiation-Induced Crystallinity Changes in Linear Polyethylene, Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition 21 (4): 523-536.
 80. Andrews, E.H., 1984, Creationism in Confusion?, Nature 312 (5993): 396.
 81. Andrews, E.H., Majid, H.A., Lockington, N.A., 1984, Adhesion of Ice to a Flexible Substrate, Journal of Materials Science 19 (1): 73-81.
 82. Assefpour-Dezfuly, M., Vlachos, C., Andrews, E.H., 1984, Oxide Morphology and Adhesive Bonding on Titanium Surfaces, Journal of Materials Science 19 (11): 3626-3639.
 83. Andrews, E.H., 1985, The Role of Viscoelasticity in Adhesion, Journal of Polymer Science: Polymer Symposia 72 (1): 295-297.
 84. Andrews, E.H., Khan, T.A., Majid, H.A., 1985, Adhesion to Skin. Part 1 Peel Tests with Hard and Soft Machines, Journal of Materials Science 20 (10: 3621-3630.
 85. Bhateja, S.K., Andrews, E.H., 1985, Radiation-Induced Crystallinity Changes in Polyethylene Blends, Journal of Materials Science 20 (8): 2839-2845.
 86. Andrews, E.H., Kamyab, I., 1986, Adhesion of Surgical Dressings to Wounds. A New In Vitro Model, Clinical Materials 1 (1): 9-21.
 87. Andrews, E.H., Khan, T.A., Rieke, J.K., Rudd, J.F., 1986, Adhesion to Skin III. Glass Transition Temperatures of Surgical Adhesives with Added Sebum, Clinical Materials 1 (3): 205-213.
 88. Andrews, E.H., Khan, T.A., Lockington, N.A., 1987, Adhesion to Skin. Part 2 Measurement of Interfacial Energies for Pressure Sensitive Adhesives, Journal of Materials Science 22 (8): 2833-2841.
 89. Bhateja, S.K., Andrews, E.H., 1987, Effect of High Energy Radiation on the Stress-Relaxation of Ultra-High Molecular Weight Linear Polyethylene, Journal of Applied Polymer Science 34 (8): 2809-2817.
 90. Bhateja, S.K., Gilbert, J.R., Andrews, E.H., 1987, Uniaxial Compaction Behavior of Filled Polymer Powders, Journal of Applied Polymer Science 33 (7): 2305-2316.
 91. Bhateja, S.K., Andrews, E.H., Yarbrough, S.M., 1989, Radiation Induced Crystallinity Changes in Linear Polyethylenes: Long Term Aging Effects, Polymer Journal 21 (9): 739-750.
 92. Andrews, E.H., Khan, T.A., Drew, P., Rance, R., 1990, Design of Pressure-Sensitive Adhesives, Journal of Applied Polymer Science 41 (34): 595-611.
 93. Bhateja, S.K., Yarbrough, S.M., Andrews, E.H., 1990, Radiation-Induced Crystallinity Changes in Linear Polyethylene: Long-Term Aging Effects in Pressure-Crystallized Ultra-High Molecular Weight Polymer, Journal of Macromolecular Science Part B 29 (1): 1-10.
 94. Andrews, E.H., Ansarifar, M.A., 1993, Fracture Mechanics of Blunt Cracks in a Ductile Steel, Journal of Materials Science 28 (13): 3564-3570.
 95. Bhateja, S.K., Duerst, R.W., Aus, E.B., Andrews, E.H., 1995, Free Radicals Trapped in Polyethylene Crystals, Journal of Macromolecular Science Part B 34 (3): 263-272.
 96. Bhateja, S.K., Duerst, R.W., Martens, J.A., Andrews, E.H., 1995, Radiation-Induced Enhancement of Crystallinity in Polymers, Journal of Macromolecular Science Part C: Polymer Reviews 35 (4): 581-659.
 97. Kamyab, I., Andrews, E.H., 1996, Interfacial and Bulk Contributions to Peeling Energy, The Journal of Adhesion 56 (1-4): 121-134.
 98. Kellar, E.J.C., Galiotis, C., Andrews, E.H., 1996, Raman Vibrational Studies of Syndiotactic Polystyrene. 1. Assignments in a Conformational/Crystallinity Sensitive Spectral Region, Macromolecules 29 (10): 3515-3520.
 99. Rehman, I., Andrews, E.H., Smith, R., 1996, In Vitro Degradation of Poly(ester-Urethanes) for Biomedical Applications, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 7 (1): 17-20.
 100. Kellar, E.J.C., Evans, A.M., Knowles, J., Galiotis, C., Andrews, E.H., 1997, Raman Vibrational Studies of Syndiotactic Polystrene. 2. Use of the Fundamental V1 Vibrational Mode as a Quantitative Measure of Crystallinity with Isotropic Material, Macromolecules 30 (8): 2400-2407.
 101. Evans, A.M., Kellar, E.J.C., Knowles, J., Galiotis, C., Carriere, C.J. Andrews, E.H., 1997, The Structure and Morphology of Syndiotactic Polystyrene Injection Molded Coupons, Polymer Engineering & Science 37 (1): 153-165.

Abstracts op conferenties

Voetnoten

Bezwaren tegen de tempelkosmologie van John Walton – Paul Sanders plaatst in Radix twee kritische noten bij boek van Walton

In het tijdschrift Radix, een tijdschrift over geloof, wetenschap en samenleving, verscheen een interessant artikel van dr. Paul Sanders1 met als titel: ‘Kan God op aarde wonen?’ In dit boeiende artikel ging Sanders in op het tempelgebruik van God. De conclusie is dat God, in tegenstelling tot de goden in het Oude Nabije Oosten, eigenlijk geen tempel nodig heeft om op aarde te ‘wonen’. Sanders bespreekt ook kort de theorie van de tempelkosmologie van oudtestamenticus dr. John Walton en is opmerkelijk kritisch.2

Nederlandtalige theïstisch evolutionisten

Als de Heere leven en gezondheid geeft hoop ik op een later tijdstip hier of elders nog terug te komen op interessante archeologische zaken die Sanders voor het voetlicht brengt in zijn artikel. Vandaag een korte reactie op wat hij zegt over de theorie van dr. John Walton. Walton heeft aanhang onder Nederlandstalige theïstisch evolutionisten. Zijn tempelkosmologie zou ruimte bieden voor het incorporeren van Universele Gemeenschappelijke Afstamming. Dr. Paul Sanders is kritisch op de tempelkosmologie van Walton.3

Walton

Dr. Paul Sanders schrijft in het artikel dat in het bijbelboek Genesis en het begin van Exodus er nog geen sprake is ‘van dat God in een tempel woont’. God heeft daar wel ontmoetingen met mensen, ‘maar kennelijk zijn er geen gewijde plaatsen nodig om zulke ontmoetingen mogelijk te maken’. In een uitgebreide voetnoot bij deze zinnen schrijft Sanders over het boek van oudtestamenticus dr. John Walton. Walton vertelt in het boek ‘The Lost World of Genesis One’4 dat God in zes dagen voor zichzelf een geschikte woonplaats inricht. Die woonplaats van God omvat dan de hele kosmos. “Dat God op de zevende dag ‘ruste’ (Hebreeuws sbt; Genesis 2:2-3) zou betekenen dat God de kosmos ging bewonen als zijn tempel. Voor die opvatting beroept Walton zich op Jesaja 6:1-2 en de term mnuhah (‘rustplaats’) in Psalm 132:7-8; 13-14.” Volgens Sanders doet Walton geen recht aan het scheppingsverhaal in Genesis 1. “Het rusten van God heeft daar betrekking op bijkomen van gedane arbeid (vergelijk Exodus 23:13 en 31:17) en mnuhah en verwanten woorden komen er niet voor.” Het zou interessant zijn wanneer dr. Sanders zijn kritiek op de theorieën van dr. Walton in een volgende Radix verder kan uitwerken.

Ten slotte

Wat mij betreft kan tempelkosmologie gewoon staan naast een historische lezing van Genesis. Uitgaande van de meervoudige Schriftzin is dat geen enkel probleem. Sanders laat echter ook zien dat niet iedereen achter een tempelkosmologische lezing van Genesis staat. Ik zet wel vraagtekens bij de constatering dat God moest ‘bijkomen van gedane arbeid’, alsof Hij moe zou zijn van het scheppen. Dit past niet bij het Godsbeeld van de Schrift en binnen de gereformeerde theologie wordt dit daarom afgewezen. Orthodox-christelijke predikanten zien het ‘rusten van God’ meer als een ‘ophouden met scheppen’ en het ‘verlustigen in Zijn Eigen scheppingswerk’.5 Voetnoten

De Huangguoshu waterval in China – Opnieuw een spectaculaire waterval

De Huangguoshu waterval in China is een van de grootste watervallen in China en Oost-Azië. De waterval is 77,8 meter hoog en 101 meter breed. Het water in de hoofdwaterval valt 67 meter naar beneden. De waterval is onderdeel van de Pearl River. Kijk en verwonder. Met dank aan New China TV voor plaatsing van deze video.

Besloten geologiebijeenkomst ‘CreaGeo’ vanwege gezondheidsproblemen organisator voor de laatste keer verplaatst naar 10 juni 2023 D.V.

Vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen zien we ons genoodzaakt om de besloten geologiebijeenkomst te verplaatsen naar 10 juni 2023 D.V. Als we het mogen beleven zullen we daar in mei 2023 nog wat aanvullende informatie over geven. De bijeenkomst wordt in het geheel verplaatst. De thema’s zullen dus hetzelfde blijven. Wanneer het 10 juni 2023 opnieuw niet lukt, dan stellen we het uit tot nader orde.1

Drs. Hans Hoogerduijn hield op het congres te Hardinxveld-Giessendam (van 2022) een lezing over het ‘Rekolonisatiemodel‘. Deze lezing is hier terug te kijken: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2022-4-drs-hans-hoogerduijn-rekolonisatie-en-de-aardgeschiedenis-hoe-de-zondvloed-en-de-roerige-periode-erna-geschiedenis/. Handig omdat dit een onderwerp is dat ook op de besloten bijeenkomst aan bod komt. Wat is uw reactie op dit verhaal? Per e-mail gestuurde feedback zal, indien dat wenselijk is anoniem, gebruikt worden op de besloten geologiestudiedag.

Binnenkort verschijnt de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht‘.2 Voor degenen die uitgezien hebben naar persoonlijke ontmoeting: op 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier een presentatieavond in Apeldoorn rond deze bundel. Zie de voetnoot voor meer informatie.3 De bundel bevat helaas geen specifiek geologische bijdrage. Als de Heere het leven en de gezondheid geeft hoop ik daarnaast met enige regelmaat natuurwetenschappelijke bijdragen te (laten) plaatsen via de website ‘Oorsprong’. Houd u daarom www.oorsprong.info in de gaten! Hopelijk tot ziens op 10 juni 2023 D.V.!

Voetnoten

30 maart 2023 D.V: Presentatie van een bemoedigende bundel met bijdragen van christenwetenschappers – Tussentijdse nieuwsbrief d.d. 11-3-2023

Noot van de redactie: Hieronder een tussentijdse nieuwsbrief waarin het persbericht met u wordt gedeeld rondom de te verschijnen bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht‘. Aanmelden voor de presentatiebijeenkomst kan hier, inschrijven voor de bundel kan hier. Het persbericht is hier te vinden. Zou u deze informatie met zoveel mogelijk mensen willen delen?
 

————————————————————————————–


Geloof en wetenschap combineren: kan dat? Ja, zeggen achttien Nederlandstalige wetenschappers in Inzicht. Zij laten vanuit de theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen bij het beantwoorden van deze spannende vraag. De scribenten leggen uit wat het is om wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Ze stellen dat het belangrijk is om ‘uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de betrouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en natuur’. Wie dat doet, krijgt meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. Terwijl velen in onze maatschappij een tegenstelling zien tussen geloof en wetenschap, blijkt in deze bundel dat ook verbindingen mogelijk zijn. Ter bemoediging van hen die studeren of willen gaan studeren.

Over het onderwerp ‘geloof en wetenschap’ valt veel te zeggen en te doordenken. Tijdens de presentatieavond van Inzicht geven de redactieleden Mart-Jan Paul, Wim de Vries en Benno Zuiddam een korte toelichting vanuit verschillende invalshoeken. Daarna is er ruimte voor interactie tijdens een forumdiscussie. Uitgever René Heij van uitgeverij De Banier overhandigt de eerste exemplaren van het boek. Ook is er een boekentafel waar de nieuwe bundel verkrijgbaar is. Inzicht is ook zeer geschikt als cadeau voor eindexamenkandidaten.

Praktische gegevens:

Wanneer? Donderdagavond 30 maart van 20:00 uur tot 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur).
Waar? Auditorium in het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG), Laan van Westenenk 12 te Apeldoorn.

De avond wordt ook uitgezonden via een livestream op het YouTube-kanaal van Uitgeverij De Banier:
https://www.youtube.com/@debanieruitgeverij9844

Boekgegevens:

Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten (red.)
Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht
344 pagina’s; € 19,95
ISBN 978 90 8718 7002
www.labarum.nl

Aan dit boek hebben meegewerkt: Pieter Boonstra, Peter Borger, Erik van Engelen, Aart Goedvree, Mart de Groot, Henk Jochemsen, Maarten Klaassen, Hendrik Koorevaar, Tjaart Krüger, Piet Murre, Kees de Pater, Mart-Jan Paul, Kees Roos, Wim van Vlastuin, Gie Vleugels, Piet de Vries, Wim de Vries en Benno Zuiddam.

————————————————————————————–

De website ‘Oorsprong’ wordt deze maand goed bezocht. Welke artikelen zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Hans Degens ziet kenmerken van intelligent ontwerp in de schepping (kort interview met dr. ir. Hans Degens).
(2) Aruba in cassatie tegen het homohuwelijk – Dr. Roelof Bisschop stelt Kamervragen over ‘ideologisch kolonialisme’ van Nederland (geschreven door Jan van Meerten).
(3) ‘Dat werkt fenomenaal, het is net een fabriek’ – Kinderchirurg dr. Justin de Jong verwondert zich over de complexiteit van het menselijk lichaam (geschreven door Jan van Meerten).
(4) Is de aarde echt in zes dagen geschapen? – Dr. Mart-Jan Paul werd bevraagd door CIP (kort interview met dr. Mart-Jan Paul).
(5) Steeds meer ziektes afkomstig van dieren (geschreven door drs. Jan Baan).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 maart 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.